Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty zewnętrzne W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty zewnętrzne W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld."— Zapis prezentacji:

1 Efekty zewnętrzne W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld.

2 Efekty zewnętrzne Dotychczas zakładaliśmy, że wszystkie interakcje między konsumentami a producentami dokonywały się poprzez rynek, tak że podmioty ekonomiczne musiały znać tylko ceny rynkowe oraz własne możliwości konsumpcyjne i produkcyjne. Efekt zewnętrzny: Działalność podmiotu gospodarczego wpływa bezpośrednio na dobrobyt konsumenta (zewnętrzny efekt konsumpcyjny) lub na możliwości produkcyjne firmy (zewnętrzny efekt produkcyjny).

3 Ujemne: patrzenie na bałagan na podwórku (ujemny efekt konsumpcyjny) spuszczanie zanieczyszczeń do rzeki, w której łowią rybacy (ujemny efekt produkcyjny) Efekty zewnętrzne: ujemne

4 Efekty zewnętrzne: dodatnie Dodatnie: patrzenie na ładnie utrzymany ogródek (dodatni efekt konsumpcyjny) lub pasieka położona obok sadu (dodatni efekt produkcyjny).

5 1)Analiza od strony podaży: MPC < MSC MSC=MPC+MEC MPC – marginal private cost, MSC – marginal social cost, MEC –marginal external cost Negatywne efekty zewnętrzne

6 MPC p x x MB MPC(x)

7 MPC MSC p x xx* MB Negatywne efekty zewnętrzne MPC(x*) MSC(x*)

8 2) Analiza od strony popytu: MPB> MSB MSB=MPB-MEC MPB – marginal private benefit, MSC – marginal social benefit, MEC –marginal external cost Negatywne efekty zewnętrzne

9 MC p x MPB(x) MPB x

10 Negatywne efekty zewnętrzne MC p x x* MSB MPB x MSB (x*) MPB (x*)

11 1)Analiza od strony podaży: MPC > MSC MSC=MPC-MEB MPC – marginal private cost, MSC – marginal social cost, MEC – marginal external benefit Pozytywne efekty zewnętrzne

12 MPC MSC p x xx* MB Pozytywne efekty zewnętrzne MPC(x*) MSC(x*)

13 2) Analiza od strony popytu: MPB< MSB MSB=MPB+MEB MPB – marginal private benefit, MSC – marginal social benefit, MEC –marginal external benefit Pozytywne efekty zewnętrzne

14 MC p x x MPB MSB X* MSB (x*) MPB (x*)

15 Efekty zewnętrzne Efekty zewnętrzne prowadzą do nieefektywności w sensie Pareta: - zbyt dużo środków alokuje się w aktywność, która powoduje ujemne efekty zewnętrzne, - zbyt mało środków alokuje się w aktywność, która powoduje dodatnie efekty zewnętrzne.

16 - Dwóch współlokatorów pokoju: A i B. - Dwa dobra: papierosy i pieniądze. - Obydwaj lubią pieniądze lecz tylko A lubi papierosy (i ich dym). - Zasób początkowy pieniędzy lokatora A wynosi y A. - Zasób początkowy pieniędzy lokatora B wynosi y B. - Konsekwencją palenia papierosów jest dym w skali od 0 do 1 (maksymalna koncentracja dymu). Efekty zewnętrzne - przykład Jaka Jest efektywna alokacja pieniędzy i dymu?

17 A B Efekty zewnętrzne a efektywność Dym Pieniądze 0 1 1 0 Zasób początkowy Dym jest dobrem pożądanym dla A. Dym dobrem niepożądanym dla B. Alokacje efektywne

18 Załóżmy, że poziomu dymu nie można regulować za pomocą pieniędzy. - Jaka jest najbardziej pożądana alokacja dla A? Czy jest ona efektywna? - Jaka jest najbardziej pożądana alokacja dla B? Czy jest ona efektywna? Efekty zewnętrzne i nieefektywność

19 A B F Efekty zewnętrzne a efektywność Dym Pieniądze 0 1 1 0 Najbardziej pożądana alokacja dla A nie jest efektywna.

20 A B Efekty zewnętrzne a efektywność Dym Pieniądze 0 1 1 0 Najbardziej pożądana alokacja dla B nie jest efektywna. F

21 Jeśli A i B nie mogą używać mechanizmu pieniężnego do regulacji intensywności palenia,to alokacja będzie nieefektywna. - Jest albo za dużo dymu (wybór najbardziej preferowany wybór przez A) albo za mało dymu (wybór najbardziej preferowany przez B). Przy efektach zewnętrznych pojawia się błędna (nieefektywna alokacja). Efekty zewnętrzne a efektywność

22 Sposoby naprawy błędnej alokacji Dobrowolne negocjacje (Twierdzenie R. Coasea) Internalizacja efektu zewnętrznego Podatek Pigou

23 Ronald Coase (The problem of social cost,1960r.) pokazał, że problemy z efektami zewnętrznymi pojawiają się gł ó wnie z powodu słabo zdefiniowanych praw własności. W naszym przykładzie: - Podmiot A uważa, że ma prawo palić papierosy. - Podmiot B jest przekonany, że ma prawo do czystego powietrza. W konsekwencji występuje brak rynku na kt ó rym może odbyć się handel efekt ó w zewnętrznych. Dobrowolne negocjacje

24 Co się stanie jeśli ustalimy prawo własności i przypiszemy go jednemu z podmiot ó w? - Przypuśćmy, że podmiot B ma prawo do czystego powietrza, tzn. może on odsprzedać swoje prawo podmiotowi A, czyli w zamian za rekompensatę pieniężną może pozwolić A palić. Jak dużo będzie palić podmiot A? Ile zapłaci on za prawo do palenia? Dobrowolne negocjacje

25 A B Dym Pieniądze 0 1 1 0 Równowaga (punkt E) w sytuacji gdy B ma prawo czystego powietrza. E Oba podmioty odnoszą korzyści z wymiany. Zostanie osiągnięta efektywna alokacja. Dobrowolne negocjacje

26 Teraz niech podmiot A ma prawo do palenia, czyli B może zapłacić A za nie palenie we wspólnym pokoju. Ile będzie palić A?Jak dużo B zgodzi się zapłacić? Dobrowolne negocjacje

27 A B Dym Pieniądze 0 1 1 0 Równowaga (punkt G) w sytuacji gdy A ma prawo do palenia tylu papierosów ile chce. Oba podmioty odnoszą korzyści z wymiany. Zostanie osiągnięta efektywna alokacja. G

28 Dobrowolne negocjacje Jeśli prawa własności są dobrze zdefiniowane a koszty transakcyjne są dostatecznie małe, to efekt zewnętrzny może stać się przedmiotem wymiany i nieefektywność rynku zostanie wyeliminowana (tzn. wymiana doprowadzi do alokacji efektywnej w rozumieniu Pareta). Czy jest możliwe aby taki sam poziom dymu występował w r ó wnowadze bez względu na to kt ó remu podmiotowi będą przypisane prawa własności? Niezależnie od alokacji początkowej strony wynegocjują zawsze wynik efektywny ekonomicznie, ale być może nie zawsze ten sam.

29 Preferencje quasi-liniowe Preferencje quasi-liniowe: Dwa dobra: x i y. U(x,y)= v (x)+y gdzie v '(x) > 0 > v "(x) dla x>0 Np. U(x,y)= ln (x)+y Popyt na dobro x: Dla danych cen i dochodów (px,py,w), problem optymalizacji konsumenta jest następujacy:

30 Preferencje quasi-liniowe Preferencje quasi-liniowe, popyt: Wnioski: 1) Optymalna ilość konsumpcji dobra x nie zależy od wielkości dochodów. 2) Brak efektu dochodowego.

31 Preferencje quasi-liniowe: przykład Preferencje quasi-liniowe:

32 A B Dobrowolne negocjacje – preferencje quasi-liniowe Dym Pieniądze 0 1 1 0 Zbiór alokacji efektywnych jest linią poziomą => wielkość palenia jest taka sama w każdej alokacji efektywnej (paretowskiej).

33 Twierdzenie Coasea Jeśli prawa własności są dobrze zdefiniowane a koszty transakcyjne są dostatecznie małe oraz jeśli zapotrzebowanie na dobro wywołujące efekt zewnętrzny jest niezależne od rozkładu dochodów (niezależność krańcowych korzyści od początkowej alokacji zasobów, preferencje quasi-liniowe), to nieefektywność rynku zostanie wyeliminowana a optymalna ilość dobra powodującego efekt zewnętrzny będzie zawsze taka sama. Z punktu widzenia efektywności gospodarczej nie ma znaczenia kogo obarcza się kosztem szkód (sprawcę czy poszkodowanego).

34 Dobrowolne negocjacje i twierdzenie Coasea w praktyce - Jeśli poszkodowany nie prawa do czystego powietrza to powinien je sobie kupić... Cichy sąsiad powinien wykupić sobie prawo do ciszy od sąsiada głośnego... - Problemy ze znikomymi kosztami transakcyjnym, zwłaszcza gdy jest wielu uczestników.

35 Koniec wykładu nr 8


Pobierz ppt "Efekty zewnętrzne W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld."

Podobne prezentacje


Reklamy Google