Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O ZBĘDNOŚCI PODZIAŁU EKONOMII NA POZYTYWNĄ I NORMATYWNĄ Monika Sęk B. Czarny Pozytywizm i falsyfikacjonizm a sądy wartościujące w ekonomii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O ZBĘDNOŚCI PODZIAŁU EKONOMII NA POZYTYWNĄ I NORMATYWNĄ Monika Sęk B. Czarny Pozytywizm i falsyfikacjonizm a sądy wartościujące w ekonomii."— Zapis prezentacji:

1 O ZBĘDNOŚCI PODZIAŁU EKONOMII NA POZYTYWNĄ I NORMATYWNĄ Monika Sęk B. Czarny Pozytywizm i falsyfikacjonizm a sądy wartościujące w ekonomii

2 Plan prezentacji Znaczenie terminów ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna Brak jednoznacznej interpretacji prezentowanych terminów 4 warianty klasyfikacji ekonomii na ekonomię pozytywną i normatywną Nowa paretiańska ekonomia dobrobytu O potrzebie rezygnacji z dzielenia ekonomii

3 Teza Dzielenie ekonomii na pozytywną i normatywną powoduje kłopoty, które uzasadniają zaprzestanie posługiwania się klasyfikacją B. Czarny, str. 143

4 Znaczenie terminów ekonomia pozytywna i ekonomia normatywna Dwa kryteria podziału: –czy klasyfikowana część ekonomii dotyczy wyłącznie faktów, czy też dotyczy również wartości –czy wchodzące w jej skład twierdzenia są, czy też nie są rozstrzygalne empirycznie (lub rozstrzygalne logicznie)

5 Nie jest oczywiste, czy rozstrzygalne empirycznie twierdzenia o skuteczności środków osiągania danego celu, a także twierdzenia o związkach różnych celów należy zaliczyć do ekonomii pozytywnej (gdyż są sprawdzalne empirycznie) czy do normatywnej (gdyż dotyczą sądów wartościujących).

6 4 warianty klasyfikacji ekonomii na ekonomię pozytywna i normatywną Stanowisko pierwsze: –Ekonomia pozytywna dotyczy rozstrzygalnych faktów, ekonomia normatywna dotyczy nierozstrzygalnych sądów wartościujących David Begg, Rudger Dornbusch i Stanley Fischer: – ekonomia normatywna dotyczy sądów wartościujących –wypowiedzi należące do ekonomii normatywnej są niemożliwe do sklasyfikowania ze względu na prawdę lub fałsz –Problem z jednoznacznym sklasyfikowaniem ekonomii dobrobytu

7 Stanowisko drugie –Ekonomia pozytywna dotyczy rozstrzygalnych faktów, ekonomia normatywna dotyczy nierozstrzygalnych sądów wartościujących -> instrumentalne sądy wartościujące stanowią część ekonomii pozytywnej –Woll Stanowisko trzecie –Ekonomia pozytywna dotyczy rozstrzygalnych faktów, ekonomia normatywna dotyczy nierozstrzygalnych sądów wartościujących -> instrumentalne sądy wartościujące stanowią część ekonomii normatywnej –Hausmann, McPherson

8 ekonomia pozytywna koncentruje swoją uwagę na faktach i unika sądów wartościujących. W przeciwieństwie do tego ekonomia normatywna odwołuje się do sądów wartościujących o tym, jaka powinna być gospodarka McConnell, Brue Wypowiedzi pozytywne są opisowe. Ich celem jest opisanie tego jaki świat jest. Wypowiedzi normatywne mają charakter zaleceń. Ich celem jest opisanie jaki świat powinien być N.G Mankiw

9 Stanowisko czwarte: –Ekonomia pozytywna dotyczy wypowiedzi rozstrzygalnych w kategoriach prawda/fałsz, w przeciwieństwie do ekonomii normatywnej –Heilbroner –Robbins : nie istnieją żadne metody umożliwiające porównanie wielkości zadowolenia osoby A i osoby B –Opinia Blauga

10 Nowa paretiańska ekonomia dobrobytu Lata 30 XX w. Analiza środków osiągnięcia danego celu w postaci maksymalizacji społecznego dobrobytu Optimum Pareta: Żadna realokacja zasobów rozdzielonych mechanizmem wolnej konkurencji nie jest w stanie polepszyć czyjegokolwiek położenia bez jednoczesnego pogorszenia sytuacji co najmniej jednej osoby

11 J.R. Hicks, N. Kaldor część korzyści, tych którzy korzystają, należy przekazać ofiarom zmian w formie tzw. płatności kompensacyjnych, które są instrumentem wartościującym T. Scitovsky – logiczna sprzeczność argumentacji J.R. Hicksa i N. Kaldora –nowe kryterium wzrostu dobrobytu Teorie współczesne: Archibald, Ng i Hennipman

12 Odpowiedź na pytanie o to, czy ekonomia dobrobytu stanowi część ekonomii pozytywnej czy ekonomii normatywnej zależy od tego, którą, spośród możliwych, klasyfikację akceptuje ten, kto się wypowiada

13 Blaug o normatywnym charakterze paretiańskiej ekonomii dobrobytu Ekonomia dobrobytu jest jawnie i bezwstydnie normatywna nowa paretiańska ekonomia dobrobytu jako mieszanka instrumentalnych i nieinstrumentalnych sądów wartościujących ekonomia dobrobytu stanowi, przede wszystkim, tę część ekonomii która zajmuje się kryteriami etycznymi, pozwalającymi nam zadecydować, ze jakiś stan gospodarczy świata jest bardziej pożądany niż inny

14 Założenia, na których opiera się ekonomia dobrobytu: 1.każda jednostka jest najbardziej kompetentna, aby wypowiadać się na temat własnego dobrobytu 2.dobrobyt społeczny zależy wyłącznie od dobrobytu jednostek 3.spadek użyteczności jednej osoby w żaden sposób nie może zostać zrekompensowany wzrostem użyteczności kogoś innego

15 Kontrargumentacja Według B. Czarnego: –przyjęcie założeń Blauga = zaakceptowanie pewnych metodologicznych sądów wartościujących – Wskazane przez Blaga przykłady sądów wartościujących, rzekomo towarzyszących analizie ekonomicznej, okazują się metodologicznymi sądami wartościującymi, a nie oceniającymi sadami wartościującymi –błędna definicja Blauga dotycząca ekonomii normatywnej

16 Podsumowanie wieloznaczność terminów liczne spory, debaty potrzeba rezygnacji z dzielenia ekonomii na pozytywną i normatywną stanowisko Baumola i Blindera stanowisko Westona

17 Weston, powody, dla których ważne jest rozróżnienie ekonomii pozytywnej od normatywnej: –chęć jasnego określenia tematu dyskusji –chęć sformułowania ostrzeżenia dotyczącego kompetencji –chęć stworzenia takich warunków dyskusji, w których może zostać zakwestionowana dowolna przesłanka lub sposób rozumowania –chęć wsparcia naukowych norm obiektywności

18 mieszanie twierdzeń opisowych z wartościującymi umożliwia głoszenie dowolnych tez, których nie sposób obalić. Jednak aby tego zagrożenia uniknąć nie potrzebna jest klasyfikacja ekonomii na pozytywna i normatywną, wystarczy świadomość statusu logicznego sądów wartościujących i powstrzymanie się przed pochopnym utożsamianiem ich z sądami opisowymi

19 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "O ZBĘDNOŚCI PODZIAŁU EKONOMII NA POZYTYWNĄ I NORMATYWNĄ Monika Sęk B. Czarny Pozytywizm i falsyfikacjonizm a sądy wartościujące w ekonomii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google