Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład nr 4 Rynek pracy W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład nr 4 Rynek pracy W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld."— Zapis prezentacji:

1 Wykład nr 4 Rynek pracy W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld.

2 Renta ekonomiczna – Jest to r ó żnica pomiędzy opłatą faktycznie dokonaną za dany czynnik a minimalną opłatą niezbędną do zakupu tego czynnika. – Na rynku pracy, renta ekonomiczna oznacza nadwyżkę płacy zapłaconą ponad minimalną wysokość niezbędną do zatrudnienia pracownika. - Na rynku gruntów, renta pojawia się gdy przynajmniej w krótkim okresie mamy stały obszar, który można przeznaczyć pod użytkowanie (np. pod mieszkania lub rolnictwo). Cena ziemi jest wówczas w całości określana przez popyt. Renta ekonomiczna

3 Całkowite wydatki za pracę 0w* x 0L* Ilość godzin pracy W SLSL D L = MRP L w* L* 0 Renta ekonomiczna na rynku pracy Renta ekonomiczna

4 s1s1 s2s2 Liczba hektarów ziemi Zł/ ha Podaż ziemi D2D2 D1D1 W sytuacji sztywnej podaży ziemi, gdy rośnie popyt wzrasta również renta ekonomiczna. Renta ekonomiczna na rynku gruntów

5 Związki zawodowe mogą wywierać wpływ na poziom płac oraz na ilość zatrudnionej siły roboczej (poziom zatrudnienia). Założenie: zatrudnienie mogą znaleźć tylko członkowie związku. 1. Jeśli chcą maksymalizować poziom zatrudnienia, będą wybierać poziom konkurencyjny. 2. Jeśli chcą maksymalizować całkowite korzyści członków związku (rentę ekonomiczna), będą ograniczać członkostwo. Związki zawodowe

6 SLSL DLDL Konkurencyjny rynek pracy: poziom zatrudnienia: L*, płaca: w*.. Związek zawodowy maksymalizujący rentę ekonomiczną: L 1, w 1. Liczba pracowników Płaca A L*L* w*w* L1L1 w1w1 Związki zawodowe MR

7 Związki zawodowe Związki zawodowe maksymalizujące korzyści członków związku działają analogicznie jak monopolista: ograniczają wielkość zatrudnienia (podaży) w celu osiągnięcia maksymalnej renty ekonomicznej (zysku). W tym celu związki zawodowe wybierają taką ilość pracowników przy której MC L =MR L. – Rentą ekonomiczną dla związków zawodowych są otrzymane płace powyżej krańcowych kosztów utraconych możliwości. - Koszty krańcowe są krańcowymi kosztami utraconych możliwości i wskazują ile pracodawca musi zaoferować kolejnemu pracownikowi żeby zechciał on pracować dla danego pracodawcy. Koszty te są określone przez podaż pracy (SL). Powyższa działalność związku nie zawsze jest to zgodna z interesem pracownika. Osoby, kt ó re znajdą zatrudnienie przy danej polityce związku będą w lepszej sytuacji, niż bez tej polityki ale sytuacja pozostałych pracownik ó w pogorszy się.

8 Renta Ekonomiczna S L =MC L DLDL MR L Liczba pracowników Płaca Maksymalna renta ekonomiczna jest osiągana w sytuacji gdy poziom zatrudnienia odpowiada warunkowi MR L =MC L a płaca określona jest przez popyt dla danego poziomu zatrudnienia. A L*L* w*w* w1w1 L1L1 Związki zawodowe

9 Założenia: - Całkowita podaż siły roboczej jest stała. - Pracownicy, którzy nie znajdą zatrudnienia poprzez związki zawodowe, mogą starać się szukać pracy na własną rękę. - Popyt na pracowników spoza oraz poprzez związki zawodowe wynosi odpowiednio D z oraz D NZ. - Całkowity popyt na pracę: D Z +D NZ = D L. Związki zawodowe

10 Liczba pracowników Płaca DZDZ D NZ DLDL SLSL w* wZwZ Gdy związki zawodowe podnoszą Płace dla swoich członków spada zatrudnienie takich pracowników a wzrasta podaż siły roboczej spoza związków zawodowych (ΔL NZ ). W równowadze płace pozostałych pracowników muszą spaść, gdyż podaży siły roboczej jest stała. w NZ Związki zawodowe ΔL Z ΔL NZ

11 Monopol bilateralny - monopsonowi towarzyszy po stronie podaży pracy monopol pod postacią związków zawodowych. - O ile żaden z nich nie zgodzi się na warunki podyktowane przez stronę przeciwnika, to nie istnieje żadne rozwiązanie w zakresie płacy i wielkości zatrudnienia na danym rynku pracy. - Rozwiązanie sytuacji, która tworzy monopol bilateralny opiera się na mechanizmie negocjacji miedzy dwoma grupami społecznymi – związkami zawodowymi i pracodawcami. Monopol bilateralny

12 SLSL DLDL MR L Monopsonista: MC L =S L Związki zawodowe: MR L =S L Liczba pracowników Płaca L1L1 w1w1 Monopol bilateralny MC L w2w2 L2L2 Płaca wynegocjowana przez obydwie strony zawierać się będzie między w 1 a w 2.

13 Płaca minimalna na rynku pracy Rząd ustala płacę minimalną na poziomie wyższym niż płaca odpowiadająca równowadze na rynku konkurencyjnym. - Rynek konkurencyjny. - Monopson.

14 SLSL DLDL Liczba pracowników Płaca A L*L* w*w* L1L1 Płaca minimalna na rynku pracy- rynek konkurencyjny w min Narzucenie płacy minimalnej ograniczy zatrudnienie.

15 DLDL Narzucenie płacy minimalnej może zwiększyć zatrudnienie. Monopsonista może bowiem najmować pracowników po cenie minimum w min. Będzie on zatrudniał tylu pracowników aż wartość krańcowego produktu (D L ) zrówna się z płacą. Liczba pracowników Płaca MC L w2w2 L2L2 Płaca minimalna na rynku pracy- monopson SLSL L*L* w* w min L min

16 Jak zmieniają się dochody z podatków, gdy zmienia się stopa podatkowa?

17 Krzywa Laffera Stopa podatkowa Przychód z podatków Krzywa Laffera Maksymalny przychód z podatków t*1 Ile wynosi t*?

18 Krzywa Laffera Stopa podatkowa w W* L SS Popyt na pracę L

19 - Firmy zgłaszają dowolne zapotrzebowanie na pracę, jeśli płaca wynosi dokładnie w*. - Podaż pracy wynosi S(w). - Po nałożeniu podatku na płace według stawki t, pracownik otrzymuje: w t =(1-t)w*. - Przychody z podatków: T=tw * S(w t ) Krzywa Laffera Jak zmienia się przychód z podatków w miarę zmiany t?

20 Krzywa Laffera Jak zmienia się przychód z podatków w miarę zmiany t? Elastyczność podaży pracy względem płacy Effekt Laffera zachodzi wtedy, gdy elastyczność podaży względem płacy jest większa niż (1-t)/t.

21 Koniec wykładu nr 4


Pobierz ppt "Wykład nr 4 Rynek pracy W prezentacji zostały wykorzystane slajdy pomocnicze do książki: Microeconomics, R.S.Pindyck D.L.Rubinfeld."

Podobne prezentacje


Reklamy Google