Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Prawo Walrasa i ekonomia dobrobytu Varian 29.6-29.8 oraz 31 Mgr Agata Kocia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Prawo Walrasa i ekonomia dobrobytu Varian 29.6-29.8 oraz 31 Mgr Agata Kocia."— Zapis prezentacji:

1 1 Prawo Walrasa i ekonomia dobrobytu Varian 29.6-29.8 oraz 31 Mgr Agata Kocia

2 2 Prawo Walrasa (1) Możemy zapisać jako: p 1 z 1 (p 1, p 2 ) + p 2 z 2 (p 1, p 2 ) = 0 tzn.wartość _________________________________ jest tożsamościowo rόwna 0 – wynosi ona zero dla wszystkich możliwych kombinacji cen Tzn. wartość sumy nadwyżkowych popytόw wszystkich podmiotόw musi rόwnać się zeru Dowόd wynika z dodawania ____________________ obydwu podmiotόw

3 3 Prawo Walrasa (2) - dowód Wartość popytu netto osoby A wynosi 0 --- wartość ilości dobra 1 ktόrą A chce kupić + wartość ilości dobra 2 ktόrą A chce kupić rόwna się zero (ilość jednego z dόbr jest ujemna, co oznacza __________) W zapisie matematycznym p 1 [x 1A (p 1, p 2 ) – ω 1A ] + p 2 [x 2A (p 1, p 2 ) – ω 2A ] = 0 lub p 1 e 1A (p 1, p 2 ) + p 2 e 2A (p 1, p 2 ) = 0 Postępujemy analogicznie dla osoby B

4 4 Rόwnowaga Algebraiczny przykład rόwnowagi Varian, strony 538 - 539 Aby istniała rόwnowaga musi być spełnione założenie _________ funkcji _______________________ to implikuje, aby każda indywidualna funkcja popytu była ciągła I każdy konsument miał wypukłe preferencje LUB popyt każdego konsumenta był relatywnie _______ w porόwnaniu z rozmiarem rynku

5 5 Dobrobyt - Mechanizm decyzji społecznych (1) Zasada większości głosόw preferencje, ktόre nie zachowują się dobrze, ponieważ nie są przechodnie, a zatem nie istnieje najlepszy wariant w zbiorze (x, y, z) ktόra możliwość zostanie wybrana zależy od _______________ poddawanych pod głosowanie Głosowanie rankingowe może być manipulowane przez wprowadzanie _______________, ktόre zmieniają uszeregowanie końcowe

6 6 Mechanizm decyzji społecznych (2) Powinien mieć następujące własności: przy danym zbiorze zupełnych, zwrotnych i przechodnich preferencji indywidualnych powinien przynosić wynik w postaci preferencji mających te same własności jeśli każdy preferuje wariant x względem y, to preferencje społeczne powinny stawiać x przed y preferencje odnoszące się do x oraz y powinny zależeć jedynie od tego, jak ludzie uszeregują x względem y, a nie od tego, jak porządkują inne warianty

7 7 Twierdzenie Arrowa o niemożliwości Jeśli mechanizm decyzji społecznych spełnia warunki 1, 2 oraz 3, to musimy mieć do czynienia z dyktaturą: uporządkowanie społeczne jest uporządkowaniem dokonanym przez jedną osobę

8 8 Funkcja dobrobytu społecznego (1) Alokacja x jest społecznie preferowana względem alokacji y, jeśli u i (x) > u i (y), gdzie n jest liczbą osόb w społeczeństwie Funkcja dobrobytu społecznego złożona z funkcji _____________________________ W[u 1 (x), …, u n (x)] Sposόb uszeregowania rόżnych alokacji, ktόre zależą wyłącznie od indywidualnych preferencji i są rosnącą funkcją użyteczności każdej osoby

9 9 Funkcje dobrobytu społecznego (2) - przykłady Klasyczna utylitarystyczna (benthamowska) funkcja dobrobytu suma indywidualnych funkcji użyteczności (u 1, …, u n ) = u i suma ważonych indywidualnych funkcji użyteczności (u 1, …, u n ) = a i u i

10 10 Funkcje dobrobytu społecznego (3) - przykłady Funkcja minimaksowa (funkcja dobrobytu społecznego Rawlsa) W (u 1, …, u n ) = min {u 1, …, u n } społeczna użyteczność wyznacza jest przez dobrobyt podmiotu będącego w ____________ sytuacji – osoby o _______________________

11 11 Maksymalizacja dobrobytu (1) Maksymalizujemy W[u 1 (x), …, u n (x)] przy warunkach (1) x i1 = X 1 oraz (2) x iK = X K Alokacja maksymalizująca społeczny dobrobyt musi być alokacją ____________________________________

12 12 Maksymalizacja dobrobytu (2) Patrz Varian, rys. 31.1-31.2, s. 584 Brzeg zbioru (granica) możliwych użyteczności jest zbiorem poziomόw użyteczności związanych ze sposobami alokacji _____________________________ Krzywe jednakowego dobrobytu to krzywe obojętności Punkt optymalny wyznaczamy przez ____________________________________

13 13 Maksymalizacja dobrobytu (3) Funkcja dobrobytu dostarcza sposobu wyłonienia pojedynczej alokacji efektywnej w sensie Pareta każdy punkt maksymalizujący dobrobyt stanowi alokację efektywną w rozumieniu Pareta każda efektywna alokacja w rozumieniu Pareta stanowi maksymalizację dobrobytu

14 14 Maksymalizacja dobrobytu (4) Indywidualistyczna funkcja dobrobytu (funkcja dobrobytu Bergsona-Samuelsona) W = W[u 1 (x 1 ), …, u n (x n )] każde maksimum dobrobytu jest stanem rόwnowagi konkurencyjnej wszystkie stany rόwnowagi konkurencyjnej są punktami maksimum dobrobytu dla jakieś funkcji dobrobytu

15 15 A teraz przejdziemy do zadań …


Pobierz ppt "1 Prawo Walrasa i ekonomia dobrobytu Varian 29.6-29.8 oraz 31 Mgr Agata Kocia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google