Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobra publiczne Varian roz , 32.6

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobra publiczne Varian roz , 32.6"— Zapis prezentacji:

1 Dobra publiczne Varian roz. 35.1-35.8, 32.6
Mgr Agata Kocia

2 Dobra publiczne (1) Dobra, ktόre są dostarczane w tej samej ilości wszystkim konsumentom znajdującym się w strefie ich oddziaływania Aby poprzez nabycie dobra publicznego wystąpiła poprawa w rozumieniu Pareta wkład jaki każda osoba wnosi w zakup dobra publicznego musi być _______ od sumy jaką osoba gotowa jest zapłacić za zakup dobra publicznego (od ceny granicznej tej osoby) Warunek konieczny do poprawy w rozumieniu Pareta

3 Dobra publiczne (2) Skłonność każdej osoby do zapłaty za dobro publiczne musi ___________ sumę wkładόw potrzebnych do pokrycia kosztόw zakupu dobra publicznego Warunek wystarczający do poprawy w rozumieniu Pareta

4 Dobra publiczne (3) Wystąpienie poprawy w rozumieniu Pareta zależy od:
________ każdej osoby do zapłaty za dobro publiczne i wielkości kosztu/ceny zakupu ________________________ pomiędzy osobami Uwaga: Gdy preferencje osόb są quasi-liniowe zapewnienie dobra publicznego może być niezależne od rozkładu zasobόw

5 Różny poziom dóbr publicznych (1)
Jeśli możemy nabyć rόżną ilość dobra publicznego to alokacja efektywna występuje wtedy, gdy położenie osoby pierwszej jest najlepsze z możliwych przy danym poziomie użyteczności osoby drugiej Warunek optymalności jest spełniony jeżeli ____ między dobrem publicznym i prywatnym dla dwu konsumentόw rόwna się ____ dostarczenia dobra publicznego

6 Różny poziom dóbr publicznych (2)
Inaczej mόwiąc, ____ wyraża krańcową skłonność do płacenia za dodatkową jednostkę dobra publicznego, a wtedy warunek efektywności mόwi, że suma krańcowych skłonności do zapłacenia _____ się krańcowemu kosztowi dostarczenia dodatkowej jednostki dobra publicznego

7 Różny poziom dóbr publicznych (3)
Dla przypomnienia: w przypadku dobra prywatnego _____ każdej osoby rόwna się ____; rόżne osoby mogą konsumować rόżną ilość lecz wszyscy “na krańcu” wyceniają dobro tak samo W przypadku dobra publicznego suma ____ rόwna się ____; wszystkie osoby muszą konsumować taką samą ilość lecz każdy może wyceniać dobro inaczej “na krańcu”

8 Różny poziom dóbr publicznych (4)
Gdy preferencje są quasi-liniowe wszystkie sposoby podziału można znaleźć poprzez redystrybucję dobra prywatnego ponieważ ilość dobra publicznego pozostaje stała na efektywnym poziomie

9 Free ride (1) Sytuacja w ktόrej każda osoba ma nadzieję, że druga osoba nabędzie dobro publiczne na swόj koszt Może być optymalne z _____________ punktu widzenia lecz z punktu widzenia ____________ nie jest spełnione kryterium efektywności w sensie Pareta Inne nazewnictwo: “jazda za darmo”, “jazda na gapę”, “pieczenie przy cudzym ogniu”

10 Free ride (2) W warunkach rόwnowagi dobrowolnej (free ride) ilość dobra publicznego będzie zbyt mała w porόwnaniu z efektywną podażą dobra

11 Mechanizm głosowania (1)
Varian, Rys. 35.3, s. 658 W wyniku głosowania, jeśli preferencje konsumentόw mają jeden wierzchołek, zostanie wybrana _________ wydatkόw tzn. taki poziom wydatkόw, przy ktόrym połowa ludności chce wydawać więcej a połowa mniej

12 Mechanizm głosowania (2)
Głosowanie z reguły nie spełnia zasady efektywności ponieważ nie uwzględnia informacji “o ile większe/mniejsze” jest zapotrzebowanie na dobro publiczne

13 Tragedia wspόlnego Przykład: nadmierna eksploatacja łowisk międzynarodowych – rybak ma mały wpływ na całkowity zasόb ryb, ale skumulowany połόw tysięcy rybakόw prowadzi do wyniszczenia populacji ryb Inny przykład: ____________________________________ Nieefektywność pojawia się wtedy, gdy nie ma sposobu _________ innych z używania czegoś

14 A teraz przejdziemy do zadań …


Pobierz ppt "Dobra publiczne Varian roz , 32.6"

Podobne prezentacje


Reklamy Google