Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoria wyboru konsumenta. Teoria konsumenckiego wyboru: pozwala analizować upodobania konsumenta, uwzględnia wpływ dochodów i cen na wybory dokonywane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoria wyboru konsumenta. Teoria konsumenckiego wyboru: pozwala analizować upodobania konsumenta, uwzględnia wpływ dochodów i cen na wybory dokonywane."— Zapis prezentacji:

1 Teoria wyboru konsumenta

2 Teoria konsumenckiego wyboru: pozwala analizować upodobania konsumenta, uwzględnia wpływ dochodów i cen na wybory dokonywane przez konsumenta zakłada, że konsument chce znaleźć się w najkorzystniejszej sytuacji i uzyskać maksymalną satysfakcję w ramach swego budżetu. Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia

3 Preferencje konsumenta odzwierciedlają subiektywne pragnienia i oceny ważności oraz przydatności dóbr. zależą od tradycji, wychowania, środowiska, wykształcenia, poziomu dochodów, sposobu życia preferencje konsumenta są znacznie zróżnicowane Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia

4 Dochód konsumenta a poziom konsumpcji: Dochód jest najistotniejszym czynnikiem wyznaczającym poziom konsumpcji Zależność pomiędzy dochodem a poziomem konsumpcji wyjaśniają: teoria dochodu absolutnego teoria dochodu relatywnego teoria dochodu stałego Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia

5 Zasady zachowania konsumenta: konsument dokonuje wyboru spośród wielu możliwych rozwiązań i uwzględnia w tych wyborach swój system preferencji przy każdym z wyborów musi on zrezygnować z jednego lub większej liczby rozwiązań w dążeniu do maksymalizacji zadowolenia konsument podejmuje działanie przynoszące więcej korzyści niż kosztów Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia

6 Budżet konsumenta /linia ograniczenia budżetowego Budżet konsumenta suma, którą chce i może wydać na zakup dóbr i usług. Dochody pieniężne (nominalne) otrzymywana ilość jednostek pieniądza. Dochody realne ilość dóbr jaką można kupić za dochód pieniężny Cena absolutna ilość pieniądza na jednostkę towaru. Cena względna stosunek jednej ceny do innej Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia

7 Linia budżetu (linia ograniczenia budżetowego) pokazuje wszystkie kombinacje dóbr dostępne dla konsumenta przy danym dochodzie i danych cenach. nachylenie linii wskazuje ile jednostek jednego dobra konsument musi poświęcić, aby zakupić jednostkę innego dobra. wyznaczają je ceny obu dóbr, jest równe stosunkowi cen -QY/QX = PX/PY odzwierciedla ilokrotnie droższy jest jeden towar od drugiego. Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia

8 Linia budżetu (linia ograniczenia budżetowego) Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia Linia ograniczenia budżetowego - P X /P Y QYQY QXQX X Y

9 Teoria użyteczności krańcowej: analizuje zachowania konsumenta w oparciu o koncepcję użyteczności dóbr i koncepcję krzywej obojętności Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia

10 Użyteczność satysfakcja, poczucie zaspokojenie potrzeby, które człowiek uzyskuje z konsumpcji dóbr i usług to subiektywna miara stopnia zadowolenia, pewne indywidualne odczucie psychiczne różne u poszczególnych osób w praktyce użytecznością określa się zmienną, której względna wielkość wskazuje porządek preferencji konsumenta. Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia

11 Teoria użyteczności krańcowej: Całkowita użyteczność łączna satysfakcja, jaką daje konsumpcja danej ilości towaru (TU). Krańcowa użyteczność różnica między całkowitą użytecznością danej ilości dobra a całkowitą użytecznością konsumpcji ilości > lub < o jednostkę (MU) jest to zmiana TU, czyli satysfakcji wynikająca ze zmiany konsumpcji danego dobra o jednostkę. jest podstawą wyboru konsumenta w stosunku do dóbr i usług. Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia

12 Prawo malejącej krańcowej użyteczności (I prawo Gossena) użyteczność uzyskiwana przez gospodarstwo domowe z kolejnych jednostek danego dobra będzie malała wraz ze wzrostem jego spożycia, przy zachowaniu konsumpcji innych dóbr na tym samym poziomie (w miarę nabywania kolejnych jednostek dobra wrażliwość na te dobra maleje) Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia

13 Prawo malejącej krańcowej użyteczności (II prawo Gossena – prawo ekwimarginalizmu) dążąc do maksymalizacji uzyskiwanej użyteczności będą rozdysponowywać swoje wydatki na różne towary w ten sposób by użyteczność uzyskiwana z ostatniej jednostki pieniądza wydawanej na każdy z nich była równa. Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia

14 Krzywe obojętności określają wszystkie kombinacje dóbr, które przynoszą taka samo satysfakcję konsumentowi - dają równe zadowolenie. mają nachylenie ujemne i są wypukłe w stosunku do początku układu współrzędnych, jest ich nieskończenie wiele, nie mogą się przecinać, im są dalej oddalone od początku układu współrzędnych, tym reprezentują wyższy poziom użyteczności Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia

15 Mapa krzywych obojętności uporządkowany przez konsumenta zbiór wszystkich potencjalnie możliwych alternatyw konsumpcyjnych określa stopę substytucji między dwoma dobrami na różnych poziomach dochodu. Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia

16 Mapa krzywych obojętności Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia QYQY QXQX I 1 I 2 I 3

17 Reakcje konsumenta na zmianę dochodów Linia dochód-konsumpcja pokazuje jak zakupy konsumenta reagują na zmianę dochodu. Linia ta może być wykorzystywana do wyprowadzenia krzywych Engla Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia B A C QYQY QxQx linia dochód-konsumpcja

18 Reakcje konsumenta na zmianę dochodów Linia cena-konsumpcja pokazuje jak zakupy konsumenta reagują na zmianę jednej ceny przy utrzymaniu stałego dochodu i cen Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia QYQY QxQx BCD A linia cena- konsumpcja

19 Nadwyżka konsumenta jest to korzyść netto osiągana przez konsumenta jest to różnica pomiędzy najwyższą ceną jaka konsument byłby skłonny zapłacić za pewną ilość dobra a, a ceną rzeczywiście zapłaconą. Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia

20 Nadwyżka konsumenta Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia Nadwyżka (renta) konsumenta B Cena Popyt na dobro A P 0 A D

21 Teoria wyboru konsumenta Mikroekonomia


Pobierz ppt "Teoria wyboru konsumenta. Teoria konsumenckiego wyboru: pozwala analizować upodobania konsumenta, uwzględnia wpływ dochodów i cen na wybory dokonywane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google