Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola polityki rynku pracy w rozwijaniu kształcenia zawodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola polityki rynku pracy w rozwijaniu kształcenia zawodowego."— Zapis prezentacji:

1 Rola polityki rynku pracy w rozwijaniu kształcenia zawodowego

2  Niweluje wady systemu edukacji Umożliwia przekwalifikowanie się/aktualizację kwalifikacji  Dostarcza informacje o rynku pracy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym System prognostyczno-informacyjny – prognoza liczby pracujących w przekrojach zawodów sektorów gosp. i województw www.prognozowaniezatrudnienia.pl. www.prognozowaniezatrudnienia.pl Pogłębione badania regionalnych Obserwatoriów Rynku Pracy  Niweluje wady systemu edukacji Umożliwia przekwalifikowanie się/aktualizację kwalifikacji  Dostarcza informacje o rynku pracy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym System prognostyczno-informacyjny – prognoza liczby pracujących w przekrojach zawodów sektorów gosp. i województw www.prognozowaniezatrudnienia.pl. www.prognozowaniezatrudnienia.pl Pogłębione badania regionalnych Obserwatoriów Rynku Pracy Polityka Rynku Pracy 2

3 Wojewódzkie rady rynku pracy składają wnioski i wydają opinie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego (Art. 22 ust.5 pkt 5 ww. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy (Art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) Wojewódzkie rady rynku pracy składają wnioski i wydają opinie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego (Art. 22 ust.5 pkt 5 ww. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia co do zgodności z potrzebami rynku pracy (Art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) Kształtowanie polityki edukacyjnej – rola partnerów społecznych 3

4 Fundusz Pracy dla edukacji 4 Szkolenia Staże Przygotowanie zawodowe dorosłych Stypendium na kontynuowanie nauki Finansowanie kosztów studiów podyplomowych Finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji Wsparcie osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy Krajowy Fundusz Szkoleniowy Środki dla pracodawców inwestujących w kompetencje pracowników - 179 mln zł w 2015 r. na: określenie potrzeb szkoleniowych Kursy, studia podyplomowe, egzaminy badania lekarskie i psychologiczne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Środki dla pracodawców inwestujących w kompetencje pracowników - 179 mln zł w 2015 r. na: określenie potrzeb szkoleniowych Kursy, studia podyplomowe, egzaminy badania lekarskie i psychologiczne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

5 Fundusz Pracy dla edukacji 5 Wsparcie kształcenia młodocianych ze środków Funduszu Pracy 225 mln zł w 2013 r. 130 tys. młodocianych pracowników 40 tys. pracodawców 254 mln zł w 2013 r. fakultatywna refundacja pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników premia dla pracodawcy za wykształcenie młodocianego

6 Inicjatywa na rzecz szkolnictwa zawodowego Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki SZKOLNICTWO ZAWODOWE  Nowoczesne  Dostosowane do potrzeb rynku pracy  Atrakcyjne dla uczniów  Otwarte na pracodawców SZKOLNICTWO ZAWODOWE  Nowoczesne  Dostosowane do potrzeb rynku pracy  Atrakcyjne dla uczniów  Otwarte na pracodawców 6


Pobierz ppt "Rola polityki rynku pracy w rozwijaniu kształcenia zawodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google