Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKADEMIA MAM Projekt działania na rzecz inicjatyw społecznych wspierający rodziców w wychowaniu małych dzieci Podmiot zgłaszający inicjatywę i realizator:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKADEMIA MAM Projekt działania na rzecz inicjatyw społecznych wspierający rodziców w wychowaniu małych dzieci Podmiot zgłaszający inicjatywę i realizator:"— Zapis prezentacji:

1 AKADEMIA MAM Projekt działania na rzecz inicjatyw społecznych wspierający rodziców w wychowaniu małych dzieci Podmiot zgłaszający inicjatywę i realizator: Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

2 W STĘP Projekt dedykowany jest Mamom zamieszkałym w ponad sześćdziesięcioletniej dzielnicy Lublina-Tatary. To jedna z najbiedniejszych dzielnic Lublina. Po upadku Fabryki Samochodów Ciężarowych, która stanowiła podstawowe miejsce pracy sporej liczby osób, w okolicy tej nastąpił wzrost stopnia bezrobocia, wzrosła liczba osób dotknięta ubóstwem i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Lokalizacja Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w tej dzielnicy w naturalny sposób zobowiązuje do wychodzenia naprzeciw potrzebom otoczenia. Stąd także narodziny poniższej inicjatywy. Jest ona odpowiedzią na zapotrzebowanie wyrównania szans tych kobiet w dostępie do edukacji i doradztwa. Dodatkowo ma na celu wspieranie ich rozwoju i umożliwienie im szybszego podjęcia pracy zawodowej przy jednoczesnym realizowaniu się w roli Mamy.

3 D LACZEGO M AMY ? Współczesne Mamy spotykają na swojej drodze szereg wymagań, wyrastających z utrwalanych przez dekady stereotypów powinności całkowitego poświęcania się wychowywaniu dzieci. Sytuację potęguje presja otoczenia, że dobra matka to ta, która rezygnuje z własnego rozwoju, życia osobistego i towarzyskiego, poświęcając się wychowaniu potomstwa. Dodatkowo, trudna sytuacja na rynku pracy, lęk o utratę pracy, niepewność zatrudnienia, nie ułatwia podejmowania decyzji związanych z wychowaniem dzieci wymagających ograniczenia czy całkowitej rezygnacji z pracy zawodowej. Zgłaszają się do nas Mamy z prośbą o pomoc w znalezieniu optymalnego rozwiązania – pogodzenia małej ilości wolnego czasu, wymagań sytuacji i rynku pracy, chęci rozwijania się i korzystania z zajęć, przy jednoczesnym zapewnieniu opieki dzieciom.

4 I NSPIRACJE U PODŁOŻA INICJATYWY - O J CIĘŻKO BYĆ MAMĄ Obserwacja trudności, na jakie napotykają Mamy z dzielnicy Lublina - Tatary; Ograniczone możliwości finansowe młodych rodziców; Odczuwana potrzeba bycia aktywnym rodzicem; Silne stereotypy na temat roli kobiety w rodzinie; Niepewność względem nowej roli – roli rodzica; Trudność powrotu do pracy po okresie opieki nad dzieckiem; Niestabilna sytuacja na rynku pracy; Doświadczenia Centrum w pracy z dziećmi i ich rodzicami;

5 O NAS … W ramach Psychologicznego Centrum Diagnozy i Terapii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji realizowana jest działalność praktyczna w wielu obszarach diagnozy i kompleksowej pomocy pedagogiczno-psychologicznej dzieciom i ich rodzicom. To, co nas wyróżnia to wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna z dużym doświadczeniem praktycznym, która w swojej pracy w ramach Centrum wychodzi naprzeciw potrzebom i podejmuje konkretne działania dostosowane do potrzeb odbiorców. Inicjatywa „Akademia Mam” narodziła się w oparciu o liczne sygnały dotyczące trudności, jakie napotykają matki w bliskim środowisku.

6

7 S TRUKTURA Projekt skierowany jest do Mam mających dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Trzy grupy Mam będą uczestniczyć w zajęciach w okresie 3 m-cy. Przewidywana liczebność grup Mam to 10-12 osób. Utworzone zostaną grupy wiekowe: dzieci w wieku od 3 - 5 lat, 6 - 8 lat oraz od 9 - 12 lat Czas trwania projektu: 9 m-cy – po 3 m-ce dla każdej z grup Mam. Zajęcia dla grup dzieci w każdym przedziale wiekowym odbywają się równolegle dla ułatwienia organizacji zajęć Mamom. Mamy i dzieci będą uczestniczyły w tym samym czasie w zajęciach realizowanych przez zespół Centrum. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu dla każdej grupy.

8 S TRUKTURA – O PIS DZIAŁAŃ Uczestniczki będą korzystały z zajęć grupowych prowadzonych przez specjalistów takich jak: psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pielęgniarka. Na każdym spotkaniu będzie poruszana inna tematyka związana z ważnymi dla Mam kwestiami np. W pracy z psychologiem: komunikacja z dzieckiem, wspieranie rozwoju dziecka, odpowiadanie na potrzeby dziecka; trudności w adaptacji do zmian; budowanie relacji rówieśniczych u dzieci; samopoznanie; Redefiniowanie roli matki w różnych okresach życia W pracy z doradcą zawodowym: powrót po urlopie wychowawczym do pracy, sposoby uzyskiwania kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy, podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie się – możliwości; umiejętności niezbędne z perspektywy poruszania się na rynku pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna); odnajdowanie się w nowej sytuacji życiowej (przygotowanie się, radzenie sobie ze stresem, nowymi wyzwaniami etc.).

9 S TRUKTURA – O PIS DZIAŁAŃ W pracy z Pielęgniarką: pielęgnacja i opieka nad małym dzieckiem; pierwsza pomoc w nagłych wypadkach; profilaktyka chorób wieku dziecięgo; dziecko z chorobą przewlekłą – specyfika wychowania; zachowania i nawyki prozdrowotne. Możliwe będą również indywidualne konsultacje z wybranym specjalistą

10 S TRUKTURA – O PIS DZIAŁAŃ Zajęcia z zakresu nowego funkcjonowania Mam wracających na rynek pracy, mają na celu dostarczenie im odpowiednich, użytecznych metod i poczucia stabilności, które są podstawowymi kestiami podejmowanymi przez Młode Mamy. W czasie trwania zajęć kierowanych dla Mam, dzieci będą uczestniczyły w specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach prowadzonych przez psychologa lub pedagoga oraz studentów-wolontariuszy w odrębnym pomieszczeniu (blisko Mam). Podobnie jak w przypadku Mam, dzieci będą brały udział w tematycznych zajęciach grupowych, np. jak rozwijać swoją kreatywność, jak wezwać pomoc, jak radzić sobie w relacjach z rówieśnikami.

11 Z AJĘCIA Z DZIEĆMI

12 ZASOBY C ENTRUM – BAZA MATERIALNA Centrum dysponuje bazą lokalową w pełni dostosowaną do realizacji zajęć: Salami przystosowanymi do zajęć z dziećmi (sala z lustrem fenickim umożliwiająca Mamom obserwację dzieci); Sala z krzesełkami i stolikami przystosowanymi do potrzeb małych dzieci; Salą sportową

13 Z ASOBY C ENTRUM - KADRA Kadrę Centrum stanowią zarówno stale pracujący w Centrum specjaliści, jak również współpracujący przedstawiciele wielu dziedzin: Psychologowie Pedagodzy Pielęgniarki Doradcy zawodowi Lekarze

14 Z AMIAST PODSUMOWANIA … Wydaje się, że wielowymiarowe wsparcie oferowane Mamom będącym w trudnym położeniu jest inicjatywą godną podjęcia. Doświadczanie przez niezamożne rodziny trudności wynikających z wychowania dzieci, jak i ograniczeń lokalnego rynku pracy, wymaga podjęcia stosownych działań. Dodatkowo – połączenie oferty skierowanej do Mam z ofertą dla dzieci, jest czynnikiem znacznie zwiększającym atrakcyjność i dostępność oferty dla Mam. Nie tylko nie muszą martwić się o zapewnienie opieki dzieciom w czasie gdy uczestniczą w ważnych dla nich zajęciach, ale także dzieci korzystają z atrakcyjnych dla nich zajęć.


Pobierz ppt "AKADEMIA MAM Projekt działania na rzecz inicjatyw społecznych wspierający rodziców w wychowaniu małych dzieci Podmiot zgłaszający inicjatywę i realizator:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google