Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sytuacja młodzieży i perspektywy na rynku pracy Szczecin, 12 lutego 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sytuacja młodzieży i perspektywy na rynku pracy Szczecin, 12 lutego 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sytuacja młodzieży i perspektywy na rynku pracy Szczecin, 12 lutego 2015 r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zharmonizowana stopa bezrobocia wg EUROSTAT – dane na koniec grudzień 2014 r. Źródło: Opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych EUROSTAT http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6581668/3-30012015-AP-EN.pdf/9d4fbadd-d7ae-48f8- b071-672f3c4767dd

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Bezrobotni zarejestrowani w województwie zachodniopomorskim w latach 1998 - 2014 (XII) Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie załącznika 1 do sprawozdania MPiPS-01.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopa bezrobocia (w %) – stan na koniec grudnia 2014 roku Udział osób do 25 roku życia w ogóle bezrobotnych – stan na koniec grudnia 2014 roku Zachodniopomorskie – 15,6% Zachodniopomorskie – 14,6% Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie załącznika 1 do sprawozdania MPiPS-01.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Aktywność ekonomiczna ludności według wieku w III kwartale 2014 r. w woj. zachodniopomorskim Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych GUS.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Aktywność ekonomiczna ludności według poziomu wykształcenia w III kwartale 2014 r. w woj. zachodniopomorskim Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych GUS.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze przeszkody w podjęciu pracy wśród osób bezrobotnych w wieku 18-24 lata Brak stażu pracy (40,9%) Zbyt niskie kwalifikacje (29,0%) Nie chodzę szukać pracy, bo wstydzę się prosić o pracę (26,3%) Nie umiem szukać pracy (25,4%) Brak odpowiednich ofert pracy (25,1%) Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej 2014 r

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Preferowane wykształcenie pracowników, których przedsiębiorstwa planują zatrudnić w najczęściej wskazywanych zawodach (stanowiskach) w ciągu najbliższych 12 miesięcy Zasadnicze zawodowe - fryzjer - mechanik samochodów osobowych - stolarz Gimnazjalne lub niższe - pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Średnie ogólnokształcące - sprzedawca - technik handlowiec Średnie techniczne - elektryk - przedstawiciel handlowy - technik handlowiec Wyższe - pracownicy obsługi biurowej - księgowi - kasjerzy handlowi (bankowcy) Potrzeby pracodawców w zakresie przygotowania zawodowego pracowników Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej 2014 r

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pracodawcy najczęściej wymagają doświadczenia zawodowego na takim samym lub podobnym stanowisku. Ukończenie kursów wskazane jest w przypadku fryzjerów, w tym kursów fryzjerskich, mistrzowskich oraz stylizacji i koloryzacji. W przypadku magazynierów - kursy na wózki widłowe. Robotnicy budowlani powinni ukończyć kursy spawania CO2 i argonem, powinni posiadać prawo jazdy i mieć ukończone kursy budowlane. Poświadczenie odbycia praktyki zawodowej wskazywane było przez większość respondentów, w zawodach: księgowy, pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle, sprzedawca, pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani, mechanik samochodów osobowych. Wskazane jest poświadczenie odbycia praktyki przez wszystkich kandydatów na miejsca pracy w zawodzie stolarz. Kryteria, jakie w szczególności są brane pod uwagę przez pracodawców w procesie rekrutacji pracowników Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej 2014 r

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kompetencje oczekiwane od nowo zatrudnionych pracowników Największa wartość: Chęci do pracyPunktualność Lojalność i umiejętność dostosowania się do oczekiwań Niezależnie od stanowiska istotne są również: umiejętność pracy w zespole, umiejętność komunikacji, samodzielność. Niepożądane cechy: Brak sumienności w pracy i częste nieobecności Brak samodzielności i brak umiejętności pracy grupie Brak umiejętności zarządzania podwładnymi Bez względu na stanowisko przedsiębiorcy nie chcą pracować z osobami agresywnymi i zamkniętymi na nową wiedzę. Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej 2014 r

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Efektywność sposobów pozyskiwania pracowników 21,9% 13,1% 18,1% 11,9% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej 2014 r Umieszczaliśmy ogłoszenia w Internecie Kandydaci na stanowisko byli polecani nam przez naszych znajomych lub krewnych Kandydaci sami pytali o możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwie Kandydaci na stanowisko byli polecani nam przez naszych pracowników Kandydatów na stanowisko oferował nam Urząd Pracy

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Trudności w pozyskaniu pracowników w okresie 12 miesięcy deklarowało 29,4% przedsiębiorstw. Trudności w pozyskaniu pracowników wynikały: 1.z niespełniania oczekiwań przez kandydatów dot. wiedzy i umiejętności zawodowych (52,4%); 2.z braku odpowiednich uprawnień, formalnych kwalifikacji i wykształcenia kandydatów (34,8%); 3.z braku osób zainteresowanych podjęciem pracy na określonym stanowisku (28,0%); 4.ze zbyt wysokich wymagań płacowych kandydatów (22,9%); 5.z braku odpowiednich cech psychospołecznych kandydatów (17,4%). Charakter trudności związanych ze znalezieniem odpowiedniego pracownika Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej 2014 r 52,4% 34,8% 28,0% 22,9% 17,4%

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przyczyny ograniczające wzrost zatrudnienia wskazywane przez firmy/instytucje w woj. zachodniopomorskim w 2013 r. Zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy Zbyt wysokie podatki Niestabilna sytuacja gospodarcza Skomplikowane przepisy i regulacje prawne Silna konkurencja na rynku Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie danych z badania Rynek pracy województwa zachodniopomorskiego w świetle danych z badan Bilans Kapitału Ludzkiego 2013, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20140715143936/RAPORT_BKL_zachodniopomorskie_final_ver_2.pdf?1405428147, s. 57, dostęp: 12.09.2014 r.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach czyli Regionalne i Inteligentne specjalizacje woj. zachodniopomorskiego  biogospodarka,  działalność morska i logistyka,  przemysł metalowo-maszynowy,  usługi przyszłości (oparte na wiedzy). Jako regionalna specjalizacja - turystyka. Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Paweł Wojtaszyk Wojewódzki Urząd Pracy ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin www.zorp.wup.pl tel./fax: 91 42 56 120 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sytuacja młodzieży i perspektywy na rynku pracy Szczecin, 12 lutego 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google