Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja młodzieży i perspektywy na rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja młodzieży i perspektywy na rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja młodzieży i perspektywy na rynku pracy
Szczecin, 12 lutego 2015 r.

2 Zharmonizowana stopa bezrobocia wg EUROSTAT – dane na koniec grudzień 2014 r.
Źródło: Opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych EUROSTAT

3 Bezrobotni zarejestrowani w województwie zachodniopomorskim w latach 1998 - 2014 (XII)
Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie załącznika 1 do sprawozdania MPiPS-01.

4 Stopa bezrobocia (w %) – stan na koniec grudnia 2014 roku
Udział osób do 25 roku życia w ogóle bezrobotnych – stan na koniec grudnia 2014 roku Zachodniopomorskie – 15,6% Zachodniopomorskie – 14,6% Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie załącznika 1 do sprawozdania MPiPS-01.

5 Aktywność ekonomiczna ludności według wieku w III kwartale 2014 r
Aktywność ekonomiczna ludności według wieku w III kwartale 2014 r. w woj. zachodniopomorskim Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych GUS.

6 Aktywność ekonomiczna ludności według poziomu wykształcenia w III kwartale 2014 r. w woj. zachodniopomorskim Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie danych GUS.

7 Najważniejsze przeszkody w podjęciu pracy wśród osób bezrobotnych w wieku 18-24 lata
Brak stażu pracy (40,9%) Zbyt niskie kwalifikacje (29,0%) Nie chodzę szukać pracy, bo wstydzę się prosić o pracę (26,3%) Nie umiem szukać pracy (25,4%) Brak odpowiednich ofert pracy (25,1%) Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej 2014 r

8 Gimnazjalne lub niższe Średnie ogólnokształcące
Potrzeby pracodawców w zakresie przygotowania zawodowego pracowników Preferowane wykształcenie pracowników, których przedsiębiorstwa planują zatrudnić w najczęściej wskazywanych zawodach (stanowiskach) w ciągu najbliższych 12 miesięcy Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne lub niższe - fryzjer - mechanik samochodów osobowych - stolarz pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Średnie ogólnokształcące Średnie techniczne sprzedawca technik handlowiec elektryk przedstawiciel handlowy technik handlowiec Wyższe pracownicy obsługi biurowej księgowi kasjerzy handlowi (bankowcy) Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej 2014 r

9 Kryteria, jakie w szczególności są brane pod uwagę przez pracodawców w procesie rekrutacji pracowników Pracodawcy najczęściej wymagają doświadczenia zawodowego na takim samym lub podobnym stanowisku. Ukończenie kursów wskazane jest w przypadku fryzjerów, w tym kursów fryzjerskich, mistrzowskich oraz stylizacji i koloryzacji. W przypadku magazynierów - kursy na wózki widłowe. Robotnicy budowlani powinni ukończyć kursy spawania CO2 i argonem, powinni posiadać prawo jazdy i mieć ukończone kursy budowlane. Poświadczenie odbycia praktyki zawodowej wskazywane było przez większość respondentów, w zawodach: księgowy, pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle, sprzedawca, pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani, mechanik samochodów osobowych. Wskazane jest poświadczenie odbycia praktyki przez wszystkich kandydatów na miejsca pracy w zawodzie stolarz. Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej 2014 r

10 Największa wartość: Niepożądane cechy:
Kompetencje oczekiwane od nowo zatrudnionych pracowników Największa wartość: Chęci do pracy Punktualność Lojalność i umiejętność dostosowania się do oczekiwań Niezależnie od stanowiska istotne są również: umiejętność pracy w zespole, umiejętność komunikacji, samodzielność. Niepożądane cechy: Brak sumienności w pracy i częste nieobecności Brak samodzielności i brak umiejętności pracy grupie Brak umiejętności zarządzania podwładnymi Bez względu na stanowisko przedsiębiorcy nie chcą pracować z osobami agresywnymi i zamkniętymi na nową wiedzę. Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej 2014 r

11 Efektywność sposobów pozyskiwania pracowników
21,9% 21,9% Kandydaci na stanowisko byli polecani nam przez naszych znajomych lub krewnych Umieszczaliśmy ogłoszenia w Internecie 18,1% Kandydaci sami pytali o możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwie 13,1% Kandydaci na stanowisko byli polecani nam przez naszych pracowników 11,9% Kandydatów na stanowisko oferował nam Urząd Pracy Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej 2014 r

12 Charakter trudności związanych ze znalezieniem odpowiedniego pracownika
Trudności w pozyskaniu pracowników w okresie 12 miesięcy deklarowało 29,4% przedsiębiorstw. Trudności w pozyskaniu pracowników wynikały: z niespełniania oczekiwań przez kandydatów dot. wiedzy i umiejętności zawodowych (52,4%); z braku odpowiednich uprawnień, formalnych kwalifikacji i wykształcenia kandydatów (34,8%); z braku osób zainteresowanych podjęciem pracy na określonym stanowisku (28,0%); ze zbyt wysokich wymagań płacowych kandydatów (22,9%); z braku odpowiednich cech psychospołecznych kandydatów (17,4%). 52,4% 34,8% 28,0% 22,9% 17,4% Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej 2014 r

13 Przyczyny ograniczające wzrost zatrudnienia wskazywane przez firmy/instytucje w woj. zachodniopomorskim w 2013 r. Zbyt wysokie pozapłacowe koszty pracy Zbyt wysokie podatki Niestabilna sytuacja gospodarcza Skomplikowane przepisy i regulacje prawne Silna konkurencja na rynku Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie danych z badania Rynek pracy województwa zachodniopomorskiego w świetle danych z badan Bilans Kapitału Ludzkiego 2013, , s. 57, dostęp: r.

14 działalność morska i logistyka, przemysł metalowo-maszynowy,
Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach czyli Regionalne i Inteligentne specjalizacje woj. zachodniopomorskiego biogospodarka, działalność morska i logistyka, przemysł metalowo-maszynowy, usługi przyszłości (oparte na wiedzy). Jako regionalna specjalizacja - turystyka. Źródło: WUP w Szczecinie, opracowanie własne na podstawie: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

15 Wojewódzki Urząd Pracy ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin
Dziękuję za uwagę! Paweł Wojtaszyk Wojewódzki Urząd Pracy ul. A. Mickiewicza Szczecin tel./fax:


Pobierz ppt "Sytuacja młodzieży i perspektywy na rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google