Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie modelu flexicurity w Polsce Andrzej Stępnikowski wicedyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP Praga, 25 lutego 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie modelu flexicurity w Polsce Andrzej Stępnikowski wicedyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP Praga, 25 lutego 2015."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie modelu flexicurity w Polsce Andrzej Stępnikowski wicedyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP Praga, 25 lutego 2015

2 Europejskie tło w obszarze zatrudnienia
Bezrobocie w Europie Sytuacja młodych na rynku pracy (bezrobocie, dominacja umów terminowych i cywilno-prawnych) Europejski Pakiet Zatrudnieniowy Reformy rynków pracy w krajach członkowskich

3

4 „Moda” na przygotowanie zawodowe
Rosnące znaczenie kształcenia zawodowego, zwłaszcza w formie dualnej – na Świecie i w Europie Sydney Lipsk Nowy York

5 Uwarunkowania nowelizacji w Polsce
Bezrobocie i zatrudnienie w Polsce (około 2,2 mln bezrobotnych Polaków) Funkcjonowanie urzędów pracy Wdrażanie nowych instrumentów (na bazie doświadczeń z pilotaży, w tym bony) Proces konsultacji społecznych założeń (II.2013) i projektu ustawy (II-V.2014)

6 Wyzwania związane z nowelizacją
Potencjalne problemy z wdrażaniem nowelizacji (krótki czas, mnogość nowych instrumentów i różne grupy docelowe) Konieczność większego zaangażowania organizacji pracodawców w zakresie upowszechniania zmian

7 Priorytety dla rzemiosła
Kwalifikacje człowieka jako czynnik w centrum zainteresowania organizacji Według badań rzemieślnicy najbardziej są zainteresowani umiejętnościami praktycznymi, doświadczeniem zawodowym i posiadaniem uprawnień w danym zawodzie

8 Instrumenty dla pracodawców
Zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jeśli przedsiębiorca zatrudnia młodą osobę do pierwszej pracy Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia Dofinansowanie na poczet składek na ubezpieczenia społeczne dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne po 45 roku życia.

9 Rady Rynku Pracy Możliwość wyłaniania członków rad spośród delegowanych przedstawicieli izb i cechów rzemiosł Możliwość współdecydowania o przeznaczeniu rezerw Funduszu Pracy

10 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Dofinasowanie szkoleń, egzaminów, kursów i studiów podypolomowych pracowników i przedsiębiorców z KFS (100% dla mikroprzedsiębiorstw i 80% dla pozostałych)

11 Przygotowanie zawodowe dorosłych
Skrócenie okresu nauki zawodu dla osób dorosłych z 18/12 miesięcy do 9/6 miesięcy – z uwagi na sygnały ze strony bezrobotnych, ale i ze strony izb rzemieślniczych

12 Efekty projektu „Platforma flexicurity dla MSP”
Regionalne biura wsparcia jako gwaranci w relacjach pomiędzy firmami System wypożyczeń pracowniczych System przekwalifikowań pracowniczych

13 Platforma informatyczna
prowadzenie i aktualizacja spisu instytucji rynku pracy wspierających osoby poszukujące zatrudnienia, kojarzenie pracodawców chcących wypożyczyć sobie pracowników, kojarzenie pracowników poszukujących pracy z przedsiębiorcami z sektora MiŚP, gromadzenie danych osób poszukujących pracy (wirtualne CV), upowszechnianie informacji o wolnych miejscach pracy w sektorze MiŚ

14 kolejne izby dołączają
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Izba Rzemieślnicza w Gorzowie Wlkp. Izba Rzemieślnicza w Zielonej Górze Kujawsko-Pomorska Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy

15 „Flexicurity a dialog społeczny” (izby rzemieślnicze w Gdańsku i w Katowicach)
Przedstawienie i promowanie wśród przedsiębiorców oraz przedstawicieli przedsiębiorców z województwa pomorskiego modelu „flexicurity”(konferencje i warsztaty)

16 Projekt „Mama i tata równi w pracy i w domu”
Promocja samozatrudnienia rodziców i godzenia życia osobistego z zawodowym Szkolenia rodziców, dofinansowanie do opieki nad dziećmi, rozwijanie pasji i upowszechnianie dobrych praktyk (m.in. Dzięki współpracy z telewizją) Liderem projektu jest Izba Rzemieślnicza w Katowicach

17 „Flexicurity szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy”
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu oraz Doradztwo Społeczne i Gospodarcze z Poznania ( ) Analizy danych zastanych dotyczące aktualnego stanu wdrażania idei flexicurity. Badania ilościowe z pracownikami oraz pracodawcami na temat poziomu realizacji oraz znajomości polityki flexicurity w praktyce przedsiębiorstw. Badania jakościowe m.in. z przedstawicielami instytucji rynku pracy, dialogu społecznego mającego na celu określenie stopnia znajomości flexicurity

18 Forum Związków Zawodowych
„Flexicurity – szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy” Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku Forum Związków Zawodowych Działania w projekcie Badania mające na celu zdiagnozowanie aktualnego stanu realizacji idei flexicurity w woj. podlaskim. Przygotowanie raportu z badań. Publikacja poradnika dobrych praktyk i wspólnych zasad wdrażania modelu flexicurity.

19 Współrealizatorem projektu jest Izba Rzemieślnicza
INNOWACJE RYNKU PRACY – testowanie i wdrażanie nowych metod promocji zatrudnienia w zawodach niszowych, ginących oraz mało popularnych Poznawanie predyspozycji i szkolenia dla osób w trzech grupach z rynku pracy: osoby młode do 30 r.ż. – propozycja przekwalifikowania w ramach jednego z zawodów niszowych (np.; fryzjer zwierząt) Osoby starsze propozycja zdobycia kwalifikacji w jednym z zawodów ginących np.: zdun, strzecharz Osoby niepełnosprawne – możliwość przeszkolenia w pracach prostych np.: sprzątacz Współrealizatorem projektu jest Izba Rzemieślnicza w Białymstoku (nagroda Instytucji zarządzającej)

20 Dobre praktyki bezpośrednio w firmach rzemieślniczych
„Drewlux” z Białegostoku, firma po pożarze, początkowo zredukowano zatrudnienie o 20%, następnie w kolejnych latach przyjęto nowe osoby, w tym 6 kobiet na hali montażowej (spośród 10 bezrobotnych, które ukończyły przygotowanie zawodowe osób dorosłych). Zdaniem prezesa „zakład jest tyle wart, ile jego załoga”, w związku z tym dużą rolę odgrywają szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne (prowadzone przez zatrudnionych mistrzów).

21 Projekt "MOS-t w przyszłość
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.„ trening alternatyw życiowych (TAŻ) – kreowanie umiejętności społecznych i samokontroli przyuczenie do wykonywania zawodu

22 Dziękuję za uwagę  stepnikowski@zrp.pl


Pobierz ppt "Wdrażanie modelu flexicurity w Polsce Andrzej Stępnikowski wicedyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP Praga, 25 lutego 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google