Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gatunki dziennikarskie Gatunki dziennikarskie - informacja - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Szczeciński Prowadzący: dr hab. Robert.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gatunki dziennikarskie Gatunki dziennikarskie - informacja - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Szczeciński Prowadzący: dr hab. Robert."— Zapis prezentacji:

1 Gatunki dziennikarskie Gatunki dziennikarskie - informacja - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Szczeciński Prowadzący: dr hab. Robert Cieślak, prof. nadzw. US

2 Gatunki dziennikarskie Gatunki dziennikarskie /informacja/ Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Rok kształcenia: 1 Semestr: 2 Wymiar: 15 godzin wykładów i 30 godzin konwersatoriów ECTS: 4 Forma zaliczenia: egzamin

3 Gatunki dziennikarskie Ogólne treści kształcenia Gatunek jako zespół zmieniających się konwencji kompozycyjno- stylistycznych. Typologiczne i historyczne zróżnicowanie gatunków prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych. Zmieniająca się rola nadawcy i podmiotu wypowiedzi (gatekeepera, zespołów riserczerskich). Rola infografiki we współczesnym przekazie prasowym, telewizyjnym i internetowym. Informacja i publicystyka – charakterystyka gatunków w obrębie wskazanego podziału. Wyznaczniki gatunkowości i ich przełamywanie – gatunkowe wzorce kanoniczne, alternacyjne i adaptacyjne. Wzrastająca interaktywność najnowszych gatunków medialnych. Indymedia – odbiorcy w roli nadawcy.

4 Gatunki dziennikarskie Umiejętności Student będzie potrafił rozpoznawać i świadomie stosować gatunki dziennikarskie. Nabierze umiejętności indywidualnej refleksji nad gatunkowymi problemami w kontekście wykonywania pracy oraz doskonalenia warsztatu zawodowego. Będzie umiał definiować gatunki i stosować formy językowe w taki sposób, aby najpełniej i najlepiej przedstawiać podjęty temat. Nauczy się operowania indywidualnym stylem wypowiedzi. UWAGA: w semestrze 2 zajęcia poświęcone będą gatunkom informacyjnym; gatunki publicystyczne omówione zostaną w semestrze 3.

5 Gatunki dziennikarskie Wymagania – warunki zaliczenia Uczestnictwo w zajęciach. Kolokwium sprawdzające w formie testu. Przedmiot (wykłady i ćwiczenia) kończy się egzaminem. Ocenę z egzaminu stanowi zaokrąglona średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i wykładu, wpisywana do dokumentacji przez prowadzącego wykład. Warunkiem uzyskania oceny końcowej (oceny z egzaminu) jest zaliczenie obu części przedmiotu na ocenę co najmniej dostateczną.

6 Gatunki dziennikarskie Bibliografia podstawowa M. Wojtak, Gatunki prasowe. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2004. M. Wojtak, Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2008. M. Chyliński, S. Russ-Mohl, Dziennikarstwo. Polskapresse. Warszawa 2007. Słownik terminologii medialnej. Red. W. Pisarek. Universitas. Kraków 2006.

7 Gatunki dziennikarskie Bibliografia uzupełniająca T. Piekot, Dyskurs polskich wiadomości prasowych. Universitas. Kraków 2006. W. Pisarek, Nowa retoryka dziennikarska. Universitas. Kraków 2002. K. Wolny-Zmorzyński, Fotograficzne gatunki dziennikarskie. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2007. G. Stachyra, Gatunki audycji w radiu sformatowanym. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2008. Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Z. Bauer, E. Chudziński. Universitas. Kraków 2000. I. Tetelowska, Informacja - odrębny gatunek dziennikarski. W: Szkice prasoznawcze. Pod red. P. Dubiela i W. Pisarka. Kraków 1972.


Pobierz ppt "Gatunki dziennikarskie Gatunki dziennikarskie - informacja - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Szczeciński Prowadzący: dr hab. Robert."

Podobne prezentacje


Reklamy Google