Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji w zakresie oprocentowania, występowania kuponów, wykorzystywanej waluty; przykłady i przyczyny wyboru poszczególnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji w zakresie oprocentowania, występowania kuponów, wykorzystywanej waluty; przykłady i przyczyny wyboru poszczególnych."— Zapis prezentacji:

1 Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji w zakresie oprocentowania, występowania kuponów, wykorzystywanej waluty; przykłady i przyczyny wyboru poszczególnych konstrukcji na podstawie obligacji przedsiębiorstw, podmiotów komunalnych i obligacji skarbowych Grzęda Olga Kondzierska Anna

2 Obligacja papier wartościowy emitowany w serii, w której emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, które może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny.

3 Kryteria podziału obligacji: Oprocentowanie Występowanie kuponów Rodzaj waluty Emitent obligacji Termin wykupu

4 Podział obligacji ze względu na oprocentowanie 1.Stałe np. DOS1016 2,40% 2.Zmienne np. TOZ1017 oparte na WIBOR 6M 3.Indeksowane np. COI1018 uzależnione od inflacji + marża 4.Zerokuponowe np. LBD1213 Lokaty Budowlane S.A. stałe zmiennezerowe indeksowane OPROCENTOWANIE

5 Jakie wybrać/emitować obligacje jeśli: 1.Następuje wzrost inflacji? 2.Rośnie stopa procentowa? (ryzyko stopy procentowej) 3.Emitent chce mieć pewną sytuację co do kosztów?

6 Podział obligacji ze względu na walutę Obligacje krajowe Obligacje zagraniczne Euroobligacje:  o podwójnej walucie Emisja obligacji w walucie krajowej  o zmiennej walucie Emisja obligacji  z opcją wyboru waluty Emisja obligacji w walucie krajowej Wypłata kuponów w walucie zagranicznej Wykup obligacji w walucie krajowej Zmiana waluty spłacania zobowiązań Wykup obligacji Wybór waluty, w której obligacja zostanie spłacona Wykup obligacji w wybranej walucie

7 Przykład Euroobligacji: EmitentPGE Sweden A.B. (publ) Data emisji9 czerwca 2014 Data wykupu9 czerwca 2019 (5 lat) Kwota nominalna500 mln Euro Wartość nominalna 1 obligacji100 tys Euro Ilość obligacji1000 Kupon1.625% p.a. Miejsce notowańGiełda w Luksemburgu Ciekawostka: popyt zgłoszony na obligacje przekroczył 4,3 mld Euro Źródło: http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/euroobligacje

8 Obligacje skarbowe Hurtowe Detaliczne PS OK DS WZ DOS TOZ COI EDO

9 Rząd gwarantuje ich spłatę wraz z odsetkami Nie są obciążone ryzykiem ZALETY OBLIGACJI SKARBOWYCH WADY OBLIGACJI SKARBOWYCH Przynoszą mniejszą stopę zwrotu z poczynionych w nie inwestycji w stosunku do innych możliwości rynku finansowego Kto najczęściej nabywa tego typu obligacje ?

10 CATALYST Publiczny system obrotu i autoryzacji instrumentów dłużnych 2 segmenty : hurtowy i detaliczny Promowanie emitenta Zwiększenie wiarygodności Dostęp do inwestorów DLACZEGO RYNEK OBLIGACJI CATALYST ?

11 Struktura własnościowa instrumentów notowanych PLN na Catalyst według rodzajów na dzień 30.09.2013 ( z wyłączeniem obligacji skarbowych) Źródło: http://www.gpwcatalyst.pl/pub/files/materialy_do_pobrania/Raport_CATALYST_12_2013.pdf

12 Case study – obligacje komunalne: miasto Elbląg Rekordowo wysoki budżet planowany na rok 2012- brak 92mln zł Podmiot zadłużony, stały deficyt budżetowy Rozwiązanie: emisja obligacji na kwotę 107mln zł SYTUACJA EMITENTA CELE Finansowanie deficytu budżetowego Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania kapitału Inwestycje infrastrukturalne PLANOWANE INWESTYCJE Przebudowa dróg Modernizacja budynków oświatowych Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych Przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej Budowa mieszkań komunalnych

13 Case study- obligacje komunalne: miasto Elbląg (2) 28 czerwca 2012- debiut na rynku Catalyst Wartość nominalna: 1000 i 100 złotych Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + marża (ok. 1%, w zależności od serii) Okres odsetkowy: 6 miesięcy Data wykupu: 2019-2026 (zależnie od serii) Prawo do wcześniejszego wykupu przez emitenta Druga pod względem wielkości emisja obligacji komunalnych w 2012r. Obligacje na okaziciela, niezabezpieczone EMISJA

14 Case study- obligacje komunalne: miasto Elbląg (3) Otwarcie się na inwestorów Poprawa płynności finansowej Możliwość maksymalnego wykorzystania dotacji unijnych Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania kapitału KORZYŚCI CO DALEJ? Planowany wykup wyemitowanych obligacji w 2014 r. (1.4960.000zł) i w roku 2015 (19.440.000zł) Emisja obligacji na kwotę 34.400.000zł, co pozwoli na przyjęcie budżetu na rok 2014 Obligacje na okaziciela, bez zabezpieczenia, propozycja zakupu skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie do 100 osób

15 ZALETY OBLIGACJI KOMUNALNYCH Alternatywa wobec kredytu Pomoc dla samorządów w związku ze złą sytuacją ekonomiczną Elastyczność Długi okres finansowania Postrzegane są jako bezpieczny papier wartościowy WADY OBLIGACJI KOMUNALNYCH Procedura prawna dotycząca emisji publicznej jest skomplikowana i kosztowna

16 Case study- obligacje przedsiębiorstw: PKN Orlen Termin debiutu obligacji pierwszej serii: 28 czerwca 2013r. Termin wypuszczenia ostatniej serii: 21 maja 2014r. Łączna wartość nominalna obligacji serii A i B wyniosła 400mln zł, kolejnych- 800mln zł Jednostkowa wartość nominalna: 100zł Oprocentowanie: zmienne- WIBOR6M + 1,5% marża (dla serii A i B), przy emisji kolejnych serii marża spadała do 1,4% i 1,3%, ostatnia seria: oprocentowanie stałe w wysokości 6% Odsetki płatne co pół roku Termin wykupu: 28 maja 2017r. (seria A), 3 czerwca 2017r. (seria B), ostatnia seria 9 kwietnia 2020r. SZCZEGÓŁY EMISJI

17 Case study- obligacje przedsiębiorstw: PKN Orlen (2) Chęć sprostania oczekiwaniom funduszy emerytalnych, które kupując obligacje spółki liczyły, że docelowo trafią one do obrotu, co zapewni ich pełną standaryzację i przejrzystość Finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz dalszy rozwój działalności Spółki, której ogólnym celem jest osiągnięcie zysku POWODY EMISJI EFEKTY Ogromne zainteresowanie ze strony inwestorów- pierwsza seria papierów o łącznej wartości 200mln zł wyprzedała się w dwa dni

18 ZALETY OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Brak utraty kontroli nad spółką Elastyczność Niski koszt pozyskania kapitału Szybkość pozyskiwania finansowania Z punktu widzenia nabywcy: potencjalnie większy zarobek WADY OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Opłacalne dla spółek o dobrej kondycji finansowej Zwiększenie ryzyka finansowego Ryzyko płynności Z punktu widzenia nabywcy są to najbardziej ryzykowne obligacje (ryzyko kredytowe)

19 PODSUMOWANIE Obligacje stają się w ostatnich latach coraz bardziej popularne, co szczególnie widać na rynku Catalyst Obligacje, ze względu na duże zróżnicowanie oferują szeroki wachlarz możliwości finansowania inwestycji zarówno w walucie krajowej jak i zagranicznej Są dobrą alternatywą dla kredytów oraz emisji akcji (w przypadku obligacji korporacyjnych) Emisja obligacji zwiększa prestiż emitenta oraz przyciąga nowych inwestorów

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji w zakresie oprocentowania, występowania kuponów, wykorzystywanej waluty; przykłady i przyczyny wyboru poszczególnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google