Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji w zakresie oprocentowania, występowania kuponów, wykorzystywanej waluty; przykłady i przyczyny wyboru poszczególnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji w zakresie oprocentowania, występowania kuponów, wykorzystywanej waluty; przykłady i przyczyny wyboru poszczególnych."— Zapis prezentacji:

1 Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji w zakresie oprocentowania, występowania kuponów, wykorzystywanej waluty; przykłady i przyczyny wyboru poszczególnych konstrukcji na podstawie obligacji przedsiębiorstw, podmiotów komunalnych i obligacji skarbowych Grzęda Olga Kondzierska Anna

2 Obligacja papier wartościowy emitowany w serii, w której emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, które może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny.

3 Kryteria podziału obligacji:
Oprocentowanie Występowanie kuponów Rodzaj waluty Emitent obligacji Termin wykupu

4 Podział obligacji ze względu na oprocentowanie
stałe zmienne zerowe indeksowane Stałe np. DOS1016 2,40% Zmienne np. TOZ1017 oparte na WIBOR 6M Indeksowane np. COI1018 uzależnione od inflacji + marża Zerokuponowe np. LBD1213 Lokaty Budowlane S.A.

5 Jakie wybrać/emitować obligacje jeśli:
Następuje wzrost inflacji? Rośnie stopa procentowa? (ryzyko stopy procentowej) Emitent chce mieć pewną sytuację co do kosztów?

6 Podział obligacji ze względu na walutę
Obligacje krajowe Obligacje zagraniczne Euroobligacje: o podwójnej walucie Emisja obligacji w walucie krajowej Wypłata kuponów w walucie zagranicznej Wykup obligacji w walucie krajowej o zmiennej walucie Emisja obligacji Zmiana waluty spłacania zobowiązań Wykup obligacji z opcją wyboru waluty Emisja obligacji w walucie krajowej Wybór waluty, w której obligacja zostanie spłacona Wykup obligacji w wybranej walucie

7 Przykład Euroobligacji:
Emitent PGE Sweden A.B. (publ) Data emisji 9 czerwca 2014 Data wykupu 9 czerwca 2019 (5 lat) Kwota nominalna 500 mln Euro Wartość nominalna 1 obligacji 100 tys Euro Ilość obligacji 1000 Kupon 1.625% p.a. Miejsce notowań Giełda w Luksemburgu Ciekawostka: popyt zgłoszony na obligacje przekroczył 4,3 mld Euro Źródło:

8 Obligacje skarbowe Hurtowe Detaliczne DOS TOZ COI EDO PS OK DS WZ

9 Kto najczęściej nabywa tego typu obligacje ?
ZALETY OBLIGACJI SKARBOWYCH Rząd gwarantuje ich spłatę wraz z odsetkami Nie są obciążone ryzykiem WADY OBLIGACJI SKARBOWYCH Przynoszą mniejszą stopę zwrotu z poczynionych w nie inwestycji w stosunku do innych możliwości rynku finansowego Kto najczęściej nabywa tego typu obligacje ?

10 CATALYST Publiczny system obrotu i autoryzacji instrumentów dłużnych
2 segmenty : hurtowy i detaliczny Promowanie emitenta Zwiększenie wiarygodności Dostęp do inwestorów DLACZEGO RYNEK OBLIGACJI CATALYST ?

11 Struktura własnościowa instrumentów notowanych PLN na Catalyst według rodzajów na dzień ( z wyłączeniem obligacji skarbowych) Źródło:

12 Case study – obligacje komunalne: miasto Elbląg
SYTUACJA EMITENTA Rekordowo wysoki budżet planowany na rok brak 92mln zł Podmiot zadłużony, stały deficyt budżetowy Rozwiązanie: emisja obligacji na kwotę 107mln zł CELE Finansowanie deficytu budżetowego Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania kapitału Inwestycje infrastrukturalne PLANOWANE INWESTYCJE Przebudowa dróg Modernizacja budynków oświatowych Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych Przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej Budowa mieszkań komunalnych

13 Case study- obligacje komunalne: miasto Elbląg (2)
EMISJA 28 czerwca debiut na rynku Catalyst Wartość nominalna: 1000 i 100 złotych Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + marża (ok. 1%, w zależności od serii) Okres odsetkowy: 6 miesięcy Data wykupu: (zależnie od serii) Prawo do wcześniejszego wykupu przez emitenta Druga pod względem wielkości emisja obligacji komunalnych w 2012r. Obligacje na okaziciela, niezabezpieczone

14 Case study- obligacje komunalne: miasto Elbląg (3)
KORZYŚCI Otwarcie się na inwestorów Poprawa płynności finansowej Możliwość maksymalnego wykorzystania dotacji unijnych Dywersyfikacja źródeł pozyskiwania kapitału CO DALEJ? Planowany wykup wyemitowanych obligacji w 2014 r. ( zł) i w roku 2015 ( zł) Emisja obligacji na kwotę zł, co pozwoli na przyjęcie budżetu na rok 2014 Obligacje na okaziciela, bez zabezpieczenia, propozycja zakupu skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie do 100 osób

15 ZALETY OBLIGACJI KOMUNALNYCH
Alternatywa wobec kredytu Pomoc dla samorządów w związku ze złą sytuacją ekonomiczną Elastyczność Długi okres finansowania Postrzegane są jako bezpieczny papier wartościowy WADY OBLIGACJI KOMUNALNYCH Procedura prawna dotycząca emisji publicznej jest skomplikowana i kosztowna

16 Case study- obligacje przedsiębiorstw: PKN Orlen
SZCZEGÓŁY EMISJI Termin debiutu obligacji pierwszej serii: 28 czerwca 2013r. Termin wypuszczenia ostatniej serii: 21 maja 2014r. Łączna wartość nominalna obligacji serii A i B wyniosła 400mln zł, kolejnych- 800mln zł Jednostkowa wartość nominalna: 100zł Oprocentowanie: zmienne- WIBOR6M + 1,5% marża (dla serii A i B), przy emisji kolejnych serii marża spadała do 1,4% i 1,3%, ostatnia seria: oprocentowanie stałe w wysokości 6% Odsetki płatne co pół roku Termin wykupu: 28 maja 2017r. (seria A), 3 czerwca 2017r. (seria B), ostatnia seria 9 kwietnia 2020r.

17 Case study- obligacje przedsiębiorstw: PKN Orlen (2)
POWODY EMISJI Chęć sprostania oczekiwaniom funduszy emerytalnych, które kupując obligacje spółki liczyły, że docelowo trafią one do obrotu, co zapewni ich pełną standaryzację i przejrzystość  Finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz dalszy rozwój działalności Spółki, której ogólnym celem jest osiągnięcie zysku EFEKTY Ogromne zainteresowanie ze strony inwestorów- pierwsza seria papierów o łącznej wartości 200mln zł wyprzedała się w dwa dni

18 ZALETY OBLIGACJI KORPORACYJNYCH
Brak utraty kontroli nad spółką Elastyczność Niski koszt pozyskania kapitału Szybkość pozyskiwania finansowania Z punktu widzenia nabywcy: potencjalnie większy zarobek WADY OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Opłacalne dla spółek o dobrej kondycji finansowej Zwiększenie ryzyka finansowego Ryzyko płynności Z punktu widzenia nabywcy są to najbardziej ryzykowne obligacje (ryzyko kredytowe)

19 PODSUMOWANIE Obligacje stają się w ostatnich latach coraz bardziej popularne, co szczególnie widać na rynku Catalyst Obligacje, ze względu na duże zróżnicowanie oferują szeroki wachlarz możliwości finansowania inwestycji zarówno w walucie krajowej jak i zagranicznej Są dobrą alternatywą dla kredytów oraz emisji akcji (w przypadku obligacji korporacyjnych) Emisja obligacji zwiększa prestiż emitenta oraz przyciąga nowych inwestorów

20 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji w zakresie oprocentowania, występowania kuponów, wykorzystywanej waluty; przykłady i przyczyny wyboru poszczególnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google