Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji denominowanych w walutach obcych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji denominowanych w walutach obcych"— Zapis prezentacji:

1 Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji denominowanych w walutach obcych
Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji denominowanych w walutach obcych. Obligacje zagraniczne, euroobligacje, różne formy zmiennych kuponów, wielowalutowości i dołączonych opcji.

2 Historia euroobligacji sięga roku 1963 kiedy spółka Autostrade dokonała emisji o wartości 15 milionów USD.  Papiery te zostały skierowane na rynki międzynarodowe i stały się początkiem nowego typu instrumentów dłużnych.

3 Obligacje zagranicznie Skarbu Państwa
Łączne zadłużenie skarbu państwa Polskiego z tytułu wyemitowanych euroobligacji w wyrażeniu złotowym wynosi obecnie blisko 200 mld, co stanowi około 25% całkowitego zadłużenia Polski.

4 Obligacje zagraniczne Skarbu Państwa wyemitowane w 2007 roku

5 Euroobligacja Skarbu Państwa XS0210314299
18 stycznia 2005 roku, emisja obligacji o stałym oprocentowaniu rocznym 4,2%, denominowanych w EUR wartość emisji: 3000 mln EUR Zapadalność – Cena emisyjna – 99,375% Rentowność w dniu emisji – 4,250% Kupon – roczny Rejestracja – Giełda w Luksemburgu Kierownicy konsorcjum emisyjnego – BNP Paribas, Citygroup, DrKW

6 Euroobligacja Skarbu Państwa XS0210314299
6 kwietnia 2005 – reopening Dodatkowa emisja obligacji denominowanych w euro o wartości 1500 mln Cena emisyjna – 99,221% Kupon – roczny Rentowność w dniu emisji – 4,262% 24 maj 2005 – kolejny reopening Dodatkowa emisja obligacji denominowanych w euro o wartości 750 mln Cena emisyjna – 102,643% Rentowność w dniu emisji – 3,961%

7 Obligacje zagraniczne Skarbu państwa XS0230703679
– emisja zapadalność Wartość: 81,81 mln USD Oprocentowanie zmienne: 3M USD LIBOR + 0,115% Cena emisyjna: 100,00% Kupon – kwartalny Rentowność w dniu emisji: 5,013% Rejestracja – Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych + Giełda w Luksemburgu Kierownik konsorcjum emisyjnego – JP Morgan, Lehman Brothers

8 TP SA Eurofinance France
pozyskała 497,32 mln euro papiery dłużne za 200 mln euro Oprocentowanie 6% termin wykupu: 22 maj 2014

9 Obligacje Brady’ego 1995r – 258,9 mln USD 1997r – 1686 mnl USD
2002r – 1,3 mld USD 2003r – 1,505 mld USD 2006r – 588,2 mln USD

10 Dziękujemy za uwagę!!!


Pobierz ppt "Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji denominowanych w walutach obcych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google