Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Przeciw Bezradności” RAPORT Lokalny system wsparcia aktywizacji zawodowej środowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym w Bielsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Przeciw Bezradności” RAPORT Lokalny system wsparcia aktywizacji zawodowej środowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym w Bielsku."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Przeciw Bezradności” RAPORT Lokalny system wsparcia aktywizacji zawodowej środowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym w Bielsku - Białej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PHARE, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej

2 Czas realizacji Projektu Czas realizacji Projektu objęty wnioskiem o wypłatę dotacji: od 01 grudzień 2004 do 30 listopad 2005r.

3 Jednostki współpracujące Jednostka kontraktująca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Beneficjent Miasto Bielsko-Biała, Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1 Realizator MOPS Bielsko-Biała, ul. Karola Miarki 11 Jednostki współpracujące Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości Jednostka kontraktująca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Beneficjent Miasto Bielsko-Biała, Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1 Realizator MOPS Bielsko-Biała, ul. Karola Miarki 11 Jednostki współpracujące Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

4 95 508 zł - wkład własny 15 000 zł – podatek VAT 53 105 zł – koszty wydłużenia Projektu 163 613 zł łącznie + 135 733 zł dotacja + 4 000 zł darowizna 95 508 zł - wkład własny 15 000 zł – podatek VAT 53 105 zł – koszty wydłużenia Projektu 163 613 zł łącznie + 135 733 zł dotacja + 4 000 zł darowizna Budżet Projektu

5 Bezpośredni beneficjenci Projektu Osoby zamieszkujące centrum miasta Bielsko- Biała i Starówkę Mieszkańcy miasta Bielsko-Biała, korzystający z pomocy MOPS (co najmniej dwie osoby bezrobotne w rodzinie) Osoby bezdomne, realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności Osoby, które opuściły zakład karny Osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego

6 Udzielenie wsparcia psychologicznego Identyfikacja profili predyspozycji zawodowych Indywidualny Plan Kariery Zawodowej Harmonogram i działania szkoleniowe szkolenia interpersonalne szkolenia zawodowe szkolenia biznesowe Zwiększenie zatrudnienia superwizja wsparcie psychologiczne monitoring postępów doradztwo biznesowe informacje o rynku pracy RAPORT Utworzenie Lokalnego Punktu Wsparcia Aktywności Zawodowej Kontrakt uczestnictwa w Projekcie

7 Lokalny Punkt Wsparcia Aktywności Zawodowej W ramach Projektu utworzono Lokalny Punkt Wsparcia Aktywności Zawodowej w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 4.

8

9

10

11

12 Działania przeprowadzone w ramach realizacji Projektu „Przeciw Bezradności”

13 Wsparcie psychologiczne Badanie predyspozycji zawodowych Tworzenie planu kariery zawodowej Rozmowy wspierająco - doradcze Pomoc w poszukiwaniu pracy 251 osób zostało objętych wsparciem psychologa-terapeuty

14 Wsparcie psychologiczne efektywne komunikowanie, współdziałanie, budowanie zaufania, budowanie poczucia własnej wartości, auto-motywowanie oraz stymulowanie rozwoju osobistego efektywne komunikowanie, współdziałanie, budowanie zaufania, budowanie poczucia własnej wartości, auto-motywowanie oraz stymulowanie rozwoju osobistego Stworzono 14 grup wsparcia, w trakcie których rozwijano takie umiejętności jak:

15 Obszary działań szkoleniowych szkolenia interpersonalne szkolenia zawodowe szkolenia biznesowe Działania szkoleniowe rozpoczęły się po zidentyfikowaniu profili kwalifikacji oraz predyspozycji zawodowych uczestników Projektu, a także po nakreśleniu ich Indywidualnych Planów Kariery Zawodowej

16 Kursy i szkolenia 150 osób: „Podstawa obsługi komputera – pakiet Microsoft Office oraz praca z Internetem dla poszukujących pracy” 93 osoby: „Obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej” 1 osoba: „Programowanie sterowników OMRON” w ramach metody „Szybki Start”

17 Kursy i szkolenia 4 osoby rozpoczęły kurs: „Spawanie podstawowe metodą MAG” 1 osoba rozpoczęła kurs: „Kierowca wózków jezdniowych”

18 Kursy i szkolenia 187 osób ukończyło szkolenie: „Doskonalenie umiejętności interpersonalnych” 3 osoby rozpoczęły szkolenie: „Opiekunka społeczna – opieka nad chorym w domu” II edycja 16 osób ukończyło szkolenie: „Opiekunka społeczna – opieka nad chorym w domu”

19 Kursy i szkolenia 18 osób ukończyło kurs: „Mała Przedsiębiorczość”

20 Przygotowanie zawodowe 6 osób rozpoczęło przygotowanie zawodowe w charakterze opiekunki w Dziale Usług, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 1 osoba rozpoczęła przygotowanie zawodowe w charakterze Asystenta Projektu, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

21 Efektywność na dzień 25.11.05 39 osób podjęło zatrudnienie w ramach umowy o pracę oraz umowy-zlecenia 1 osoba rozpoczęła autonomiczną działalność gospodarczą

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PHARE, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej Ocena średnia Projektu „Przeciw bezradności” 4,7 w skali od 1 do 5

23 Miejsca pracy Atelier Fanaberia ul. Powstańców Śląskich; Plus Discount Sp. z o.o.; Crossby-Eko ul. Grażyńskiego; Carrefour Polska Sp. z o.o.; Usługi Ogrodnicze „Gardenus” ul. Praska 34; Lidl ul. Cieszyńska; Firma Handlowa „Dana” Plac Wojska Polskiego; Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Pocztowa 28a; New Pinto Poland Sp. z o.o. ul. Strażacka; Atelier Fanaberia ul. Powstańców Śląskich; Plus Discount Sp. z o.o.; Crossby-Eko ul. Grażyńskiego; Carrefour Polska Sp. z o.o.; Usługi Ogrodnicze „Gardenus” ul. Praska 34; Lidl ul. Cieszyńska; Firma Handlowa „Dana” Plac Wojska Polskiego; Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Pocztowa 28a; New Pinto Poland Sp. z o.o. ul. Strażacka;

24 Miejsca pracy ZGM ul. Lipnicka; MOPS ul. K. Miarki; Jednostka Wojskowa ul. Bardowskiego; „Lumpex” ul. Wzgórze; Dom Turystyczny PTTK ul. Krasińskiego; Zakład „ACCUMOS” ul. Grażyńskiego; Usługi Ogólnobudowlane „Probud” ul. Podchorążych; Przedsiębiorstw Usługowo-Handlowe Czasza – System S.J. ul. Karłowicza; Biedronka J.M.D. S.A. ZGM ul. Lipnicka; MOPS ul. K. Miarki; Jednostka Wojskowa ul. Bardowskiego; „Lumpex” ul. Wzgórze; Dom Turystyczny PTTK ul. Krasińskiego; Zakład „ACCUMOS” ul. Grażyńskiego; Usługi Ogólnobudowlane „Probud” ul. Podchorążych; Przedsiębiorstw Usługowo-Handlowe Czasza – System S.J. ul. Karłowicza; Biedronka J.M.D. S.A.

25 Projekt „Przeciw Bezradności” RAPORT Lokalny system wsparcia aktywizacji zawodowej środowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym w Bielsku - Białej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PHARE, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej


Pobierz ppt "Projekt „Przeciw Bezradności” RAPORT Lokalny system wsparcia aktywizacji zawodowej środowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym w Bielsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google