Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.suprabrokers.pl SUPRA RISK MANAGER Wprowadzenie do wdrożenia zintegrowanego programu zarządzania ryzkiem klinicznym Program opracowany w oparciu o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.suprabrokers.pl SUPRA RISK MANAGER Wprowadzenie do wdrożenia zintegrowanego programu zarządzania ryzkiem klinicznym Program opracowany w oparciu o."— Zapis prezentacji:

1 www.suprabrokers.pl SUPRA RISK MANAGER Wprowadzenie do wdrożenia zintegrowanego programu zarządzania ryzkiem klinicznym Program opracowany w oparciu o wytyczne ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001, EN 15224 oraz ISO 31000.

2 www.suprabrokers.pl SUPRA RISK Manager Program opracowany w oparciu o wytyczne ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001, EN 15224 oraz ISO 31000. Niniejszy dokument stanowi własność SUPRA BROKERS Sp. z o.o. we Wrocławiu. Informacje zawarte w dokumencie objęte są tajemnicą służbową i tajemnicą przedsiębiorstwa. Kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim bez zezwolenia SUPRA BROKERS Sp. z o.o. we Wrocławiu jest zabronione. Udostępnianie osobom trzecim niniejszego dokumentu, zarówno jego treści jak i wzoru, w całości lub w części, jak również w jakiejkolwiek formie, jego kopiowanie, powielanie, publikowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie osobom trzecim za pomocą jakichkolwiek nośników elektronicznych lub mechanicznych, usuwanie bądź zmiana adnotacji o prawach autorskich właściciela, wykorzystywanie niezgodnie z jego przeznaczeniem bez uprzedniego uzyskania odpowiedniej zgody stanowi naruszenie praw autorskich i prawa własności intelektualnej – w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i będzie podlegać konsekwencjom prawnym. Otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielania licencji do wykorzystywania oprogramowania, wzorów, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw związanych z niniejszym materiałem

3 www.suprabrokers.pl AGENDA RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM MIERNIKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM

4 www.suprabrokers.pl KONTEKST PRAWNY PODSTAWA PRAWNA WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm). w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84). WYTYCZNE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM: 1.OKREŚLENIE CELÓW I ZADAŃ 2.IDENTYFIKACJA RYZYKA 3.ANALIZA RYZYKA 4.REAKCJA NA RYZYKO WYTYCZNE DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM: 1.OKREŚLENIE CELÓW I ZADAŃ 2.IDENTYFIKACJA RYZYKA 3.ANALIZA RYZYKA 4.REAKCJA NA RYZYKO Zarządzanie ryzkiem stanowi element kontroli zarządczej art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarzadzania ryzkiem (Dz.Urz.MF. z 2012 r. Poz 56) PRZYKŁADY PRAKTYCZNEGO STOSOWANIA STANDARDÓW W ZAKRESIE PLANOWANIA I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

5 www.suprabrokers.pl AGENDA RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM

6 www.suprabrokers.pl OBSZAR DEFINICYJNY RYZYKO KLINICZNE niepewność i straty związane z każdą interakcją pomiędzy pacjentami a personelem opieki zdrowotnej, powstałą na tle problemu zdrowotnego PN-ISO 31000 RYZYKO – WPŁYW NIEPEWNOŚCI NA CELE PN-ISO 31000 RYZYKO – WPŁYW NIEPEWNOŚCI NA CELE EN 15224:2012 KLINICZNY – KONTEKST W KTÓRYM DOCHODZI DO INTERAKCJI POMIĘDZY PACJENTAMI A PERSONELEM OPIEKI ZDROWOTNEJ DOTYCZĄCEJ PROBLEMU ZDROWOTNEGO EN 15224:2012 KLINICZNY – KONTEKST W KTÓRYM DOCHODZI DO INTERAKCJI POMIĘDZY PACJENTAMI A PERSONELEM OPIEKI ZDROWOTNEJ DOTYCZĄCEJ PROBLEMU ZDROWOTNEGO NEGATYWNY WPŁYW NA WYMÓG JAKOŚCI W OPIECE ZDROWOTNEJ NEGATYWNY WPŁYW NA WYMÓG JAKOŚCI W OPIECE ZDROWOTNEJ

7 www.suprabrokers.pl OBSZAR DEFINICYJNY RYZYKO KLINICZNE POPRAWA JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH PERSONEL POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW ZMNIEJSZENIE RYZYKA KLINICZEGO ŚWIADOMYZAANGAŻOWANYWSPÓŁODPOWIEDZIALNY

8 www.suprabrokers.pl OBSZAR DEFINICYJNY Budżet szpitala Obniżenie kosztów leczenia powikłań (zakażenia, reoperacje) Zmniejszenie kosztów zarządzania sporem Zmniejszenie udziałów własnych, wysokości odszkodowań, składki ubezpieczeniowej ZMNIEJSZENIE RYZYKA KLINICZNEGO

9 www.suprabrokers.pl OBSZAR DEFINICYJNY RYZYKO KLINICZNE

10 www.suprabrokers.pl OBSZAR DEFINICYJNY RYZYKO KLINICZNE

11 www.suprabrokers.pl AGENDA RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM (SRM) PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM

12 www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM ORGANIZACJA PROCEDURY - NARZĘDZIA DOKUMENTACJA System zarządzania ryzykiem klinicznym Całościowy program wytyczania i osiągania celów przez podmiot leczniczy w zakresie ryzyka klinicznego

13 www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM ORGANIZACJA PROCEDURY - NARZĘDZIA DOKUMENTACJA  Zdefiniowanie i zapewnienie polityki zarządzania ryzykiem klinicznym  Opracowanie systemu zarządzania ryzkiem klinicznym spójnego z polityką zarządzaniem ryzkiem  Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem systemu zarządzania ryzkiem klinicznym w podmiocie leczniczym  Utrzymanie poziomu ryzyka klinicznego w ramach ustalonej tolerancji/apetytu na to ryzyko  Przekazywanie Dyrekcji oraz kadrze kierowniczej podmiotu leczniczego okresowych raportów w zakresie ryzyka klinicznego

14 www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM ORGANIZACJA PROCEDURY - NARZĘDZIA DOKUMENTACJA  Dokonywanie regularnych przeglądów systemu zarządzania ryzykiem klinicznym, w tym weryfikację jego efektywności i adekwatności do profilu ryzyka podmiotu leczniczego  Dostarczanie jednostce informacji dotyczących obszarów podmiotu leczniczego szczególnie zagrożonych ryzykiem klinicznym, umożliwiających właściwą priorytetyzację działań tej jednostki

15 www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM ORGANIZACJA PROCEDURY - NARZĘDZIA DOKUMENTACJA W ramach systemu zarządzania ryzykiem klinicznym należy zapewnić poprawne funkcjonowanie procedur:  Identyfikacji ryzyka  Pomiaru ryzyka  Kontroli i przeciwdziałania ryzyku  Monitorowania i raportowania ryzyka  Działania korygujące  Doskonalenie procesu zarządzania ryzkiem

16 www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM ORGANIZACJA PROCEDURY - NARZĘDZIA DOKUMENTACJA Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów dokumentacja dotycząca zarządzania ryzykiem powinna obejmować:  politykę zarządzania ryzykiem – określa ogólny cel zarządzania ryzykiem, strukturę zarządzania ryzykiem, zespoły oraz osoby odpowiedzialne za ryzyko,  procedury zarządzania ryzykiem – praktyczne sposoby zarządzania ryzykiem, zasady identyfikacji, analizy, monitorowania, raportowania ryzyka oraz postępowania z ryzykiem,  roczny raport z zarządzania ryzykiem – dotyczy weryfikacji metod zarządzania ryzykiem. Ministerstwo Finansów: 1.Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0), Warszawa 2012. 2.Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Warszawa 2004/2005

17 www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM STRUKTURA RAMOWA ZARZĄDZANIA RYZKIEM ROSZCZEŃ MEDYCZNYCH POLITYKA PROCEDURY WDROŻENIE I FUNKCJONOWANIE KONTROLA I DZIAŁANIA KORYGUJĄCE CIĄGŁE DOSKONALENIE Skoordynowane działanie dotyczące kierowania i nadzorowania organizacją w odniesieniu do ryzyka (międzynarodowa norma ISO 31000:2009 oraz polskiej normy PN-ISO 31000:2012)

18 www.suprabrokers.pl AGENDA RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM

19 www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM WYBRANE NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM WEWNĘTRZNA BAZA KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH (CIRS) 1. 2. KOMISJA I PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM 3. Procedura postępowania z roszczeniem medycznym 4. Procedura postępowania z roszczeniem regresowym 5. Procedura postępowania ze zdarzeniem medycznym Procedura weryfikacji pracowników personelu medycznego 6. 7. Procedura raportowania i analizowania skarg składanych do księgi skarg i Rzecznika Praw Pacjenta 8. KOMITET I ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ

20 www.suprabrokers.pl PROAKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM WYBRANE NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM DYDAKTYKA 9. 10 PROCES BADANIA MIERNIKÓW

21 www.suprabrokers.pl NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM Wewnętrzna baza krytycznych incydentów medycznych (CIRS)1 NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM DEFINICJA KRYTYCZNEGO INCYDENTU MEDYCZNEGO GENERALNE ZASADY PROWADZENIA BAZY KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH CELE I ZAŁOŻENIA PROWADZENIA BAZY KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH – DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE RAPORT Komisja ds. Zarządzania Ryzykiem Klinicznym DYREKCJA – KADRA KIEROWNICZA PODMIOTU LECZNICZEGO

22 www.suprabrokers.pl NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM Wewnętrzna baza krytycznych incydentów medycznych (CIRS)1 NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PROCES ANALIZY RYZKA – DZIAŁANIA KORYGUJĄCE DYREKCJA KOMISJA DO SPRAW ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM RAPORT KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH CIRS KRYTYCZNE INCYDENTY MEDYCZNE

23 www.suprabrokers.pl ETAPY WDROŻENIA PROGRAMU SUPRA RISK Manager KOMISJA I PEŁNOMOCNIK DO SPRAW ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM2 NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM Zadania Komisji ds. zarządzania ryzykiem klinicznym 1.przekazanie roszczenia do pełnomocnika ds. zarządzania ryzykiem klinicznym 2.zarejestrowanie roszczenia i zgłoszenie do konsultanta zewnętrznego Supra Brokers Sp. z o.o. 3.zebranie Komisji ds. zarządzania ryzykiem klinicznym 4.wypracowanie stanowiska Szpitala i ujednolicenie ze stanowiskiem TU 5.zakończenie procedury likwidacji roszczenia medycznego 6.skierowanie roszczenia regresowego do osób odpowiedzialnych za powstanie szkody

24 NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PRCES BADANIA MIERNIKÓW– SUPRA BROKERS Sp. z o.o. 3 MONITOROWANIE I PRZEGLĄD - SYSTEM MIERNIKÓW PRAWIDŁOWOŚĆ WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM SZKODOWOŚĆ BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU PROCESU WDROŻENIA CO KWARTAŁ OD ZAKOŃCZENIA PROCESU WDROŻENIA PRZEDMIOT KONTROLI: TERMIN WYKONANIA: MIERNIKI –Skład Komisji ds. Zarządzania Ryzykiem Klinicznym, –Forma i treść przyjętej POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZKIEM, –Elementy Struktury Ramowej ZARZĄDZANIA RYZKIEM –Liczba posiedzeń Komisji ds. Zarządzania Ryzykiem Klinicznym –Liczba wszczętych postępowań regresowych –Analiza raportów CIRS –Analiza liczby oraz rodzaju roszczeń oraz zdarzeń medycznych –Weryfikacja wpływy Struktury Ramowej ZARZĄDZANIA RYZKIEM na liczbę i rodzaj roszczeń oraz zdarzeń medycznych

25 www.suprabrokers.pl AGENDA RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM

26 www.suprabrokers.pl LPETAP PROCESUTERMIN ZAKOŃCZENIA 1.ZLECENIE PRZEZ PODMIOT LECZNICZY PRZEPROWADZENIA AUDYTU PRZEDWDROŻENIOWEGO - 2.AUDYT WSTĘPNY I – ANALIZA SZKODOWOŚCI PODMIOTU LECZNICZEGO 2 tygodnie od zlecenia 3.AUDYT WSTĘPNY II – ANALIZA PROCEDUR2 tygodnie od zlecenia 4.RAPORT Z AUDYTU PRZEDWDROŻENIOWEGO - ZALECENIA3 tygodnie od przeprowadzenia audytu I i II 5.ZGODA PODMIOTU LECZNICZEGO NA WDROŻENIE PROGRAMU „SUPRA RISK MANAGER” - 6.OPRACOWANIE HARMONOGRAMU WDROŻENIA PROGRAMU „SUPRA RISK MANAGER” – STRUKTURA RAMOWA PROGRAMU ZARZĄDZANIA RYZKIEM 2 tygodnie od zgody na wdrożenie 7.PROCES WDROŻENIA24 - 36 miesięcy od rozpoczęcia procesu wdrożenia HARNONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM

27 www.suprabrokers.pl LP ETAP PROCESU TERMIN ZAKOŃCZENIA 7.2.POWOŁANIE PEŁNOMOCNIKA I KOMISJI DS. ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM 7.3.OPRACOWANIE POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZYM – MISJA I CELE 7.4.OPRACOWANIE I WDROŻENIE WEWNĘTRZNEJ BAZY KRYTYCZNYCH INCYDENTÓW MEDYCZNYCH (CIRS) 7.5.OPRACOWANIE I WDORŻENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z ROSZCZENIEM MEDYCZNYM HARNONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM

28 7.PROCES WDROŻENIA24 miesiące od rozpoczęcia procesu 7.6.OPRACOWANIE I WDORŻENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZE ZDARZENIEM MEDYCZNYM 7.7.OPRACOWANIE I WDORŻENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 7.8.OPRACOWANIE I WDORŻENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY WERYFIKACJI PRACOWNIKÓW PERSONELU MEDYCZNEGO 7.9.OPRACOWANIE I WDORŻENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY RAPORTOWANIA I ANALIZOWANIA SKARG SKŁADANYCH DO KSIĘGI SKARG I RZECZNIKA PRAW PACJENTA 7.10OPRACOWANIE I WDORŻENIE JEDNOLITEJ PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z ROSZCZENIEM REGRESOWYM

29 www.suprabrokers.pl HARNONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM 8.NADZÓR I KONTROLA NAD WDROŻONYM PROCESEM – ZALECENIA 8.1.ROCZNY AUDYT STRUKTURY RAMOWEJ – WYTYCZNE I ZALECENIA - 8.2.ROCZNY AUDYT SZKODOWOŚCI – WYTYCZNE I ZALECENIA - 9.PROGRAM SZKOLENIOWY

30 www.suprabrokers.pl AGENDA RYZYKO KLINICZNE STRUKTURA RAMOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM NARZĘDZIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM PRZESŁANKI I CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM KONTEKST PRAWNY WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM

31 www.suprabrokers.pl CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KLINICZNYM SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZKIEM KLINICZNYM - OGRANICZENIE RYZYKA KLINICZNEGO Obniżenie rozmiaru szkód finansowanych przez ubezpieczającego (odszkodowania, koszty prawne) Ograniczenie powikłań – skrócenie czasu hospitalizacji pacjenta Ograniczenie reoperacji – skrócenie czasu hospitalizacji pacjenta Ograniczenie zakażeń – koszty związanych z leczeniem Poprawa reputacji SzpitalaObniżenie kosztów taryfy składki ubezpieczenia OC POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA I DOSKONALENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

32 www.suprabrokers.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Www.suprabrokers.pl SUPRA RISK MANAGER Wprowadzenie do wdrożenia zintegrowanego programu zarządzania ryzkiem klinicznym Program opracowany w oparciu o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google