Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Psychospołeczne zagrożenia i ich skutki w sektorze edukacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Psychospołeczne zagrożenia i ich skutki w sektorze edukacji"— Zapis prezentacji:

1 Psychospołeczne zagrożenia i ich skutki w sektorze edukacji
mgr Aleksander Stańczak

2 Czym są zagrożenia psychospołeczne? Kategorie zagrożeń
Skutki zagrożeń Zagrożenia w zawodzie nauczyciela i wykładowcy akademickiego – przegląd badań Charakterystyka zagrożeń psychospołecznych w polskim sektorze edukacji

3 Zagrożenia zawodowe Fizyczne (bezpośrednie działanie) Psychospołeczne (za pośrednictwem stresu)

4 Klasyfikacja zagrożeń psychospołecznych wg Coxa
Kontekst Treść Kultura i funkcjonowanie organizacji Rola w organizacji Rozwój kariery Zakres decyzji / kontrola Stosunki interpersonalne Relacja praca-dom Środowisko pracy i wyposażenie stanowiska Projekt zadania Obciążenie pracą / tempo pracy Rozkład czasu pracy + patologie w relacjach interpersonalnych

5 Konsekwencje narażenia na psychospołeczne zagrożenia
a) fizjologiczne Krótkotrwałe Długotrwałe spięta postawa napięte mięśnie spłycony, szybki oddech bóle głowy, pleców, żołądka biegunki, zaparcia zaburzenia apetytu nierówne tętno, pocenie się zgrzytanie zębami zaburzenia snu depresja zespoły neurodegeneracyjne otyłość cukrzyca nadciśnienie zaburzenia menstruacji impotencja zespół wypalenia zawodowego

6 Konsekwencje cd. b) psychologiczne na poziomie emocji
na poziomie poznawczym lęk, niepokój rozluźnienie wrogość, złość utrata kontroli nadmierne pobudzenie wahania nastroju problemy z pamięcią obniżona koncentracja nieadekwatna ocena sytuacji obniżony krytycyzm trudności z podejmowaniem decyzji

7 Konsekwencje cd. c) Na poziomie zachowania ogólne
na poziomie organizacji częstsze błędy, wypadki nerwowe nawyki agresywne zachowania zwiększona konsumpcja alkoholu i innych używek nieuzasadnione podejmowanie ryzyka pogorszenie stosunków interpersonalnych niska motywacja do działania zmiana nawyków żywieniowych absencja wysoka fluktuacja pracowników wysoki odsetek zwolnień lekarskich nieadekwatne wykorzystanie czasu pracy spadek produktywności strajki, zamieszki opór przed wprowadzanymi zmianami zachowania kontrproduktywne

8 Collins, Parry-Jones (2000)
87% wykładowców akademickich deklarowało, że stres obniża lub bardzo obniża jakość ich pracy 12% stwierdziło, że stres podnosi jakość ich pracy

9 Collins, Parry-Jones (2000)
Szczególnie dokuczliwe stresory: Praca w godzinach nadliczbowych Brak czasu w stosunku do ilości pracy Zbyt dużo formalności i spraw administracyjnych

10 Collins, Parry-Jones (2000)
U pracowników, dla których praca znacząco odbiegała od ich oczekiwań zanotowano istotnie niższą samoocenę stanu zdrowia Osoby bardziej zestresowane częściej nosiły się z zamiarem zmiany pracy w ostatnich 2 latach

11 Chen, Chan, Chong (2010) Najczęściej występujące źródła stresu u nauczycieli szkół podstawowych i średnich: Obciążenie pracą i presja czasu Reformy edukacyjne Kontrole z kuratorium Konieczność podnoszenia kwalifikacji Radzenie sobie z zachowaniem uczniów

12 Arula (2011) Najwyższy poziom stresu u nauczycieli:
W wieku poniżej 25 lat U mężczyzn U osób w związku U osób o niższych zarobkach

13 Eres, Atanasoska (2011) Najsilniejsze źródła stresu:
Zachowanie uczniów Złe relacje z kolegami z pracy Brak możliwości uczestniczenia w podejmowaniu decyzji

14 Kaur (2011) Źródła stresu u nauczycieli: Coraz liczniejsze klasy
Zmiany w programie nauczania i zasadach oceniania Mobbing Konflikty z rodzicami uczniów

15 Bada (2012) Najczęściej występujące źródła stresu: Przeciążenie pracą
Duże klasy Kiepskie fizyczne warunki pracy Kiepskie wynagrodzenie

16 Omoniyi (2013) Brak środków na badania i konferencje

17 Pyżalski, Merecz (2010) Zarobki niewspółmiernie małe do nakładu pracy
Przeładowany program i plany nauczania Zbyt mały wpływ na to co nauczyciel realizuje w placówce Niezadowalające pomieszczenia socjalne Zbyt duża liczba uczniów Rywalizacja ze współpracownikami Brak wsparcia od przełożonych Brak wsparcia od współpracowników

18 Badanie za pomocą Skali Ryzyka Psychospołecznego
N = 7623 (z czego 497 z branży edukacyjnej) Nauczyciele, wykładowcy, lektorzy, pedagodzy, wychowawcy przedszkolni 364 K, 133 M Wiek (m = 40,28; SD = 9,48)

19 Występuje i stresuje mnie:
Nie występuje Występuje i stresuje mnie: Wcale Trochę Bardzo

20 Występowanie zagrożeń psychospołecznych w sektorze edukacyjnym

21 Stresogenność zagrożeń psychospołecznych w sektorze edukacyjnym

22 Występowanie zagrożeń, model 3-czynnikowy

23 Stresogenność zagrożeń, model 3-czynnikowy

24 „Gdybym mógł, chętnie zmieniłbym swoją pracę na inną”

25 „W porównaniu do osób w Pani/Pana wieku i Pani/Pana płci, ocenia Pani/Pan swój stan zdrowia jako:”

26 „Biorąc pod uwagę cały okres zatrudnienia ocenia Pani/Pan swoją zdolność do pracy jako:”

27 „Proszę określić na ile czuje się Pani/Pan zaangażowany w pracę:”

28 Wg danych z 2005 r. w krajach UE ok
Wg danych z 2005 r. w krajach UE ok. 22% zaburzeń stanu zdrowia było skutkiem stresu zawodowego Koszty związane z leczeniem szacowano na 20 mld €

29 Piśmiennictwo Arul K. (2011). A study on causes and coping strategies for stress among college teachers with special reference to coimbatore region. Indian Streams Research Journal, 1(6) Bada F., Falana B. (2012). Gender influence on the stress experience of university lecturers. European Journal of Business and Social Sciences, 1(4), Chan A., Chen K., Chong E. (2010). Work stress of teachers from primary and secondary schools in Hong Kong. Proceedings of the International Multiconference of Engineers and Computer Scientists Vol III, March 17-19, Hong-Kong Collins S., Parry-Jones B. (2000). Stress: The perceptions of social work lecturers in Britain. British Journal of Social Work, 30, Cox T., Griffiths A., Rial-Gonzales E. (2006). Badania nad stresem związanym z pracą. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg [http://osha.europa.eu/pl/publications/reports/203 cytowany: ] Eres F., Atanasoska T. (2011). Occupational stress of teachers: A comparative study between Turkey and Macedonia. International Journal of Humanities and Social Science, 1(7), Kaur S. (2011). Comparative study of occupational stress among teachers of private and govt. schools in relation to their age, gender and teaching experience. International Journal of Education Planning & Administration, 1(2), Leka S., Cox T., Zwetsloot G. (2008). PRIMA-EF: Guidance on the European Framework for Psychosocial Risk Management: A resource form employers and worker representatives. WHO Protecting Workers' Health Series, no. 9. WHO Press, Genewa Merecz D. (2011). Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy - od teorii do praktyki. Podręcznik dla psychologów. Instytut Medycyny Pracy, Łódź Omoniyi M. (2013). Sources of workplace stressors among university lecturers in south west Nigeria: Implication for counselling. 1st Annual International Interdisciplinary Conference, April 24-26, Portugal Pyżalski J., Merecz D. (2010). Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. Impuls, Kraków

30 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Psychospołeczne zagrożenia i ich skutki w sektorze edukacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google