Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pip.gov.pl Stres w pracy Kampania informacyjna PIP Stres i inne czynniki psychospołeczne w pracy 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pip.gov.pl Stres w pracy Kampania informacyjna PIP Stres i inne czynniki psychospołeczne w pracy 2012."— Zapis prezentacji:

1 Stres w pracy Kampania informacyjna PIP Stres i inne czynniki psychospołeczne w pracy 2012

2 brak aktywności fizycznej psychospołeczne warunki pracy dolegliwości mięśniowo szkieletowe wysoka złożoność pracy zagrożenia nowe i rosnące Europejska prognoza ryzyka zawodowego zagrożenia Risk Observatory, European Agency for Safety and Health at Work, 2007

3 Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujące straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z r. Ryzyko zawodowe definicja

4 To każdy rodzaj sytuacji zawodowej, która oddziałuje na pracownika na drodze mechanizmów psychofizjologicznych, powodując zakłócenia w jego funkcjonowaniu zawodowym oraz zaburzenia w stanie zdrowia Międzynarodowa Organizacja Pracy, 1986

5 To brak równowagi między wymaganiami, a możliwościami spełnienia przez jednostkę. Wydarzenia jednorazowe (np. konflikt, kontrola) Wydarzenia cykliczne (np. miesięczny sprawozdanie) Stres chroniczny (np. zła atmosfera w pracy) Sekwencje (np. utrata pracy)

6 Niedociążenie jakościowe Brak kontroli nad pracą Niejasność roli Konflikt roli Brak wsparcia Fizyczne warunki pracy Przeciążenie ilościowe STRES Przeciążenie jakościowe

7 trudności z podjęciem decyzji; pobudzenie; nadruchliwość; niepokój; przymus działania; rozpoczynanie wielu zadań; nie kończenie zadań; niecierpliwość; poirytowanie; gniew; złość; lęk; strach; dekoncentracja; wyczerpanie; zmęczenie, rozleniwienie; konfliktowość; bóle głowy, brzucha, mięśni, zwiększona potliwość, przyspieszona perystaltyka jelit

8 bóle mięśni karku, barków, okolicy krzyżowo - lędźwiowej kręgosłupa; nadciśnienie tętnicze; udar mózgu choroba wieńcowa; zawał mięśnia sercowego; owrzodzenie układu pokarmowego; zespół nadwrażliwego jelita; choroby infekcyjne; zwiększone ryzyko choroby nowotworowej Depresja; nerwica; uzależnienia

9 obniżenie efektywności, satysfakcji, opór przed zmianą, konfliktowość, omijanie poleceń służbowych, zasad i przepisów, błędy, wypadki utrata zaufania i inicjatywy, osłabienie lojalności, motywacji, niechęć do pracy, wypalenie zawodowe, chęć zmiany pracy, absencja chorobowa utrata doświadczonych pracowników (fluktuacja kadr), klientów, spowolnienie i skostnienie procesu pracy Organizacyjne skutki stresu

10 Stres w pracy przyczyna wypadku przy pracy Zawał mięśnia sercowego przyczyna zdarzenia – zewnętrzna/wewnętrzna źródło stresu (związek z wykonywaną pracą) 1.Stanowiska nie - kierownicze 2.Stanowiska kierownicze

11 Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Mobbing art. 94(3) KP

12 Mobbingiem nie jest atmosfera napięcia psychicznego (stres) działania krótkotrwałe jednorazowy akt agresji konflikt molestowanie seksualne poczucie dyskomfortu w pracy uzasadniona krytyka warunki pracy wymagania menedżerskie

13 Utrudniające komunikowanie się Wpływające negatywnie na relacje Naruszające wizerunek Uderzające w pozycje zawodową Uderzające w zdrowie Zachowania mobbingowe

14 Przeciwdziałanie stresowi zarządzanie stresem w organizacji Ewaluacja Diagnoza Wybór stresorów Działanie: eliminacja Kampania informacyjna

15 Nieprzyjemne warunki pracy Psychiczne obciążenie związane ze złożonością pracy Pośpiech Kontakt z człowiekiem (wysiłek fizyczny) Niepewność zw. z organizacją pracy Przyczyny stresu w pracy

16 Stres Źródło – warunki psychospołeczne Nieprzyjemne warunki pracy Psychiczne obciążenie związane ze złożonością pracy Pośpiech Kontakt z drugim człowiekiem Rywalizacja Konflikt Zagrożenia Uciążliwości Odpowiedzialność Przyczyny stresu w pracy

17 Stan psychofizyczny a wypadki

18 Program prewencyjny PIP wnioski na 60% stanowisk pracy występują niekorzystne psychospołeczne warunki pracy tempo i ilość pracy jest coraz wyższa treść pracy jest coraz trudniejsza relacje interpersonalne są zbyt obciążające sposób zarządzania i organizacji pracy często prowadzi do błędów i konfliktów

19 Program prewencyjny PIP wnioski – niezbędne działania zmniejszanie obciążenia psychicznego pracowników i kadry kierowniczej zwiększanie umiejętności kadry kierowniczej zwiększanie umiejętności pracowników inwestycje finansowe

20 Stres i inne czynniki psychospołeczne w miejscu pracy Stres i inne czynniki psychospołeczne w miejscu pracy Kampania informacyjna PIP 2012 Życie polega na czymś więcej, niż tylko na ciągłym zwiększaniu prędkości Kwestionariusz Stresu Zawodowego autorstwa Holenderskiej Inspekcji Pracy

21 Diagnoza Opracowanie wyników Szkolenie (2) Spotkanie (1) projektowe Dobre praktyki Kampania informacyjna PIP 2012

22 Kwestionariusz do badania stresu w pracy 24 objawy stresu 12 stresorów (źródeł stresu) 24 pytania 10 – 15 minut anonimowość Kampania informacyjna PIP 2012

23 diagnoza i monitoring poziomu stresu wskazanie dominujących objawów stresu wskazanie dominujących źródeł stresu (stresorów) raport z badań w multimedialnej i przejrzystej formie wnioski profilaktyczne i narzędzia eliminujące albo neutralizujące zagrożenia szkolenia i doradztwo Korzyści udział w programie

24 Dziękuję za uwagę Kampania informacyjna PIP Stres i inne czynniki psychospołeczne w pracy


Pobierz ppt "Www.pip.gov.pl Stres w pracy Kampania informacyjna PIP Stres i inne czynniki psychospołeczne w pracy 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google