Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urszula Lipner Office for Persons with Disabilities, University of Warsaw, Poland Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Warszawski, Polska Inclusive.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urszula Lipner Office for Persons with Disabilities, University of Warsaw, Poland Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Warszawski, Polska Inclusive."— Zapis prezentacji:

1 Urszula Lipner Office for Persons with Disabilities, University of Warsaw, Poland Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Warszawski, Polska Inclusive education support in Poland. New website created by University of Warsaw: www.ABCD.edu.pl 1

2 Students with special educational needs by type of school Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w podziale na rodzaj szkoły special school szkoła specjalna special classroom in mainstream school oddział specjalny w szkole ogólnodost. integration classroom in m. school klasa integracyjna w szkole ogólnodost. inclusive classroom klasa ogólnodostępna Primary school Szkoła podstawowa 24 6583 29512 22622 787 Lower secondary school Gimnazja 30 2922 1606 51516 614 source: EDUCATION IN 2009/2010 SCHOOL YEAR źródło: OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

3 środowisko szkoły ogólnodostępnej jest niedostatecznie przygotowane na przyjęcie dziecka niepełnosprawnego; złe doświadczenia związane z umieszczaniem dzieci niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej; lęk o własną przyszłość. Dlaczego część nauczycieli ze szkół specjalnych jest przeciwna włączaniu? 3 Why do some teachers from special schools are against inclusion? mainstream school environment is not adequately prepared for disabled child; bad experience with the placement of disabled students in mainstream school; fear for their own future.

4 Dlaczego część nauczycieli ze szkół ogólnodostępnych jest przeciwna włączaniu? nauczyciele czują się niedostatecznie przygotowani merytorycznie, przeciążeni; szkoły nie mają środków finansowych; nauczyciele nie mają merytorycznego wsparcia. 4 teachers feel inadequately prepared and overloaded with responsibilities schools do not have the financial resources; teachers do not have methodological support. Why do some teachers from mainstream schools are against inclusion?

5 5 Inclusive education website? Why? 1.Brak systemu wsparcia merytorycznego dla nauczycieli. Nauczyciel zostawiony samemu sobie 2. Dysfunkcyjny system wsparcia finansowego. 3. System edukacji włączającej niedowartościowany. Dlaczego portal poświęcony edukacji włączającej? 1.The lack of methodological support system for teachers. Teacher left to himself 2. Dysfunctional system of financial support. 3. System of inclusive education is undervalued

6 6 Who is the website for? dla nauczycieli i wykładowców rodziców dzieci niepełnosprawnych specjalistów na co dzień pracujących z osobami niepełnosprawnymi osób niepełnosprawnych Dla kogo powstał portal? for teachers and lecturers for parents of disabled children for specialist working with disabled people for disabled persons

7 Welcome us at www.ABCD.edu.pl We invite you to share your experience and knowledge. Zapraszamy do odwiedzin! Zachęcamy do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.


Pobierz ppt "Urszula Lipner Office for Persons with Disabilities, University of Warsaw, Poland Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Warszawski, Polska Inclusive."

Podobne prezentacje


Reklamy Google