Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inclusive education support in Poland.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inclusive education support in Poland."— Zapis prezentacji:

1 Inclusive education support in Poland.
New website created by University of Warsaw: Urszula Lipner Office for Persons with Disabilities, University of Warsaw, Poland Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Warszawski, Polska 1

2 Students with special educational needs by type of school Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w podziale na rodzaj szkoły special school szkoła specjalna special classroom in mainstream school oddział specjalny w szkole ogólnodost. integration classroom in m. school klasa integracyjna inclusive classroom klasa ogólnodostępna Primary school Szkoła podstawowa 24 658 3 295 12 226 22 787 Lower secondary school Gimnazja 30 292 2 160 6 515 16 614 source: EDUCATION IN 2009/2010 SCHOOL YEAR źródło: OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

3 Why do some teachers from special schools are against inclusion?
mainstream school environment is not adequately prepared for disabled child; „bad experience” with the placement of disabled students in mainstream school; fear for their own future. Dlaczego część nauczycieli ze szkół specjalnych jest przeciwna włączaniu? środowisko szkoły ogólnodostępnej jest niedostatecznie przygotowane na przyjęcie dziecka niepełnosprawnego; „złe doświadczenia” związane z umieszczaniem dzieci niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej; lęk o własną przyszłość. 3

4 Why do some teachers from mainstream schools are against inclusion?
teachers feel inadequately prepared and overloaded with responsibilities schools do not have the financial resources; teachers do not have methodological support. Dlaczego część nauczycieli ze szkół ogólnodostępnych jest przeciwna włączaniu? nauczyciele czują się niedostatecznie przygotowani merytorycznie, przeciążeni; szkoły nie mają środków finansowych; nauczyciele nie mają merytorycznego wsparcia. 4

5 5 Inclusive education website? Why?
The lack of methodological support system for teachers. „Teacher left to himself” 2. Dysfunctional system of financial support. 3. System of inclusive education is „undervalued” Dlaczego portal poświęcony edukacji włączającej? Brak systemu wsparcia merytorycznego dla nauczycieli. Nauczyciel „zostawiony samemu sobie” 2. Dysfunkcyjny system wsparcia finansowego. 3. System edukacji włączającej „niedowartościowany”. 5

6 6 Who is the website for? Dla kogo powstał portal?
for teachers and lecturers for parents of disabled children for specialist working with disabled people for disabled persons Dla kogo powstał portal? dla nauczycieli i wykładowców rodziców dzieci niepełnosprawnych specjalistów na co dzień pracujących z osobami niepełnosprawnymi osób niepełnosprawnych 6

7 www.ABCD.edu.pl Welcome us at
We invite you to share your experience and knowledge. Zapraszamy do odwiedzin! Zachęcamy do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.


Pobierz ppt "Inclusive education support in Poland."

Podobne prezentacje


Reklamy Google