Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola banku w procesie realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Wrocław 18.05.2006 Wioletta Krawczyk-Namyślak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola banku w procesie realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Wrocław 18.05.2006 Wioletta Krawczyk-Namyślak."— Zapis prezentacji:

1

2 Rola banku w procesie realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Wrocław 18.05.2006 Wioletta Krawczyk-Namyślak

3 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna W jaki sposób bank może zwiększyć szansę poprawnego wykonania projektu ?

4 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna 1.Opracowanie projektu 2.Przygotowanie wniosku 3.Decyzja w sprawie przyznania dotacji 4.Zawarcie umów na finansowanie realizacji projektu 5.Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy 6.Realizacja inwestycji 7.Wnioski o płatność 8.Zamknięcie inwestycji: rozliczenie i raportowanie 9.Monitorowanie efektów inwestycji wiedza, czas, koszty, RYZYKORYZYKO SUKCESSUKCES ?

5 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna Projekt/Wniosek Promesa kredytowa Rachunek projektu Akceptacja projektu Umowa kredytowa Kredyt pomostowy Kredyt na wkład własny Przetargi Kontrakty na wykonanie prac Akredytywy Gwarancje przetargowe Import towarów lub usług Instrumenty hedgingowe np. forward walutowy Płatności Rozliczenia Przelewy z rachunku projektu Beneficjent Bank Wypłata refundacji Rozliczenie kredytu pomostowego WSPÓŁPRACA BENEFICJENTA Z BANKIEM

6 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

7 ROZLICZENIA PROJEKTÓW RACHUNKI Rachunek projektu ROZLICZENIA Akredytywa dokumentowa ZABEZPIECZENIA Gwarancja bankowa, Transakcje zabezpieczające przed ryzykiem walutowym) 3. Rozliczenia USŁUGI KONSULTACYJNO- -DORADCZE Tzw. proste usługi doradcze Współpraca z firmami konsultingowymi Doradztwo specjalistyczne (montaż finansowy) 1. Wiedza FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH FINANSOWANIE PROJEKTÓW WKŁAD UNIJNY Kredyty pomostowe (krótkoterminowe) WKŁAD WŁASNY Kredyty średnioterminowe Kredyty długoterminowe Emisja obligacji PROMESY KREDYTOWE 2. Finansowanie PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP

8 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 1.Usługi konsultacyjno-doradcze Identyfikacja możliwości i sposobu uzyskania wsparcia (wybór adekwatnego programu, priorytetu, działania; analiza zasad) oraz pomoc w konstrukcji montażu finansowego i realizacji jego założeń Przykład: doradztwo „proste” dla firmy z sektora MSP* Rodzaj inwestycji – zakup maszyny Program i Działanie: SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw; Działanie 2.3 Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Kredyt bankowy wymagany: w Dz. 2.3 SPO WKP przy wsparciu środków pomocowych powyżej 125 tys. zł - 25% kwoty dotacji

9 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna 2. Finansowanie projektów (a) Kredyt pomostowy Umożliwia sfinansowanie tzw. luki czasowej, powstałej między dniem regulowania faktur a otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków; pokrywa koszty kwalifikowane (refundowane) projektu Przeznaczenie kredytu - finansowanie przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej Okres kredytowania - elastyczny, brak prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu Kwota kredytu - do 100% kwoty dofinansowania projektu Zabezpieczenie kredytu - cesja praw z umowy o dofinansowanie projektu; Fundusz Poręczeń Unijnych (do 80 % kwoty kredytu); inne standardowe zabezpieczenia PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP

10 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 2. Finansowanie projektów (b) Kredyt na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków UE Umożliwia sfinansowanie wkładu własnego realizatora projektu oraz pokrycie kosztów niekwalifikowanych (nie podlegających refundacji) WALUTA UDZIELENIA KREDYTÓW: DOWOLNA, ustalona z PKO BP PROMESA KREDYTOWA – fakultatywnie, w celu wskazania źródeł finansowania Okres kredytowania - wychodzący poza okres realizacji projektu; karencja w spłacie do 12 miesięcy; Udział własny w projekcie – indywidualnie negocjowane Zabezpieczenie – FPU (do 60 % kwoty kredytu), standardowe zabezpieczenia Oprocentowanie - preferencyjne (pakiet z kredytem pomostowym) Prowizja - preferencyjna (pakiet z kredytem pomostowym)

11 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna Udział banku w realizacji projektu to nie tylko kredyty...

12 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP 3. Rozliczenia projektów Rachunek projektu Założenie w PKO BP osobnego rachunku projektu/subkonta ułatwia zarządzanie procesem jego realizacji Akredytywa dokumentowa Operacja bankowa, której wybór jako formy rozliczenia pomiędzy stronami kontraktu handlowego, minimalizuje ryzyko związane z transakcją Usługi zabezpieczające przed ryzykiem walutowym Kontrakty terminowe forward, kontrakty ARF i FRA Gwarancja bankowa Jako forma zabezpieczenia transakcji handlowych gwarancja jest korzystna zarówno dla wykonawców inwestycji/dostawcy towarów i/lub usług, jak i „właścicieli projektów”/beneficjentów

13 RACHUNEK PROJEKTU. PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna Wydzielony rachunek projektu pozwala spełnić dwa istotne oczekiwania: przejrzystości obsługi finansowej projektu dostępności wiarygodnych danych finansowych do kontroli w okresie do pięciu lat po formalnym zakończeniu projektu Służy do gromadzenia środków na finansowanie projektu i po- krywania zobowiązań związanych z jego realizacją na podstawie weryfikowanych przez bank dokumentów

14 Rachunek projektu Odbiorcy płatności - wykonawcy - dostawcy - inni związani z projektem Źródła finansowania - wkład własny (w tym kredyt bankowy) - kredyt bankowy (dofinansowanie UE) - inne Beneficjent funduszy Umowy z kontrahentami Umowa rachunku projektu Umowa: o dofinansowanie, o dotacje NFOŚ, kredytowa itp.. PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

15 Rodzaje gwarancji ze względu na przeznaczenie PKO BP SA udziela i obsługuje: gwarancje płatnicze ( zwrotu zaliczki, spłaty kredytu, zapłaty rat leasingowych, zapłaty) gwarancje kontraktowe ( przetargowa, dobrego wykonania umowy gwarancje celne PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna

16 Przebieg współpracy pomiędzy beneficjentem a PKO BP S.A. 1.Opracowanie projektu (założenia finansowe - współpraca PKO BP S.A.) 2.Wystawienie promesy/promes kredytowych 3.Zgłoszenie projektu (formalny wniosek wraz z załącznikami) 4.Zakontraktowanie/odrzucenie projektu (ewentualna weryfikacja założeń - ponowne zgłoszenie projektu) 5.Otwarcie i prowadzenie rachunku projektu (PKO BP S.A.) 6.Uruchomienie kredytu/kredytów 7.Płatności okresowe - etapowe rozliczanie kredytu pomostowego 8.Zamknięcie projektu - finalne rozliczenie ze środków strukturalnych 9.Spłata kredytu pomostowego 10.Spłata kredytu finansującego wkład własny PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP

17 Program Europejski PKO Banku Polskiego – Bankowość Korporacyjna PROGRAM EUROPEJSKI PKO BP Co należy zrobić, by skorzystać z oferty? Kontakt z doradcami klienta korporacyjnego w Regionalnych Oddziałach Korporacyjnych lub w Centrach Korporacyjnych PKO Banku Polskiego ZAPRASZAMY

18 Dziękuję za uwagę

19


Pobierz ppt "Rola banku w procesie realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Wrocław 18.05.2006 Wioletta Krawczyk-Namyślak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google