Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONIECZNOŚĆ PROWADZENIA ZINTEGROWANYCH MIĘDZY-DYSCYPLINARNYCH BADAŃ NAUKOWYCH DOTYCZĄCYCH WDRAŻANIA KONCEPCJI TRWAŁEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A SZCZEGÓLNIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONIECZNOŚĆ PROWADZENIA ZINTEGROWANYCH MIĘDZY-DYSCYPLINARNYCH BADAŃ NAUKOWYCH DOTYCZĄCYCH WDRAŻANIA KONCEPCJI TRWAŁEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A SZCZEGÓLNIE."— Zapis prezentacji:

1 KONIECZNOŚĆ PROWADZENIA ZINTEGROWANYCH MIĘDZY-DYSCYPLINARNYCH BADAŃ NAUKOWYCH DOTYCZĄCYCH WDRAŻANIA KONCEPCJI TRWAŁEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A SZCZEGÓLNIE ZAPOBIEGANIA KLĘSKOM POWODZI W POLSCE prof. nzw. dr hab. Helena Kisilowska Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska Światowy Zjazd Inżynierów Polskich Warszawa, 8-10 września 2010 r.

2 NIEUCHRONNOŚĆ ZAGROŻEŃ  We współczesnym świecie dokonują się równolegle procesy postępującej globalizacji i znaczących zmian klimatycznych;  Na kontynencie europejskim obserwujemy wyraźne zmiany dotyczące rozkładu w czasie opadów i temperatur, gwałtownych opadów i wichur oraz wydłużających się okresów suszy;  Wymaga to wdrożenia koncepcji trwałego, zrównoważonego rozwoju i równorzędnego traktowania problemów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

3 KONIECZNOŚĆ KOMPLEKSOWEGO PODEJŚCIA  Współpraca instytucji naukowych (technika, prawo, ekonomia, socjologia);  Współpraca instytucji realizujących zadania. Zasada subsydiarności;  Sprawne kierownictwo;  Dobre prawo.

4 POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ Unia Europejska Grupa robocza do spraw ochrony ludności (PROCIV) rekomenduje stworzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie wymiany informacji procedur i doświadczeń praktycznych w zakresie:  analizy i metod szacowania ryzyka,  procedur zarządzania kryzysowego,  projektów – badawczych,  systemów ostrzegania o zagrożeniu,  edukacji społeczeństwa.

5 DZIAŁANIA NA WYPADEK POWODZI  Obok niezbędnych przedsięwzięć technicznych konieczne jest przygotowanie organizacji zarządzania kryzysowego i przygotowania służb i obywateli do działań ratowniczych i zapobiegawczych. Planowanie działań Szkolenie i deliberacja Wdrażanie rozwiązań  O ile w przypadku innych zjawisk bardzo trudno jest określić miejsce i zasięg zagrożenia, o tyle w przypadku powodzi nauka może tu zrobić bardzo wiele w zakresie określenia skali zagrożenia i stworzenia systemu minimalizującego zagrożenia.

6 RZĄDZĄCY W OBLICZU KRYZYSU POWODZI  Wiedza dotycząca społeczeństwa, którym się zarządza w wymiarze globalnym;  Wiedza naukowa i techniczna (branżowa);  Zrozumienie procesów kulturalnych, historycznych i społecznych;  Umiejętność makrozarządzania;  Znajomość prawa, ekonomii, socjologii;  Umiejętność łączenia wiedzy abstrakcyjnej z praktyką.

7 ZARZĄDZANIE W PRZYPADKU POWODZI  Planowanie działań,  Zapobieganie i ostrzeganie,  Akcja ratownicza, zabezpieczenia, minimalizacja strat,  Usuwanie skutków i zapobiegania skutkom wtórnym,  Wyciąganie wniosków i wdrażania nowych rozwiązań.

8 KRYZYS JAKO SZANSA  Szeroka refleksja;  Wyodrębnienie przestrzeni problemowych;  Znalezienie rozwiązań;  Postęp

9 POLITECHNIKA WARSZAWSKA JAKO MIEJSCE PROFESJONALNYCH BADAŃ NAUKOWYCH NAD PRZECIWDZIAŁANIEM KLĘSKOM POWODZI  Kadra naukowa w zakresie nauk technicznych i społecznych;  Możliwość ustalenia skutecznych metod rozwiązywania problemów technicznych, ekologicznych, ekonomicznych, prawnych i społecznych;  Współdziałanie z innymi ośrodkami naukowymi dające efekt synergii.

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KONIECZNOŚĆ PROWADZENIA ZINTEGROWANYCH MIĘDZY-DYSCYPLINARNYCH BADAŃ NAUKOWYCH DOTYCZĄCYCH WDRAŻANIA KONCEPCJI TRWAŁEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU A SZCZEGÓLNIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google