Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKARSZEWY NA LATA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKARSZEWY NA LATA"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKARSZEWY NA LATA 2014-2022

2 KONSULTACJE SPOŁECZNE
4 OBSZARY TEMATYCZNE SPOŁECZNOŚĆ PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA GOSPODARKA I TURYSTYKA ŚRODOWISKO

3 Formularz problemów i sposobów ich rozwiązania w obszarach
sprecyzowany problem sposób rozwiązania problemu

4 ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SKARSZEWY
OCENA WARUNKÓW ŻYCIA (1-5) ISTOTNE DZIAŁANIA (1-3)

5 Ocena warunków życia w Gminie Skarszewy

6 Ocena warunków życia w Gminie Skarszewy

7 DRZEWO CELÓW 1.1 Wysoka jakość infrastruktury komunikacyjnej
Wysoka jakość życia i dynamiczny rozwój gospodarczy w Gminie przy wykorzystaniu największych jej walorów: aktywnej i przedsiębiorczej społeczności lokalnej, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz wysokiego potencjału turystycznego. Cel główny: Cel strategiczny 1. Infrastruktura i przestrzeń publiczna odpowiadająca potrzebom mieszkańców, przedsiębiorców i turystów 1.1 Wysoka jakość infrastruktury komunikacyjnej 1.2 Budowa nowoczesnej, i ogólnodostępnej sieci infrastruktury technicznej 1.3 Dobrze zagospodarowana przestrzeń publiczna i bezpieczeństwo 1.4 Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i bazy turystycznej Cel strategiczny 2. Wsparcie przedsiębiorczości lokalnej, bogata oferta inwestycyjna, rozwój turystyki 2.1 Lokalni przedsiębiorcy podstawą rozwoju gospodarczego 2.2 Wsparcie lokalnej produkcji rolniczej 2.3 Utworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych 2.4 Kultra, historia i turystyka - flagowe produkty marki Skaraszewy Cel strategiczny 3. Aktywizacja lokalnej społeczności i zapobieganie wszelkim formom wykluczenia 3.1 Oferta kulturalna o wysokim poziomie i łatwym dostępie 3.2 Dogodne warunki do rozwoju sportu i rekreacji 3.3 Wspomaganie działalności organizacji pozarzadowych 3.4 Przeciwdziałanie wykluczeniom i negatywnym zjawiskom społecznym Cel strategiczny 4. Zachowanie walorów przyrodniczych istotnym aspektem rozwoju 4.1 Budowanie świadomości ekologicznej 4.2. Wykorzystanie walorów przyrodniczych w sposób odpowiedzialny 4.3 Ograniczanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko 4.4 Źródła energi odnawialnej jako szansa na zrónoważony rozwój

8 Wysoka jakość życia i dynamiczny rozwój gospodarczy w Gminie
CEL GŁÓWNY Wysoka jakość życia i dynamiczny rozwój gospodarczy w Gminie przy wykorzystaniu największych jej walorów: aktywnej i przedsiębiorczej społeczności lokalnej, atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz wysokiego potencjału turystycznego.

9 CELE STRATEGICZNE PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKURA
Cel strategiczny 1. Infrastruktura i przestrzeń publiczna odpowiadające potrzebom mieszkańców, przedsiębiorców i turystów GOSPODARKA I TURYSTYKA Cel strategiczny 2. Wsparcie przedsiębiorczości lokalnej, bogata oferta inwestycyjna, rozwój turystyki SPOŁECZNOŚĆ Cel strategiczny 3. Aktywizacja lokalnej społeczności i zapobieganie wszelkim formom wykluczenia ŚRODOWISKO Cel strategiczny 4. Zachowanie walorów przyrodniczych istotnym aspektem rozwoju

10 CELE OPERACYJNE 1.1 Wysoka jakość infrastruktury komunikacyjnej
Cel strategiczny 1. Infrastruktura i przestrzeń publiczna odpowiadająca potrzebom mieszkańców, przedsiębiorców i turystów CELE OPERACYJNE 1.1 Wysoka jakość infrastruktury komunikacyjnej 1.2 Budowa nowoczesnej i ogólnodostępnej sieci infrastruktury technicznej 1.3 Dobrze zagospodarowana przestrzeń publiczna i bezpieczeństwo 1.4 Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej I bazy turystycznej

11 2.2 Wsparcie lokalnej produkcji rolniczej
Cel strategiczny 2. Wsparcie przedsiębiorczości lokalnej, bogata oferta inwestycyjna, rozwój turystyki 2.1 Lokalni przedsiębiorcy podstawą rozwoju gospodarczego 2.2 Wsparcie lokalnej produkcji rolniczej 2.3 Utworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych 2.4 Kultura, historia i turystyka - flagowe produkty marki Skarszewy CELE OPERACYJNE

12 Cel strategiczny 3. Aktywizacja lokalnej społeczności i zapobieganie wszelkim formom wykluczenia CELE OPERACYJNE 3.1 Oferta kulturalna o wysokim poziomie i łatwym dostępie 3.2 Dogodne warunki do rozwoju sportu i rekreacji 3.3 Wspomaganie działalności organizacji pozarządowych 3.4 Przeciwdziałanie wykluczeniom i negatywnym zjawiskom społecznym

13 Zachowanie walorów przyrodniczych istotnym aspektem rozwoju
Cel strategiczny 4. Zachowanie walorów przyrodniczych istotnym aspektem rozwoju CELE OPERACYJNE 4.1 Budowanie świadomości ekologicznej 4.2. Wykorzystanie walorów przyrodniczych w sposób odpowiedzialny 4.3 Ograniczanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko 4.4 Źródła energii odnawialnej jako szansa na zrównoważony rozwój

14 wspierająca rozwój przedsiębiorstw lokalnych,
WIZJA GMINY Gmina Skarszewy miejscem o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznej, często odwiedzana przez przyjezdnych ze względu na bogactwo przyrodnicze, ciekawą historię i nowoczesną bazę turystyczną, wspierająca rozwój przedsiębiorstw lokalnych, ale również atrakcyjna dla inwestorów, wychodząca naprzeciw potrzebom mieszkańców wszystkich grup społecznych, dbająca o stan środowiska naturalnego dla dobra nas wszystkich.

15 a także poprzez zachowanie wysokich walorów przyrodniczych.
MISJA GMINY Gmina Skarszewy tworzy warunki do dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz zapewnia mieszkańcom wysoki poziom jakości życia poprzez spójne zarządzanie w sferach: przestrzeni i infrastruktury, gospodarki i turystyki oraz społeczeństwa, a także poprzez zachowanie wysokich walorów przyrodniczych.

16 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Atrium Grupa Doradcza ul. Ratajczaka 26/3
Poznań Tel.: 61/ Fax: 61/


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU GMINY SKARSZEWY NA LATA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google