Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liliana Anam, Menedżer CSRinfo 2014 NR 1 w zakresie szkoleń CSR na polskim rynku W pierwszej trójce firm doradczych w zakresie CSR na polskim rynku Partner.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liliana Anam, Menedżer CSRinfo 2014 NR 1 w zakresie szkoleń CSR na polskim rynku W pierwszej trójce firm doradczych w zakresie CSR na polskim rynku Partner."— Zapis prezentacji:

1 Liliana Anam, Menedżer CSRinfo 2014 NR 1 w zakresie szkoleń CSR na polskim rynku W pierwszej trójce firm doradczych w zakresie CSR na polskim rynku Partner GRI w Polsce Firma specjalizująca się wyłącznie w obszarze CSR Łączy doradztwo z edukacją

2 1. O CSRinfo – podstawowe fakty CSRinfo to jedna z najstarszych i najbardziej doświadczonych firm na polskim rynku zajmująca się kompleksowo zarządzaniem w sposób odpowiedzialny. Firma prowadzi działania edukacyjne, posiada najbogatszą na rynku ofertę szkoleniową w zakresie CSR, w tym autorskie szkolenia oraz świadczy usługi doradcze. www.csrinfo.org, www.csrinfo.com.pl KILKADZIESIĄT KOMPLEKSOWYCH PROJEKTÓW DORADCZYCH LIDER SZKOLEŃ CSR – PONAD 400 FIRM I ORGANIZACJI EDUKUJE I KOMUNIKUJE PORTAL, REJESTR RAPORTÓW, REGULARNE BADANIA&PUBLIKACJE

3 2. Doradztwo ANALIZASTRATEGIAWDRAŻANIERAPORTOWANIE -Analiza organizacji -Analiza otoczenia -Oddziaływanie organizacji -Benchmarki -Analizy tematyczne, rozwiązań -Panele interesariuszy -Opracowanie strategii, polityk -Warsztaty strategiczne -Warsztaty operacyjne -Opomiarowanie -Rewizje i przeglądy -Bieżące wsparcie Menedżera CSR -Edukacja i zaangażowanie pracowników -Seminaria dla zarządu -Szkolenia i akcje wewnętrzne -E-learning -Współpraca z agencją IR, PR -Definiowanie aspektów raportowania -Zaangażowanie interesariuszy -Dobór wskaźników -Opracowanie treści raportu -Konsultacja raportu -Weryfikacja

4 3. Szkolenia LIDER SZKOLEŃ CSR NA POLSKIM RYNKU 8 AUTORSKICH PROGRAMÓW RÓŻNE FORMATY SZKOLEŃ Ponad 400 firm i organizacji skorzystało ze szkoleń i seminariów CSRinfo Opracowaliśmy 8 autorskich szkoleń w tym m.in. Raportowanie wg GRI czy Strategia CSR: budowa i wdrażanie. Realizujemy szkolenia zamknięte i programy dostosowane do potrzeb firmy np. dla handlowców Szkolenia e-learning Szkolenia dla kadry zarządzającej Krótkie szkolenia: do 3 h Cykle edukacyjne Opracowywanie programów szkolenia dla firmy

5 Lista wybranych klientów CSRinfo 4. Klienci

6 5. Korzystamy z najlepszych standardów Udział w Międzynarodowej Grupie Roboczej ISO/TMB/WG tworzącej normę ISO26000 oraz w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Promujemy standard GRI – 1)Badania 2)Wydarzenia 3)Rejestr Raportów 4)Wkład finansowy Przetłumaczyliśmy i wprowadziliśmy na polski rynek standard AA1000

7 6. Edukacja PORTALE jak PORTAL CSRINFO.ORG REJESTR RAPORTÓW PUBLIKACJE & BADANIA – 9 PUBLIKACJI, COROCZNE BADANIA DOT. RAPORTOWANIA, ANNUAL CSR OUTLOOK KONFERENCJE & ŚNIADANIA BRANŻOWE

8 7. Edukacja cdn PROJEKTY EDUKACYJNE Z UZNANYMI PARTNERAMI UCZESTNICTWO W INICJATYWACH RYNKOWYCH NP. ZESPÓŁ PRZY MINISTERSTWIE GOSPODARKI WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI, NP. STUDIA PODYPLOMOWE Z COLEGIUM CIVITAS

9 Plan spotkania: 10:00-12:30 10:00-10:30 Sesja Q&A 10:45-11:15 Sesja Q&A 11:30-12:00 Sesja Q&A

10 Idea Wyniki Copyright CSRinfo

11 Konstytucja mówi, że… Artykuł V Konstytucji RP - Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój (j.ang. sustainable development)

12 Zrównoważony rozwój - założenia Źródło: „Zrównoważony rozwój- polityka i wytyczne. Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009.” 12 ŚRODOWISKOGOSPODARKADOBRA JAKOŚĆ ŻYCIA Niezbędna PODSTAWA NARZĘDZIE osiągania Wszystkich ludzi jest CELEM

13 Skala globalna Skala firmy Skala menedżera Idea Wyniki Zrównoważony rozwój Odpowiedzialny i zrównoważony biznes (CSR) Strategie Systemy Narzędzia Copyright CSRinfo 

14 Odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój

15 Obszary wg ISO26000 Strategie, kompleksowe analizy wpływów i odpowiedzialności: Raportowanie:

16 Sesja pytań i odpowiedzi

17 Plan spotkania: 10:00-12:30 10:00-10:30 Sesja Q&A 10:45-11:15 Sesja Q&A 11:30-12:00 Sesja Q&A

18 Wierzchołek góry lodowej – perspektywa na wartość firmy Inne „ukryte” aktywa… Wyniki Finansowe Skuteczność i Efektywność Organizacji Potencjał Rozwoju Organizacji Marka Ład Korporacyjny Potencjał Ludzki Infrastruktura Procesy Aktywa Materialne Majątek Motywacja pracowników Relacje z Interesariuszami i oddziaływania wzajemne Portfolio Ryzyka Reputacja

19 Raportowanie Środowiskowe BHP& Pracownicy Społeczne Ład organizacyjny & etyka Ład organizacyjny & etyka Raporty finansowe Raporty CSR Historia Przyszłość Copyright CSRinfo

20 Standard raportowania: Global Reporting Initiative www.globalreporting.org business us future

21 Konferencja 22-24.05.2013

22 Założenia: Global Reporting Initiative PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA + WYNIKI Co raportować? ZASADY Jak raportować? Jak stosować standard? WSKAŹNIKI POZIOM APLIKACJI

23 System GRI G4 WytycznePrzewodnik Suplementy sektorowe  10 zasad raportowania  Ogólne wskaźniki (General standard disclosure), w tym: 1.Profil organizacji, jej podejście do zarządzania. 2.Profil raportu. 3.Sposób zaangażowania interesariuszy. 4.System ładu organizacyjnego oraz etykę.  Szczegółowe wskaźniki (Specific standard disclosure), w tym: 1.Podejście do zarządzania (Disclosure on Management Approach). 2.Trzy kategorie wskaźników: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy, zawierających 46 różnych aspektów.  Aplikację wytycznych z dwiema opcjami: 1.Core. 2.Comprehensive.  Nowość: odnośniki do innych standardów

24 Raportowanie finansowe vs. CSR Źródło: Sustainability Reporting: Concepts, Frameworks, and the Role of Supreme Audit Institutions, 2013

25 Jak wygląda raportowanie w Polsce?

26 5 wiodących branż 2007-2012

27 Vodafone Group Odrębny raport CSR 43 strony Novo Nordisk Raport zintegrowany 125 stron Nestle Raport finansowy 76 stron + dodatek CSR Sytuacja na rynku

28 www.theiirc.org

29 Raportowanie obowiązkowe 1.Szwecja 2.Dania 3.Wielka Brytania 4.Hiszpania 5.Komunikat Komisji Europejskiej z 25.10.2011, 6.Propozycja zmiany dyrektywy przez Komisję Europejską 16.04.2013 7.1.06.2013 – Norwegia 8.15.04.2014 – Parlament Europejski przyjmuje dyrektywę dot. raportowania

30 (…) Dlatego Parlament Europejski wezwał Komisję, aby przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący ujawniania informacji niefinansowych przez jednostki, pozwalający na dużą elastyczność działania, tak aby uwzględnić wielowymiarowy charakter społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz różnorodność realizowanych przez przedsiębiorstwa strategii w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, jednocześnie dbając o odpowiednią porównywalność w celu uwzględnienia potrzeb inwestorów i innych zainteresowanych podmiotów, a także potrzeby zapewnienia konsumentom łatwego dostępu do informacji na temat wpływu przedsiębiorstw na społeczeństwo. Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy

31 DUŻE JEDNOSTKI INTERESU PUBLICZNEGO PRZEKRACZAJĄCE NA DZIEŃ BILANSOWY KRYTERIUM ŚREDNIEJ LICZBY 500 PRACOWNIKÓW POLITYKA REZULTATY RYZYKA ŚRODOWISKO KWESTIE SPOŁECZNE KWESTIE PRACOWNICZE POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI I ŁAPOWNICTWU Comply or explain Kogo dotyczą? Czego dotyczą? W jakim zakresie? Na czym polegają zmiany zaproponowane przez Komisję?

32 Jak? Jaki standard? Jaka forma?  UN Global Compact Guiding Principles on Business and Human Rights ISO 26000 GRI Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

33 Sesja pytań i odpowiedzi

34 Plan spotkania: 10:00-12:30 10:00-10:30 Sesja Q&A 10:45-11:15 Sesja Q&A 11:30-12:00 Sesja Q&A

35 Weryfikacja raportów dzisiaj FORMALNA GRI INNE ISAE 3000

36 Plan spotkania: 9:30-12:00 PODSUMOWANIE

37 Kontakt Liliana Anam CSRinfo Manager E-mail: Liliana.Anam@csrinfo.org Tel: +48 608 664 812 Firma: www.CSRinfo.com.plwww.CSRinfo.com.pl Portal: www.CSRinfo.orgwww.CSRinfo.org Adres do korespondencji: Ul. Targowa 46/5, 03-733 Warszawa


Pobierz ppt "Liliana Anam, Menedżer CSRinfo 2014 NR 1 w zakresie szkoleń CSR na polskim rynku W pierwszej trójce firm doradczych w zakresie CSR na polskim rynku Partner."

Podobne prezentacje


Reklamy Google