Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liliana Anam, Menedżer CSRinfo

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liliana Anam, Menedżer CSRinfo"— Zapis prezentacji:

1 Liliana Anam, Menedżer CSRinfo
Nowy obowiązek raportowania pozafinansowego szansą na rozwój zawodowy Biegłych Rewidentów Liliana Anam, Menedżer CSRinfo NR 1 w zakresie szkoleń CSR na polskim rynku W pierwszej trójce firm doradczych w zakresie CSR na polskim rynku Partner GRI w Polsce Firma specjalizująca się wyłącznie w obszarze CSR Łączy doradztwo z edukacją 2014

2 1. O CSRinfo – podstawowe fakty
CSRinfo to jedna z najstarszych i najbardziej doświadczonych firm na polskim rynku zajmująca się kompleksowo zarządzaniem w sposób odpowiedzialny. Firma prowadzi działania edukacyjne, posiada najbogatszą na rynku ofertę szkoleniową w zakresie CSR, w tym autorskie szkolenia oraz świadczy usługi doradcze. LIDER SZKOLEŃ CSR – PONAD 400 FIRM I ORGANIZACJI KILKADZIESIĄT KOMPLEKSOWYCH PROJEKTÓW DORADCZYCH EDUKUJE I KOMUNIKUJE PORTAL, REJESTR RAPORTÓW, REGULARNE BADANIA&PUBLIKACJE

3 2. Doradztwo ANALIZA STRATEGIA WDRAŻANIE RAPORTOWANIE
Analiza organizacji Analiza otoczenia Oddziaływanie organizacji Benchmarki Analizy tematyczne, rozwiązań Panele interesariuszy Opracowanie strategii, polityk Warsztaty strategiczne Warsztaty operacyjne Opomiarowanie Rewizje i przeglądy Bieżące wsparcie Menedżera CSR Edukacja i zaangażowanie pracowników Seminaria dla zarządu Szkolenia i akcje wewnętrzne E-learning -Współpraca z agencją IR, PR Definiowanie aspektów raportowania Zaangażowanie interesariuszy Dobór wskaźników Opracowanie treści raportu Konsultacja raportu Weryfikacja

4 3. Szkolenia RÓŻNE FORMATY SZKOLEŃ LIDER SZKOLEŃ CSR NA POLSKIM RYNKU
8 AUTORSKICH PROGRAMÓW Ponad 400 firm i organizacji skorzystało ze szkoleń i seminariów CSRinfo Opracowaliśmy 8 autorskich szkoleń w tym m.in. Raportowanie wg GRI czy Strategia CSR: budowa i wdrażanie. Realizujemy szkolenia zamknięte i programy dostosowane do potrzeb firmy np. dla handlowców Szkolenia e-learning Szkolenia dla kadry zarządzającej Krótkie szkolenia: do 3 h Cykle edukacyjne Opracowywanie programów szkolenia dla firmy

5 4. Klienci Lista wybranych klientów CSRinfo

6 5. Korzystamy z najlepszych standardów
Udział w Międzynarodowej Grupie Roboczej ISO/TMB/WG tworzącej normę ISO26000 oraz w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Przetłumaczyliśmy i wprowadziliśmy na polski rynek standard AA1000 Promujemy standard GRI – Badania Wydarzenia Rejestr Raportów Wkład finansowy

7 6. Edukacja PORTALE jak KONFERENCJE & ŚNIADANIA BRANŻOWE
PORTAL CSRINFO.ORG REJESTR RAPORTÓW KONFERENCJE & ŚNIADANIA BRANŻOWE PUBLIKACJE & BADANIA – 9 PUBLIKACJI, COROCZNE BADANIA DOT. RAPORTOWANIA, ANNUAL CSR OUTLOOK

8 7. Edukacja cdn PROJEKTY EDUKACYJNE Z UZNANYMI PARTNERAMI
UCZESTNICTWO W INICJATYWACH RYNKOWYCH NP. ZESPÓŁ PRZY MINISTERSTWIE GOSPODARKI WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI, NP. STUDIA PODYPLOMOWE Z COLEGIUM CIVITAS

9 Plan spotkania: 10:00-12:30 Co to jest CSR?
Na czym polega raportowanie CSR? Jakie są możliwości rozwojowe? 10:00-10: Sesja Q&A :45-11:15 Sesja Q&A :30-12:00 Sesja Q&A

10 Idea Wyniki Copyright CSRinfo

11 Konstytucja mówi, że… Artykuł V Konstytucji RP - Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój (j.ang. sustainable development)

12 Zrównoważony rozwój - założenia
ŚRODOWISKO GOSPODARKA DOBRA JAKOŚĆ ŻYCIA Niezbędna PODSTAWA NARZĘDZIE osiągania Wszystkich ludzi jest CELEM „Zrównoważony rozwój- polityka i wytyczne. Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy ” Źródło: „Zrównoważony rozwój- polityka i wytyczne. Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy ”

13 Odpowiedzialny i zrównoważony biznes (CSR)
Idea Zrównoważony rozwój Skala globalna Odpowiedzialny i zrównoważony biznes (CSR) Skala firmy Strategie Systemy Narzędzia Skala menedżera Wyniki Copyright CSRinfo

14 Odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój

15 Obszary wg ISO26000 Strategie, kompleksowe
analizy wpływów i odpowiedzialności: Raportowanie:

16 Sesja pytań i odpowiedzi

17 Plan spotkania: 10:00-12:30 Co to jest CSR?
Na czym polega raportowanie CSR? Jakie są możliwości rozwojowe? 10:00-10: Sesja Q&A :45-11:15 Sesja Q&A :30-12:00 Sesja Q&A

18 Wierzchołek góry lodowej – perspektywa na wartość firmy
Aktywa Materialne Majątek Wyniki Finansowe Infrastruktura Ład Korporacyjny Skuteczność i Efektywność Organizacji Potencjał Rozwoju Organizacji Reputacja Procesy Potencjał Ludzki Portfolio Ryzyka Inne „ukryte” aktywa… Marka Relacje z Interesariuszami i oddziaływania wzajemne Motywacja pracowników

19 Raporty CSR Raportowanie BHP& Pracownicy Raporty finansowe
Środowiskowe BHP& Pracownicy Społeczne Ład organizacyjny& etyka Historia Przyszłość Copyright CSRinfo

20 Standard raportowania: Global Reporting Initiative
business us future

21 Konferencja

22 Założenia: Global Reporting Initiative
Co raportować? ZASADY PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA Jak raportować? + WSKAŹNIKI WYNIKI Jak stosować standard? POZIOM APLIKACJI

23 System GRI G4 10 zasad raportowania
Ogólne wskaźniki (General standard disclosure), w tym: Profil organizacji, jej podejście do zarządzania. Profil raportu. Sposób zaangażowania interesariuszy. System ładu organizacyjnego oraz etykę. Szczegółowe wskaźniki (Specific standard disclosure), w tym: Podejście do zarządzania (Disclosure on Management Approach). Trzy kategorie wskaźników: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy, zawierających różnych aspektów. Aplikację wytycznych z dwiema opcjami: Core. Comprehensive. Nowość: odnośniki do innych standardów Wytyczne Przewodnik Suplementy sektorowe

24 Raportowanie finansowe vs. CSR
Źródło: Sustainability Reporting: Concepts, Frameworks, and the Role of Supreme Audit Institutions, 2013

25 Jak wygląda raportowanie w Polsce?

26 5 wiodących branż

27 Sytuacja na rynku Novo Nordisk Raport zintegrowany 125 stron Nestle
Raport finansowy 76 stron + dodatek CSR Vodafone Group Odrębny raport CSR 43 strony

28

29 Raportowanie obowiązkowe
Szwecja Dania Wielka Brytania Hiszpania Komunikat Komisji Europejskiej z , Propozycja zmiany dyrektywy przez Komisję Europejską – Norwegia – Parlament Europejski przyjmuje dyrektywę dot. raportowania

30 (…) Dlatego Parlament Europejski wezwał Komisję, aby przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący ujawniania informacji niefinansowych przez jednostki, pozwalający na dużą elastyczność działania, tak aby uwzględnić wielowymiarowy charakter społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz różnorodność realizowanych przez przedsiębiorstwa strategii w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, jednocześnie dbając o odpowiednią porównywalność w celu uwzględnienia potrzeb inwestorów i innych zainteresowanych podmiotów, a także potrzeby zapewnienia konsumentom łatwego dostępu do informacji na temat wpływu przedsiębiorstw na społeczeństwo . Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy

31 Na czym polegają zmiany zaproponowane przez Komisję?
Kogo dotyczą? Czego dotyczą? W jakim zakresie? ŚRODOWISKO KWESTIE SPOŁECZNE KWESTIE PRACOWNICZE POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI I ŁAPOWNICTWU POLITYKA DUŻE JEDNOSTKI INTERESU PUBLICZNEGO PRZEKRACZAJĄCE NA DZIEŃ BILANSOWY KRYTERIUM ŚREDNIEJ LICZBY 500 PRACOWNIKÓW RYZYKA REZULTATY Comply or explain

32 Jak? Jaki standard? Jaka forma?
Guiding Principles on Business and Human Rights Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych GRI UN Global Compact ISO 26000 

33 Sesja pytań i odpowiedzi

34 Plan spotkania: 10:00-12:30 Co to jest CSR?
Na czym polega raportowanie CSR? Jakie są możliwości rozwojowe? 10:00-10: Sesja Q&A :45-11:15 Sesja Q&A :30-12:00 Sesja Q&A

35 Weryfikacja raportów dzisiaj
INNE FORMALNA GRI ISAE 3000

36 PODSUMOWANIE Plan spotkania: 9:30-12:00 Co to jest CSR?
Na czym polega raportowanie CSR? Jakie są możliwości rozwojowe? PODSUMOWANIE

37 Kontakt Liliana Anam CSRinfo Manager E-mail: Liliana.Anam@csrinfo.org
Tel: Firma: Portal: Adres do korespondencji: Ul. Targowa 46/5, Warszawa


Pobierz ppt "Liliana Anam, Menedżer CSRinfo"

Podobne prezentacje


Reklamy Google