Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Długoterminowe oszczędzanie emerytalne 16 maja 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Długoterminowe oszczędzanie emerytalne 16 maja 2012."— Zapis prezentacji:

1 Długoterminowe oszczędzanie emerytalne 16 maja 2012

2 BEZPIECZEŃSTWO dzięki RÓŻNORODNOŚCI ZUS OFE III FILAR Polski system emerytalny

3 „...taka zasada powoduje, że system traktuje wszystkich równo. Nikt nie dostaje więcej kosztem innych, którzy musieliby wtedy otrzymać mniej. Im więcej wpłacimy do systemu emerytalnego, tym więcej on nam na starość wypłaci.” – kluczowy element systemu „Z systemu emerytalnego otrzymamy tyle ile do niego wpłaciliśmy plus należny procent”. Prof. Marek Góra współtwórca poskiego systemu emerytalnego Składka

4 Zakład pracy 19,52% I FILAR 12,22% Subkonto OFE w ZUS 5% II Filar - OFE 2,3% ZUS OFE

5 Czy słowo emerytura i emerytalna tematyka pojawia się w mediach? Umiesz liczyć? LICZ NA SIEBIE!

6 Dlaczego nasi klienci powinni mieć zabezpieczenie emerytalne? ZUSOFEPRYWATNA EMERYTURA

7 ZAGROŻENIA SYSTEMU EMERYTALNEGO - BARDZO NISKA STOPA ZASTĄPIENIA - BRAK JASNYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE II FILARA - BARDZO WYSOKI UDZIAŁ KOSZTÓW STAŁYCH W BUDŻECIE PAŃSTWA - ZMIANY DEMOGRAFICZNE I STARZENIE SIĘ SPEŁECZEŃSTWA

8 ZAGROŻENIE DEMOGRAFICZNE Źródło: Roczniki Statystyczne GUS

9 źródło: Główny Urząd Statystyczny

10 Przeciętne trwanie życia źródło: Główny Urząd Statystyczny

11 Dla kobiety w wieku 60 lat: 20202030204020502060 23,8624,4225,4926,4627,42 Dla mężczyzny w wieku 65 lat: 20202030204020502060 15,2316,2517,2718,1619,02 źródło: do 2035 r. - Prognoza demograficzna Główny Urząd Statystyczny, 2008 r., od 2036 r. - prognoza sporządzona w Departamencie Statystyki ZUS w oparciu o prognozę GUS do 2035 r. Przeciętne dalsze trwanie życia – dane i prognoza 1990 19,96 1990 12,42 źródło: Główny Urząd Statystyczny 2010 23,47 2010 15,06

12

13 PRZYKŁADOWE SYMULACJE JAKIEJ EMERYTURY NALEŻY SIĘ SPODZIEWAĆ? * zakładany wzrost pensji średnio o 3,5% rocznie Źródło: badania przeprowadzone przez Money.pl, Expandera i Gazetę Prawną oraz http://mojaemerytura.zus.pl

14 Raport Rządowy Polska 2030

15 PODSUMOWUJĄC … Konstrukcja systemu emerytalnego oparta na trzech filarach Składka na II filar stanowi obecnie zaledwie 2,3% pensji brutto pracownika (kłopoty ZUS w przekazywaniu składek i sprostaniu reformie), Przyszłe wypłaty z I i II filara wystarczą na zaspokojenie tylko podstawowych potrzeb na emeryturze (ok. 40% stopa zastąpienia), Osoby zarabiające powyżej średniej krajowej będą mieli jeszcze niższe emerytury (stopa zastąpienia poniżej 30%), WYSOKOŚĆ EMERYTURY ZALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM OD WYSOKOŚCI ZGROMADZONYCH OSZCZĘDNOŚCI W III FILARZE!

16 REGULARNYMI WPŁATAMI, NIEZALEŻNIE OD SYTUACJI RYNKOWEJ, JESTESMY W STANIE ZBUDOWAĆ SOLIDNY KAPITAŁ!!! DROGA DO WYŻSZEJ EMERYTURY

17 Emerytura wyższa o … 500 zł miesięcznie Emerytura wyższa o … 1 000 zł miesięcznie Emerytura wyższa o … 1 500 zł miesięcznie … trzeba uzbierać ►100 000 zł … trzeba uzbierać ► 200 000 zł … trzeba uzbierać ► 300 000 zł A tyle trzeba odkładać, żeby zgromadzić 100 000 zł Źródło: Puls Biznesu, środa 12 stycznia 2011 / Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej RAZEM Długość oszczędzania Kwota, którą trzeba rocznie oszczędzać 10 lat 20 lat30 lat40 lat50 lat 480 zł 830 zł 1 500 zł3 000 zł 7 900 zł Miesięcznie: 658 zł 250 zł125 zł70 zł40 zł

18 OSZCZĘDZAJ, BYŚ MÓGŁ ZE SPOKOJEM PATRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ! Jeśli w młodości nie nazbierałeś, jakim sposobem znajdziesz na starość? - Biblia

19 WIG – 20 letnia historia ?

20 WIG – 10 letnia historia ?

21 Jak zmieniają się ceny jednostek? Dynamiczny Zrównoważony Stabilny 10 lat = 165% średnio = 10,24% 10 lat = 142% średnio = 9,24% 10 lat = 159% średnio = 10,03% Stopy zwrotu za 10 lat

22 Korzyści z systematycznego działania „uodpornienie” na wahania ceny jednostki możliwość inwestowania niewielkich kwot możliwość zgromadzenia dużych sum niewielkimi nakładami łatwy i korzystny sposób lokowania nadwyżek finansowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych zawarciem nowej umowy możliwość dokonywania zmian strategii inwestycyjnych „PRZYMUS” płacenia

23 FUNDUSZ STABILNY –Konserwatywne i bezpieczne inwestowanie powierzonych środków –Aktywa Funduszu są lokowane w –dłużne papiery wartościowe, obligacje (80-100%) –krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe, (0-20%) Modelowy skład portfela: 90% obligacje 10% krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe źródło : www.amplicolife.pl 2005200620072008200920102011 Wyniki za okres od 1-sty do 31-gru 10,11%5,66%4,10%4,91%5,44%5,07%6,63%

24 Modelowy skład portfela: 10% 90% 20% krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe źródło : www.amplicolife.pl 50% obligacje 2005200620072008200920102011 Wyniki za okres od 1-sty do 31-gru 16,46%17,07%3,81%-20,68%12,87%10,10%-4,76% 30% akcje FUNDUSZ ZRÓWNWAŻONEGO WZROSTU –Inwestowanie powierzonych środków w instrumenty finansowe o zróżnicowanym poziomie ryzyka celem osiągnięcia wzrostu kapitału w długim terminie –Aktywa Funduszu są lokowane w: krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe (0-40%) obligacje (40-60%) akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu (20-40%) –W ramach strategii Funduszu może lokować do 30% w zagraniczne papiery wartościowe

25 Modelowy skład portfela: 70% akcje 25% krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe 5% obligacje źródło : www.amplicolife.pl 2005200620072008200920102011 Wyniki za okres od 1-sty do 31-gru 19,99%30,63%5,01%-52,71%32,11%15,56%-15,33% FUNDUSZ DYNAMICZNY –Inwestowanie w instrumenty finansowe charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu i podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym –Aktywa Funduszu są lokowane w: Obligacje i krótkoterminowe papiery dłużne oraz depozyty bankowe (20-40%) akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu (60-80%) –W ramach strategii Funduszu może lokować do 30% w zagraniczne papiery wartościowe

26 P O D S U M O W A N I E  Zalety regularnych wpłat produkty typu UL: - wzrost wartości w długim terminie zgodnie z trendami kilkunastoletnimi - łagodzenie negatywnego wpływu emocji na podejmowane decyzje - uśrednianie ceny zakupu w okresach spadków na giełdach  Krótkie okresy kryzysowe nie mają większego wpływu na końcowy rezultat jeśli produkt jest wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem, czyli…. … długoterminowo - kilkanaście (nawet dwadzieścia lat), bo taka jest istota produktów typu UL. Głównym celem istnienia produktów UL JEST ZBUDOWANIE EMERYTURY!!!

27 Żeby dotrzeć do mety trzeba ruszyć na trasę!

28 oszczędzam albo nie…

29 Podsumowanie Parametry sprzedażowe są określone w planach / memoranadach / umowach / strategii; Osiągnąć je można poprzez rzetelną i profesjonalną weryfikację sum ubezpieczenia i potrzeb emerytalnych naszych klientów – OCHRONA i OSZCZĘDZANIE; Sprzedaż produktów UL oparta na zaakcentowaniu długotrwałego celu oszczędnościowego oderwanego od bieżącej sytuacji giełdowej; a bardziej „po ludzku”: Informacja dla klienta, że za bezpieczeństwo finansowe swoje i swojej rodziny odpowiedzialny jest on sam! Agent Metlife Amplico może (i chce) mu w tym pomóc. MY NIE SPRZEDAJEMY – MY ZABEZPIECZAMY POTRZEBY! Umiesz liczyć? LICZ NA SIEBIE! … Ale możesz także liczyć na agenta Metlife Amplico!


Pobierz ppt "Długoterminowe oszczędzanie emerytalne 16 maja 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google