Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOGO Szkoła Współpracy. SZKOLNY PLAN AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SANOKU ROK SZKOLNY 2014/2015, 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOGO Szkoła Współpracy. SZKOLNY PLAN AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SANOKU ROK SZKOLNY 2014/2015, 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 LOGO Szkoła Współpracy

2 SZKOLNY PLAN AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SANOKU ROK SZKOLNY 2014/2015, 2015/2016

3 Szkoła Współpracy SKŁAD ZESPOŁU : DYREKTOR: Barbara Zdybek NAUCZYCIELE: Mariola Bodnar RODZICE: Anna Łapiszczak, Agata Sulikowska Dejena UCZNIOWIE: Magdalena Sokołowska, Julia Stasicka CELE: Stworzenie odpowiedniej atmosfery do wspólnego podejmowania działań dla dobra dzieci, Integracja trzech grup R-U-N Tworzenie szkoły przyjaznej, rozwijającej, inspirującej do działania.

4 Szkoła Współpracy ZASADY: Uznawać pozytywne intencje strony drugiej. Każda strona powinna uznać i uszanować prawa i kompetencje innych. Powinny się nawzajem informować o swoich potrzebach i oczekiwaniach. Ważne, aby wszyscy przestrzegali wspólnych ustaleń. Każda ze strona powinna dostrzegać wkład i wysiłek innych. Wszyscy powinni mieć poczucie odpowiedzialności za współpracę. Odpowiedzialność za współpracę ponoszą nauczyciele, rodzice, uczniowie. Każda ze stron może być inicjatorem współpracy. Z inicjatywą występują ci, którzy szybciej dostrzegą problem, chcą go jak najszybciej rozwiązać.

5 Szkoła Współpracy Nazwa zadania SPOTKANIE ORGANIZACYJNE, DEBATA Opis działania Spotkania R-U-N- uzgodnienie działań realizowanych w roku szkolnym, w ważnych sprawach referendum. Termin realizacji - wrzesień 2014, wrzesień 2015 Co trzeba zrobić? Przygotować zaproszenia, program debaty, salę Osoby odpowiedzialne Dyrektor, Uczniowie, Przewodniczący RR, Nauczyciele Wskaźniki realizacji Opracowany Plan działań. Źródła finansowania - środki własne

6 Szkoła Współpracy Nazwa zadania DYŻURY NAUCZYCIELI Opis działania Ustalenie i podanie do wiadomości godzin konsultacji nauczycieli. Termin realizacji - wrzesień 2014, wrzesień 2015 Co trzeba zrobić? Opracować harmonogram dyżurów nauczycieli, zamieścić wykaz dyżurów na stronie szkoły. Osoby odpowiedzialne Nauczyciele Wskaźniki realizacji Udział rodziców w spotkaniach. Dostępność nauczycieli. Źródła finansowania - środki własne

7 Szkoła Współpracy Nazwa zadania WZBOGACANIE ZAJĘĆ O ELEMENTY INNOWACYJNE Opis działania Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, -rodzic ekspertem- wykorzystanie doświadczeń, umiejętności rodziców, -lekcje w terenie, -wykorzystanie aktywizujących metod pracy. Termin realizacji - rok szkolny 2014/2015 rok szkolny 2015/2016 Co trzeba zrobić? - opracować plany pracy zawierające elementy innowacyjne, - zaprosić do współpracy rodziców, ekspertów zewnętrznych Osoby odpowiedzialne Nauczyciele, Rodzice Wskaźniki realizacji Sprawozdania z realizacji planów pracy, ankiety Źródła finansowania - środki własne

8 Szkoła Współpracy Nazwa zadania DZIEŃ TALENTÓW Opis działania Prezentacja talentów uczniów, rodziców, nauczycieli Termin realizacji - marzec 2015 marzec 2016 Co trzeba zrobić? - zorganizować eliminacje, -przygotować salę,dyplomy, nagrody Osoby odpowiedzialne Wychowawcy, Nauczyciele, Uczniowie, Rada Rodziców Wskaźniki realizacji Prezentacja utalentowanych uczniów, rodziców na forum szkoły i środowiska. Źródła finansowania - Środki z funduszu nagród Rady Rodziców Środki własne szkoły Sponsorzy

9 Szkoła Współpracy Nazwa zadania KĄCIKI ZABAW, AKCJA „Stop z hałasem…” Opis działania Organizacja kącików zabaw, zainteresowań na korytarzach szkolnych. Zagospodarowanie przerw dla klas młodszych. Termin realizacji - od października roku szkolnego 2014/2015 od października roku szkolnego 2015/2016 Co trzeba zrobić? - wyznaczyć, przygotować miejsca, - opracować regulamin korzystania z kącików, - opracować plan zagospodarowania przerw dla klas młodszych. Osoby odpowiedzialne Nauczyciele, Uczniowie, Rada Rodziców Wskaźniki realizacji Funkcjonowanie kącików, spędzanie przerw według ustalonego planu, poprawa bezpieczeństwa podczas przerw. Źródła finansowania - Środki własne, fundusze Rada Rodziców.

10 Szkoła Współpracy Nazwa zadania PRZERWY NA PODWÓRKU Opis działania Opracowanie zasad przebywania uczniów na podwórku, organizacja dyżurów nauczycieli. Termin realizacji - Wiosna rok szkolny 2014/2015 Co trzeba zrobić? Opracować regulamin przebywania uczniów na podwórku, wyznaczyć dyżury nauczycieli. Osoby odpowiedzialne Nauczyciele, Uczniowie, Dyrektor Wskaźniki realizacji Bezpieczny pobyt uczniów na podwórku podczas przerw. Źródła finansowania - Środki własne

11 Szkoła Współpracy Nazwa zadania AKCJA KULTURA BYCIA Opis działania Opracowanie planu działań: warsztaty, zajęcia, - konkurs na najciekawszą scenkę, quiz wiedzowy, apel podsumowujący. Termin realizacji wrzesień - czerwiec 2015 Co trzeba zrobić? - opracować scenariusz zajęć wychowawczych, zaprosić gości, ekspertów, -opracować regulamin konkursów, -zorganizować apel podsumowujący, -zakupić nagrody. Osoby odpowiedzialne Nauczyciele, Uczniowie, Rada Rodziców, Dyrektor Wskaźniki realizacji Wyniki konkursów, realizacja zajęć, organizacja apelu, poprawa poziomu kultury wśród uczniów. Źródła finansowania - Środki własne

12 LOGO Dziękujemy !


Pobierz ppt "LOGO Szkoła Współpracy. SZKOLNY PLAN AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SANOKU ROK SZKOLNY 2014/2015, 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google