Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PILOTAŻ W RAMACH PROGRAMU PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PILOTAŻ W RAMACH PROGRAMU PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI."— Zapis prezentacji:

1 PILOTAŻ W RAMACH PROGRAMU PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

2 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem

3 TROCHĘ STATYSTYKI Informacje o szkole rok szkolny 2010/2011:
Liczba uczniów: dzieci 5,6-letnich w oddziale przedszkolnym Liczba uczniów z opinią: 4+1 Liczba uczniów objętych pomocą w ramach pilotażu : 5

4 JAK BYŁO WCZEŚNIEJ? 1. Opinia /orzeczenie wydane przez PPP-P
2. Wychowawca klasy opracowywał kartę pracy z uczniem w uzgodnieniu z innymi nauczycielami zawierającą: -Rodzaj deficytu -Zalecenia poradni do pracy z uczniem - Metody i firmy pracy -Sposoby dostosowywania warunków - Osoby odpowiedzialne za realizację 3. Rada pedagogiczna zatwierdzała formy pomocy 4. Nauczyciele podczas zajęć realizowali zawarte w karcie zalecenia

5 STOSOWANE FORMY POMOCY:
Dostosowywanie wymagań Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przedmiotów Koła zainteresowań

6 PO CO PILOTAŻ Żeby „oswoić strach przed nowym”
Żeby wyposażyć radę pedagogiczną w niezbędną wiedzę i umiejętności do nowego sposobu udzielania pomocy zanim stanie się ona obowiązkiem Żeby skorzystać z pomocy i doświadczeń innych

7 JAK PRACOWALIŚMY W TRAKCIE PILOTAŻU
NA POCZĄTEK: Szkolenia nauczycieli -udział w warsztatach i konferencjach Spotkanie z panią ekspert

8 Analiza opinii Powołanie zespołów przez dyrektora Zapoznanie się z opinią przez nauczycieli Przygotowanie pytań dla rodziców oraz opracowanie szablonu Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia i Planu Działań Wspierających przez przewodniczącego zespołu (jest nim zawsze wychowawca klasy) Ustalenie terminu posiedzenia zespołu/zaproszenie rodziców Praca zespołu i opracowanie w/w dokumentów Kolejne spotkania (razem 3) Dokonanie ewaluacji prowadzonych działań i sformułowanie wniosków do dalszej pracy

9 STOSOWANE FORMY POMOCY
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z przedmiotów Zajęcia wyrównawcze dla uczniów dyslektycznych Zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I-III Koła zainteresowań , dla uczniów z uzdolnieniami ,w tym w ramach realizowanych projektów

10 EFEKTY Przekonanie rodziców o konieczności ich udziału w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej własnemu dziecku Pozbycie się lęku przed „nowym” przez nauczycieli Lepsza współpraca nauczycieli

11 CO POMAGAŁO Niewielka liczba uczniów objętych pomocą
Pozytywne nastawienie nauczycieli Pomoc eksperta wojewódzkiego pani Jadwigi Gluźniewicz Możliwość wymiany doświadczeń z dyrektorami i koordynatorami szkół biorących udział w pilotażu podczas spotkań

12 TRUDNOŚCI „Zgranie” czasowe rodziców i nauczycieli i ustalenie terminów posiedzeń zespołów Długość spotkań zespołów Brak możliwości przydzielenia godzin na prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych specjalistycznych

13 CO DALEJ Kontynuujemy pomoc w formie zapoczątkowanej w pilotażu w szkole , a także realizujemy ją w oddziale przedszkolnym gdzie jest ona obowiązkowa w nowej formie

14 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Opracowały : Sławomira Mrowiec Jadwiga Beim Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem ul. Długa 75 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem


Pobierz ppt "PILOTAŻ W RAMACH PROGRAMU PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZE SPECYFICZNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google