Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szymanik Elżbieta Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat ciechanowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szymanik Elżbieta Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat ciechanowski."— Zapis prezentacji:

1 Szymanik Elżbieta Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat ciechanowski otrzymał ponad 31 mln złotych na realizację 114 projektów skierowanych do mieszkańców naszego powiatu. Pieniądze zostały przeznaczone głównie na:

2 Wzrost zatrudnienia Aktywizację osób bezrobotnych Pomoc osobom w ciężkiej sytuacji życiowej Szkolenia pracowników Inwestycję w edukację Zmniejszenie różnic między regionami biednymi a bogatymi Wsparcie w regionie ciechanowskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Szczególnie cieszą mnie: Projekty w których uczestnicy otrzymali do 40 tys. zł na uruchomienie działalności gospodarczej. Są one kierowane głównie do osób młodych 15-24 lat, lub w wieku 50-64 lat. Projekty te realizuje Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania, Fundacja im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie oraz WUP. W sumie na tego rodzaju działania Unia Europejska za pośrednictwem Jednostki, którą kieruję przeznaczyła dla powiatu ciechanowskiego ponad 16 mln złotych. Wsparcie w regionie ciechanowskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Projekty pomagające wejść na ciechanowski rynek pracy osobom po 50 roku życia, z niskim wykształceniem, niepełnosprawnym oraz kobietom. Czyli tym osobom, którym według statystyk najtrudniej jest znaleźć pracę. Na ten cel z Unii Europejskiej dla powiatu ciechanowskiego przyznano blisko 7 mln złotych. Pieniądze te wpłynęły m.in do ciechanowskiego GOPS-u, MOPS-u, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Fundację im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie.

5 Na szczególną uwagę zasługuje projekt własny Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowany przez filię WUP w Ciechanowie. Skierowany do 500 osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy. W ramach projektu przewiduje się: szkolenia i kursy mające na celu nabycie i podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz poradnictwo zawodowe, a także przyznanie do 40 tys. zł. na rozwój własnej działalności gospodarczej. Wsparcie w regionie ciechanowskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 Projekty zmierzające do wyrównania rozwoju wykształcenia w regionie, poprzez wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Wsparciem została objęta edukacja na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym oraz zawodowym. Przeznaczono na to ponad 13 mln złotych. Warte podkreślenia są: Chcemy dorównać innym/Szansa dla niepełnosprawnych/Nowoczesność w kształceniu niepełnosprawnych projekty zrealizowane przez Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie o łącznej wartości dofinansowania 2 223 757 PLN. Pozwoliły one wychowankom SOSW uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych, zajęciach z języka angielskiego, informatycznych. Wykształcenie to lepsza przyszłość projekt zrealizowany przez Gminę Glinojeck o dofinansowaniu 504 991,70 PLN. Wsparciem zostało objętych 530 uczniów na terenie gminy Glinojeck, którzy uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, komputerowych, językowych. Wsparcie w regionie ciechanowskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 Podobne projekty zostały zrealizowane w większości gmin powiatu ciechanowskiego: Gmina Grudusk – 430 673,25 PLN. Gmina Ojrzeń – 352 659,66 PLN. Gmina Opinogóra Górna – 969 236,40 PLN. Gmina Regimin – 888 838,46 PLN. Gmina Sońsk – 136 420 PLN. Należy również pamiętać o projektach w ramach działania 9.5 mających na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia. Na ten cel zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 1 957 074,15 PLN przy zrealizowanych 40 projektach.

8 Bardzo dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na moją stronę internetową www.elaszymanik.pl oraz blog www.funduszemazowsze.blog.onet.pl Z wyrazami szacunku Szymanik Elżbieta Dziękuję


Pobierz ppt "Szymanik Elżbieta Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat ciechanowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google