Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój kompetencji językowych uczniów z uszkodzonym słuchem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój kompetencji językowych uczniów z uszkodzonym słuchem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój kompetencji językowych uczniów z uszkodzonym słuchem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Od października 2009 roku w ZPSW realizowany jest projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt: Rozwój kompetencji językowych uczniów z uszkodzonym słuchem współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach działania 9.1, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

3 Otrzymana kwota dotacji rozwojowej to 255 665,70 złotych Projekt koordynowany jest przez jego autorki- Iwonę Czarnecką i Agatę Karyś Wsparciem zostało objętych 20 uczniów SP i 15 gimnazjalistów- uczniów ZPSW w Kielcach W ramach projektu od X do VI 35 uczniów ZPSW miało możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach specjalistycznych i dydaktycznych

4 Indywidualne zajęcia logopedyczne

5

6

7

8 Trening słuchowy

9

10

11

12 Logorytmika

13 Logorytmika

14 Logorytmika

15 Logorytmika

16 Integracja Sensoryczna

17

18

19

20 Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego i historii

21

22

23

24 Zajęcia informatyczne

25

26 Pracownia terapii EEG Biofeedback

27

28 Przeprowadzono w sumie 1702 godziny dodatkowych zajęć w ciągu 10 miesięcy nauki szkolnej. Uczestnicy w czasie zajęć korzystali ze sprzętu i pomocy dydaktycznych zakupionych za otrzymane środki dotacji rozwojowej. Były to między innymi: sprzęt EEG Biofeedback 3 komputery przenośne typu notebook drukarki, mikrofony Internet w 4 gabinetach logopedycznych podręczniki i ćwiczeniówki do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z j. polskiego i historii gry dydaktyczno- logopedyczne rozwijające sprawność artykulacyjną i wzbogacające słownictwo programy do diagnozy i terapii logopedycznej

29 Realizacja projektu przyczyniła się do: maksymalnego rozwinięcia systemu językowego służącemu zdobywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności komunikowania się z otoczeniem; poprawy umiejętności komunikacyjnych w języku werbalnym, czego wskaźnikiem jest wzrost umiejętności posługiwania się systemem językowym (słownictwo, gramatyka, artykulacja); rozwinięcia słuchu fizycznego i mownego u dzieci z uszkodzonym analizatorem słuchowym; usprawnienia dzieci ze sprzężeniami- metodą Integracji Sensorycznej;

30 rozwinięcia umiejętności posługiwania się komputerem i oprogramowaniem informatycznym już od kl. I SP. zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych w czasie zajęć pozalekcyjnych; aktywizacji młodzieży po zajęciach lekcyjnych poprzez udział w zajęciach dydaktyczno – terapeutycznych; zwiększenia zaangażowania w naukę co przejawia się większą aktywnością uczniów na zajęciach; postępu w zakresie integracji zmysłów; wzrostu samooceny uczestników projektu.

31 Od nowego roku szkolnego 2010/2011 wszyscy uczniowie naszej placówki będą mogli korzystać z zakupionych w ramach projektu pomocy.


Pobierz ppt "Rozwój kompetencji językowych uczniów z uszkodzonym słuchem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google