Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo Zachodniopomorskie rozpoczyna wdrażanie Inicjatywy JESSICA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo Zachodniopomorskie rozpoczyna wdrażanie Inicjatywy JESSICA."— Zapis prezentacji:

1 Województwo Zachodniopomorskie rozpoczyna wdrażanie Inicjatywy JESSICA

2 Co to jest JESSICA ? Skrót JESSICA oznacza : Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji w Obszarach Miejskich (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) JESSICA jest instrumentem uzupełniającym Fundusze Strukturalne w okresie programowania 2007-2013

3 Fundusz Powierniczy (EBI) Instytucja Zarządzająca Instytucja Programująca Komisja Europejska ERDF – DG Regio Model funkcjonowania JESSICA Poziom UE Poziom krajowy lub regionalny Poziom krajowy, regionalny lub lokalny Poziom regionalny lub lokalny Projekty € € € € €€€ Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich €€ € € € Lokalny Program Rewitalizacji

4 Model funkcjonowania JESSICA (c.d.) Inni inwestorzy publiczni lub prywatni Miasta Fundusz Powierniczy (EBI) Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Kraj Członkowski UE reprezentowany przez Instytucję Zarządzającą Komisja Europejska € Komitet Inwestycyjny Banki € Dotacja € € Projekty będące częścią Lokalnych Programów Rewitalizacji

5 Instytucja Zarządzająca Wkład do Funduszu Powierniczego Model tradycyjny + JESSICA Dotacje Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Projekty Kredyty, gwarancje, finansowanie pośrednie (mezzanine), equity Projekty Model tradycyjny (dotacje)JESSICA

6 Projekty wewnętrznie zdywersyfikowane (programy inwestycyjne). Zachęcające ludzi do mieszkania w miastach przez oferowanie im właściwych warunków do życia w miastach – nie na przedmieściach. Tworzące atrakcyjne i tętniące życiem obszary w granicach miast. W dużych miastach – wykorzystujące dawne obszary postindustrialne znajdujące się blisko centrów, zaniedbane tereny przy rzekach lub duże obszary przeznaczone do przebudowy, będące własnością miast. W mniejszych miastach – „plomby” oraz puste przestrzenie przeznaczone do zabudowy. Jakie typy projektów nadają się do finansowania w ramach INICJATYWY JESSICA?

7 Projekty korzystające ze wsparcia JESSICA muszą wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji – dokument przyjęty i koordynowany przez jednostkę samorządu lokalnego, którego celem jest zmiana krytycznej sytuacji danego obszaru i stworzenie warunków jego dalszego rozwoju. Jakie typy projektów nadają się do finansowania przez program JESSICA? (c.d.)

8 Większa swoboda w doborze projektów miejskich do finansowania przez Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich Większa swoboda w doborze form inwestowania (kapitał własny, pożyczki, gwarancje) JESSICA pozwala na finansowanie projektów, które nie mogłyby uzyskać wsparcia ze strony funkcjonujących funduszy JESSICA

9 Dlaczego JESSICA? Innowacyjna metoda wdrażanie środków UE, Odnawialność środków – nie raz w formie dotacji, a wielokrotnie przez długie lata, Przyciągniecie dodatkowych środków (dźwignia finansowa), Fundusze miejskie pozostaną po wygaszeniu RPO, Know – how, współpraca z silnym partnerem (Europejski Bank Inwestycyjny) Szybkie rozliczenie z KE, Doświadczenia do wykorzystania w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej

10 Rewitalizacja w RPO WZ

11 Dotacje Inicjatywa JESSICA

12 Działanie / PoddziałanieAlokacja EFRR (w euro) Działanie 5.5 REWITALIZACJA Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 11 146 415,50 Poddziałanie 5.5.2. Inicjatywa JESSICA 11 146 415,50 Działanie 6.1. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA NA OBSZARZE METROPOLITALNYM Poddziałanie 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym 13 665 732,00 Poddziałanie 6.6.2 Inicjatywa JESSICA na obszarze metropolitalnym 13 665 732,00 Oś Priorytetowa 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja

13 SOMReszta województwa 27 331 46422 292 831 SUMA: 49 624 295,00 EUR Rewitalizacja w RPO WZ Ile mamy środków? + 25 % z budżetu państwa

14 Inicjatywa JESSICA – środki Wkład do Funduszu Powierniczego JESSICA ze środków RPO WZ i budżetu państwa wyniesie:  30 082 000 euro  148.700.000 złotych


Pobierz ppt "Województwo Zachodniopomorskie rozpoczyna wdrażanie Inicjatywy JESSICA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google