Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Prezentacja: Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu

2 Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami przez WFOŚiGW w Krakowie

3 System finansowania ochrony środowiska w Polsce
NFOŚiGW oraz WFOŚiGW Środki własne przedsiębiorstw, gmin i jednostek budżetowych Banki, np. BOŚ Budżet państwa i budżety wojewodów Środki zagraniczne

4 NFOŚiGW WFOŚiGW Kary EMISJA Opłaty Powiat (budżet) Gmina (budżet)

5 WFOŚiGW w Krakowie status: samorządowa osoba prawna
działa na podstawie: ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. udziela dofinansowania zgodnie z: - „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji”, - „Procedurami i kryteriami wyboru przedsięwzięć”, - listami przedsięwzięć priorytetowych, - planem działalności Funduszu na dany rok.

6 Zasady udzielania dofinansowania
Na jakie cele? art. 400a, ust. 1, pkt. 1-9 i ustawy Prawo Ochrony Środowiska Dla kogo? - jednostki samorządowe i budżetowe - podmioty gospodarcze - organizacje społeczne, fundacje - osoby fizyczne W jakiej formie? - dotacja - pożyczka preferencyjna - dopłata do odsetek od pożyczek zaciągniętych w wyznaczonych bankach.

7 Dziedziny finansowania
Gospodarka wodno-ściekowa Ochrona powietrza Termomodernizacja Ochrona przed hałasem Gospodarka odpadami Edukacja ekologiczna Inne

8 Składowisko odpadów Barycz w Krakowie

9 Pożyczka preferencyjna (oprocentowana 4% w skali roku)
Do 90% CKZ – jednostki samorządu terytorialnego i budżetowe nie prowadzące działalności gospodarczej Do 70% CKZ – podmioty gospodarcze, osoby fizyczne i prawne prowadzące lub nieprowadzące działalności gospodarczej Ale nie więcej niż wartość netto zadania! Maksymalna kwota pożyczki na 1 zadanie może wynosić do ,-zł. Maksymalna kwota zadłużenia z tytułu pożyczek dla jednego inwestora może wynosić do ,-zł.

10 Umorzenia pożyczek Do 35% kwoty pożyczki – jednostki samorządu terytorialnego i budżetowe na pozostałe zadania Do 30% kwoty pożyczki – podmioty gospodarcze, osoby fizyczne i prawne na pozostałe zadania Warunki: 1. terminowa realizacja zadania 2. osiągnięte założone efekty ekologiczne i rzeczowe 3. spłacone 60% kwoty pożyczki

11 Dopłata do 80% odsetek od pożyczek…
Dla inwestorów (z wyjątkiem państwowych jednostek budżetowych) realizujących zadania w zakresie: usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych, Dochód z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych jest opodatkowany na zasadach i w wysokości określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

12 Wniosek na zadanie inwestycyjne
Dla każdego etapu cyklu Fundusz przygotował zestaw dokumentów, których wypełnienie jest niezbędnym warunkiem do rozpatrzenia zadania i podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania Zadanie inwestycyjne Þ KIZ gosp. wodno-ściekowa Wniosek na zadanie inwestycyjne ochr. powietrza termomodernizacja gosp. odpadami ochr. przed hałasem nieinwestycyjne Wniosek na zadanie nieinwestycyjne

13 Struktura dokumentów Wniosek na zadanie nieinwestycyjne
część A – informacje podstawowe część B – szczegółowy opis zadania część C – budżet zadania KIZ oraz wniosek na zadanie inwestycyjne część A – informacje podstawowe część B – plan techniczno – rzeczowy część C – plan finansowy

14 Ocena wniosków Do oceny KIZ-ów oraz wniosków Fundusz stosuje Karty Oceny (6 rodzajów w zależności od dziedziny) I. Selekcja wstępna poprawne i kompletne wypełnienie wniosku, wymagane załączniki, zgodność statusu Wnioskodawcy oraz celów zadania z „Zasadami…” II. Ocena zasadnicza efekt ekologiczny koszt realizacji zadania wnioskowana kwota i forma dofinansowania bezpieczeństwo finansowania i realizacji zadania

15 Dziękuję za uwagę…


Pobierz ppt "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google