Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kurs-14 Przyszłość europejskiej akwakultury Autorzy, redaktorzy i moderatorzy : Prof. Dr. Ergün DEMİR, Doç. Dr. Hüseyin ESECELİ, Metin AKBULUT Balıkesir.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kurs-14 Przyszłość europejskiej akwakultury Autorzy, redaktorzy i moderatorzy : Prof. Dr. Ergün DEMİR, Doç. Dr. Hüseyin ESECELİ, Metin AKBULUT Balıkesir."— Zapis prezentacji:

1 Kurs-14 Przyszłość europejskiej akwakultury Autorzy, redaktorzy i moderatorzy : Prof. Dr. Ergün DEMİR, Doç. Dr. Hüseyin ESECELİ, Metin AKBULUT Balıkesir University, TR Mesut YILDIZ, Hasan AZAK S.S. Ayvalık Fisheries Cooperative, TR

2 Trendy w akwakulturze europejskiej.  Działalność akwakultury powinna być zlokalizowana w miejscach, które nie są skażone produktami lub substancjami niedozwolonymi w produkcji ekologicznej bądź zanieczyszczeniami, które zagrażają ekologicznemu charakterowi produktów. w całej Europie, akwakultura generuje miejsca pracy dla 100.000 ludzi w produkcji i 60.000 w przetwórstwie oraz 3000 w społeczności naukowej. ponadto, firmy usługowe zapewniają wiele dodatkowych miejsc pracy.

3  Zaludnienie na świecie rośnie i w celu zachowania co najmniej obecnego poziomu konsumpcji żywności pochodzenia wodnego będzie wymagać dodatkowych 23 mln ton w roku 2020. Ta dodatkowa podaż będzie musiała pochodzić z akwakultury. Na całym świecie produkcja akwakultury znacznie wzrasta. FAO szacuje, że w roku 2030 wyniesie ona 65% (owoce morza) będą pochodzić z akwakultury.

4 Zasady działania akwakultury: Zapewnienie konsumentom pożądanych produktów o najwyższej jakości i po przystępnej cenie, Spełnienie warunków optymalnego zdrowia i dobrostanu zwierząt hodowlanych, Rozwój i integracja nowych technologii w ramach całego łańcucha wartości,

5  Poprawa wyników ekonomicznych na każdym poziomie łańcucha wartości,  Zagwarantowanie szkoleń i rozwoju kwalifikacji osób pracujących w tym sektorze,  Zapewnienie jasnych składek i świadczeń dla społeczeństwa zajmującego się rybołówstwem,

6 Ważne problemy i wyzwania dla sektora akwakultury.  słabe zarządzanie,  słabe systemy zarządzania rybołówstwem, konflikty dotyczące wykorzystania zasobów naturalnych,  trwałe wykorzystanie złych praktyk w rybołówstwie  nieuwzględnienie priorytetów i praw małych społeczności rybackich,  niesprawiedliwości związane z dyskryminacją płci i pracą dzieci,  skażone dzikie populacje poprzez wprowadzenie intensywnego rolnictwa

7  rybołówstwo na małą skalę,  wzrost zapotrzebowania na paszę, mączkę rybną i olej rybny,  niekontrolowane produkcje akwakultury,  transmisje z powodu choroby, ucieczki zainfekowanych próbek/ryb, gdy zakażone dzikie hodowle są włączone do działalności rolniczej,  oddziaływanie na środowisko i wykorzystanie obszarów przybrzeżnych,  różnorodność biologiczna oraz zachowanie krajobrazów kulturowych,  zrównoważony rozwój w akwakulturze.

8 Wyzwania dla akwakultury  zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, zrównoważona produkcja  poprawa zdrowia publicznego  łagodzenie zmian klimatu  równoważenie rozwoju oraz integracja społeczna  zrównoważony rozwój na świecie

9 Szanse dla Europy w sektorze akwakultury  Rynek: rośnie popyt na rynku produktów rybnych w Europie.  Jakość produktu i bezpieczeństwo: jakość i bezpieczeństwo produktów akwakultury europejskiej jest zapewniona przez silne ustawodawstwo i łańcuch wartości, wykazujący pełną identyfikowalność produktów rybnych.  Potencjał naukowo-badawczy: Europa ma historyczną przewagę w pionierskich badaniach nad rozwojem akwakultury.  Społeczny: wysoko wykwalifikowani pracownicy o dużym potencjale zawodowym.

10 P ostulaty do spełnienia w sektorze rybnym za 20 lat czyli jak będzie wyglądał sektor rybny? produkować więcej z mniejszej ilości, minimalizacja odpadów, zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, przystosowania się do skutków zmian klimatu, być integralną częścią łańcucha dostaw żywności, przyczyniając się do zdrowego odżywiania i stylu życia, przygotowanie się rynków masowych i niszowych, zrozumienie implikacji procesów akwakultury i jej przyczyny,

11  zapewnienie transferu wiedzy dla konsumentów,  zaistnienie w świadomości społeczeństwa,  odgrywanie dużej roli w międzynarodowym systemie żywnościowym,  rozwój umiejętności i kształcenie ustawiczne,  przyjęcie nowych technologii i warunków pracy,

12 skuteczne sieci naukowe i zawodowe, efektywne mechanizmy transferu technologii i innowacji, krajowe i europejskie priorytety strategiczne i polityczne, powiązane ze sobą programy badawcze i fundusze krajowe jak i zagraniczne,

13 Linki dla kursu nr 14 Anonymous, 2002. A Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture COM (2002) 511 final. Anoyymous. Committee on Fisheries, European Parliament DT\ 796008EN.doc Anonymous, 2009. Building a sustainable future for aquaculture: A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture. Commission of The European Communities, Brussels, 8.4.2009 COM(2009) 162 final. Anonymous, 2009. Council of the European Union; 2nd June 2009 Anonymous, 2010. Europe 2020 COM(2010) 2020. Anonymous, 2010. FAO Fisheries and Aquaculture statistics (2010) Anonymous, 2011.The future of European aquaculture. The Vision and Strategic Research &Innovation Agenda of the European Aquaculture Technology and Innovation Platform. www.eatip.eu www.eatip.eu Anonymous, 2012. The Future of European Aquaculture: The Strategic Research and Innovation Agenda. The Future of European Aquaculture - EATiP 2012 ( http://tinyurl.com/EUaqsrtategy-2009) http://tinyurl.com/EUaqsrtategy-2009 Anonymous, 2012. Bremerhaven Declarations on future of global openocean aquaculture. Part II, Workshop 1, March 26-27, 2012, Bremerhaven, (www.aquaculture-forum.com)www.aquaculture-forum.com Anonymous, 2013. Bremerhaven Declarations on future of fish nutrition and aquaculture technology. Part II, Workshop 3, February 18-19,2013, Bremerhaven, (www.aquaculture- forum.com)www.aquaculture- forum.com

14 Anonymous, 2013. The Economic Performance of the EU Aquaculture Sector –2012 exercise (STECF-13-03). (http://www.fao.org/docrep/016/i2727e/i2727e.pdf)http://www.fao.org/docrep/016/i2727e/i2727e.pdf Buttner, J.K., 2011. What is Aquaculture and Why is it important? Flotsam&Jetsam, Aquaculture, Winter 2011,, 39(3): 1-8. Committee on Fisheries, European Parliament DT\ 796008EN.doc Council of the European Union 10917/06 Green, K.,2012. OECD–FAO Agricultural Outlook: Chapter on Fish Projections 2012– 2021(http://www.oecd.org/newsroom/agricultureincreasedproduct ivityandamore sustainablefoodsystemwillimproveglobalfoodsecurityoecdandfaopu blishnewagriculturaloutlook.htm)http://www.oecd.org/newsroom/agricultureincreasedproduct ivityandamore sustainablefoodsystemwillimproveglobalfoodsecurityoecdandfaopu blishnewagriculturaloutlook.htm http://cordis.europa.eu/technology-- ‐ platforms/about_en.html http://cordis.europa.eu/technology-- ‐ platforms/about_en.html http://cordis.europa.eu/technology-- ‐ platforms/about_en.html

15 Dziękujemy za udział w kursie nr 14 „Projekt FISH FARM został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Dokument ten odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie, które mogą być wykonane z informacji zawartych w niniejszym dokumencie "


Pobierz ppt "Kurs-14 Przyszłość europejskiej akwakultury Autorzy, redaktorzy i moderatorzy : Prof. Dr. Ergün DEMİR, Doç. Dr. Hüseyin ESECELİ, Metin AKBULUT Balıkesir."

Podobne prezentacje


Reklamy Google