Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT RAZEM DLA GMINY LUBOMIERZ Lubomierz 7 listopada2010 roku Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT RAZEM DLA GMINY LUBOMIERZ Lubomierz 7 listopada2010 roku Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac."— Zapis prezentacji:

1 SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT RAZEM DLA GMINY LUBOMIERZ Lubomierz 7 listopada2010 roku Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

2 Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej. Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Tytuł projektu: Razem dla Gminy Lubomierz Nr projektu: WND-POKL.07.03.00-02-183/09

3 Beneficjentem Projektu jest Gmina Lubomierz, wykonawcą Międzynarodowe Centrum Partnerstwa PARTNERS NETWORK w Krakowie Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

4 Cel główny Projektu Aktywna integracja poprzez zbudowanie trójsektorowego partnerstwa na rzecz rozwoju Gminy, jako podstawowego warunku przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego mieszkańców Gminy Lubomierz. Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

5 Cele szczegółowe Włączenie mieszkańców w proces decyzyjny w zakresie planowania procesu rozwoju Gminy, Wsparcie lokalnej społeczności poprzez zaspokojenie potrzeb samorealizacji i przynależności, Przeciwdziałanie procesom marginalizacji, Budowanie więzi partnerskich pomiędzy przedstawicielami sektorów; publicznego, gospodarczego i społecznego w procesie diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lubomierz Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

6 Rodzaje wsparcia w Projekcie Działania zmierzające do: integracji społecznej mieszkańców na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego, rozwoju dialogu publiczno-społecznego na rzecz wzrostu gospodarczego jako warunku przeciwdziałania procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego mieszkańców. Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

7 Uczestnicy Projektu Mieszkańcy Miasta i Gminy Lubomierz, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym, Osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Lubomierz, Osoby zatrudnione na terenie Gminy Lubomierz, Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

8 Działania Konferencja promująca – 12 lipca Warsztat A –20 sierpnia Warsztat A –20 sierpnia Warsztat B – 8 września Warsztat B – 8 września Warsztat C – 16 września Warsztat C – 16 września Warsztat D – 5 października Warsztat D – 5 października Konferencja podsumowująca – 7 listopada Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

9 ZAPROSZENIE Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz z ogromną przyjemnością zaprasza Panią / Pana ………………………………… do udziału w Konferencji promującej Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Razem dla Gminy Lubomierz z zakresu promocji integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3. która odbędzie się w dniu 12 lipca 2010 r. w godz. 10.00 – 14.00 w Sali balowej Internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu, Pl. Kościelny 5. Celem Projektu jest wypracowanie Strategii Rozwoju Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011-2020 r. a Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

10 a Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

11 Konferencja promująca – najważniejsze zagadnienia: Przedstawienie celu i harmonogramu Projektu Prezentacja Gminy Lubomierz, dotychczasowe osiągnięcia plany i zamierzenia Dobre praktyki – podmioty ekonomii społecznej w rozwoju gospodarczym gmin w Polsce Dyskusja Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

12 Konferencja promująca zgromadziła ponad 50 mieszkańców naszej Gminy Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

13 Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Prelekcje i dyskusje

14 WARSZTAT A – 20 sierpnia 2010 Diagnoza usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy i Miasta Lubomierz w zakresie: Edukacji, Ochrony zdrowia, Pomocy społecznej, Bezpieczeństwa, Kultury i sportu, Infrastruktury społecznej Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

15 PRACA W GRUPACH NA WARSZTACIE A i B Uczestnicy określali rozpracowywali poszczególne obszary tematyczne wg schematu: PROBLEMY POTRZEBY ZASOBY MOŻLIWOŚCI DO WYKORZYSTANIA Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja WARSZTAT A – 20 sierpnia 2010

16 Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

17 WARSZTAT A – 20 sierpnia 2010 Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

18 WARSZTAT A – 20 sierpnia 2010 Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

19 WARSZTAT B - 8 września 2010 r. Diagnoza obszarów gospodarczych w Gminie i Mieście Lubomierz Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Rolnictwo, Podmioty gospodarcze (wytwórczość, usługi) Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

20 WARSZTAT B – 8 września 2010r. Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

21 WARSZTAT B – 8 września 2010 r. Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

22 WARSZTAT C 16 września 2010 r. Podsumowanie diagnozy, kumulacja problemów społecznych. Wypracowanie misji i wizji rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2011 – 2020 Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

23 WARSZTAT C- 16 września 2010r. Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

24 WARSZTAT C 16 września 2010r Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

25 WARSZTAT C – 16 września 2010 r. Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

26 WARSZTAT D – 5 października 2010r. Wypracowanie celów strategicznych i założeń do Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2011 – 2020, jako instrumentu wspomagającego proces przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego mieszkańców Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

27 WARSZTAT D – 5 października 2010r. Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

28 WARSZTAT D – 5 października 2010r. Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

29 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Prezentacja Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Lubomierz na lata 2011 – 2020 Wręczenie certyfikatów uczestnikom warsztatów Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Bożena Pawłowicz Koordynator Projektu e-mail : sekretarz@lubomierz.pl tel.604 578 778sekretarz@lubomierz.pl Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac Wolno ś ci 1 tel. (075) 78 33 166 fax (075) 78 33 167 www.lubomierz.pl e-mail: ugim@lubomierz.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja


Pobierz ppt "SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT RAZEM DLA GMINY LUBOMIERZ Lubomierz 7 listopada2010 roku Gmina Lubomierz 59-623 Lubomierz Plac."

Podobne prezentacje


Reklamy Google