Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Komunikat nr 2 XI Międzynarodowa Konferencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Komunikat nr 2 XI Międzynarodowa Konferencja."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Komunikat nr 2 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. GLOBALNE PROBLEMY ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ pod patronatem Warszawa - Rogów 26-27 czerwca 2014 SEKRETARIAT KONFERENCJI: mgr Teresa Sawicka Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, SGGW w Warszawie, blok V pok. 25 ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa Tel. (022)5934102 lub (022)5934103, fax. (022)5934101 email: msg@sggw.pl Jego Magnificencji Rektora SGGW Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marszałka Województwa Mazowieckiego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE, SPONSORZY:

2 PROGRAM KONFERENCJI: 26 czerwca 2014 (czwartek) 08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników konferencji, Kampus SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, hol budynku nr VIII 09:00 – 11:00 Otwarcie konferencji. Sesja Plenarna I, sala 112 budynek nr VIII 11:00 – 11:30 Przerwa kawowa 11:30 – 13:00 Sesja Plenarna II, sala 112 budynek nr VIII 13:00 – 14:00 Lunch 14:00 – 15:30 Przejazd autokarem uczestników konferencji z Warszawy do Rogowa, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ul. Leśna 5a (http://cepl.sggw.pl) 15:30 – 16:00 Zakwaterowanie uczestników konferencji w hotelu Belwederek oraz Pod Bukiem 16:00 – 16:30 Spotkanie przy kawie, hol Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie 16:30 – 19:00 Zwiedzanie z przewodnikiem arboretum (http://arboretum.sggw.pl) oraz muzeum Lasu i Drewna w Rogowie (http://cepl.sggw.pl/muzeum) 19:00 – 19:30 Czas wolny 19:30 – Uroczysta kolacja 27 czerwca 2014 (piątek) 07:30 – 08:30 Śniadanie, Hotel Jodełka 08:30 – 10:30 Trzy równoległe sesje tematyczne Sesja A1, Aula Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Sesja B1, sala B Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Sesja C1, sala C Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 10:30 – 11:00 Przerwa kawowa 11:00 – 13:00 Trzy równoległe sesje tematyczne Sesja A2, Aula Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Sesja B2, sala B Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Sesja C2, sala C Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 13:00 – 14:00 Sesja plenarna, Aula Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej 14:00 – 15:00Lunch 15:00 –Powrót uczestników konferencji autokarem do Warszawy (16:30 – Dworzec Centralny PKP, 17:00 – Kampus SGGW, ul. Nowoursynowska 166) MIEJSCE KONFERENCJI 26 czerwca 2014 (czwartek) SGGW WARSZAWA MIEJSCE KONFERENCJI 27 czerwca 2014 (piątek) CEPL ROGÓW Brama główna SGGW Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej Budynek 8. sala 102 Sekretariat konferencji pokój nr 5

3 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI W pierwszym dniu konferencji odbędą się dwie sesje plenarne. W drugim dniu planowane są trzy równoległe sesje tematyczne oraz jedna sesja plenarna podsumowująca obrady w sesjach tematycznych. Każdy z zespołów autorskich lub pojedynczych autorów jest proszony o przygotowanie 12 minutowej prezentacji swojego referatu. W każdej z sesji przewiduje się także czas na dyskusję po każdym referacie. Ze względu na łączoną tematykę konferencji, referaty podzielono na sesje tema­tyczne. Wyodrębniono sesję anglojęzyczną bez względu na tematykę. Pozostałe sesje odbędą się w języku polskim. 26 czerwca 2014 (czwartek) – SGGW Warszawa SESJA PLENARNA I 9:00 – 11:00, professor Salima Taibi, dr hab. Maria Parlińska prof. SGGW Uroczyste otwarcie konferencji, wystąpienia patronów konferencji i zaproszonych Gości 1)Baiba Rivza, Laura Jerescenkova, Maiga Kuzmetra: Diversification of farming as one of the economic solution for farms maintaining rural territories 2)Jan Górecki: Poziom życia ludności świata – stan i tendencje (analiza globalna) 3)Alina Hyz, Theodoros Papelias, Vasilios Panagou: The developments and trends of the agricultural sector in Greece 4)Tomasz Zawiła-Niedźwiecki: Uwarunkowania i wyzwania leśnictwa XXI wieku 5)Alexander Shpak, Andrei Pilipuk: Competitive performance of the Belarusian Agro-Food Industry SESJA PLENARNA II 11:30 – 13:00, professor Alina Hyz, dr hab. Stanisław Stańko prof. SGGW 1)Salima Taibi, Iryna Petrovska, Dimitri Laroutis: Status Quo and willingness to pay for erosive runoff 2)Joanna Kisielińska: Wpływ rozszerzenia UE w 2004 r. na ceny zbóż 3)Urszula Bronisz, Johan Van Ophem, Wim Heijman: The impact of intellectual and social capital on the competitiveness of Polish regions 4)Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień: Elementy nowości wspólnej polityki rolnej po 2014 roku w odniesieniu do polskiego rolnictwa 5)Renata Grochowska, Stanisław Manko: Produktywność gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych krajów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI 27 czerwca 2014 (piątek) – CEPL Rogów SESJA TEMATYCZNA A1 08:30 – 10:30 professor Baiba Rivza, professor Alexander Shpak 1)Michail Th. Papailias: Research on the social and economic differentiations in the Greek rural sector during the period 1830-2030 2)Tetiana Ivanovna Balanovska, Zoreslava Boretska: Particular methodical approaches for decision making in agriculture 3)Karolina Pawlak: Changes in the EU and global milk and dairy products market in view of multilateral trade liberalization 4)Maria Parlińska, Michał Wielechowski: Political business and budget cycles 5)Tímea Varró: The accounting features of the agricultural enterprises 6)Sandra Wajchman, Roman Jaszczak, Silvija Krajter Ostoić: Legal and administrative aspects of urban forestry in Poland and Croatia 7)Iryna Petrovska, Łukasz Pietrych: Using Internet as an information source for leading agriculture activity SESJA TEMATYCZNA B1 08:30 – 10:30 prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, dr Elwira Laskowska 1)Lech Płotkowski, Arkadiusz Gruchała: Ekonomiczne problemy gospodarki leśnej na obszarach włączonych do sieci Natura 2000 2)Bolesław Porter, G. Trzciński, K. Czyżyk: Las i leśnictwo w rozwoju lokalnym 3)Emilia Wysocka-Fijorek: Ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych 4)Waldemar Łupiński: Wybrane problemy zalesiania gruntów nieprzydatnych do wykorzystania rolniczego 5)Ryszard Grabowski, Waldemar Łupiński: Przestrzenna struktura gospodarstw rolnych, a walory rekreacyjno-turystyczne na przykładzie gmin powiatu hajnowskiego, województwo podlaskie 6)Katarzyna Brodzińska: Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian 7)Lucyna Przezbórska-Skobiej: Obszary wiejskie i rolnictwo jako źródło dóbr publicznych w agroturystyce 8)Joanna Ligenzowska: Rolnictwo ekologiczne na świecie

4 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI 27 czerwca 2014 (piątek) – CEPL Rogów SESJA TEMATYCZNA B2 11:00 – 13:00 dr hab. Karolina Pawlak, dr Alicja Stolarska 1)Piotr Jałowiecki, Ewa Jałowiecka: Ocena zaawansowania systemów logistycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcji żywności 2)Anna Sakowska, Małgorzata Konarska, Dominika Gózek, Dominika Głąbska, Agnieszka Wierzbicka: Ekonomiczne aspekty systemów pakowania mięsa 3)Małgorzata Błażejowska: Prawne aspekty rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce i krajach UE 4)Alicja Stolarska: Zużycie energii w wiejskich gospodarstwach domowych Mazowsza na tle trendów europejskich 5)Marek Zieliński: Emisja gazów cieplarnianych a efektywność funkcjonowania polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych 6)Dawid Olewnicki: Krajowa produkcja roślin zielarskich, przyprawowych oraz przeznaczonych do produkcji leków jako istotny segment rynku ogrodniczego 7)Maria Zuba-Ciszewska: Wpływ zmian niektórych uwarunkowań produkcji mleka krajowego na zmiany organizacyjnej i technologicznej produktywności potencjalnej powierzchni paszowej w Polsce i wybranych krajach UE w latach 1996-2011 SESJA TEMATYCZNA C2 11:00 – 13:00 dr hab. Renata Grochowska prof. IERiGZ, dr hab. Jakub Kraciuk prof. SGGW 1)Marzena Trajer, Paweł Smoliński, Martyn Mieczkowski: Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi 2)Lilianna Jabłońska: Holenderski sektor kwiaciarski w pierwszej dekadzie XXI wieku 3)Paweł Kraciński: Eksport produktów ogrodniczych oraz ich przetworów do Rosji w latach 2001-2012 4)Łukasz Zaremba: Polski i światowy rynek malin i ich przetworów 5)Olga Stefko: Zróżnicowanie w analizie czynników warunkujących poziom wymiany międzynarodowej produktami ogrodniczymi 6)Krystyna Rejman, Ewa Halicka, Barbara Kowrygo: Zrównoważona konsumpcja a zmiany w spożyciu żywności w wybranych krajach 7)Robert Mroczek: Perspektywy i determinanty rozwoju przemysłu mięsnego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej SESJA PLENARNA PODSUMOWUJĄCA KONFERENCJĘ 13:00 – 14:00 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI 27 czerwca 2014 (piątek) – CEPL Rogów SESJA TEMATYCZNA C1 08:30 – 10:00 dr Dorota Kozioł-Kaczorek, dr Paweł Kobus 1)Paweł Kobus: Znaczenie doboru próby w analizie danych gospodarstw rolniczych 2)Paweł Dziekański: Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w warunkach globalizacji 3)Luiza Ossowska: Regionalne zróżnicowanie rolnictwa Polski, Czech, Słowacji i wschodnich Niemiec na podstawie wybranych cech potencjału produkcyjnego 4)Dorota Janiszewska: Zróżnicowanie rolnictwa krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech 5)Wioleta Sobczak: Poziom zamożności społeczeństwa a ceny detaliczne owoców w wybranych krajach Unii Europejskiej 6)Ewa Jałowiecka, Piotr Jałowiecki, Tomasz Śmiałowski: Konsumpcja papierosów w różnych grupach społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2000-2013 7)Marcin Idzik: Współbieżność wahań koniunktury ogólnogospodarczej oraz koniunktury w województwie mazowieckim 8)Małgorzata Konarska, Anna Sakowska, Dominika Gózek, Dominika Głąbska, Agnieszka Wierzbicka: Spożycie mięsa wołowego w Polsce i na świecie w latach 2000-2012 SESJA TEMATYCZNA A2 11:00 – 13:00 prof. dr hab. Janina Sawicka, dr hab. Julian T. Krzyżanowski prof. SGGW 1)Julian T. Krzyżanowski: Akty delegowane UE w odniesieniu do WPR 2)Renata Przygodzka: Pomoc publiczna a rolnictwo 3)Janina Sawicka: Polityka równości szans na rynku Unii Europejskiej 4)Tomasz Klusek: Pomoc publiczna przy zakupie gruntów rolnych - uwarunkowania i efekty 5)Iwona Janczyk: Rola ZKTN w światowym rolnictwie 6)Monika Jaworska: Wielowymiarowa analiza porównawcza kapitału ludzkiego krajów Unii Europejskiej 7)Walenty Poczta, Patrycja Beba: Rola przemysłu spożywczego w gospodarkach UE


Pobierz ppt "SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Komunikat nr 2 XI Międzynarodowa Konferencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google