Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
SEKRETARIAT KONFERENCJI: mgr Teresa Sawicka Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, SGGW w Warszawie, blok V pok. 25 ul. Nowoursynowska 166, Warszawa Tel. (022) lub (022) , fax. (022) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Komunikat nr 2 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t. GLOBALNE PROBLEMY ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ pod patronatem Warszawa - Rogów czerwca 2014 Jego Magnificencji Rektora SGGW Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marszałka Województwa Mazowieckiego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE, SPONSORZY: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 11:30 – 13:00 Sesja Plenarna II, sala 112 budynek nr VIII
PROGRAM KONFERENCJI: 26 czerwca 2014 (czwartek) 08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników konferencji, Kampus SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, hol budynku nr VIII 09:00 – 11:00 Otwarcie konferencji. Sesja Plenarna I, sala 112 budynek nr VIII 11:00 – 11:30 Przerwa kawowa 11:30 – 13:00 Sesja Plenarna II, sala 112 budynek nr VIII 13:00 – 14:00 Lunch 14:00 – 15:30 Przejazd autokarem uczestników konferencji z Warszawy do Rogowa, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ul. Leśna 5a (http://cepl.sggw.pl) 15:30 – 16:00 Zakwaterowanie uczestników konferencji w hotelu Belwederek oraz Pod Bukiem 16:00 – 16:30 Spotkanie przy kawie, hol Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie 16:30 – 19:00 Zwiedzanie z przewodnikiem arboretum (http://arboretum.sggw.pl) oraz muzeum Lasu i Drewna w Rogowie (http://cepl.sggw.pl/muzeum) 19:00 – 19:30 Czas wolny 19:30 – Uroczysta kolacja 27 czerwca 2014 (piątek) 07:30 – 08:30 Śniadanie, Hotel Jodełka 08:30 – 10:30 Trzy równoległe sesje tematyczne Sesja A1, Aula Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Sesja B1, sala B Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Sesja C1, sala C Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 10:30 – 11:00 Przerwa kawowa 11:00 – 13:00 Trzy równoległe sesje tematyczne Sesja A2, Aula Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Sesja B2, sala B Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Sesja C2, sala C Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 13:00 – 14:00 Sesja plenarna, Aula Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej 14:00 – 15:00 Lunch 15:00 – Powrót uczestników konferencji autokarem do Warszawy (16:30 – Dworzec Centralny PKP, 17:00 – Kampus SGGW, ul. Nowoursynowska 166) MIEJSCE KONFERENCJI 26 czerwca 2014 (czwartek) SGGW WARSZAWA Sekretariat konferencji pokój nr 5 Budynek 8. sala 102 Brama główna SGGW MIEJSCE KONFERENCJI 27 czerwca 2014 (piątek) CEPL ROGÓW Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej

3 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI
W pierwszym dniu konferencji odbędą się dwie sesje plenarne. W drugim dniu planowane są trzy równoległe sesje tematyczne oraz jedna sesja plenarna podsumowująca obrady w sesjach tematycznych. Każdy z zespołów autorskich lub pojedynczych autorów jest proszony o przygotowanie 12 minutowej prezentacji swojego referatu. W każdej z sesji przewiduje się także czas na dyskusję po każdym referacie. Ze względu na łączoną tematykę konferencji, referaty podzielono na sesje tema­tyczne. Wyodrębniono sesję anglojęzyczną bez względu na tematykę. Pozostałe sesje odbędą się w języku polskim.    26 czerwca 2014 (czwartek) – SGGW Warszawa SESJA PLENARNA I 9:00 – 11:00, professor Salima Taibi, dr hab. Maria Parlińska prof. SGGW Uroczyste otwarcie konferencji, wystąpienia patronów konferencji i zaproszonych Gości Baiba Rivza, Laura Jerescenkova, Maiga Kuzmetra: Diversification of farming as one of the economic solution for farms maintaining rural territories Jan Górecki: Poziom życia ludności świata – stan i tendencje (analiza globalna) Alina Hyz, Theodoros Papelias, Vasilios Panagou: The developments and trends of the agricultural sector in Greece Tomasz Zawiła-Niedźwiecki: Uwarunkowania i wyzwania leśnictwa XXI wieku Alexander Shpak, Andrei Pilipuk: Competitive performance of the Belarusian Agro-Food Industry SESJA PLENARNA II 11:30 – 13:00, professor Alina Hyz, dr hab. Stanisław Stańko prof. SGGW Salima Taibi, Iryna Petrovska, Dimitri Laroutis: Status Quo and willingness to pay for erosive runoff Joanna Kisielińska: Wpływ rozszerzenia UE w 2004 r. na ceny zbóż Urszula Bronisz, Johan Van Ophem, Wim Heijman: The impact of intellectual and social capital on the competitiveness of Polish regions Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień: Elementy nowości wspólnej polityki rolnej po 2014 roku w odniesieniu do polskiego rolnictwa Renata Grochowska, Stanisław Manko: Produktywność gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych krajów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI 27 czerwca 2014 (piątek) – CEPL Rogów SESJA TEMATYCZNA A1 08:30 – 10:30 professor Baiba Rivza, professor Alexander Shpak Michail Th. Papailias: Research on the social and economic differentiations in the Greek rural sector during the period Tetiana Ivanovna Balanovska, Zoreslava Boretska: Particular methodical approaches for decision making in agriculture Karolina Pawlak: Changes in the EU and global milk and dairy products market in view of multilateral trade liberalization Maria Parlińska, Michał Wielechowski: Political business and budget cycles Tímea Varró: The accounting features of the agricultural enterprises Sandra Wajchman, Roman Jaszczak, Silvija Krajter Ostoić: Legal and administrative aspects of urban forestry in Poland and Croatia Iryna Petrovska, Łukasz Pietrych: Using Internet as an information source for leading agriculture activity SESJA TEMATYCZNA B1 08:30 – 10:30 prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, dr Elwira Laskowska Lech Płotkowski, Arkadiusz Gruchała: Ekonomiczne problemy gospodarki leśnej na obszarach włączonych do sieci Natura 2000 Bolesław Porter, G. Trzciński, K. Czyżyk: Las i leśnictwo w rozwoju lokalnym Emilia Wysocka-Fijorek: Ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych Waldemar Łupiński: Wybrane problemy zalesiania gruntów nieprzydatnych do wykorzystania rolniczego Ryszard Grabowski, Waldemar Łupiński: Przestrzenna struktura gospodarstw rolnych, a walory rekreacyjno-turystyczne na przykładzie gmin powiatu hajnowskiego, województwo podlaskie Katarzyna Brodzińska: Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian Lucyna Przezbórska-Skobiej: Obszary wiejskie i rolnictwo jako źródło dóbr publicznych w agroturystyce Joanna Ligenzowska: Rolnictwo ekologiczne na świecie

4 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI 27 czerwca 2014 (piątek) – CEPL Rogów
SESJA TEMATYCZNA C1 08:30 – 10:00 dr Dorota Kozioł-Kaczorek, dr Paweł Kobus Paweł Kobus: Znaczenie doboru próby w analizie danych gospodarstw rolniczych Paweł Dziekański: Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w warunkach globalizacji Luiza Ossowska: Regionalne zróżnicowanie rolnictwa Polski, Czech, Słowacji i wschodnich Niemiec na podstawie wybranych cech potencjału produkcyjnego Dorota Janiszewska: Zróżnicowanie rolnictwa krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech Wioleta Sobczak: Poziom zamożności społeczeństwa a ceny detaliczne owoców w wybranych krajach Unii Europejskiej Ewa Jałowiecka, Piotr Jałowiecki, Tomasz Śmiałowski: Konsumpcja papierosów w różnych grupach społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach Marcin Idzik: Współbieżność wahań koniunktury ogólnogospodarczej oraz koniunktury w województwie mazowieckim Małgorzata Konarska, Anna Sakowska, Dominika Gózek, Dominika Głąbska, Agnieszka Wierzbicka: Spożycie mięsa wołowego w Polsce i na świecie w latach SESJA TEMATYCZNA A2 11:00 – 13:00 prof. dr hab. Janina Sawicka, dr hab. Julian T. Krzyżanowski prof. SGGW Julian T. Krzyżanowski: Akty delegowane UE w odniesieniu do WPR Renata Przygodzka: Pomoc publiczna a rolnictwo Janina Sawicka: Polityka równości szans na rynku Unii Europejskiej Tomasz Klusek: Pomoc publiczna przy zakupie gruntów rolnych - uwarunkowania i efekty Iwona Janczyk: Rola ZKTN w światowym rolnictwie Monika Jaworska: Wielowymiarowa analiza porównawcza kapitału ludzkiego krajów Unii Europejskiej Walenty Poczta, Patrycja Beba: Rola przemysłu spożywczego w gospodarkach UE PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI 27 czerwca 2014 (piątek) – CEPL Rogów  SESJA TEMATYCZNA B2 11:00 – 13:00  dr hab. Karolina Pawlak, dr Alicja Stolarska Piotr Jałowiecki, Ewa Jałowiecka: Ocena zaawansowania systemów logistycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcji żywności Anna Sakowska, Małgorzata Konarska, Dominika Gózek, Dominika Głąbska, Agnieszka Wierzbicka: Ekonomiczne aspekty systemów pakowania mięsa Małgorzata Błażejowska: Prawne aspekty rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce i krajach UE Alicja Stolarska: Zużycie energii w wiejskich gospodarstwach domowych Mazowsza na tle trendów europejskich Marek Zieliński: Emisja gazów cieplarnianych a efektywność funkcjonowania polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych Dawid Olewnicki: Krajowa produkcja roślin zielarskich, przyprawowych oraz przeznaczonych do produkcji leków jako istotny segment rynku ogrodniczego Maria Zuba-Ciszewska: Wpływ zmian niektórych uwarunkowań produkcji mleka krajowego na zmiany organizacyjnej i technologicznej produktywności potencjalnej powierzchni paszowej w Polsce i wybranych krajach UE w latach SESJA TEMATYCZNA C2 11:00 – 13:00 dr hab. Renata Grochowska prof. IERiGZ, dr hab. Jakub Kraciuk prof. SGGW Marzena Trajer, Paweł Smoliński, Martyn Mieczkowski: Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi Lilianna Jabłońska: Holenderski sektor kwiaciarski w pierwszej dekadzie XXI wieku Paweł Kraciński: Eksport produktów ogrodniczych oraz ich przetworów do Rosji w latach Łukasz Zaremba: Polski i światowy rynek malin i ich przetworów Olga Stefko: Zróżnicowanie w analizie czynników warunkujących poziom wymiany międzynarodowej produktami ogrodniczymi Krystyna Rejman, Ewa Halicka, Barbara Kowrygo: Zrównoważona konsumpcja a zmiany w spożyciu żywności w wybranych krajach Robert Mroczek: Perspektywy i determinanty rozwoju przemysłu mięsnego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej  SESJA PLENARNA PODSUMOWUJĄCA KONFERENCJĘ 13:00 – 14:00


Pobierz ppt "SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google