Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kultura organizacyjna MSP Dr Jan Czarzasty Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) Konferencja „Mała i Średnia Przedsiębiorczość w 20 lat od powrotu rynku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kultura organizacyjna MSP Dr Jan Czarzasty Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) Konferencja „Mała i Średnia Przedsiębiorczość w 20 lat od powrotu rynku."— Zapis prezentacji:

1 Kultura organizacyjna MSP Dr Jan Czarzasty Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) Konferencja „Mała i Średnia Przedsiębiorczość w 20 lat od powrotu rynku i demokracji" Konferencja „Mała i Średnia Przedsiębiorczość w 20 lat od powrotu rynku i demokracji" 25 listopada 2013 r. Warszawa

2 Polska kultura organizacyjna 1. Hofstede; 2. GLOBE; 3. „Folwarczna kultura organizacyjna”; 4. „Przedsiębiorstwo-urząd”; 5. „Paternalizm małego przedsiębiorcy”; 6. Konfliktowa wizja stosunków pracy; 7. Deficyt kapitału społecznego

3 Polska kultura organizacyjna w międzynarodowych modelach porównawczych Hofstede Duży dystans władzy; Duży dystans władzy; Indywidualizm Indywidualizm Wyraźna męskość; Wyraźna męskość; Niska tolerancja niepewności Niska tolerancja niepewności GLOBE Orientacja na zadania - względnie silna (deklarowana)/relatywnie niska (praktykowana), Orientacja na zadania - względnie silna (deklarowana)/relatywnie niska (praktykowana), Orientacji na przyszłość - niska poziom w warstwie postaw/nieco silniejsza w warstwie wartości. Orientacji na przyszłość - niska poziom w warstwie postaw/nieco silniejsza w warstwie wartości. Równość płci - wysoka w warstwie postaw, nieco niższa w deklaracjach Równość płci - wysoka w warstwie postaw, nieco niższa w deklaracjach Asertywność - relatywnie silna, zarówno w warstwie wartości, jak i postaw. Asertywność - relatywnie silna, zarówno w warstwie wartości, jak i postaw. Kolektywizm - stosunkowo wysoki w deklaracjach i praktyce Kolektywizm - stosunkowo wysoki w deklaracjach i praktyce Dystans władzy - umiarkowanie wysoki, deklarowany i praktykowany Dystans władzy - umiarkowanie wysoki, deklarowany i praktykowany Orientacja na ludzi - relatywnie wysoka w deklaracjach, względnie niska w warstwie postaw Orientacja na ludzi - relatywnie wysoka w deklaracjach, względnie niska w warstwie postaw Niepewność - względnie dobrze tolerowana w warstwie postaw, słabiej w warstwie wartości Niepewność - względnie dobrze tolerowana w warstwie postaw, słabiej w warstwie wartości

4 Style kierowania w MSP Autokracja Demokracja

5 Partycypacja pracownicza „Ja jestem najlepszym związkiem zawodowym dla moich pracowników” „Ja jestem najlepszym związkiem zawodowym dla moich pracowników” Na poziom partycypacji największy wpływ mają cechy firmy Na poziom partycypacji największy wpływ mają cechy firmy Niski poziom partycypacji instytucjonalnej: związki zawodowe obecne w 3,1% firm, ale w firmach o przedziale zatrudnienia 50-99 jest to 12,5%, zaś w firmach z 100-249 pracownikami 19,4% Niski poziom partycypacji instytucjonalnej: związki zawodowe obecne w 3,1% firm, ale w firmach o przedziale zatrudnienia 50-99 jest to 12,5%, zaś w firmach z 100-249 pracownikami 19,4% Poziom niechęci wobec istnienia związków zawodowych niższy od oczekiwanego: 18,9% respondentów twierdzi, że związki powinny działać we wszystkich firmach Poziom niechęci wobec istnienia związków zawodowych niższy od oczekiwanego: 18,9% respondentów twierdzi, że związki powinny działać we wszystkich firmach

6 Kultura MSP – główne rysy Dojrzały wewnętrzny rynek pracy; Dojrzały wewnętrzny rynek pracy; Przy zatrudnianiu nowego pracownika ważna jest rekomendacja osoby już zatrudnionej; Przy zatrudnianiu nowego pracownika ważna jest rekomendacja osoby już zatrudnionej; Staż pracy często brany pod uwagę przy awansach służbowych; Staż pracy często brany pod uwagę przy awansach służbowych; Stosunkowo duże przyzwolenie dla krytyki ze strony podwładnych wobec przełożonych; Stosunkowo duże przyzwolenie dla krytyki ze strony podwładnych wobec przełożonych; Częsta niechęć do ujawniania własnej niekompetencji przez kierowników; Częsta niechęć do ujawniania własnej niekompetencji przez kierowników; Korzystny obraz badanych przedsiębiorstw w aspekcie równościowym; Korzystny obraz badanych przedsiębiorstw w aspekcie równościowym; U kierowników ceni się zdolność szybkiego podejmowania decyzji i ich egzekwowania u podwładnych; U kierowników ceni się zdolność szybkiego podejmowania decyzji i ich egzekwowania u podwładnych; Zasięg partycypacji decyzyjnej pracowników jest umiarkowany; Zasięg partycypacji decyzyjnej pracowników jest umiarkowany; Względna równowaga społecznych więzi osobowych i rzeczowych; Względna równowaga społecznych więzi osobowych i rzeczowych; Pracowników motywuje się do pracy, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, porównując indywidualne wyniki; Pracowników motywuje się do pracy, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, porównując indywidualne wyniki; Relatywnie dobrze znoszona niepewność; Relatywnie dobrze znoszona niepewność; Lojalność wobec kolegów przeważa nad lojalnością wobec firmy; Lojalność wobec kolegów przeważa nad lojalnością wobec firmy; Ograniczone zaufanie wobec pracowników Ograniczone zaufanie wobec pracowników

7 Typy kultury organizacyjnej MSP WspólnotaHierarchia Praca jest ważnym wymiarem życia człowieka, to w pracy zaspokaja się kluczowe potrzeby społeczne i emocjonalne, a ludzie, z którymi razem pracujemy, mają istotny wpływ na to, kim jesteśmy. Właściciele ufają, że ich podwładni mogą wnieść cenny wkład w rozwój firmy, mimo że nie należy ona do nich. Praca jest ważnym, ale osobnym wymiarem ludzkiego życia. Do pracy przychodzi się zarabiać, a uzyskiwane w niej środki materialne przeznacza się na zaspokajanie innych potrzeb, realizowanych gdzie indziej. Właściciele wierzą, że „czyja własność, tego prawo”, a pracownik, jeśli chce uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, powinien założyć własną firmę. Zatrudniając się u kogoś innego, przedkłada poczucie bezpieczeństwa nad wolność (i odpowiedzialność) i musi zaakceptować tego konsekwencje.


Pobierz ppt "Kultura organizacyjna MSP Dr Jan Czarzasty Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) Konferencja „Mała i Średnia Przedsiębiorczość w 20 lat od powrotu rynku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google