Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym w kontekście ECO-MIASTA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym w kontekście ECO-MIASTA"— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym w kontekście ECO-MIASTA
Magdalena Wielomska Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zabrze,

2 O czym opowiem ECO-MIASTO a gospodarka niskoemisyjna
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA (Plany Gospodarki Niskoemisyjnej) System planowania energetycznego i jego braki Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)? Inwentaryzacja i źródła emisji Działania w sektorze publicznym, mieszkalnictwie, handlu, przemyśle i usługach Zrównoważony transport w PGN Po co przygotowywać gminny plan gospodarki niskoemisyjnej? Efekty organizacyjne, finansowe, wizerunkowe, społeczne, ekologiczne prawne i klimatyczne Projekt - Narzędzia do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym - Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Deklaracja przystąpienia do Koalicji

3 ECO-MIASTO - tematyka Projekt ECO-MIASTO : rozpowszechnianie wśród gmin dobrych praktyk dotyczących zrównoważonego rozwoju Projekt promuje : Inicjatywy społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, zrównoważoną mobilność, poprawę efektywności energetycznej budynków, pro-środowiskową gospodarkę odpadami.

4 ECO-MIASTO a gospodarka niskoemisyjna
Zrównoważony rozwój, zrównoważony transport, efektywność energetyczna – podstawa GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

5 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA (Plany Gospodarki Niskoemisyjnej)
Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego Poprawa efektywności energetycznej w gospodarce Wypracowanie dobrych praktyk z udziałem Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) i biznesu Identyfikacja potrzeb JST Współpraca gmin i przedsiębiorstw Rozwój gospodarczy i społeczny Poprawa stanu środowiska i ochrona klimatu

6 System planowania i jego braki
System planowania energetycznego nie realizuje celów: zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego rozwoju gospodarczego i społecznego  jakości środowiska i ochrony klimatu  Rozwiązanie: Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy

7 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ?
Dokument utworzony na poziomie lokalnym Przedstawia inwentaryzację danych dotyczących zużycia energii, ciepła, źródeł zasilania, poziomu emisji gazów cieplarnianych, zapotrzebowania na energię Wyznacza obszary działań priorytetowych dla gminy (m.in.): Termomodernizacja, Wymiana oświetlenia, Instalacja urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii, Budowa nowych budynków o lepszej niż wymagana obecnym prawem charakterystyce energetycznej (pasywnych, energooszczędnych) Kampanie informacyjno-edukacyjne, szkolenia

8 Etapy przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
PGN Inwentaryzacja bazowa, Identyfikacja obszarów priorytetowych, Opracowanie Planu, Uchwalenie Planu przez Radę Miasta, Realizacja Planu

9 Inwentaryzacja bazowa emisji
Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z obszaru miasta/gminy - > określenie całkowitych emisji gazów cieplarnianych (wszystkich, bądź wybranych), które mają swoje źródła na terytorium miasta , Wielkością jest CO2e – czyli ekwiwalent dwutlenku węgla CO2 , Dobrze wykonana inwentaryzacja pozwala zidentyfikować główne źródła emisji na obszarze miasta/gminy.

10 Źródła emisji do inwentaryzacji - grupy
obiekty gminne, obiekty usługowo-handlowe, budynki mieszkalne, oświetlenie drogowe, przemysł, transport, ciepłownie lokalne, obiekty gminne, transport publiczny, ciepłownie komunalne, oświetlenie uliczne, pozostałe źródła

11 Działania w sektorze publicznym, mieszkalnictwie, handlu, przemyśle i usługach
Kompleksowa termomodernizacja Modernizacja sposobu dostawy ciepła, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) Wymiana sprzętu RTV, AGD, ITC (telekom. i informatyka) Wymiana napędów na energooszczędne Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Kampanie edukacyjno-informacyjne (miasto) Energia odnawialna z odpadów komunalnych Energia odnawialna – Prosumenci (Producenci=Konsumenci) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i ulicznego

12 Zrównoważony transport w PGN
Komunikacja szynowa System zarządzania ruchem Ścieżki rowerowe Ekojazda Akcje promocyjne Parkingi Park&Ride Wymiana taboru

13 Po co przygotowywać gminny plan gospodarki niskoemisyjnej ?

14 Efekty organizacyjne 1. Poprawa zarządzania zasobami gminy,
2. Świadome przygotowanie planu inwestycyjnego związanego z energią i ochroną środowiska, 3. Określenie struktury organizacyjnej potrzebnej do realizacji celów związanych z wdrażaniem gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej, 4. Przygotowanie do organizacji zakupów grupowych.

15 Efekty finansowe 1. Pozyskanie środków na inwestycje związane z produkcją i zużyciem energii (modernizacja budynków, modernizacja oświetlenia, produkcja energii z lokalnych źródeł), 2. Zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków, oświetleniem ulic, etc., 3. Wydzielenie inwestycji, które potencjalnie mogą być realizowane w formule ESCO.

16 Efekty wizerunkowe, społeczne i ekologiczne
Spodziewane efekty wizerunkowe : Realizacja zadań związanych z polityką klimatyczną, Edukacja społeczeństwa. Spodziewane efekty społeczne i ekologiczne : Zmniejszenie kosztów ogrzewania w budynkach prywatnych, Zmniejszenie kosztów ogrzewania osób ubogich, Zmniejszenie lokalnego zanieczyszczenia powietrza, Racjonalizacja zużycia energii.

17 Efekty prawne i klimatyczne
Spodziewany efekt prawny - Wypełnienie obowiązku związanego z przygotowaniem „Założeń do gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Realizacja międzynarodowych celów klimatycznych

18 Projekt – „Narzędzia do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym - Plany Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN) Cel projektu => rozpoczęcie budowy Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią. W ramach projektu powstaje Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią. Modyfikacja istniejącego w Polsce systemu planowania energetycznego => nieformalna koalicja osób, firm, instytucji i organizacji, Cel Koalicji => Krajowy System jako narzędzie wspierające JST w realizacji zadań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

19 Koalicja na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią
Koalicja : możliwość uzyskania jak największej akceptacji dla integracji zrównoważonego gospodarowania energią z planami gospodarki niskoemisyjnej przez przedstawicieli środowisk samorządowych i branżowych oraz uzyskanie wsparcia prowadzącego do pokonania barier legislacyjnych i finansowych w skutecznym wdrażaniu lokalnej gospodarki niskoemisyjnej. Logo koalicji

20 Założyciele Koalicji Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ)
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) Ogólnokrajowe Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska" (SAPE-POLSKA) Polska Grupa Agencji Energetycznych (PGAE) Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE)

21 Lider Koalicji Lider : Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Pani Bożena Herbuś Naczelnik Wydziału Komunalnego w UM Częstochowa, Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Sekretarz Regionalnej Rady ds. Energii działającej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Członek Doradczej Rady Biznesu przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

22 Spotkania Koalicji 1. Spotkanie Koalicji (6 marca br.) - Warszawa
2. Spotkanie Koalicji (12 czerwca br.) – Katowice. 3. Spotkanie Koalicji – październik 2014 Członkowie Koalicji: samorządy, organizacje eksperckie, media, instytucje i podmioty gospodarcze. Koalicjanci na Śląsku: Śląski Związek Gmin i Powiatów Miasta na Śląsku: Mysłowice, Sosnowiec, Chorzów, Częstochowa, Jaworzno.

23 Deklaracja przystąpienia do Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią Przystąpienie do Koalicji – zapewnienie głosu JST w zadaniach przygotowanych dla „niskoemisyjnej gospodarki".  Prośba o złożenie podpisu już dziś na  Deklaracji przystąpienia do Koalicji, Prawo do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach, pracach, składania nowych propozycji i opiniowania stanowisk

24 Strona Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią
Zachęcamy Państwa do czytania Newsletterów Koalicji

25 Dziękuję za uwagę Magdalena Wielomska Specjalista Działu Rozwoju
Laboratorium przemysłowe Polsko Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej Dziękuję za uwagę Magdalena Wielomska Specjalista Działu Rozwoju Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Nowowiejska 21/25 tel. 22/ , Fax. (0-22)


Pobierz ppt "Gospodarka niskoemisyjna na poziomie lokalnym w kontekście ECO-MIASTA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google