Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program gospodarki niskoemisyjnej dla Warszawy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program gospodarki niskoemisyjnej dla Warszawy"— Zapis prezentacji:

1 Program gospodarki niskoemisyjnej dla Warszawy
w perspektywie do 2020 roku

2 Inicjatywa Porozumienie Burmistrzów Warszawa przystąpiła w 2009 roku
"Plan Działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii w Warszawie w perspektywie do 2020 roku" narzędziem do wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w Warszawie Inicjatywa Porozumienie Burmistrzów Warszawa przystąpiła w 2009 roku Kluczowy dokument: Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku

3 Zużycie energii [MWh/rok]
"Plan Działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii w Warszawie w perspektywie do 2020 roku" narzędziem do wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w Warszawie Zintegrowane podejście do zrównoważonego zużycia energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych w Warszawie do 2020 roku w związku z realizacją polityki klimatyczno-energetycznej UE Cel główny: zmniejszenie o 20% emisji CO2 w roku w stosunku do roku bazowego 2007 Cel pomocniczy: zmniejszenie o 20% zużycia energii w roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2007 Rok Zużycie energii [MWh/rok] Emisja CO2 [MgCO2/rok] 2007 2020

4 Plany redukcji emisji CO2 wg grup emitentów
Emitenci zależni od Miasta Inni emitenci Razem Zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok] Planowane oszczędności w zużyciu energii w 2020 r. [MWh/rok] Wielkość nakładów na realizację zadań związanych z Planem w latach Emitenci zależni od Miasta Inni emitenci Razem 4,9 mld zł 11,5 mld zł 16,4 mld zł

5 Realizacja "Planu Działań…” w ujęciu nowej perspektywy finansowej
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej należących do m.st. Warszawy, w tym budynków oświatowych oraz budynków w komunalnych zasobach mieszkaniowych w latach , planowany koszt 920 mln zł. Budowa instalacji OZE na terenie m.st. Warszawy, w tym w obiektach użyteczności publicznej należących do m.st. Warszawy w latach , planowany koszt 603 mln zł.

6 Realizacja "Planu Działań…” Budownictwo
„Plan Działań…” przewiduje powstanie do 2020 roku: 0,5 mln m2 obiektów pasywnych, 1 mln m2 obiektów niskoenergetycznych, 2 mln m2 obiektów energooszczędnych. Projekt miejski: Budynek przy ul. Siedmiogrodzkiej – model do replikacji. W latach na budownictwo energooszczędne na terenie Warszawy planuje się przeznaczyć 500 mln zł.

7 Realizacja "Planu Działań…” Działania w sektorze publicznym, mieszkalnictwie, handlu, przemyśle i usługach Kompleksowa termomodernizacja Modernizacja sposobu dostawy ciepła, zmniejszenie zapotrzebowania na c.w.u. Wymiana sprzętu RTV, ITC, AGD Wymiana napędów na energooszczędne Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Kampanie edukacyjno-informacyjne (Miasto)

8 Realizacja "Planu Działań…” Produkcja i dystrybucja energii
Współspalanie biomasy 2010 2% 2015 6% % Energia odnawialna z odpadów komunalnych Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK), produkującego energię elektryczną i cieplną Budowa drugiego zakładu termicznej utylizacji odpadów we współpracy z partnerem prywatnym – po roku 2018 Wzrost udziału energii z odpadów z 1% w 2010 do 8% w roku 2020 Energia odnawialna - prosumenci

9 Realizacja "Planu Działań…” Oświetlenie
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i ulicznego: redukcja mocy zainstalowanej (aktualnie to 22,7 MW), redukcja zużycia energii (aktualnie to 95,1 GWh), redukcja kosztów energii, redukcja emisji CO2. W latach na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Warszawy planuje się przeznaczyć 390 mln zł (formuła zwrotu z oszczędności) 10

10 Realizacja "Planu Działań…” Transport
Systemy zarządzania ruchem Komunikacja szynowa Ścieżki rowerowe, Veturillo Wymiana taboru Transport Ekojazda Węzły przesiadkowe Akcje promocyjne Parkingi P&R

11 Realizacja "Planu Działań…” Transport
Zadania strategiczne w perspektywie : rozbudowa sieci metra, budowa systemu obwodnic ekspresowych Warszawy, budowa połączeń drogowych rozprowadzających ruch z sieci TEN-T na terenie Warszawy, inteligentne systemy transportowe w Warszawie. Budowa infrastruktury ładowania dla pojazdów efektywnych energetycznie wraz ze wsparciem dla zakupów taboru samochodowego - lata , koszt 123 mln zł.

12 Projekty UE w zakresie efektywności energetycznej i ochrony klimatu
Projekt OPEN HOUSE Finansowany z 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego W skład konsorcjum projektowego wchodzi 19 partnerów z sektora publicznego i prywatnego z 11 państw UE, w tym 3 z Polski: m.st. Warszawa, Mostostal Warszawa S.A. oraz Instytut Techniki Budowlanej. Cel: stworzenie i wdrożenie wspólnej unijnej metodologii planowania i konstrukcji budynków spełniających zasady zrównoważonego rozwoju pod względem energetycznym, ekonomicznym i społecznym, Projekt CASCADE Finansowany z Programu Inteligentna Energia dla Europy Koordynatorem projektu jest organizacja miejska EUROCITIES, a partnerami 18 miast, w tym m.in. Amsterdam, Sztokholm i Mediolan. Cel: wymiana doświadczeń między miastami, w celu lepszego przygotowania gospodarki miejskiej do wymogów efektywności energetycznej i niskoemisyjności, w zakresie trzech osi tematycznych: energetyka w planowaniu miejskim i termomodernizacja, odnawialne źródła energii i rozproszona generacja energii, oraz energia w transporcie miejskim.

13 Projekty UE w zakresie efektywności energetycznej i ochrony klimatu
Projekt E3SoHo Finansowany z 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Miasta partnerskie: Saragossa, Genua, Warszawa Cel: osiągnięcie znaczącego (25%) zmniejszenia zużycia energii w europejskim mieszkalnictwie socjalnym Projekt ICE-WISH Finansowany z programu CIP. Realizowany w 10 budynkach pilotażowych w miastach: Bilbao, Florencja, Larissa, Bournemouth, Aarhus, Bamberg, Sofia, Genk, Saint Quentin-Fallavier i Warszawa. Cel: stworzenie całościowego, zintegrowanego systemu kontroli i zarządzania zużyciem mediów w budynkach, w szczególności na potrzeby budownictwa socjalnego Cities on Power Finansowany z programu Central Europe. 8 partnerów z czterech krajów: Polski, Austrii, Niemiec i Włoch. Cel: przygotowanie polityk i strategii mających na celu zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w obszarach miejskich.

14 Korzyści z wdrażania „Planu Działań…”
ograniczenie wpływu funkcjonowania miasta na zmiany klimatu promocja zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców wzrost świadomości społecznej na temat skutków zmian klimatu poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń stałych mających wpływ na czystość powietrza zwiększenie efektywności energetycznej użytkowanych obiektów i wzrost bezpieczeństwa energetycznego promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji, dystrybucji i użytkowania energii i ciepła łatwiejszy dostęp do europejskich mechanizmów finansowych promocja „zielonego miasta” na arenie międzynarodowej

15


Pobierz ppt "Program gospodarki niskoemisyjnej dla Warszawy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google