Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SOŁECTWO LISEWO - Lisewo - Jęczewo - Lisewo - Jednostka Gmina Gniewino Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SOŁECTWO LISEWO - Lisewo - Jęczewo - Lisewo - Jednostka Gmina Gniewino Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie."— Zapis prezentacji:

1 SOŁECTWO LISEWO - Lisewo - Jęczewo - Lisewo - Jednostka Gmina Gniewino Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie

2 Charakterystyka Wsi Lisewo Typowa wieś PGR-owska Oddalona od miasta Wejherowa ok.16 km

3 Lisewo oddalone od najbliższego miasta Wejherowa 16 km i oddalona od głównej drogi 3 km. Mieszkańcy - 330 osób z tego 208 osób w wieku produkcyjnym. 62 rodziny z czego 47 to klienci pomocy społecznej. Z problemem alkoholowym borykają się 32 rodziny.

4 Dawna świetlica w Lisewie

5 Analiza potrzeb mieszkańców wsi dokonana została na podstawie: Rozmów obserwacji analizy dokumentów OPS

6 Napisany został projekt pod nazwą „Zatroszczmy się o nasze dzieci” Cel projektu: Umożliwienie prawidłowego rozwoju dzieciom dotkniętym przez patologie społeczne. Grupa docelowa projektu: dzieci w wieku przedszkolnym,uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych będących mieszkańcami wsi Lisewo. Rozpoczęcie projektu : marzec 2008 Środki na realizację projektu: sponsorzy i samorząd lokalny.

7 Opis szczegółowy projektu:Projekt został podzielony na poszczególne przedsięwzięcia organizacyjne zwane programami. Program miał wyznaczone różne cele szczegółowe,kierowane były przez różne zespoły prowadzące. Program zasadniczy: miał umożliwić prawidłowy rozwój psychofizyczny, nadrobienie braków edukacji.

8 Ruszamy z programem.....

9 Pozyskaliśmy środki finansowe na działalność tj.na wyposażenie i na zatrudnienie osób do prowadzenia zajęć dla najmłodszych dzieci – zatrudniono nauczycieli,3 godziny dziennie 3 razy w tygodniu. W trakcie zajęć przygotowywane były posiłki dla dzieci tj. niepracujące mamy i babcie chętnie włączyły się do zadania.

10 Starsze dzieci i młodzież spotykały się w godzinach popołudniowych opiekę nad nimi sprawowała Pani Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej – wyznaczone zostały dyżury. Po pewnym okresie prowadzenia zajęć dla najmłodszych zaczęła pojawiać się inna grupa mieszkańców,młodzież zgłaszała się do pomocy przy prowadzeniu zajęć dla najmłodszych. Stwierdzono że trzeba obejście wokół świetlicy uporządkować ( posadzić rośliny). Takt też zrobiono, z przydomowych ogródków przynoszono różne rośliny i zajęto się projektowanie i sadzeniem.

11 W organizacji różnych imprez pomagało Towarzystwo Oświatowe,które zajmowało się programami edukacyjnymi np. szkolenia z obsługi komputera. W miejscowości powołane zostało Koło Gospodyń Wiejskich,które włączyło się również do pracy świetlicy.

12 Nowa Świetlica -Obecny Dom Sołecki. Z dużą salą i zapleczem gastronomicznym. Wynajmowana nie tylko mieszkańcom naszej gminy.

13 A teraz tak wygląda pałac w Lisewie....

14 Zagospodarowanie terenu. Z myślą o dzieciach powstał plac zabaw

15 Akcja Ferie

16 Dzieci mają - talent taneczny

17 Talent artystyczny. Co udowodniły nie tylko w ferie czy w wakacje

18 A dla dorosłych : Spotkanie wigilijne

19 Zabawa sylwestrowa

20 Dzień Seniora

21 oraz Dzień Babci i Dziadka

22 A czasami bez okazji:). » grillowanie Kawa Skoczna muzyka

23 Wspólne przygotowywanie wieńca na dożynki

24 Wystawa „Nasze dzieci zdolne są” na krancbalu w Nadolu młodzież zbierał pieniądze na.........

25 ...... upragnioną wycieczkę do parku Majkowskiego

26 Rozwój 2007-2012 Budowa i wyposażenie 2007 Zagospodarowanie terenu- zieleni 2008 Program w trosce O nasze dzieci 2008 Akcje Wakacje- Ferie 2008-2012 Dni Seniora, Dzień Babci i Dziadka 2008-2011 Zajęcia Świetlicowe 2009-2012 Sylwester,Wigilia 2008-2012

27 Działamy w partnerstwie z..... Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu Rada Sołecka Koło Gospodyń Wiejskich Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ochotnicza Straż Pożarna Biblioteka Publiczna Lokalni przedsiębiorcy

28 Wspierają nas..... organizacje pozarządowe nauka edukacja oświata wychowanie

29 .....i podmiot ekonomii społecznej Gniewińska Spółdzielnia Socjalna

30 Efekty dotychczasowych zmian Mieszkańcy stanowią zintegrowaną grupę,która pomaga sobie nawzajem i mobilizuje do działania w sytuacjach trudnych min.remont świetlicy i placu zabaw,prace porządkowe na terenie świetlicy Powstała grupka seniorów,którzy systematycznie spotykają się w świetlicy- czas spędzają na rozmowach i zabawach, a także ich potencjał wykorzystywany jest przy organizacji imprez i zajęć dla najmłodszych min.pomoc w postaci upieczenia ciasta, nauka dzieci robienia na drutach,pomoc w uszyciu strojów na zabawę karnawałową Zmalała przestępczość młodzieży,którzy teraz spędzają czas na świetlicy,a wcześniej ich miejscem spotkań był przystanek autobusowy, a jedyną rozrywką rozmowy przy „papierosie” Punktem centralnym jest świetlica, a nie jak wcześniej sklep np.matki,aby porozmawiać w większym gronie o dzieciach spotykają się przy kawie w świetlicy

31 Dalsze efekty Zmniejszyła się ilość rodzin z problemem alkoholowym,we wsi jest bardziej bezpiecznie – mniej interwencji Policji Dzięki zajęciom pozalekcyjnym w świetlicy dzieci poprawiły swoje wyniki w nauce,przykładem są wyniki testów gimnazjalnych, także dzieci zdobywają tam istotną wiedzę na temat ciekawych inwestycji w gminie np. spotkanie i zabawy z przedstawicielami PGE Zwiększa się liczba osób(młodszych i starszych),które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu wsi Mieszkańcy sami decydują o problemach jakimi chcą się zająć (aerobic, zajęcia dla najmłodszych,spotkania okolicznościowe, pokazy filmowe we współpracy z biblioteką publiczną)

32 Pozyskano partnerów do stałej współpracy min.pomoc finansowa i rzeczowa właściciela sklepu w Lisewie, wypożyczanie sprzętu od Gniewińskiej Spółdzielni socjalnej Pozyskano 3 wolontariuszy współpracujących na stałe z Panią Sołtys-opiekunem świetlicy Ważność naszych działań została dostrzeżona przez media np.. regularne informacje o działaniach w lokalnym biuletynie,na stronie internetowej Gminy Gniewino Zmienił się wizerunek wsi,teraz Lisewo cieszy się lepszym prestiżem np.nagroda w konkursie na najbardziej estetyczną wieś

33 Nasza duma Ludzie są dumni ze swoich działań min.na spotkaniach wiejskich swoimi działaniami „chwalą się” przedstawicielom gminy oraz innym mieszkańcom zachęcając do współpracy Działania w naszej wsi roznoszą się „pocztą pantoflową”, wprowadzają zmiany oraz pobudzają i angażują inne sołectwa do działania np..wymiana informacji za spotkaniach sołtysów,Rad sołeckich Dzięki wspólnej pracy i inicjatywie zostały zażegnane konflikty wśród mieszkańców Poprawę i potencjał we wsi dostrzegli zewnętrzni inwestorzy min.został wyremontowany i oddany do użytku stary pałac w Lisewie,który teraz jest hotelem o wysokim standardzie, a co za tym idzie część mieszkańców otrzymała pracę

34 Zmiana w liczbach.... W ciągu 5 lat naszej działalności nastąpiły istotne zmiany: Wyniki edukacyjne wzrosły o 10 % Liczba rodzin z problemem alkoholowym spadła o 26 rodzin Przestępczość – interwencja policji spadła o 23 interwencje Liczba klientów zmalała o 19 rodzin Wysokość pomocy finansowej w przeliczeniu na jednego mieszkańca zmalała o 197 zł ( było w 2012 r 131 zł)

35 Wyzwania i perspektywy Pobudzić do działania inne świetlice wiejskie, a także społeczność lokalną Pomoc przy rozwiązywaniu konfliktów Pomoc przy znalezieniu funduszy na działanie min.sponsorów Wyłonienie we wszystkich sołectwach lidera Utworzenie w każdej wsi Koła Gospodyń Wiejskich Pozyskiwanie wolontariuszy Nawiązanie współpracy z innymi sołectwami i stowarzyszeniami np.Caritas Wyposażenie wszystkich świetlic w komputery i stałe łącze internetowe Partnerstwo z inną gminą w zakresie organizowania wypoczynku

36 Jęczewo-budynek dawnej szkoły

37 Lisewo – Jednostka Coroczny piknik militarny

38 Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Pomorska 40/1 84-250 Gniewino tel.58 676-79-94 email: gops@gniewino.plgops@gniewino.pl


Pobierz ppt "SOŁECTWO LISEWO - Lisewo - Jęczewo - Lisewo - Jednostka Gmina Gniewino Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google