Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w poradni w zakresie poradnictwa zawodowego Opracował: Witold Pietruk Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w poradni w zakresie poradnictwa zawodowego Opracował: Witold Pietruk Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej."— Zapis prezentacji:

1 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w poradni w zakresie poradnictwa zawodowego Opracował: Witold Pietruk Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grodkowie doktorant Uniwersytetu Opolskiego

2 Poradnia to placówka, której celem jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży oraz wszystkim, którzy z racji zawodu (nauczyciele) czy pełnionej funkcji (rodzice) są odpowiedzialni za wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży. [1] [1] Jak zauważa L. Dudek: Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest szczególnym rodzajem oddziaływania osoby pomagającej i wspomagającej. Korzystają z niej uczniowie, wychowankowie, nauczyciele oraz rodzice. [2] [2] [1][1] Kozdrowicz E., Poradnictwo w teorii i praktyce [w:] Pedagogika społeczna, (red.) Pilch T., Lepalczyk J., Wyd. Żak, Warszawa 1995, s.334. [2][2] Dudek L., Pomoc dzieciom w praktyce poradnianej na przykładzie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej [w:] Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci, (red.) Guz S., Andrzejewska J., Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2008, s.115.

3 Poradnia realizuje zadania w następujący sposób: 1. Diagnozowanie Diagnozowanie polega na działaniach, których celem jest wyjaśnienie przyczyn określonego zjawiska występującego w obszarze edukacyjnym, wychowawczym, społecznym lub rozwojowym. [3] [3] [ [ 3] Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne, Kraków 2009, s.73.

4 2. Terapia (psychoterapia) Terapia to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych, dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń oraz ich ujemnych konsekwencji. [4] [4] [4][4] Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa 1989, s.50.

5 3. Profilaktyka, mediacje i konsultacji i informacje Profilaktyką nazywamy wszelkie działania zmierzające do zapobiegania pojawieniu się niekorzystnych zjawisk, wzmacnianie czynników pozytywnie wpływających na proces rozwoju i wychowania. Mediacje to metody stosowane w profilaktyce społecznej, której zadaniem jest pośredniczenie w sporze. [5] [5] [5][5] Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne, Kraków 2009, s.74.

6 4. Doradztwo zawodowe Doradztwo zawodowe to świadczenie pomocy w podejmowaniu kolejnych decyzji dotyczących wyboru szkoły, zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej. [6] Poradnie zajmują się również grupowym poradnictwem zawodowym. [6] Podstawowym celem doradztwa realizowanego w poradni jest: – przygotowanie młodzieży do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia, przygotowanie ucznia do roli pracownika, przygotowanie ucznia do radzenia sobie w trudnych sytuacji, takich jak: bezrobocie, adaptacje do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej, rozwijanie kreatywności u młodzieży, ułatwiające przygotowanie młodego pokolenia do zmian zachodzących w społeczeństwie. [6][6] Kargulowi A., Teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s.198.

7 I. Działania podejmowane przez poradnie woj. opolskiego (rok szkolny 2011/2012) 1.Tabela 1. Badania zawodoznawcze. 1.predyspozycje zawodowe młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 2.indywidualny tok nauki – (uczniowie LO) 3.diagnoza w kierunku OHP 4.badania w kierunku wydania opinii uczniom, którzy ze względu na stan zdrowia mają ograniczone możliwości wyboru zawodu 5.diagnoza uczniów, którzy nie ukończyli 16 roku życia, a podejmują praktyczną naukę zawodu Źródło: PPP Opole, PPP Grodków, PPP Niemodlin, PPP Krapkowice, PPP Głubczyce.

8 2.Tabela 2. Zajęcia warsztatowe prowadzone w szkołach. Gimnazja uczniowie Szkoły ponadgimnazjalne Tematy zajęć Nowoczesne niewolnictwo 2.Zajęcia dotyczące autoprezentacji 3.Radzenie sobie ze stresem 4.Studia za granicą 5.Ja i moja szkoła ponadgimnazjalna 6.Ja i mój zawód 7.Ja i zmiana 8.Jestem przy tobie 9.Planowanie kariery- edukacja i zawód 10.Podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych 11.Pokonać strach -sztuka radzenia sobie ze stresem 12.Sztuka twórczego rozwiązywania problemów i twórczego myślenia 13.Jak cię widzą, tak cię piszą czyli sztuka autoprezentacji 14.Przygotowanie ucznia do podejmowania decyzji zawodowych i edukacyjnych 15.Edukacja ku przyszłości - zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych 16.Przyszłość należy do specjalistów 17.Wybór zawodu, moja dalsza ścieżka kształcenia 18.Bilans własnych kompetencji zawodowych 19.Zawody przyszłości 20.Pomoc w wyborze szkoły i zawodu - spotkania dla rodziców Źródło: PPP Grodków, PPP Opole, PPP Niemodlin, PPP Głubczyce, PPP Krapkowice

9 3.Spotkania szkoleniowe dla szkolnych doradców zawodowych. nowe narzędzia diagnozy predyspozycji zawodowych reforma szkolnictwa zawodowego rola szkolnych doradców zawodowych w świetle nowych przepisów o pomocy psychologiczno – pedagogicznych współpraca szkolnego doradcy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną zmiany w kształceniu ponadgimnazjalnym program zintegrowanych działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego (wymiana doświadczeń, ustalenie form współpracy i zakresy realizowanych zadań) grupa wsparcia dla doradców zawodowych przygotowanie materiałów z zakresu poradnictwa na stronie internetowej szkoły „Z poradnią do sukcesu” – narzędzia i programy wykorzystywane w planowaniu kariery i wyborze kierunku kształcenia Źródła: PPP Grodków, PPP Opole, PPP Niemodlin, PPP Brzeg, PPP Krapkowice

10 4.Rysunek 1. Udział w projektach ogólnopolskich i regionalnych. Aktywny w szkole, aktywny w życiu skierowany do społeczności gimnazjalnej. Cel: Zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych gimnazjalistów (3000 osób). Edukacja ku przyszłości – poradnictwo zawodowe w procesie dydaktycznym. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Fabryka inicjatyw rozwija Młodych i Ambitnych – pomoc młodzieży w odnalezieniu się na rynku pracy, w momencie zakończenia edukacji, możliwości założenia własnej firmy. Edukacja ku przyszłości – test wstępnych zainteresowań branżowych. Przyszłość należy do specjalistów. Nauka kluczem do sukcesu – program rozwoju liceów ogólnokształcących Miasta Opole. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w opolskich liceach. Edukator – skierowaniy do gimnazjalistów. Wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia z doradztwa zawodowego. Źródło: PPP Grodków, PPP Opole

11 5.Tabela 3. Indywidualne porady zawodowe dla uczniów. Źródło: PPP Opole, PPP Grodków, PPP Krapkowice, PPP Niemodlin, PPP Głubczyce.

12 6.Tabela 4. Udział w OTK (Ogólnopolskim Tygodniu Kariery – III edycja) Konferencje, sympozja KonkursyZajęcia i warsztatyTargi i debatyInne „Jak osiągać sukces” „Podsumowanie OTK” „Recepta na karierę” konkurs fotograficzny „światłoczuły na pracę” konkurs na felieton „jak osiągnąć sukces” konkurs plastyczny „Mój wymarzony zawód” Spotkania informacyjno – edukacyjne dla rodziców „Podejmowanie pierwszych ważnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.” Pomoc w wyborze szkoły i zawodu – zajęcia dla rodziców Ja i zmiana – warsztaty dla uczniów klas VI szkoły podstawowej przygotowanie do przejścia do gimnazjum,. Studia za granicą. Zawody przyszłości Podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych (uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.) Ogólnopolski Tydzień Przedsiębiorczości Opolski Salon Maturzystów Regionalne Targi Edukacji i Pracy Miasta Opole Powiatowe Targi Edukacji i Pracy Udział w debatach: „Jak osiągnąć sukces” – spotkanie z ludźmi, którzy odnieśli sukces w biznesie w naszym regionie „Praca z pasji – praca z pasją” – spotkanie z młodymi przedsiębiorcami w Brzegu Źródło: PPP Opole, PPP Grodków, PPP Brzeg

13 7.Współpraca z innymi instytucjami: szkoły różnych typów uczelnie wyższe (Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, WSHE w Brzegu) Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Powiatowy Urząd Pracy Kuratorium Oświaty w Opolu Zakłady pracy Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych R.P. KOWEZiU

14 8.Inne: udział w pracach związanych z organizacją egzaminów zewnętrznych egzaminy gimnazjalne, matury, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe współpraca z opiekunami praktyk zawodowych – pomoc w organizowaniu praktyk zawodowych dla uczniów organizowanie wolontariatu stałe podnoszenie kwalifikacji (spotkania szkoleniowe, kursy, studia podyplomowe, kursy organizowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawowej KOWEZiU w Warszawie)

15 Podsumowanie: Uczniowie (177) ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dokonali oceny zajęć warsztatowych prowadzonych przez doradców zawodowych poradni w skali od Średnia ocena zajęć-5,1 (najwyższe oceny-5,4 wystawiła młodzież za klimat jaki towarzyszył zajęciom oraz samo przeprowadzenie zajęć-5,3. 2.Przekazywanie treści uczniowie ocenili na 4,9, a korzyści płynące dla nich z udziału w tego typu zajęciach na 5. 3.Ocena prowadzącego-5,9. Najlepiej ocenianymi przez młodzież elementami zajęć były: forma przekazywania informacji podejście osoby prowadzącej do ucznia sposób prowadzenia zajęć, korzyści rozmowa i wspólna diagnoza pomoc w określaniu predyspozycji planowanie własnej przyszłości to, że prowadzący dobrze orientował się w temacie

16 Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji: 1. Tematyka zajęć odpowiadała zapotrzebowaniu uczniów i wzbudziła ich zainteresowanie 2. Uczniom podobał się sposób prowadzenia zajęć 3. Zajęcia pomogły uwzględnić kierunki kształcenia ponadgimnazjalnego 4. Zajęcia pomogły w planowaniu własnej przyszłości zawodowej Warsztaty dotyczące wyboru szkoły i zawodu winny być kontynuowane przez nauczycieli, pedagoga, wychowawców klas.

17 Literatura: 1. Kozdrowicz E., Poradnictwo w teorii i praktyce [w:] Pedagogika społeczna, (red.) Pilch T., Lepalczyk J., Wyd. żak, Warszawa Brejnak W., Poradnie wychowawczo-zawodowe (psychologiczno-pedagogiczne) [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja. Innowacja, Warszawa Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Wydawnictwo PWN, Warszwa Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Dudek L., Pomoc dzieciom w praktyce poradnianej na przykładzie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej [w:] Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci, (red.) Guz S., Andrzejewska J., Wydawnictwo UMCS, Lublin Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań, Warszawa Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne, Kraków Smak E., Włoch S., Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku, Uniwersytet Opolski, Kukla D., Preorientacja i orientacja zawodowa w edukacji, Warszawa 2010.


Pobierz ppt "Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w poradni w zakresie poradnictwa zawodowego Opracował: Witold Pietruk Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google