Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szacunek potencjału energetycznego Polski Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Robert Szlęzak Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szacunek potencjału energetycznego Polski Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Robert Szlęzak Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii."— Zapis prezentacji:

1 Szacunek potencjału energetycznego Polski Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Robert Szlęzak Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej

2 – 26 lat istnienia stowarzyszenia – 21 rocznica rejestracji TRMEW – 404 członków zwyczajnych – 5 członków honorowych – 12 członków wspierających – Około 1200 osób, firm i instytucji związanych bardzo ściśle z TRMEW Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW)

3 Tytułem wstępu … Nowe technologie hydroenergetyczne, takie jak VLH, turbina Archimedesa, turbina wirowa, jazy powłokowe … stwarzają możliwości inwestowania tam, gdzie 50 lat temu z powodów technicznych, ekonomicznych, hydrologicznych lub przyrodniczych nie było to możliwe. Nowe koncepcje wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, takie jak generacja rozproszona / mikro-generacja / SmartGrid pozwalają myśleć o wykorzystaniu potencjału, który 50 lat temu był uznawany za nieistotny. Zmiany gospodarczo społeczne, wywołały pojawienie się na rynku OZE nowych grup inwestorów: mikro przedsiębiorcy, inwestorzy indywidualni, rolnicy, co spowodowało, że tereny inwestycyjne MEW, które z powodów niewielkiej skali przedsięwzięcia nie były brane pod uwagę 20 lat temu, teraz budzą zainteresowanie. Konsekwencją tego jest pozytywna MODA na własną małą elektrownię.

4 SPOŁECZEŃSTWO EKONOMIAŚRODOWISKO ZNOŚNY WYKONALNY SPRAWIEDLIWY ZRÓWNO-WAŻONY Zrównoważony rozwój … … Odnawialne Źródła Energii

5 Istnieje istotny związek pomiędzy wzrostem gospodarczym a zużyciem energii przez poszczególne społeczeństwa … 20102030Zmiana [Mtoe] przemysł18,2024,0032% transport15,5023,3050% rolnictwo5,104,20-18% usługi6,6012,8094% gospodarstwa domowe 19,0020,106% RAZEM:64,4084,4031% Zrównoważony rozwój … … ekonomia a energetyka

6 Teoretyczny / moc surowa Techniczny Ekonomiczny Zrównoważonego rozwoju Zagospodarowany Co to jest potencjał ?

7 Dotychczasowe szacunki potencjał EW (2009) Potencjał EW (wszystkie) Teoretyczny: 19,9..23,0..23,6..29,0 TWh/ rok Techniczny: 12,0.. 13,7 TWh/rok Ekonomiczny: 8,5 TWh/rok Potencjał MEW (< 10 MW) wartości szacunkowe: Teoretyczny : 13,4 TWh/r Techniczny : 5,0 TWh/r (1000 MW) Ekonomiczny: 2,5 TWh/r (540 MW) Produkcja (EW+MEW) : 2,0.. 2,3 TWh/rok Moc zainstalowana EW + MEW: 0,95 GW Moc zainstalowana MEW: 224,45 MW Ilość MEW – 715 obiektów (724 wszystkich obiektów)

8 Potencjał, GWh/rok Potencjał hydroenergetycznyteoretycznytechniczny Wisła z dopływami164579270 Wisła93056177 Dopływy lewobrzeżne892513 Dopływy prawobrzeżne49142580 Odra z dopływami59662400 Odra28021273 Dopływy lewobrzeżne1615619 Dopływy prawobrzeżne1540507 Rzeki Przymorza582280 Razem2300511950 w tym: MEW (<10 MW)134005050 Potencjał nieuwzględniony *)około 1700 *) < 100 kW/km

9 Historia energetyki wodnej w Polsce … 1925..35: 8100 obiektów (w tym młyny, tartaki, kaszarnie, elektrownie) – szacunki mówią o 25 tys. piętrzeń 1953: 7230 obiektów (6330 w eksploatacji) 1982: 2131 obiektów w tym 300 w eksploatacji; 863 potencjalnych miejsc instalacji na istniejących lub planowanych obiektach hydrotechnicznych; 1026 lokalizacji o potencjale 1 000 GWh/a (200 MW); zalecenia rewitalizacji istniejących elektrowni lub budowy nowych obiektów (< 5 MW) 2006 676 MEW (< 10 MW) o łącznej mocy 270 MW, od roku 1983 przybyło 370 obiektów o łącznej mocy około 120 MW 2011 737 Elektrowni Wodnych (URE 31.03.2011)

10 Potencjał hydroenergetyczny Wielkopolski … na przestrzeni wieków Przywilej lokacyjny Poznania, w którym uzyskał on prawo budowania młynów na Warcie, po obu jej brzegach na odcinku 1 mili. A. Kaniecki, Dzieje miasta wodą pisane. 32 młyny wodne w Poznaniu i najbliżej okolicy A. Kaniecki, Dzieje miasta wodą pisane. 27 młynów wodnych w Poznaniu i najbliżej okolicy J. Gołaski, Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w latach 1790-1960 557 młynów wodnych w Rejencji Poznańskiej W. Szulc, Rozwój młynarstwa na Polskich ziemiach zach. i pn. w XIX i na pocz. XX w. 240 młynów wodnych w Rejencji Poznańskiej W. Szulc, Rozwój młynarstwa na Polskich ziemiach zach. i pn. w XIX i na pocz. XX w. 10 istniejących elektrowni wodnych o łącznej mocy zainstalowanej 53 MW, w tym: 5 obiektów w woj. pilskim - 7,612 MW 5 obiektów w woj. bydgoskim - 45,2 MW + 96 potencjalnych miejsc instalacji na istniejących lub planowanych obiektach hydrotechnicznych o potencjale 32 MW (144 GWh/rok), w tym: 22 obiekty w woj. pilskim – 5,551 MW 40 obiektów w woj. bydgoskim – 9,202 MW 4 obiekty w woj. konińskim – 4,863 MW (w tym Jeziorsko moc 4,7 MW) 9 obiektów w woj. kaliskim - 1,758 MW 12 obiektów w woj. poznańskim - 5,983 MW (w tym elektrownia na Warcie moc 4,8 MW) 9 obiekty w woj. sieradzkim - 4,42 MW (w tym Kamion/Wierzchlas moc 3,6 MW) 0 obiektów w woj. leszczyńskim (tylko obiekty poniżej 20 kW) Studium ENERGOPROJEKT-u, archiwum RZGW Poznań 29 istniejących elektrowni wodnych w woj. wielkopolskim o łącznej mocy 10,871 MW Urząd Regulacji Energetyki 42 istniejące obiekty MEW na rzekach administrowanych przez RZGW Poznań + 47 lokalizacji MEW na istniejących lub planowanych obiektach hydrotechnicznych, na rzekach administrowanych przez RZGW Poznań (w tym 4 lokalizacje wskazane dla RZGW) RZGW Poznań 1253 r. 1563 r. XVIII w. 1846 r. 1907 r. 1983 r. 2009 r.

11 Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego L.p. Kraj Potencjał Moc zainstalowanaProdukcja rocznaWykorzystanie potencjału technicznego teoretycznytechniczny TWh GWTWh % 1Austria150,056,211,937,266,2 2Bułgaria19,814,81,44,631,1 3Czechy13,13,41,02,470,1 4Francja200,0 25,264,689,7 5Litwa6,02,50,10,518,3 6Niemcy120,024,74,527,9 7Polska23,012,0 (13,7)0,92,319,1 (16,7) 8Rumunia70,040,06,316,039,9 9Słowacja10,06,61,84,364,8 10Włochy150,069,017,538,555,8 11Albania40,015,01,55,435,8 12Norwegia600,0 29,4121,859,4 13Ukraina45,023,54,512,251,9 Europa2900,81120,5178,8531,047,4

12 Potencjał MEW w Polsce Rok 2050 Typ Wielkość (moc zainstalowana) Orientacyjna ilość (szt.) Moc zainstalowana (MW) Szacowana produkcja w 2050 roku (GWh/rok) Piko-EWdo 10kW617543205 Nano-EWdo 40/60 kW224067320 Mikro-EWdo 300kW1120190900 Mini-EWdo 1MW300165650 Małe-EWdo 5 MW120240925 Małe-EW (EU)do 10 MW20145575 RAZEM: 9 9758503 575 Rok 2020 RAZEM: 4 3005252 083 Rok 2009/10 RAZEM: 715274920

13 Założenia prognozy 2050 … Odtworzenie istniejącego w przeszłości potencjału z lat 50-tych (dotyczy mikro, mini, małych elektrowni wodnych) Adaptacja / odtworzenie istniejącego w przeszłości potencjału z lat 20-tych (dotyczy nano i piko elektrowni wodnych) Adaptacja do celów energetycznych potencjału powstałego na przestrzeni lat 60/70 w wyniku prac melioracyjnych Adaptacja / wykorzystanie potencjału który powstanie w wyniku programów mikro retencji Wykorzystanie potencjału który powstanie w wyniku koniecznych prac wynikających z potrzeb środowiskowych i społecznych Wzrost potencjału w wyniku upgrade istniejących instalacji

14 Narzędziem realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego zgodnego z doktryną zrównoważonego rozwoju w obszarze OZE a w szczególności małej energetyki wodnej na terenie województwa, powiatu, gminy powinny być obiektywne zasady zaakceptowane przez reprezentantów poszczególnych środowisk – SYSTEM CERTYFIKACJI. SPOŁECZEŃSTWO EKONOMIA ŚRODOWISKO ZNOŚNY WYKONALNY SPRAWIEDLIWY ZRÓWNO- WAŻONY Zbiór interesariuszy „Zrównoważonego Rozwoju” Grupowi przedst. Samorządu Organizacje społeczne Min. Środowiska, GIOŚ Organizacje ekologiczne KZGW min. Skarbu i min. Gospodarki TRMEW, TEW Banki Producenci Energetyka Zawodowa Szkoły i uczelnie Akceptanci Certyfikatu MEW / EW Interesariusze branżowi RYNEK Interesariusze rynkowi (inwestorzy, banki) EDUKACJA Właściciele Certyfikatu Organizacje międzynarodowe ESHA IHA System Certyfikacji Terenów Inwestycyjnych OZE

15 Zasoby hydroenergetyczne woj. lubelskiego (powiaty ziemskie) * Dane uzyskane w wyniku prac w ramach projektu Energetyczni Kreatorzy Zmian Powiat zasoby teoretyczne (GWh/rok) zasoby teoretyczne z wyłączeniem głównych rzek (Wisły i Bugu) (GWh/rok) moc surowa rzek wynikająca z potencjału teoretycznego (z Wisłą i Bugiem) (MW) liczba obiektów piętrzących moc surowa rzek wynikająca z potencjału teoretycznego (bez Wisły i Bugu) (MW) moc (MW) wynikająca ze zidentyfikowanych piętrzeń (lista 400) (bez Wisły i Bugu) (MW) Potencjał Budowlany / Moc Surowa (%) obiekty udostępnione w drodze przetargu przez WZMiUW liczba funkcjonujących MEW bialski200,1919,3822,851702,21 1,2255,02% 50 biłgorajski43,47 4,96224,96 0,469,28% 11 chełmski41,239,004,711121,03 0,3029,26% 00 hrubieszowski30,906,493,53190,74 0,2837,47% 20 janowski21,68 2,48122,47 0,197,66% 20 krasnostawski19,73 2,25582,25 0,6126,97% 04 kraśnicki246,888,5928,18320,98 0,1919,09% 01 lubartowski80,44 9,181039,18 0,252,70% 00 lubelski21,90 2,50802,50 0,2510,08% 01 łęczyński23,31 2,66242,66 0,134,72% 00 łukowski5,30 0,60400,61 0,1322,16% 50 opolski425,1813,6848,54741,56 0,5636,03% 43 parczewski6,81 0,781070,78 0,6279,40% 01 puławski405,4845,7646,29615,22 0,163,02% 01 radzyński6,18 0,71400,71 0,2332,66% 31 rycki252,2636,1328,80134,12 0,051,10% 50 świdnicki12,49 1,43271,43 0,1913,41% 10 tomaszowski16,59 1,89281,89 0,2814,91% 31 włodawski98,044,3711,19930,50 0,3366,24% 00 zamojski43,20 4,93414,93 1,5030,46% 07 Lublin????? 0,23 ?? Chełm????? 0,06 ?? Biała Podlaska????? 0,17 ?? Zamość????? 0,04 ?? suma2 001,26444,50228,46115650,748,42 3121

16 Tytułem podsumowania … Osiągnięcie prognozy wzrostu Małej Energetyki Wodnej w Polsce jest możliwe dzięki zmianom technologicznym i społeczno gospodarczym, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich 20-tu lat, jednak aby je osiągnąć nie wystarczy zainteresowanie inwestorów i zaangażowanie środowiska OZE/hydro-energetycznego, niezbędne jest istnienie czytelnych i sprawiedliwych reguł gry odnoszących się do dostępu i eksploatacji obiektów hydro-energetycznych w kontekstach: społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Realizacja jej założeń spowoduje: Wzrost wykorzystania potencjału hydroenergetycznego Odbudowę i poprawną eksploatację infrastruktury gospodarki wodnej Wzrost retencji i mikro retencja wraz z funkcją przeciw powodziową Budowę przepławek dla ryb Budowę przystani kajakowych Ochronę dóbr kultury / Gościnna Elektrownia Odtworzenie szlaków wodnych, łowisk, rozwój agroturystyki Powstanie nowych miejsc pracy

17 Dziękuję robert@szlezak.pl +48 504 130 620 www.ideopolis.eu www.trmew.pl


Pobierz ppt "Szacunek potencjału energetycznego Polski Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Robert Szlęzak Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google