Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szacunek potencjału energetycznego Polski Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Robert Szlęzak Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szacunek potencjału energetycznego Polski Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Robert Szlęzak Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii."— Zapis prezentacji:

1 Szacunek potencjału energetycznego Polski Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Robert Szlęzak Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej

2 – 26 lat istnienia stowarzyszenia – 21 rocznica rejestracji TRMEW – 404 członków zwyczajnych – 5 członków honorowych – 12 członków wspierających – Około 1200 osób, firm i instytucji związanych bardzo ściśle z TRMEW Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW)

3 Tytułem wstępu … Nowe technologie hydroenergetyczne, takie jak VLH, turbina Archimedesa, turbina wirowa, jazy powłokowe … stwarzają możliwości inwestowania tam, gdzie 50 lat temu z powodów technicznych, ekonomicznych, hydrologicznych lub przyrodniczych nie było to możliwe. Nowe koncepcje wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, takie jak generacja rozproszona / mikro-generacja / SmartGrid pozwalają myśleć o wykorzystaniu potencjału, który 50 lat temu był uznawany za nieistotny. Zmiany gospodarczo społeczne, wywołały pojawienie się na rynku OZE nowych grup inwestorów: mikro przedsiębiorcy, inwestorzy indywidualni, rolnicy, co spowodowało, że tereny inwestycyjne MEW, które z powodów niewielkiej skali przedsięwzięcia nie były brane pod uwagę 20 lat temu, teraz budzą zainteresowanie. Konsekwencją tego jest pozytywna MODA na własną małą elektrownię.

4 SPOŁECZEŃSTWO EKONOMIAŚRODOWISKO ZNOŚNY WYKONALNY SPRAWIEDLIWY ZRÓWNO-WAŻONY Zrównoważony rozwój … … Odnawialne Źródła Energii

5 Istnieje istotny związek pomiędzy wzrostem gospodarczym a zużyciem energii przez poszczególne społeczeństwa … Zmiana [Mtoe] przemysł18,2024,0032% transport15,5023,3050% rolnictwo5,104,20-18% usługi6,6012,8094% gospodarstwa domowe 19,0020,106% RAZEM:64,4084,4031% Zrównoważony rozwój … … ekonomia a energetyka

6 Teoretyczny / moc surowa Techniczny Ekonomiczny Zrównoważonego rozwoju Zagospodarowany Co to jest potencjał ?

7 Dotychczasowe szacunki potencjał EW (2009) Potencjał EW (wszystkie) Teoretyczny: 19,9..23,0..23,6..29,0 TWh/ rok Techniczny: 12,0.. 13,7 TWh/rok Ekonomiczny: 8,5 TWh/rok Potencjał MEW (< 10 MW) wartości szacunkowe: Teoretyczny : 13,4 TWh/r Techniczny : 5,0 TWh/r (1000 MW) Ekonomiczny: 2,5 TWh/r (540 MW) Produkcja (EW+MEW) : 2,0.. 2,3 TWh/rok Moc zainstalowana EW + MEW: 0,95 GW Moc zainstalowana MEW: 224,45 MW Ilość MEW – 715 obiektów (724 wszystkich obiektów)

8 Potencjał, GWh/rok Potencjał hydroenergetycznyteoretycznytechniczny Wisła z dopływami Wisła Dopływy lewobrzeżne Dopływy prawobrzeżne Odra z dopływami Odra Dopływy lewobrzeżne Dopływy prawobrzeżne Rzeki Przymorza Razem w tym: MEW (<10 MW) Potencjał nieuwzględniony *)około 1700 *) < 100 kW/km

9 Historia energetyki wodnej w Polsce … : 8100 obiektów (w tym młyny, tartaki, kaszarnie, elektrownie) – szacunki mówią o 25 tys. piętrzeń 1953: 7230 obiektów (6330 w eksploatacji) 1982: 2131 obiektów w tym 300 w eksploatacji; 863 potencjalnych miejsc instalacji na istniejących lub planowanych obiektach hydrotechnicznych; 1026 lokalizacji o potencjale GWh/a (200 MW); zalecenia rewitalizacji istniejących elektrowni lub budowy nowych obiektów (< 5 MW) MEW (< 10 MW) o łącznej mocy 270 MW, od roku 1983 przybyło 370 obiektów o łącznej mocy około 120 MW Elektrowni Wodnych (URE )

10 Potencjał hydroenergetyczny Wielkopolski … na przestrzeni wieków Przywilej lokacyjny Poznania, w którym uzyskał on prawo budowania młynów na Warcie, po obu jej brzegach na odcinku 1 mili. A. Kaniecki, Dzieje miasta wodą pisane. 32 młyny wodne w Poznaniu i najbliżej okolicy A. Kaniecki, Dzieje miasta wodą pisane. 27 młynów wodnych w Poznaniu i najbliżej okolicy J. Gołaski, Atlas rozmieszczenia młynów wodnych w dorzeczach Warty, Brdy i części Baryczy w latach młynów wodnych w Rejencji Poznańskiej W. Szulc, Rozwój młynarstwa na Polskich ziemiach zach. i pn. w XIX i na pocz. XX w. 240 młynów wodnych w Rejencji Poznańskiej W. Szulc, Rozwój młynarstwa na Polskich ziemiach zach. i pn. w XIX i na pocz. XX w. 10 istniejących elektrowni wodnych o łącznej mocy zainstalowanej 53 MW, w tym: 5 obiektów w woj. pilskim - 7,612 MW 5 obiektów w woj. bydgoskim - 45,2 MW + 96 potencjalnych miejsc instalacji na istniejących lub planowanych obiektach hydrotechnicznych o potencjale 32 MW (144 GWh/rok), w tym: 22 obiekty w woj. pilskim – 5,551 MW 40 obiektów w woj. bydgoskim – 9,202 MW 4 obiekty w woj. konińskim – 4,863 MW (w tym Jeziorsko moc 4,7 MW) 9 obiektów w woj. kaliskim - 1,758 MW 12 obiektów w woj. poznańskim - 5,983 MW (w tym elektrownia na Warcie moc 4,8 MW) 9 obiekty w woj. sieradzkim - 4,42 MW (w tym Kamion/Wierzchlas moc 3,6 MW) 0 obiektów w woj. leszczyńskim (tylko obiekty poniżej 20 kW) Studium ENERGOPROJEKT-u, archiwum RZGW Poznań 29 istniejących elektrowni wodnych w woj. wielkopolskim o łącznej mocy 10,871 MW Urząd Regulacji Energetyki 42 istniejące obiekty MEW na rzekach administrowanych przez RZGW Poznań + 47 lokalizacji MEW na istniejących lub planowanych obiektach hydrotechnicznych, na rzekach administrowanych przez RZGW Poznań (w tym 4 lokalizacje wskazane dla RZGW) RZGW Poznań 1253 r r. XVIII w r r r r.

11 Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego L.p. Kraj Potencjał Moc zainstalowanaProdukcja rocznaWykorzystanie potencjału technicznego teoretycznytechniczny TWh GWTWh % 1Austria150,056,211,937,266,2 2Bułgaria19,814,81,44,631,1 3Czechy13,13,41,02,470,1 4Francja200,0 25,264,689,7 5Litwa6,02,50,10,518,3 6Niemcy120,024,74,527,9 7Polska23,012,0 (13,7)0,92,319,1 (16,7) 8Rumunia70,040,06,316,039,9 9Słowacja10,06,61,84,364,8 10Włochy150,069,017,538,555,8 11Albania40,015,01,55,435,8 12Norwegia600,0 29,4121,859,4 13Ukraina45,023,54,512,251,9 Europa2900,81120,5178,8531,047,4

12 Potencjał MEW w Polsce Rok 2050 Typ Wielkość (moc zainstalowana) Orientacyjna ilość (szt.) Moc zainstalowana (MW) Szacowana produkcja w 2050 roku (GWh/rok) Piko-EWdo 10kW Nano-EWdo 40/60 kW Mikro-EWdo 300kW Mini-EWdo 1MW Małe-EWdo 5 MW Małe-EW (EU)do 10 MW RAZEM: Rok 2020 RAZEM: Rok 2009/10 RAZEM:

13 Założenia prognozy 2050 … Odtworzenie istniejącego w przeszłości potencjału z lat 50-tych (dotyczy mikro, mini, małych elektrowni wodnych) Adaptacja / odtworzenie istniejącego w przeszłości potencjału z lat 20-tych (dotyczy nano i piko elektrowni wodnych) Adaptacja do celów energetycznych potencjału powstałego na przestrzeni lat 60/70 w wyniku prac melioracyjnych Adaptacja / wykorzystanie potencjału który powstanie w wyniku programów mikro retencji Wykorzystanie potencjału który powstanie w wyniku koniecznych prac wynikających z potrzeb środowiskowych i społecznych Wzrost potencjału w wyniku upgrade istniejących instalacji

14 Narzędziem realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego zgodnego z doktryną zrównoważonego rozwoju w obszarze OZE a w szczególności małej energetyki wodnej na terenie województwa, powiatu, gminy powinny być obiektywne zasady zaakceptowane przez reprezentantów poszczególnych środowisk – SYSTEM CERTYFIKACJI. SPOŁECZEŃSTWO EKONOMIA ŚRODOWISKO ZNOŚNY WYKONALNY SPRAWIEDLIWY ZRÓWNO- WAŻONY Zbiór interesariuszy „Zrównoważonego Rozwoju” Grupowi przedst. Samorządu Organizacje społeczne Min. Środowiska, GIOŚ Organizacje ekologiczne KZGW min. Skarbu i min. Gospodarki TRMEW, TEW Banki Producenci Energetyka Zawodowa Szkoły i uczelnie Akceptanci Certyfikatu MEW / EW Interesariusze branżowi RYNEK Interesariusze rynkowi (inwestorzy, banki) EDUKACJA Właściciele Certyfikatu Organizacje międzynarodowe ESHA IHA System Certyfikacji Terenów Inwestycyjnych OZE

15 Zasoby hydroenergetyczne woj. lubelskiego (powiaty ziemskie) * Dane uzyskane w wyniku prac w ramach projektu Energetyczni Kreatorzy Zmian Powiat zasoby teoretyczne (GWh/rok) zasoby teoretyczne z wyłączeniem głównych rzek (Wisły i Bugu) (GWh/rok) moc surowa rzek wynikająca z potencjału teoretycznego (z Wisłą i Bugiem) (MW) liczba obiektów piętrzących moc surowa rzek wynikająca z potencjału teoretycznego (bez Wisły i Bugu) (MW) moc (MW) wynikająca ze zidentyfikowanych piętrzeń (lista 400) (bez Wisły i Bugu) (MW) Potencjał Budowlany / Moc Surowa (%) obiekty udostępnione w drodze przetargu przez WZMiUW liczba funkcjonujących MEW bialski200,1919,3822,851702,21 1,2255,02% 50 biłgorajski43,47 4,96224,96 0,469,28% 11 chełmski41,239,004,711121,03 0,3029,26% 00 hrubieszowski30,906,493,53190,74 0,2837,47% 20 janowski21,68 2,48122,47 0,197,66% 20 krasnostawski19,73 2,25582,25 0,6126,97% 04 kraśnicki246,888,5928,18320,98 0,1919,09% 01 lubartowski80,44 9,181039,18 0,252,70% 00 lubelski21,90 2,50802,50 0,2510,08% 01 łęczyński23,31 2,66242,66 0,134,72% 00 łukowski5,30 0,60400,61 0,1322,16% 50 opolski425,1813,6848,54741,56 0,5636,03% 43 parczewski6,81 0,781070,78 0,6279,40% 01 puławski405,4845,7646,29615,22 0,163,02% 01 radzyński6,18 0,71400,71 0,2332,66% 31 rycki252,2636,1328,80134,12 0,051,10% 50 świdnicki12,49 1,43271,43 0,1913,41% 10 tomaszowski16,59 1,89281,89 0,2814,91% 31 włodawski98,044,3711,19930,50 0,3366,24% 00 zamojski43,20 4,93414,93 1,5030,46% 07 Lublin????? 0,23 ?? Chełm????? 0,06 ?? Biała Podlaska????? 0,17 ?? Zamość????? 0,04 ?? suma2 001,26444,50228, ,748,

16 Tytułem podsumowania … Osiągnięcie prognozy wzrostu Małej Energetyki Wodnej w Polsce jest możliwe dzięki zmianom technologicznym i społeczno gospodarczym, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich 20-tu lat, jednak aby je osiągnąć nie wystarczy zainteresowanie inwestorów i zaangażowanie środowiska OZE/hydro-energetycznego, niezbędne jest istnienie czytelnych i sprawiedliwych reguł gry odnoszących się do dostępu i eksploatacji obiektów hydro-energetycznych w kontekstach: społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Realizacja jej założeń spowoduje: Wzrost wykorzystania potencjału hydroenergetycznego Odbudowę i poprawną eksploatację infrastruktury gospodarki wodnej Wzrost retencji i mikro retencja wraz z funkcją przeciw powodziową Budowę przepławek dla ryb Budowę przystani kajakowych Ochronę dóbr kultury / Gościnna Elektrownia Odtworzenie szlaków wodnych, łowisk, rozwój agroturystyki Powstanie nowych miejsc pracy

17 Dziękuję


Pobierz ppt "Szacunek potencjału energetycznego Polski Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Robert Szlęzak Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google