Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O PROJEKCIE I JEGO REALIZACJI Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O PROJEKCIE I JEGO REALIZACJI Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia,"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O PROJEKCIE I JEGO REALIZACJI Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia Projekt MRPO.04.01.03-12-019/08

2 Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 OŚ priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej Schemat C: Drogi powiatowe Projekt MRPO.04.01.03-12-019/08 pod nazwą: „Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia”

3 Beneficjent Projektu: POWIAT CHRZANOWSKI Realizacja projektu: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHRZANOWIE REALIZACJA PROJEKTU

4 PARTNERZY PROJEKTU – dofinansowanie projektu przez Gminy Gmina Alwernia Gmina Chrzanów 1.666.000 zł Gmina Trzebinia 1.529.000 zł 2.027.000 zł REALIZACJA PROJEKTU

5 Wartość całkowita projektu 19 794 521,14 zł Wartość dofinansowania projektu 10 000 000,00 zł Tytuł projektu: „Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia”

6 Opis projektu: Cel bezpośredni projektu: modernizacja i dostosowanie do obowiązujących wymogów i oczekiwań mieszkańców ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia.

7 Projekt miał również na celu: poprawę warunków komunikacyjnych odległych terenów gmin powiatu z centrum powiatu poprawę bezpieczeństwa i odciążenie ścisłego centrum Chrzanowa poprzez poprowadzenie ruchu tranzytowego generowanego przez DK79 i DW781, wyremontowanym ciągiem dróg powiatowych 1013K i 1015K do DW933, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez budowę wyspy azylu na skrzyżowaniu z DW993, budowę ciągów chodników o normatywnych szerokościach i utwardzonych poboczy likwidację barier architektonicznych poprzez zastosowanie obniżenia krawężnika na przejściach dla pieszych, poprawę przepustowości przekrojów drogowych i bezpieczeństwa ruchu samochodowego ułatwienie dostępu do stref aktywności gospodarczej i stref turystycznych zlokalizowanych na terenie powiatu chrzanowskiego

8 Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa infrastruktury komunikacyjnej i komfortu ruchu pojazdów i pieszych na terenach miejskich i wiejskich, a także poprawa dostępu odległych obszarów powiatu do jego centrum. Projekt był również skierowany na poprawę jakości środowiska, poprzez ograniczenie emisji spalin i hałasu. Działania w projekcie: Opracowanie studium wykonalności, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic (chodniki), promocja projektu.

9 Na część inwestycyjną projektu składały się następujące zadania: Przebudowa ciągu dróg 1016K ul. Kadłubek i ul. Pogorska w Chrzanowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Podwale do skrzyżowania z ul. Kościelną z wyłączeniem odcinka od ok. 100m przed skrzyżowaniem z ul. Chechlaną do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej polegającą na remoncie pasa drogowego z zatokami autobusowymi i chodnikiem

10 Przebudowa ciągu dróg 1016K ul. Kadłubek i ul. Pogorska w Chrzanowie:

11 Na część inwestycyjną projektu składały się następujące zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 1015 - ul. Focha, ul. Grzybowskiego, ul. Sienna w Chrzanowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Oświęcimską do skrzyżowania z Al. Henryka w zakresie jezdni, chodników, zjazdów, zieleńców wraz z przebudową niezbędnej kanalizacji deszczowej oraz remontem istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Siennej

12 Na część inwestycyjną projektu składają się – c.d.: Przebudowa ul. Podwale 1013K w Chrzanowie od skrzyżowania z drogą krajową DK 79 do skrzyżowania z ul. Sienną oraz projekt odcinka kanalizacji deszczowej.

13 Przebudowa ul. Podwale 1013K w Chrzanowie:

14

15

16 Na część inwestycyjną projektu składają się – c.d.: Remont i przebudowa dróg powiatowych: 1029K relacji Trzebinia-Piła Kościelecka-Bolęcin 1026K odc. pomiędzy skrzyżowaniami z DP1029K i 1032K 1027K odc. od skrzyżowania z DP 1029K do mostu na rzece Chechło 1032K całość przebiegu 1033K odc. od granicy powiatu do skrzyżowania z DP1034K

17 Droga powiatowa 1029K relacji Trzebinia-Piła Kościelecka-Bolęcin:

18

19 Droga powiatowa 1026K w Bolęcinie:

20

21

22 Droga powiatowa 1032 w Nieporazie.:

23 Wskaźniki realizacji projektu Osiągnięte wskaźniki produktu Długość przebudowanych dróg powiatowych na obszarach miejskich 2,20 km Długość przebudowanych dróg powiatowych na obszarach wiejskich 11,73 km Długość wybudowanych infrastruktury około drogowej – chodniki 2,55 km

24 Wykonawcy w projekcie Część Chrzanowska Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc ul. Zamkowa 3 34-116 Spytkowice Część Alwerniańsko-Trzebińska: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce, Podwykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DROBET” S.C. 32-065 Krzeszowice, Wola Filipowska 781

25 CIEKAWOSTKI REALIZACYJNE Zmiany w projekcie Zmiana szerokości chodnika w Nieporazie, dobudowa chodnika Zmiana systemu odwodnienia na Podwalu Budowa chodnika w Pile Kościeleckiej (zamiast pobocza Zmiana nawierzchni przejazdów kolejowych

26 CIEKAWOSTKI REALIZACYJNE Największe problemy Zmienna pogoda: duża ilość opadów, wysoki poziom wód gruntowychSkutek: zalewanie elementów pasa drogowego, pełne rowy, grząskie pobocza, brak związania na podbudowie

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHRZANOWIE ul. Mjr Grzybowskiego 7 a, 32-500 Chrzanów Tel. 32/623-12-72, 32/623-46-87 e-mail: sekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.plsekretariat.pzd@powiat-chrzanowski.pl www.pzd-chrzanow.pl


Pobierz ppt "INFORMACJA O PROJEKCIE I JEGO REALIZACJI Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google