Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie projektu technicznego pod budowę chodnika w centralnym układzie komunikacyjnym osiedla Smulsko wzdłuż wschodniej strony ulicy Gimnastycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie projektu technicznego pod budowę chodnika w centralnym układzie komunikacyjnym osiedla Smulsko wzdłuż wschodniej strony ulicy Gimnastycznej."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie projektu technicznego pod budowę chodnika w centralnym układzie komunikacyjnym osiedla Smulsko wzdłuż wschodniej strony ulicy Gimnastycznej w Łodzi www.smulsko.eu e-mail: stowarzyszenie@smulsko.eu

2 © Marcin Michalak stowarzyszenie@smulsko.eu 1. Lokalizacja projektu Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane w centralnej części osiedla Smulsko w Łodzi, wzdłuż wschodniej strony ulicy Gimnastycznej na całej jej długości, pomiędzy ulicą Maratońską i ulicą Armii Łódź Całkowita długość chodnika, stanowiącego przedmiot inwestycji wynosi ok. 1300 m.

3 granice osiedla Smulsko

4 © Marcin Michalak stowarzyszenie@smulsko.eu 2. Opis problemu Podstawowym problemem jest brak chodnika wzdłuż głównej ulicy osiedla Smulsko. Ulica Gimnastyczna stanowi centralny układ komunikacji pieszej, rowerowej i zmotoryzowanej. Ulica przecina Osiedle Smulsko w kierunku północ-południe, rozprowadzając ruch po terenie całego Osiedla. Z tego powodu panuje na niej bardzo duże natężenie ruchu. Brak chodnika przy takiej ulicy stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, głównie pieszego. Brak chodnika stanowi także barierę architektoniczną dla poruszania się osób niepełnosprawnych i małych dzieci (w wózkach, na rowerkach).

5 © Marcin Michalak stowarzyszenie@smulsko.eu 2. Opis problemu Budowa chodnika wzdłuż tej drogi rozwiązuje wszystkie ww. problemy, podnosząc bezpieczeństwo i jakość życia ogółu mieszkańców Smulska, a także Retkini, gdyż stanowi szlak pieszy prowadzący z tych osiedli do Uroczyska Lublinek (ulicą Spartańską).

6 © Marcin Michalak stowarzyszenie@smulsko.eu 3. Krótki opis inwestycji W ramach projektu ma zostać wykonana dokumentacja techniczna chodnika, stanowiąca podstawę do realizacji kolejnego etapu zadania, tj. prac budowlanych. W ramach inwestycji zostanie wykonane 1300 mb. chodnika o szerokości 2 m. Chodnik ten zapewni oddzielenie ruchu pieszego od ruchu pojazdów mechanicznych na jednej z najbardziej ruchliwych ulic Smulska. Dodatkowo w ramach prac projektowych i budowlanych zostaną obniżone krawężniki drogowe na skrzyżowaniach z ulicą Gimnastyczną (w obszarze chodnika), tak by zlikwidować bariery architektoniczne opisane w punkcie powyżej.

7 © Marcin Michalak stowarzyszenie@smulsko.eu 3. Krótki opis inwestycji Przygotowany projekt techniczny będzie stanowił podstawę do ubieganie się o środki na realizację kolejnego etapu zadania inwestycyjnego - prac budowlanych, np. w corocznym Konkursie Prezydenta Miasta Łodzi (jako wkład własny).

8 © Marcin Michalak stowarzyszenie@smulsko.eu 4. Kto skorzysta na tej inwestycji Projekt ma charakter uniwersalny i będzie służył wszystkim mieszkańcom osiedla Smulsko, gdyż dotyczy on centralnego układu komunikacyjnego Osiedla. Skorzystają na nim przede wszystkim: –piesi (poprawa bezpieczeństwa i komfortu poruszania się), –kierowcy pojazdów mechanicznych (likwidacja realnego zagrożenia kolizjami i wypadkami). –osoby starsze, niepełnosprawni, a także dzieci, poruszające się tym szlakiem w drodze do szkoły, –mieszkańcy Retkini, gdyż szlak ten jest często wykorzystywany jako droga dojścia do Uroczyska Lublinek.

9 © Marcin Michalak stowarzyszenie@smulsko.eu 5. Podsumowanie MOCNE STRONY PROJEKTU 1.projekt dotyczy ogółu mieszkańców Osiedla Smulsko 2.projekt dotyczy mieszkańców Retkini (dojście do Uroczyska Lublinek) 3.prostota projektu (łatwość wykonania) 4.wzrost bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów 5.eliminacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych i ruchu wózków dziecięcych (wysokie krawężniki) 6.poprawa estetyki Osiedla (wyeliminowanie samowoli budowlanej) 7.udrożnienie ruchu samochodowego na ulicy (skierowanie ruchu pieszego na chodniki – ograniczenie kolizji ruchu pieszego i samochodowego) 8.istotna poprawa infrastruktury Osiedla (jedna z trzech głównych ulic) 9.sprawdzone stany gruntów i plan zagospodarowania terenu

10 © Marcin Michalak stowarzyszenie@smulsko.eu 5. Podsumowanie SŁABE STRONY PROJEKTU 1.BRAK

11 © Marcin Michalak stowarzyszenie@smulsko.eu 5. Podsumowanie SZANSE 1.możliwość pozyskania dodatkowych środków pieniężnych na finansowanie budowy (np. projekt prezydenta Miasta Łodzi) 2.możliwość etapowej realizacji projektu 3.zadania inwestycyjne z projektem technicznym są traktowane priorytetowo

12 © Marcin Michalak stowarzyszenie@smulsko.eu 5. Podsumowanie ZAGROŻENIA projekt techniczny ważny 2 lata

13 © Marcin Michalak stowarzyszenie@smulsko.eu 6. Kontakt do przedstawicieli/ek projektu stowarzyszenie@smulsko.eu www.smulsko.eu


Pobierz ppt "Przygotowanie projektu technicznego pod budowę chodnika w centralnym układzie komunikacyjnym osiedla Smulsko wzdłuż wschodniej strony ulicy Gimnastycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google