Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie projektu technicznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie projektu technicznego"— Zapis prezentacji:

1 e-mail: stowarzyszenie@smulsko.eu
Przygotowanie projektu technicznego pod budowę chodnika w centralnym układzie komunikacyjnym osiedla Smulsko wzdłuż wschodniej strony ulicy Gimnastycznej w Łodzi

2 1. Lokalizacja projektu Zadanie inwestycyjne jest zlokalizowane w centralnej części osiedla Smulsko w Łodzi, wzdłuż wschodniej strony ulicy Gimnastycznej na całej jej długości, pomiędzy ulicą Maratońską i ulicą Armii Łódź Całkowita długość chodnika, stanowiącego przedmiot inwestycji wynosi ok m.

3 granice osiedla Smulsko

4 2. Opis problemu Podstawowym problemem jest brak chodnika wzdłuż głównej ulicy osiedla Smulsko. Ulica Gimnastyczna stanowi centralny układ komunikacji pieszej, rowerowej i zmotoryzowanej. Ulica przecina Osiedle Smulsko w kierunku północ-południe, rozprowadzając ruch po terenie całego Osiedla. Z tego powodu panuje na niej bardzo duże natężenie ruchu. Brak chodnika przy takiej ulicy stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, głównie pieszego. Brak chodnika stanowi także barierę architektoniczną dla poruszania się osób niepełnosprawnych i małych dzieci (w wózkach, na rowerkach).

5 2. Opis problemu Budowa chodnika wzdłuż tej drogi rozwiązuje wszystkie ww. problemy, podnosząc bezpieczeństwo i jakość życia ogółu mieszkańców Smulska, a także Retkini, gdyż stanowi szlak pieszy prowadzący z tych osiedli do Uroczyska Lublinek (ulicą Spartańską).

6 3. Krótki opis inwestycji
W ramach projektu ma zostać wykonana dokumentacja techniczna chodnika, stanowiąca podstawę do realizacji kolejnego etapu zadania, tj. prac budowlanych. W ramach inwestycji zostanie wykonane 1300 mb. chodnika o szerokości 2 m. Chodnik ten zapewni oddzielenie ruchu pieszego od ruchu pojazdów mechanicznych na jednej z najbardziej ruchliwych ulic Smulska. Dodatkowo w ramach prac projektowych i budowlanych zostaną obniżone krawężniki drogowe na skrzyżowaniach z ulicą Gimnastyczną (w obszarze chodnika), tak by zlikwidować bariery architektoniczne opisane w punkcie powyżej.

7 3. Krótki opis inwestycji
Przygotowany projekt techniczny będzie stanowił podstawę do ubieganie się o środki na realizację kolejnego etapu zadania inwestycyjnego - prac budowlanych, np. w corocznym Konkursie Prezydenta Miasta Łodzi (jako wkład własny).

8 4. Kto skorzysta na tej inwestycji
Projekt ma charakter uniwersalny i będzie służył wszystkim mieszkańcom osiedla Smulsko, gdyż dotyczy on centralnego układu komunikacyjnego Osiedla. Skorzystają na nim przede wszystkim: piesi (poprawa bezpieczeństwa i komfortu poruszania się), kierowcy pojazdów mechanicznych (likwidacja realnego zagrożenia kolizjami i wypadkami). osoby starsze, niepełnosprawni, a także dzieci, poruszające się tym szlakiem w drodze do szkoły, mieszkańcy Retkini, gdyż szlak ten jest często wykorzystywany jako droga dojścia do Uroczyska Lublinek.

9 5. Podsumowanie MOCNE STRONY PROJEKTU
projekt dotyczy ogółu mieszkańców Osiedla Smulsko projekt dotyczy mieszkańców Retkini (dojście do Uroczyska Lublinek) prostota projektu (łatwość wykonania) wzrost bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów eliminacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych i ruchu wózków dziecięcych (wysokie krawężniki) poprawa estetyki Osiedla (wyeliminowanie samowoli budowlanej) udrożnienie ruchu samochodowego na ulicy (skierowanie ruchu pieszego na chodniki – ograniczenie kolizji ruchu pieszego i samochodowego) istotna poprawa infrastruktury Osiedla (jedna z trzech głównych ulic) sprawdzone stany gruntów i plan zagospodarowania terenu

10 5. Podsumowanie SŁABE STRONY PROJEKTU
BRAK

11 5. Podsumowanie SZANSE możliwość pozyskania dodatkowych środków pieniężnych na finansowanie budowy (np. projekt prezydenta Miasta Łodzi) możliwość etapowej realizacji projektu zadania inwestycyjne z projektem technicznym są traktowane priorytetowo

12 5. Podsumowanie ZAGROŻENIA
projekt techniczny ważny 2 lata

13 6. Kontakt do przedstawicieli/ek projektu


Pobierz ppt "Przygotowanie projektu technicznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google