Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowany przez Samorząd Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowany przez Samorząd Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowany przez Samorząd Województwa

2 Propozycje zmian w uchwale nr LIX/895/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2006 roku dotyczącej WPI

3 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY poz. 16 Budowa obejścia miejscowości Mysłakowice i Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 na odcinku Głębock – Kowary poz. 16 16

4 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 od drogi krajowej nr 30 do autostrady A-4 poz. 25 25

5 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 m. Srebrna Góra poz. 36 36

6 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 poz. 44 44

7 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi w ramach budowy Obwodnicy Aglomeracji Wrocławia poz. 45 45

8 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 345 km 14+596 w m. Budziszów Wielki poz. 51 51

9 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY Przebudowa mostu nad potokiem Czerna Wielka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 km 49+750 w m. Parowa (wraz z korektą ciągów pieszych) poz. 52 52

10 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 km 22+475 w m. Pobiedna poz. 54 54

11 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 km 25+634 w m. Stronie Śląskie poz. 56 56

12 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY Przebudowa mostu w km 03+867 i w km 04+327 drogi wojewódzkiej nr 393 w miejscowości Kościelniki poz. 57 57

13 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 km 71+426 w m. Lubnów poz. 59 59

14 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY Przebudowa odcinka jezdni w rejonie skrzyżowania z drogą do m. Kozów wraz z poprawą oznakowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 Złotoryja - Legnica km 47+042 - 47+585 poz. 64 64

15 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY poz. 75 Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych – rozpoczynane po roku 2003 poz. 75 75

16 DROGI WOJEWÓDZKIE - ZMIANY Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 w m. Jabłów na odcinku od km 11+501 do km 13+733 wraz poz. 76 z przebudową jezdni na tym odcinku drogi poz. 76 76

17 Lokalna ochrona przeciwpowodziowa, melioracje wodne (SPO 2004 – 2006 i PROW 2007 - 2013) - poz. 160 OCHRONA ŚRODOWISKA - ZMIANY Wał rz. Bystrzycy Wleń źródło: www.dzmiuw.wroc.pl

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowany przez Samorząd Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google