Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

V Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 10 maja 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "V Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 10 maja 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 V Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 10 maja 2005 r.

2 Realizowane projekty w podziale na powiaty (Priorytet I i III) – stan na 31 III 2005 r. Powiat Ilość projektów Łączna wartość m. Łomża ,75 m. Suwałki ,00 hajnowski ,26 augustowski ,43 bielski ,05 moniecki ,58 wys.mazowiecki ,55 siemiatycki ,80 m. Białystok ,00 grajewski ,37 białostocki ,84 łomżyński ,86 suwalski ,72 sejneński ,88 kolneński ,28 sokólski ,42 zambrowski00,00

3 Realizowanych jest też 16 projektów o znaczeniu regionalnym, beneficjentami których są m.in. Samorząd Województwa, wyższe uczelnie, a także szpitale, na łączną kwotę dofinansowania ,17 PLN. W poprzednim okresie sprawozdawczym zakończono realizację 2 projektów na kwoty dofinansowania ,70 PLN oraz ,42 PLN. W bieżącym okresie sprawozdawczym zakończono realizację kolejnych 2 projektów na kwoty dofinansowania ,61 PLN oraz ,35 PLN. Ogółem, na dzień 31 marca 2005 r. realizowane są 82 projekty na łączną kwotę dofinansowania ,88 PLN. Stanowi to ok. 1/3 ogólnej kwoty alokacji na województwo podlaskie.

4 Zestawienie umów w ramach ZPORR PoddziałanieStan na 31 III 2005 r.Stan na 4 V 2005 r Podpisano 16 umów na łączną kwotę dofinansowania ,21 PLN Nie uległ zmianie Podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania ,00 PLN Nie uległ zmianie Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Łącznie podpisano 17 umów na kwotę dofinansowania ,21 PLN

5 Zestawienie umów w ramach ZPORR Stan na 31 III 2005 r.Stan na 4 V 2005 r. Podpisano 3 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,24 PLN Nie uległ zmianie Działanie 1.2. Infrastruktura Ochrony Środowiska

6 Zestawienie umów w ramach ZPORR Działanie 1.3. Regionalna Infrastruktura Społeczna PoddziałanieStan na 31 III 2005 r.Stan na 4 V 2005 r Podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,20 PLN Aneksowano jedną umowę. Łączna kwota dofinansowania wynosi ,83 PLN Podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania ,66 PLN Podpisano 2 kolejne umowy. Łącznie podpisano 13 umów na kwotę dofinansowania ,66 PLN. Dwa wnioski pozostają niepodpisane: 1 wniosek w związku z brakiem środków spowodowanym zmianą kursu €/PLN, 1 wniosek czeka na zawarcie umowy na prefinansowanie Łącznie podpisano 15 umów na kwotę dofinansowania ,49 PLN Zakończono realizację jednego projektu na kwotę ,61 PLN

7 Zestawienie umów w ramach ZPORR Działanie 3.1. Obszary Wiejskie Stan na 31 III 2005 r.Stan na 4 V 2005 r. Podpisano 41 umów na łączną kwotę dofinansowania ,84 PLN Aneksowano 9 umów. Łączna kwota dofinansowania wynosi ,51 PLN Łącznie podpisano 41 umów na łączną kwotę dofinansowania ,51 PLN. W poprzednim okresie sprawozdawczym zakończono realizację 2 projektów na kwoty ,70 PLN oraz ,42 PLN, natomiast w bieżącym okresie zakończono realizację jednego projektu na kwotę dofinansowania ,35 PLN.

8 Zestawienie umów w ramach ZPORR Działanie 3.2. Obszary Wiejskie Stan na 31 III 2005 r.Stan na 4 V 2005 r. Podpisano 5 umów na łączną kwotę dofinansowania ,85 PLN Dwa wnioski pozostają niepodpisane: 1 wniosek czeka na zawarcie umowy na prefinansowanie 1 wniosek czeka na uzupełnienie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy

9 Zestawienie umów w ramach ZPORR Działanie 3.3. Zdegradowane Obszary Miejskie, Poprzemysłowe i Powojskowe PoddziałanieStan na 31 III 2005 r.Stan na 4 V 2005 r Podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,75 PLN Nie uległ zmianie

10 Zestawienie umów w ramach ZPORR Działanie 3.5. Lokalna Infrastruktura Społeczna PoddziałanieStan na 31 III 2005 r.Stan na 4 V 2005 r Podpisano 5 umów na łączną kwotę dofinansowania ,13 PLN Nie uległ zmianie

11 Wykorzystanie alokacji w województwie podlaskim (stan na dzień 4 maj 2005 r.) Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie Alokacja na woj. podlaskie na (w €) Alokowane środki przeliczone kursem 1€ =4,1118 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontraktowa- nia w stosunku do alokowanych środków (PLN) , , ,8759,45% , , ,0825,18% , , ,4460,49% ,520, ,520,00% ,660, ,660,00%

12 Wykorzystanie alokacji w województwie podlaskim (stan na dzień 4 maj 2005 r.) Priorytet II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie Alokacja na woj. podlaskie na (w €) Alokowane środki przeliczone kursem 1€ =4,1118 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontraktowa- nia w stosunku do alokowanych środków (PLN) , , ,2427,22% , , ,8138,82% , , ,3927,22% , , ,8827,22% , , ,2727,22% , , ,5727,22%

13 Wykorzystanie alokacji w województwie podlaskim (stan na dzień 4 maj 2005 r.) Priorytet III. Rozwój lokalny Działanie Alokacja na woj. podlaskie na (w €) Alokowane środki przeliczone kursem 1€ =4,1118 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontraktowa- nia w stosunku do alokowanych środków (PLN) , , ,5770,09% , , ,6715,90% , , ,5795,89% , , ,6927,22% , , ,4746,43%

14 Stan finansowania ZPORR w województwie podlaskim Stan kontaWypłaconoZawieszono EFRR ,55 € ,03 € ,14 PLN (9 wniosków) ,44 PLN (12 wniosków) EFS ,69 €0,00 € ,25 PLN (2 wnioski) Główne przyczyny zawieszenia płatności to: - przekroczenie kategorii z wniosku aplikacyjnego; - wystawienie faktury na inny podmiot niż beneficjent zawarty w umowie; - rachunek bankowy inny niż zawarty w umowie;


Pobierz ppt "V Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 10 maja 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google