Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

V Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 10 maja 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "V Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 10 maja 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 V Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 10 maja 2005 r.

2 Realizowane projekty w podziale na powiaty (Priorytet I i III) – stan na 31 III 2005 r. Powiat Ilość projektów Łączna wartość m. Łomża620.784.670,75 m. Suwałki218.401.163,00 hajnowski916.130.842,26 augustowski410.398.712,43 bielski89.607.467,05 moniecki69.358.590,58 wys.mazowiecki48.255.829,55 siemiatycki77.582.632,80 m. Białystok17.125.708,00 grajewski36.756.324,37 białostocki95.963.125,84 łomżyński35.481.008,86 suwalski43.147.998,72 sejneński22.809.451,88 kolneński11.623.220,28 sokólski1827.177,42 zambrowski00,00

3 Realizowanych jest też 16 projektów o znaczeniu regionalnym, beneficjentami których są m.in. Samorząd Województwa, wyższe uczelnie, a także szpitale, na łączną kwotę dofinansowania 40.436.760,17 PLN. W poprzednim okresie sprawozdawczym zakończono realizację 2 projektów na kwoty dofinansowania 170.387,70 PLN oraz 176.839,42 PLN. W bieżącym okresie sprawozdawczym zakończono realizację kolejnych 2 projektów na kwoty dofinansowania 355.799,61 PLN oraz 345.249,35 PLN. Ogółem, na dzień 31 marca 2005 r. realizowane są 82 projekty na łączną kwotę dofinansowania 173.642.407,88 PLN. Stanowi to ok. 1/3 ogólnej kwoty alokacji na województwo podlaskie.

4 Zestawienie umów w ramach ZPORR PoddziałanieStan na 31 III 2005 r.Stan na 4 V 2005 r. 1.1.1 Podpisano 16 umów na łączną kwotę dofinansowania 73 654 369,21 PLN Nie uległ zmianie 1.1.2 Podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania 4 050 000,00 PLN Nie uległ zmianie Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Łącznie podpisano 17 umów na kwotę dofinansowania 77 704 369,21 PLN

5 Zestawienie umów w ramach ZPORR Stan na 31 III 2005 r.Stan na 4 V 2005 r. Podpisano 3 umowy na łączną kwotę dofinansowania 11 138 293,24 PLN Nie uległ zmianie Działanie 1.2. Infrastruktura Ochrony Środowiska

6 Zestawienie umów w ramach ZPORR Działanie 1.3. Regionalna Infrastruktura Społeczna PoddziałanieStan na 31 III 2005 r.Stan na 4 V 2005 r. 1.3.1 Podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania 4 385 049,20 PLN Aneksowano jedną umowę. Łączna kwota dofinansowania wynosi 4 366 879,83 PLN 1.3.2 Podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania 19 077 169,66 PLN Podpisano 2 kolejne umowy. Łącznie podpisano 13 umów na kwotę dofinansowania 19 542 904,66 PLN. Dwa wnioski pozostają niepodpisane: 1 wniosek w związku z brakiem środków spowodowanym zmianą kursu €/PLN, 1 wniosek czeka na zawarcie umowy na prefinansowanie Łącznie podpisano 15 umów na kwotę dofinansowania 23 909 784,49 PLN Zakończono realizację jednego projektu na kwotę 355.799,61 PLN

7 Zestawienie umów w ramach ZPORR Działanie 3.1. Obszary Wiejskie Stan na 31 III 2005 r.Stan na 4 V 2005 r. Podpisano 41 umów na łączną kwotę dofinansowania 43 079 779,84 PLN Aneksowano 9 umów. Łączna kwota dofinansowania wynosi 42 324 614,51 PLN Łącznie podpisano 41 umów na łączną kwotę dofinansowania 42 324 614,51 PLN. W poprzednim okresie sprawozdawczym zakończono realizację 2 projektów na kwoty 170 387,70 PLN oraz 176 839,42 PLN, natomiast w bieżącym okresie zakończono realizację jednego projektu na kwotę dofinansowania 345 249,35 PLN.

8 Zestawienie umów w ramach ZPORR Działanie 3.2. Obszary Wiejskie Stan na 31 III 2005 r.Stan na 4 V 2005 r. Podpisano 5 umów na łączną kwotę dofinansowania 2 674 103,85 PLN Dwa wnioski pozostają niepodpisane: 1 wniosek czeka na zawarcie umowy na prefinansowanie 1 wniosek czeka na uzupełnienie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy

9 Zestawienie umów w ramach ZPORR Działanie 3.3. Zdegradowane Obszary Miejskie, Poprzemysłowe i Powojskowe PoddziałanieStan na 31 III 2005 r.Stan na 4 V 2005 r. 3.3.1 Podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania 8 604 782,75 PLN Nie uległ zmianie

10 Zestawienie umów w ramach ZPORR Działanie 3.5. Lokalna Infrastruktura Społeczna PoddziałanieStan na 31 III 2005 r.Stan na 4 V 2005 r. 3.5.1 Podpisano 5 umów na łączną kwotę dofinansowania 7 812 494,13 PLN Nie uległ zmianie

11 Wykorzystanie alokacji w województwie podlaskim (stan na dzień 4 maj 2005 r.) Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie Alokacja na woj. podlaskie na 2004-2006 (w €) Alokowane środki przeliczone kursem 1€ =4,1118 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontraktowa- nia w stosunku do alokowanych środków (PLN) 1.131 785 600130 696 030,0877 704 369,2152 991 660,8759,45% 1.210 757 40044 232 277,3211 138 293,2433 093 984,0825,18% 1.39 612 96939 526 605,9323 909 784,4915 616 821,4460,49% 1.47 496 40032 674 007,520,0032 674 007,520,00% 1.55 309 18321 830 295,660,0021 830 295,660,00%

12 Wykorzystanie alokacji w województwie podlaskim (stan na dzień 4 maj 2005 r.) Priorytet II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie Alokacja na woj. podlaskie na 2004-2006 (w €) Alokowane środki przeliczone kursem 1€ =4,1118 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontraktowa- nia w stosunku do alokowanych środków (PLN) 2.14 950 00020 353 410,005 540 499,7614 812 910,2427,22% 2.22 805 00011 533 599,004 477 641,197 055 957,8138,82% 2.32 310 0529 498 471,812 585 601,426 912 870,3927,22% 2.42 916 31211 991 291,683 264 177,808 727 113,8827,22% 2.51 816 5357 469 228,612 033 216,345 436 012,2727,22% 2.61 650 0006 784 470,001 846 816,594 937 653,5727,22%

13 Wykorzystanie alokacji w województwie podlaskim (stan na dzień 4 maj 2005 r.) Priorytet III. Rozwój lokalny Działanie Alokacja na woj. podlaskie na 2004-2006 (w €) Alokowane środki przeliczone kursem 1€ =4,1118 PLN Wartość środków dotychczas zakontraktowa- nych (PLN) Wartość środków pozostających do wykorzystania (PLN) Poziom zakontraktowa- nia w stosunku do alokowanych środków (PLN) 3.114 685 60060 384 250,0842 324 614,5118 059 635,5770,09% 3.24 090 43416 819 046,522 674 103,8514 144 942,6715,90% 3.32 182 4008 973 592,328 604 782,75368 809,5795,89% 3.42 976 20812 237 572,053 331 218,368 906 353,6927,22% 3.54 092 00016 825 485,607 812 494,139 012 991,4746,43%

14 Stan finansowania ZPORR w województwie podlaskim Stan kontaWypłaconoZawieszono EFRR4.232.851,55 € 229.459,03 € 914.087,14 PLN (9 wniosków) 1.316.938,44 PLN (12 wniosków) EFS1.742.598,69 €0,00 € 23.900,25 PLN (2 wnioski) Główne przyczyny zawieszenia płatności to: - przekroczenie kategorii z wniosku aplikacyjnego; - wystawienie faktury na inny podmiot niż beneficjent zawarty w umowie; - rachunek bankowy inny niż zawarty w umowie;


Pobierz ppt "V Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 10 maja 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google