Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 lutego 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 lutego 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 III POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 lutego 2005 r.

2 Kontrakt dla województwa podlaskiego na rok 2004

3 Kontrakt dla województwa podlaskiego na rok 2004 – przydział środków finansowych na priorytet I Działanie 1 Działanie 2 Działanie 3 Działanie 4 Działanie 5 RAZEM Białystok miasto 1 100 000 300 000 0 3 986 000 2 731 250 8 117 250 Łomża miasto 1 000 000 00 500 000 0 1 500 000 Suwałki miasto 1 000 000 00 2 184 000 1 270 000 4 454 000 augustowski 495 000 000 100 000 595 000 białostocki00 360 000 1 170 000 1 155 000 2 685 000 bielski 400 000 0 700 000 0 748 500 1 848 500 grajewski0000 1 500 000 hajnowski 620 000 0000 Kolneński 625 000 000 1 000 000 1 625 000 łomżyński 1 400 000 0000 moniecki0000 600 000 sejneński 290 000 0000 siemiatycki00 243 000 0 1 100 000 1 343 000 sokólski 105 000 0000 suwalski 916 000 0 140 000 00 1 056 000 wysokomazowiecki 1 039 000 0 607 000 0 140 250 1 786 250 zambrowski000000 RAZEM 8 990 000 300 000 2 050 000 7 840 000 10 345 000 29 525 000

4 Kontrakt dla województwa podlaskiego na rok 2004 – przydział środków finansowych na Priorytet I

5 Kontrakt dla województwa podlaskiego na rok 2004 – przydział środków finansowych na priorytet II Działanie 1 Działanie 2 Działanie 3 RAZEM Białystok miasto 0 150 000 100 000 250 000 Łomża miasto 500 000 00 Suwałki miasto 500 000 00 augustowski0000 białostocki0000 bielski0 100 000 0 grajewski0000 hajnowski0000 Kolneński0000 łomżyński0000 moniecki0000 sejneński0000 siemiatycki0000 sokólski0 50 000 0 suwalski0000 wysokomazowiecki0000 zambrowski0000 RAZEM 1 000 000 300 000 100 000 1 400 000 Razem I i II 8 367 250 2 000 000 4 954 000 595 000 2 685 000 1 948 500 1 500 000 620 000 1 625 000 1 400 000 600 000 290 000 1 343 000 155 000 1 056 000 1 786 250 0 30 925 000

6 Kontrakt dla województwa podlaskiego na rok 2004 – przydział środków finansowych na Priorytet II

7 Priorytety i Działania realizowane w ramach kontraktu (poziom współfinansowania)

8 Kwota alokacji plan - 2004 r. plan budżetu Wojewody – 2004 r. wykonanie budżetu Wojewody środki niewygasające na 2005 r. (Wojewoda) środki przekazane do ministerstw wykonanie budżetu przez ministerstwa środki niewygasające na 2005 r. (ministerstwa) Kontrakt 2004 – część dot. współfinanso- wania zadań własnych samorządów 30 925 000,0029 150 000,0024 614 193,24 84,44 % 4 391 354,00 15,07 % 1 775 000,00652 378,89 36,75 % 1 000 000,00 56,34 % Regionalne pasażerskie przewozy kolejowe 12 500 000,00 2 196 000,00 17,57 % 10 304 000,00 82,34 % 0,00 Kontrakt dla województwa podlaskiego na rok 2004

9 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

10 powiatilośćkwota m. Łomża 6 20 784 670,75 zł m. Suwałki 3 19 116 103,00 zł hajnowski9 16 130 843,26 zł bielski11 11 266 400,44 zł augustowski4 10 398 711,70 zł wys.mazowiecki5 9 900 643,17 zł moniecki6 9 358 633,01 zł siemiatycki7 7 811 092,57 zł m. Białystok 1 7 125 708,00 zł grajewski3 6 893 175,96 zł białostocki9 6 176 789,37 zł łomżyński3 5 481 008,86 zł suwalski5 4 094 052,67 zł sejneński2 2 809 451,88 zł kolneński1 1 623 220,28 zł sokólski1 827 177,42 zł zambrowski0 0,00 zł Podział środków wg powiatów zgodnie z przekazanymi przez Zarząd Województwa wnioskami (Priorytet I i III)

11 Złożono też 16 wniosków o dofinansowanie projektów o znaczeniu regionalnym na łączną kwotę 38 289 812, 36 zł. Łącznie przekazane zostały 92 wnioski (z wyłączeniem projektów z Priorytetu II i IV oraz Działania 3.4 Priorytetu III) na łączną kwotę 178 087 494,70 zł co stanowi około 1/3 ogólnej kwoty alokacji na województwo podlaskie. Wnioski o dofinansowanie

12 Podział projektów wybranych przez Zarząd Województwa ze względu na ich charakter (Priorytet I i III) Infrastruktura drogowa Wodociągi i kanalizacja Ochrona zdrowia Szkolnictwo Renowacja obszarów miejskich Ilość wniosków 42192362 Wartośćdofinansowania 100 250 473,37 36 236 501,08 23 791 177,05 9 204 560,45 8 604 782,75

13 Dotychczas do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 92 wnioski zakwalifikowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego do podpisania umów na realizację projektów, w tym: w ramach Priorytetu I: w ramach Priorytetu I: 17 wniosków z Działania 1.1: 17 wniosków z Działania 1.1: 16 wniosków z Poddziałania 1.1.1;16 wniosków z Poddziałania 1.1.1; 1 wniosek z Poddziałania 1.1.2;1 wniosek z Poddziałania 1.1.2; 3 wnioski z Działania 1.2: 3 wnioski z Działania 1.2: 17 wniosków z Działania 1.3: 17 wniosków z Działania 1.3: 2 wnioski z Poddziałania 1.3.1;2 wnioski z Poddziałania 1.3.1; 15 wniosków z Poddziałania 1.3.2;15 wniosków z Poddziałania 1.3.2; w ramach Priorytetu III: w ramach Priorytetu III: 41 wniosków z Działania 3.1; 41 wniosków z Działania 3.1; 7 wniosków z Działania 3.2; 7 wniosków z Działania 3.2; 2 wnioski z Poddziałania 3.3.1; 2 wnioski z Poddziałania 3.3.1; 5 wniosków z Poddziałania 3.5.1; 5 wniosków z Poddziałania 3.5.1; Wnioski o dofinansowanie

14 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Alokacja na rok 2004 – 35 577 074,73 PLN na rok 2005 – 50 815 693,39 PLN Poddziałanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 7 II 2005 r. 1.1.1 wpłynęło 16 wniosków; wpłynęło 16 wniosków; podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania 40 559 469,30 PLN 40 559 469,30 PLN podpisano kolejne 3 umowy. Łącznie podpisano 14 umów na łączną kwotę dofinansowania 66 597 845,53 PLN podpisano kolejne 3 umowy. Łącznie podpisano 14 umów na łączną kwotę dofinansowania 66 597 845,53 PLN 2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 1.1.2 wpłynął 1 wniosek; wpłynął 1 wniosek; podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania 4 050 000,00 PLN podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania 4 050 000,00 PLN nie uległ zmianie Łącznie podpisano 15 umów na łączną kwotę dofinansowania 70 647 845,53 PLN co stanowi 46,4% ogólnej kwoty alokacji przyznanej na Działanie 1.1

15 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.2 Infrastruktura Ochrony Środowiska Alokacja na rok 2004 – 12 040 572,58 PLN na rok 2005 – 17 197 873,88 PLN Działanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 7 II 2005 r. 1.2 wpłynęły 3 wnioski; wpłynęły 3 wnioski; uzupełnienie wniosków o niezbędne dokumenty do dnia 14 stycznia 2005 r uzupełnienie wniosków o niezbędne dokumenty do dnia 14 stycznia 2005 r podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania 3 981 083,76 PLN podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania 3 981 083,76 PLN 2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie Wartość podpisanej umowy stanowi 7,72% ogólnej kwoty alokacji przyznanej na Działanie 1.2

16 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.3 Regionalna Infrastruktura Społeczna Alokacja na rok 2004 – 10 759 630,67 PLN na rok 2005 – 15 368 270,07 PLN Poddziałanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 7 II 2005 r. 1.3.1 wpłynęły 2 wnioski; wpłynęły 2 wnioski; sprawdzanie poprawności wniosków sprawdzanie poprawności wniosków podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania 4 385 049,20 PLN podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania 4 385 049,20 PLN 1.3.2 wpłynęło 15 wniosków; wpłynęło 15 wniosków; podpisano 8 umów na łączną kwotę dofinansowania 13 355 810,55 PLN podpisano 8 umów na łączną kwotę dofinansowania 13 355 810,55 PLN podpisano kolejne 3 umowy. Łącznie podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania 19 098 620,05 PLN podpisano kolejne 3 umowy. Łącznie podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania 19 098 620,05 PLN 4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie Łącznie podpisano 13 umów na łączną kwotę dofinansowania 23 483 669,25 PLN co stanowi 51% ogólnej kwoty alokacji przyznanej na Działanie 1.3.

17 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.1 Obszary Wiejskie Alokacja na rok 2004 – 43 946 961,44 PLN Działanie5 Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 7 II 2005 r. 3.1 wpłynęło 41 wniosków; wpłynęło 41 wniosków; podpisano 23 umowy na łączną kwotę dofinansowania podpisano 23 umowy na łączną kwotę dofinansowania 22 551 695,70 PLN 22 551 695,70 PLN wpłynęły 2 wnioski o płatność końcową na kwoty 176 839,42 zł oraz 170 387,70 zł wpłynęły 2 wnioski o płatność końcową na kwoty 176 839,42 zł oraz 170 387,70 zł podpisano kolejne 10 umów. Łącznie podpisano 33 umowy na łączną kwotę dofinansowania 33 805 224,55 PLN podpisano kolejne 10 umów. Łącznie podpisano 33 umowy na łączną kwotę dofinansowania 33 805 224,55 PLN 8 wniosków czeka na zawarcie umowy na prefinansowanie 8 wniosków czeka na zawarcie umowy na prefinansowanie wpłynął 1 wniosek o płatność końcową na kwotę 345 249,35 zł wpłynął 1 wniosek o płatność końcową na kwotę 345 249,35 zł Podpisane umowy stanowią 48% ogólnej kwoty alokacji przyznanej na Działanie 3.1

18 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.2 Obszary Podlegające Restrukturyzacji Alokacja na rok 2004 – 4 578 352,34 PLN na rok 2005 – 6 539 383,87 PLN Działanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 7 II 2005 r. 3.2 wpłynęło 7 wniosków; wpłynęło 7 wniosków; sprawdzanie poprawności wniosków sprawdzanie poprawności wniosków podpisano 3 umowy na łączną kwotę dofinansowania 1 322 503,85 PLN podpisano 3 umowy na łączną kwotę dofinansowania 1 322 503,85 PLN 4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie Podpisane umowy stanowią 6,75% ogólnej kwoty alokacji przyznanej na Działanie 3.2

19 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane Obszary Miejskie, Poprzemysłowe i Powojskowe Alokacja na rok 2004 – 8 604 782,75 PLN Podziałanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 7 II 2005 r. 3.3.1 wpłynęły 2 wnioski; wpłynęły 2 wnioski; sprawdzanie poprawności wniosków sprawdzanie poprawności wniosków beneficjenci uzupełnili dokumenty w dniu 3 II 2005 r. beneficjenci uzupełnili dokumenty w dniu 3 II 2005 r. wnioski są w trakcie podpisywania umów o dofinansowanie wnioski są w trakcie podpisywania umów o dofinansowanie

20 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.5 Lokalna Infrastruktura Społeczna Alokacja na rok 2004 – 7 841 038,25 PLN Poddziałanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 7 II 2005 r. 3.5.1 wpłynęło 5 wniosków; wpłynęło 5 wniosków; podpisano 4 umowy na łączną kwotę dofinansowania 3 760 749,63 PLN podpisano 4 umowy na łączną kwotę dofinansowania 3 760 749,63 PLN podpisano kolejną umowę. Łącznie podpisano 5 umów na łączną kwotę dofinansowania 7 812 494,13 PLN Podpisane umowy stanowią 39,86% ogólnej kwoty alokacji przyznanej na Działanie 3.5

21 Zestawienie umów w ramach ZPORR – stan na 31 XII 2004 r. Nr Priorytetu Ilość zawartych umów o dofinansowanie Wartość dofinansowania z UE (zgodnie z zawartymi umowami) w PLN Priorytet I 20 57 965 279,85 Priorytet II* 38 4 763 530,19 Priorytet III 27 26 312 445,33 Priorytet IV** 27 1 042 330,74 ŁĄCZNIE112 90 083 586,11 * umowy podpisane pomiędzy Beneficjentami a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego ** w tym 14 decyzji Wojewody na projekty własne Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wartość podpisanych umów stanowi 16,92 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na woj. podlaskie na lata 2004-2006.

22 Zestawienie umów w ramach ZPORR – stan na 7 II 2005 r. Nr Priorytetu Ilość zawartych umów o dofinansowanie Wartość dofinansowania z UE (zgodnie z zawartymi umowami) w PLN Priorytet I 29 98 112 598,54 Priorytet II* 38 4 763 530,19 Priorytet III 41 42 940 222,53 Priorytet IV** 29 1 118 793,85 ŁĄCZNIE137 146 935 145,11 * umowy podpisane pomiędzy Beneficjentami a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego ** w tym 14 decyzji Wojewody na projekty własne Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wartość podpisanych umów stanowi 27,70 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na woj. podlaskie na lata 2004-2006.


Pobierz ppt "III POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 lutego 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google