Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 lutego 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 lutego 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 III POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 lutego 2005 r.

2 Kontrakt dla województwa podlaskiego na rok 2004

3 Kontrakt dla województwa podlaskiego na rok 2004 – przydział środków finansowych na priorytet I Działanie 1 Działanie 2 Działanie 3 Działanie 4 Działanie 5 RAZEM Białystok miasto Łomża miasto Suwałki miasto augustowski białostocki bielski grajewski hajnowski Kolneński łomżyński moniecki sejneński siemiatycki sokólski suwalski wysokomazowiecki zambrowski RAZEM

4 Kontrakt dla województwa podlaskiego na rok 2004 – przydział środków finansowych na Priorytet I

5 Kontrakt dla województwa podlaskiego na rok 2004 – przydział środków finansowych na priorytet II Działanie 1 Działanie 2 Działanie 3 RAZEM Białystok miasto Łomża miasto Suwałki miasto augustowski0000 białostocki0000 bielski grajewski0000 hajnowski0000 Kolneński0000 łomżyński0000 moniecki0000 sejneński0000 siemiatycki0000 sokólski suwalski0000 wysokomazowiecki0000 zambrowski0000 RAZEM Razem I i II

6 Kontrakt dla województwa podlaskiego na rok 2004 – przydział środków finansowych na Priorytet II

7 Priorytety i Działania realizowane w ramach kontraktu (poziom współfinansowania)

8 Kwota alokacji plan r. plan budżetu Wojewody – 2004 r. wykonanie budżetu Wojewody środki niewygasające na 2005 r. (Wojewoda) środki przekazane do ministerstw wykonanie budżetu przez ministerstwa środki niewygasające na 2005 r. (ministerstwa) Kontrakt 2004 – część dot. współfinanso- wania zadań własnych samorządów , , ,24 84,44 % ,00 15,07 % , ,89 36,75 % ,00 56,34 % Regionalne pasażerskie przewozy kolejowe , ,00 17,57 % ,00 82,34 % 0,00 Kontrakt dla województwa podlaskiego na rok 2004

9 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

10 powiatilośćkwota m. Łomża ,75 zł m. Suwałki ,00 zł hajnowski ,26 zł bielski ,44 zł augustowski ,70 zł wys.mazowiecki ,17 zł moniecki ,01 zł siemiatycki ,57 zł m. Białystok ,00 zł grajewski ,96 zł białostocki ,37 zł łomżyński ,86 zł suwalski ,67 zł sejneński ,88 zł kolneński ,28 zł sokólski ,42 zł zambrowski0 0,00 zł Podział środków wg powiatów zgodnie z przekazanymi przez Zarząd Województwa wnioskami (Priorytet I i III)

11 Złożono też 16 wniosków o dofinansowanie projektów o znaczeniu regionalnym na łączną kwotę , 36 zł. Łącznie przekazane zostały 92 wnioski (z wyłączeniem projektów z Priorytetu II i IV oraz Działania 3.4 Priorytetu III) na łączną kwotę ,70 zł co stanowi około 1/3 ogólnej kwoty alokacji na województwo podlaskie. Wnioski o dofinansowanie

12 Podział projektów wybranych przez Zarząd Województwa ze względu na ich charakter (Priorytet I i III) Infrastruktura drogowa Wodociągi i kanalizacja Ochrona zdrowia Szkolnictwo Renowacja obszarów miejskich Ilość wniosków Wartośćdofinansowania , , , , ,75

13 Dotychczas do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 92 wnioski zakwalifikowane przez Zarząd Województwa Podlaskiego do podpisania umów na realizację projektów, w tym: w ramach Priorytetu I: w ramach Priorytetu I: 17 wniosków z Działania 1.1: 17 wniosków z Działania 1.1: 16 wniosków z Poddziałania 1.1.1;16 wniosków z Poddziałania 1.1.1; 1 wniosek z Poddziałania 1.1.2;1 wniosek z Poddziałania 1.1.2; 3 wnioski z Działania 1.2: 3 wnioski z Działania 1.2: 17 wniosków z Działania 1.3: 17 wniosków z Działania 1.3: 2 wnioski z Poddziałania 1.3.1;2 wnioski z Poddziałania 1.3.1; 15 wniosków z Poddziałania 1.3.2;15 wniosków z Poddziałania 1.3.2; w ramach Priorytetu III: w ramach Priorytetu III: 41 wniosków z Działania 3.1; 41 wniosków z Działania 3.1; 7 wniosków z Działania 3.2; 7 wniosków z Działania 3.2; 2 wnioski z Poddziałania 3.3.1; 2 wnioski z Poddziałania 3.3.1; 5 wniosków z Poddziałania 3.5.1; 5 wniosków z Poddziałania 3.5.1; Wnioski o dofinansowanie

14 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Alokacja na rok 2004 – ,73 PLN na rok 2005 – ,39 PLN Poddziałanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 7 II 2005 r wpłynęło 16 wniosków; wpłynęło 16 wniosków; podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania ,30 PLN ,30 PLN podpisano kolejne 3 umowy. Łącznie podpisano 14 umów na łączną kwotę dofinansowania ,53 PLN podpisano kolejne 3 umowy. Łącznie podpisano 14 umów na łączną kwotę dofinansowania ,53 PLN 2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie wpłynął 1 wniosek; wpłynął 1 wniosek; podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania ,00 PLN podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania ,00 PLN nie uległ zmianie Łącznie podpisano 15 umów na łączną kwotę dofinansowania ,53 PLN co stanowi 46,4% ogólnej kwoty alokacji przyznanej na Działanie 1.1

15 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.2 Infrastruktura Ochrony Środowiska Alokacja na rok 2004 – ,58 PLN na rok 2005 – ,88 PLN Działanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 7 II 2005 r. 1.2 wpłynęły 3 wnioski; wpłynęły 3 wnioski; uzupełnienie wniosków o niezbędne dokumenty do dnia 14 stycznia 2005 r uzupełnienie wniosków o niezbędne dokumenty do dnia 14 stycznia 2005 r podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania ,76 PLN podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania ,76 PLN 2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie Wartość podpisanej umowy stanowi 7,72% ogólnej kwoty alokacji przyznanej na Działanie 1.2

16 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.3 Regionalna Infrastruktura Społeczna Alokacja na rok 2004 – ,67 PLN na rok 2005 – ,07 PLN Poddziałanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 7 II 2005 r wpłynęły 2 wnioski; wpłynęły 2 wnioski; sprawdzanie poprawności wniosków sprawdzanie poprawności wniosków podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,20 PLN podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,20 PLN wpłynęło 15 wniosków; wpłynęło 15 wniosków; podpisano 8 umów na łączną kwotę dofinansowania ,55 PLN podpisano 8 umów na łączną kwotę dofinansowania ,55 PLN podpisano kolejne 3 umowy. Łącznie podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania ,05 PLN podpisano kolejne 3 umowy. Łącznie podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania ,05 PLN 4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie Łącznie podpisano 13 umów na łączną kwotę dofinansowania ,25 PLN co stanowi 51% ogólnej kwoty alokacji przyznanej na Działanie 1.3.

17 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.1 Obszary Wiejskie Alokacja na rok 2004 – ,44 PLN Działanie5 Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 7 II 2005 r. 3.1 wpłynęło 41 wniosków; wpłynęło 41 wniosków; podpisano 23 umowy na łączną kwotę dofinansowania podpisano 23 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,70 PLN ,70 PLN wpłynęły 2 wnioski o płatność końcową na kwoty ,42 zł oraz ,70 zł wpłynęły 2 wnioski o płatność końcową na kwoty ,42 zł oraz ,70 zł podpisano kolejne 10 umów. Łącznie podpisano 33 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,55 PLN podpisano kolejne 10 umów. Łącznie podpisano 33 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,55 PLN 8 wniosków czeka na zawarcie umowy na prefinansowanie 8 wniosków czeka na zawarcie umowy na prefinansowanie wpłynął 1 wniosek o płatność końcową na kwotę ,35 zł wpłynął 1 wniosek o płatność końcową na kwotę ,35 zł Podpisane umowy stanowią 48% ogólnej kwoty alokacji przyznanej na Działanie 3.1

18 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.2 Obszary Podlegające Restrukturyzacji Alokacja na rok 2004 – ,34 PLN na rok 2005 – ,87 PLN Działanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 7 II 2005 r. 3.2 wpłynęło 7 wniosków; wpłynęło 7 wniosków; sprawdzanie poprawności wniosków sprawdzanie poprawności wniosków podpisano 3 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,85 PLN podpisano 3 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,85 PLN 4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie Podpisane umowy stanowią 6,75% ogólnej kwoty alokacji przyznanej na Działanie 3.2

19 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane Obszary Miejskie, Poprzemysłowe i Powojskowe Alokacja na rok 2004 – ,75 PLN Podziałanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 7 II 2005 r wpłynęły 2 wnioski; wpłynęły 2 wnioski; sprawdzanie poprawności wniosków sprawdzanie poprawności wniosków beneficjenci uzupełnili dokumenty w dniu 3 II 2005 r. beneficjenci uzupełnili dokumenty w dniu 3 II 2005 r. wnioski są w trakcie podpisywania umów o dofinansowanie wnioski są w trakcie podpisywania umów o dofinansowanie

20 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.5 Lokalna Infrastruktura Społeczna Alokacja na rok 2004 – ,25 PLN Poddziałanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 7 II 2005 r wpłynęło 5 wniosków; wpłynęło 5 wniosków; podpisano 4 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,63 PLN podpisano 4 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,63 PLN podpisano kolejną umowę. Łącznie podpisano 5 umów na łączną kwotę dofinansowania ,13 PLN Podpisane umowy stanowią 39,86% ogólnej kwoty alokacji przyznanej na Działanie 3.5

21 Zestawienie umów w ramach ZPORR – stan na 31 XII 2004 r. Nr Priorytetu Ilość zawartych umów o dofinansowanie Wartość dofinansowania z UE (zgodnie z zawartymi umowami) w PLN Priorytet I ,85 Priorytet II* ,19 Priorytet III ,33 Priorytet IV** ,74 ŁĄCZNIE ,11 * umowy podpisane pomiędzy Beneficjentami a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego ** w tym 14 decyzji Wojewody na projekty własne Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wartość podpisanych umów stanowi 16,92 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na woj. podlaskie na lata

22 Zestawienie umów w ramach ZPORR – stan na 7 II 2005 r. Nr Priorytetu Ilość zawartych umów o dofinansowanie Wartość dofinansowania z UE (zgodnie z zawartymi umowami) w PLN Priorytet I ,54 Priorytet II* ,19 Priorytet III ,53 Priorytet IV** ,85 ŁĄCZNIE ,11 * umowy podpisane pomiędzy Beneficjentami a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego ** w tym 14 decyzji Wojewody na projekty własne Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wartość podpisanych umów stanowi 27,70 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na woj. podlaskie na lata


Pobierz ppt "III POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 lutego 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google