Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 marca 2005 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 marca 2005 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 IV POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 marca 2005 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

2 powiatilośćkwota m. Łomża 6 20 784 670,75 zł m. Suwałki 3 19 116 103,00 zł hajnowski9 16 130 843,26 zł bielski11 11 266 400,44 zł augustowski4 10 398 711,70 zł wys.mazowiecki5 9 900 643,17 zł moniecki6 9 358 633,01 zł siemiatycki7 7 811 092,57 zł m. Białystok 1 7 125 708,00 zł grajewski3 6 893 175,96 zł białostocki9 6 176 789,37 zł łomżyński3 5 481 008,86 zł suwalski5 4 094 052,67 zł sejneński2 2 809 451,88 zł kolneński1 1 623 220,28 zł sokólski1 827 177,42 zł zambrowski0 0,00 zł Podział środków wg powiatów zgodnie z przekazanymi przez Zarząd Województwa wnioskami (Priorytet I i III)

3 Złożono też 16 wniosków o dofinansowanie projektów o znaczeniu regionalnym na łączną kwotę 38 289 812, 36 zł. Łącznie przekazane zostały 92 wnioski (z wyłączeniem projektów z Priorytetu II i IV oraz Działania 3.4 Priorytetu III) na łączną kwotę 178 087 494,70 zł co stanowi około 1/3 ogólnej kwoty alokacji na województwo podlaskie. Wnioski o dofinansowanie

4 Podział projektów wybranych przez Zarząd Województwa ze względu na ich charakter (Priorytet I i III) Infrastruktura drogowa Wodociągi i kanalizacja Ochrona zdrowia Szkolnictwo Renowacja obszarów miejskich Ilość wniosków 42192362 Wartośćdofinansowania 100 250 473,37 36 236 501,08 23 791 177,05 9 204 560,45 8 604 782,75

5 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Poddziałanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 28 II 2005 r. 1.1.1 wpłynęło 16 wniosków; wpłynęło 16 wniosków; podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania 40 559 469,30 PLN 40 559 469,30 PLN podpisano kolejne 3 umowy. Łącznie podpisano 14 umów na łączną kwotę dofinansowania 66 437 516,28 PLN podpisano kolejne 3 umowy. Łącznie podpisano 14 umów na łączną kwotę dofinansowania 66 437 516,28 PLN 2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 1.1.2 wpłynął 1 wniosek; wpłynął 1 wniosek; podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania 4 050 000,00 PLN podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania 4 050 000,00 PLN nie uległ zmianie Łącznie podpisano 15 umów na łączną kwotę dofinansowania 70 487 516,28 PLN

6 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.2 Infrastruktura Ochrony Środowiska Działanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 28 II 2005 r. 1.2 wpłynęły 3 wnioski; wpłynęły 3 wnioski; uzupełnienie wniosków o niezbędne dokumenty do dnia 14 stycznia 2005 r uzupełnienie wniosków o niezbędne dokumenty do dnia 14 stycznia 2005 r podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania 3 981 083,75 PLN podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania 3 981 083,75 PLN 2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie

7 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.3 Regionalna Infrastruktura Społeczna Poddziałanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 28 II 2005 r. 1.3.1 wpłynęły 2 wnioski; wpłynęły 2 wnioski; sprawdzanie poprawności wniosków sprawdzanie poprawności wniosków podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania 4 385 049,20 PLN podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania 4 385 049,20 PLN 1.3.2 wpłynęło 15 wniosków; wpłynęło 15 wniosków; podpisano 8 umów na łączną kwotę dofinansowania 13 355 810,55 PLN podpisano 8 umów na łączną kwotę dofinansowania 13 355 810,55 PLN podpisano kolejne 3 umowy. Łącznie podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania 19 077 169,66 PLN podpisano kolejne 3 umowy. Łącznie podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania 19 077 169,66 PLN 4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie Łącznie podpisano 13 umów na łączną kwotę dofinansowania 23 462 218,86 PLN

8 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.1 Obszary Wiejskie Działanie5 Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 28 II 2005 r. 3.1 wpłynęło 41 wniosków; wpłynęło 41 wniosków; podpisano 23 umowy na łączną kwotę dofinansowania podpisano 23 umowy na łączną kwotę dofinansowania 22 551 695,70 PLN 22 551 695,70 PLN wpłynęły 2 wnioski o płatność końcową na kwoty 176 839,42 zł oraz 170 387,70 zł wpłynęły 2 wnioski o płatność końcową na kwoty 176 839,42 zł oraz 170 387,70 zł podpisano kolejne 11 umów. Łącznie podpisano 34 umowy na łączną kwotę dofinansowania 34 568 696,69 PLN podpisano kolejne 11 umów. Łącznie podpisano 34 umowy na łączną kwotę dofinansowania 34 568 696,69 PLN 7 wniosków czeka na zawarcie umowy na prefinansowanie 7 wniosków czeka na zawarcie umowy na prefinansowanie wpłynął 1 wniosek o płatność końcową na kwotę 345 249,35 zł wpłynął 1 wniosek o płatność końcową na kwotę 345 249,35 zł

9 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.2 Obszary Podlegające Restrukturyzacji Działanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 28 II 2005 r. 3.2 wpłynęło 7 wniosków; wpłynęło 7 wniosków; sprawdzanie poprawności wniosków sprawdzanie poprawności wniosków podpisano 3 umowy na łączną kwotę dofinansowania 1 322 503,85 PLN podpisano 3 umowy na łączną kwotę dofinansowania 1 322 503,85 PLN 4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie

10 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane Obszary Miejskie, Poprzemysłowe i Powojskowe Podziałanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 28 II 2005 r. 3.3.1 wpłynęły 2 wnioski; wpłynęły 2 wnioski; sprawdzanie poprawności wniosków sprawdzanie poprawności wniosków podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania 8 604 782,75 PLN podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania 8 604 782,75 PLN

11 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.5 Lokalna Infrastruktura Społeczna Poddziałanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 28 II 2005 r. 3.5.1 wpłynęło 5 wniosków; wpłynęło 5 wniosków; podpisano 4 umowy na łączną kwotę dofinansowania 3 760 749,63 PLN podpisano 4 umowy na łączną kwotę dofinansowania 3 760 749,63 PLN podpisano kolejną umowę. Łącznie podpisano 5 umów na łączną kwotę dofinansowania 7 812 494,13 PLN

12 Zestawienie umów w ramach ZPORR – stan na 31 XII 2004 r. Nr Priorytetu Ilość zawartych umów o dofinansowanie Wartość dofinansowania z UE (zgodnie z zawartymi umowami) w PLN Priorytet I 20 57 965 279,85 Priorytet II* 38 4 763 530,19 Priorytet III 27 26 312 445,33 Priorytet IV** 27 1 042 330,74 ŁĄCZNIE112 90 083 586,11 * umowy podpisane pomiędzy Beneficjentami a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego ** w tym 14 decyzji Wojewody na projekty własne Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wartość podpisanych umów stanowi 16,82 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na województwo podlaskie, stosując przelicznik 1 = 4,7894 PLN.

13 Zestawienie umów w ramach ZPORR – stan na 28 II 2005 r. Nr Priorytetu Ilość zawartych umów o dofinansowanie Wartość dofinansowania z UE (zgodnie z zawartymi umowami) w PLN Priorytet I 29 97 930 818,89 Priorytet II* 38 4 763 530,19 Priorytet III 44 55 639 695,78 Priorytet IV** 29 1 139 803,55 ŁĄCZNIE140 159 473 848,41 * umowy podpisane pomiędzy Beneficjentami a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego ** w tym 14 decyzji Wojewody na projekty własne Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wartość podpisanych umów stanowi 29,78 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na województwo podlaskie, stosując przelicznik 1 = 4,7894 PLN, natomiast 34,86 % stosując przelicznik 1 = 4,0908 PLN.

14 Limit wartości środków wspólnotowych Limit wartości środków wspólnotowych (w PLN), jakie można zaangażować w danym kwartale w ramach zawieranych umów o dofinansowanie, wyliczyć można w oparciu o poniższy algorytm: L = (PO EUR - P EUR ) * K EBC - (U PLN - P PLN ) L – limit wartości środków wspólnotowych; PO EUR – wartość alokacji środków wspólnotowych dla danego Działania/Programu (w ); P EUR – wartość certyfikowanych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków z kont programowych; K EBC – kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym kwartał, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu. Określenia limitu środków, jakie można zakontraktować w I kwartale 2005 r. należy dokonać opierając się o kurs z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej 2004 roku, czyli z dnia 22 grudnia 2004 – 1 euro = 4,0908 PLN; U PLN – wyrażona w PLN wartość środków wspólnotowych zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie zawartych od początku uruchomienia Programu/Działania; P PLN – wyrażona w PLN wartość tych płatności dokonanych od początku uruchomienia Programu z kont programowych, które wykazane zostały we wnioskach o refundacje.

15 Wykorzystanie alokacji w % Priorytet/Działanie Alokacja na województwo podlaskie w Alokacja na województwo podlaskie w Alokowane środki przeliczone kursem 1 = 4,0908 Wartość środków dotychczas zakontraktowanych Wartość środków pozostałych do wykorzystania % wykorzystania Priorytet I 65.411.552,00267.585.576,9297.930.818,89169.634.758,0336,59 Działanie 1.1 31.785.600,00130.028.532,4870.487.516,2859.541.016,2054,21 Działanie 1.2 10.757.400,0044.006.371,923.981.083,7540.025.288,179,05 Działanie 1.3 9.612.969,0039.324.733,5923.462.218,8615.862.514,7359,66 Działanie 1.4 7.946.400,0032.507.133,120,0032.507.133,12- Działanie 1.5 5.309.183,0021.718.805,820,0021.718.805,85- Priorytet II 16.447.899,0067.285.065,2320.020.953,0947.264.112,1429,75 Działanie 2.1 4.950.000,0020.249.460,005.540.499,7514.708.960,2527,36 Działanie 2.2 2.805.000,0011.474.694,004.477.641,196.977.052,8139,02 Działanie 2.3 2.310.052,009.449.960,722.585.601,426.864.359,3027,36 Działanie 2.4 2.916.312,0011.930.049,133.264.177,808.655.871,3327,36 Działanie 2.5 1.816.535,007.431.081,382.033.216,345.397.865,0427,36 Działanie 2.6 1.650.000,006.749.820,001.846.816,594.903.003,4127,36

16 Wykorzystanie alokacji w % Priorytet/Działanie Alokacja na województwo podlaskie w Alokacja na województwo podlaskie w Alokowane środki przeliczone kursem 1 = 4,0908 Wartość środków dotychczas zakontraktowanych Wartość środków pozostałych do wykorzystania % wykorzystania Priorytet III 28.026.642,00114.651.387,0955.639.695,7859.775.163,4548,52 Działanie 3.1 14.685.600,0060.075.852,4834.568.696,6925.507.155,7957,54 Działanie 3.2 4.090.434,0016.733.147,411.322.503,8515.410.643,567,9 Działanie 3.3 2.182.400,008.927.761,928.604.782,75322.979,1796,38 Działanie 3.4 2.976.208,0012.175.071,693.331.218,368.843.853,3327,36 Działanie 3.5 4.092.000,0016.739.553,607.812.494,138.927.059,4746,67

17 Wielkość alokacji środków wspólnotowych 1 - 4,7894 PLN 1 - 4,0908 PLN Priorytet I 313.282.087,15 267.585.576,92 Działanie 1.1 152.233.952,64 130.028.532,48 Działanie 1.2 51.521.491,56 44.006.371,92 Działanie 1.3 46.040.353,73 39.324.733,59 Działanie 1.4 38.058.488,16 32.507.133,12 Działanie 1.5 25.427.801,06 21.718.805,85 Priorytet II 78.775.567,47 67.285.065,23 Działanie 2.1 23.707.530,00 20.249.460,00 Działanie 2.2 13.434.267,00 11.474.694,00 Działanie 2.3 11.063.763,05 9.449.960,72 Działanie 2.4 13.967.384,69 11.930.049,13 Działanie 2.5 8.700.112,73 7.431.081,38 Działanie 2.6 7.902.510,00 6.749.820,00

18 Wielkość alokacji środków wspólnotowych c.d. 1 - 4,7894 PLN 1 - 4,0908 PLN Priorytet III 134.230.799,19 114.651.387,09 Działanie 3.1 70.335.212,64 60.075.852,48 Działanie 3.2 19.590.724,60 16.733.147,41 Działanie 3.3 10.452.386,56 8.927.761,92 Działanie 3.4 14.254.250,59 12.175.071,69 Działanie 3.5 19.598.224,80 16.739.553,60 RAZEM526.288.453,81RAZEM449.522.029,24 Różnica wynosi 76.766.424,57 PLN

19 Białystok, 9 marca 2005 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "IV POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 marca 2005 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google