Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 marca 2005 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 marca 2005 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 IV POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 marca 2005 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

2 powiatilośćkwota m. Łomża ,75 zł m. Suwałki ,00 zł hajnowski ,26 zł bielski ,44 zł augustowski ,70 zł wys.mazowiecki ,17 zł moniecki ,01 zł siemiatycki ,57 zł m. Białystok ,00 zł grajewski ,96 zł białostocki ,37 zł łomżyński ,86 zł suwalski ,67 zł sejneński ,88 zł kolneński ,28 zł sokólski ,42 zł zambrowski0 0,00 zł Podział środków wg powiatów zgodnie z przekazanymi przez Zarząd Województwa wnioskami (Priorytet I i III)

3 Złożono też 16 wniosków o dofinansowanie projektów o znaczeniu regionalnym na łączną kwotę , 36 zł. Łącznie przekazane zostały 92 wnioski (z wyłączeniem projektów z Priorytetu II i IV oraz Działania 3.4 Priorytetu III) na łączną kwotę ,70 zł co stanowi około 1/3 ogólnej kwoty alokacji na województwo podlaskie. Wnioski o dofinansowanie

4 Podział projektów wybranych przez Zarząd Województwa ze względu na ich charakter (Priorytet I i III) Infrastruktura drogowa Wodociągi i kanalizacja Ochrona zdrowia Szkolnictwo Renowacja obszarów miejskich Ilość wniosków Wartośćdofinansowania , , , , ,75

5 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Poddziałanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 28 II 2005 r wpłynęło 16 wniosków; wpłynęło 16 wniosków; podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania ,30 PLN ,30 PLN podpisano kolejne 3 umowy. Łącznie podpisano 14 umów na łączną kwotę dofinansowania ,28 PLN podpisano kolejne 3 umowy. Łącznie podpisano 14 umów na łączną kwotę dofinansowania ,28 PLN 2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie wpłynął 1 wniosek; wpłynął 1 wniosek; podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania ,00 PLN podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania ,00 PLN nie uległ zmianie Łącznie podpisano 15 umów na łączną kwotę dofinansowania ,28 PLN

6 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.2 Infrastruktura Ochrony Środowiska Działanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 28 II 2005 r. 1.2 wpłynęły 3 wnioski; wpłynęły 3 wnioski; uzupełnienie wniosków o niezbędne dokumenty do dnia 14 stycznia 2005 r uzupełnienie wniosków o niezbędne dokumenty do dnia 14 stycznia 2005 r podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania ,75 PLN podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania ,75 PLN 2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 2 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie

7 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 1.3 Regionalna Infrastruktura Społeczna Poddziałanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 28 II 2005 r wpłynęły 2 wnioski; wpłynęły 2 wnioski; sprawdzanie poprawności wniosków sprawdzanie poprawności wniosków podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,20 PLN podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,20 PLN wpłynęło 15 wniosków; wpłynęło 15 wniosków; podpisano 8 umów na łączną kwotę dofinansowania ,55 PLN podpisano 8 umów na łączną kwotę dofinansowania ,55 PLN podpisano kolejne 3 umowy. Łącznie podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania ,66 PLN podpisano kolejne 3 umowy. Łącznie podpisano 11 umów na łączną kwotę dofinansowania ,66 PLN 4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie Łącznie podpisano 13 umów na łączną kwotę dofinansowania ,86 PLN

8 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.1 Obszary Wiejskie Działanie5 Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 28 II 2005 r. 3.1 wpłynęło 41 wniosków; wpłynęło 41 wniosków; podpisano 23 umowy na łączną kwotę dofinansowania podpisano 23 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,70 PLN ,70 PLN wpłynęły 2 wnioski o płatność końcową na kwoty ,42 zł oraz ,70 zł wpłynęły 2 wnioski o płatność końcową na kwoty ,42 zł oraz ,70 zł podpisano kolejne 11 umów. Łącznie podpisano 34 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,69 PLN podpisano kolejne 11 umów. Łącznie podpisano 34 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,69 PLN 7 wniosków czeka na zawarcie umowy na prefinansowanie 7 wniosków czeka na zawarcie umowy na prefinansowanie wpłynął 1 wniosek o płatność końcową na kwotę ,35 zł wpłynął 1 wniosek o płatność końcową na kwotę ,35 zł

9 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.2 Obszary Podlegające Restrukturyzacji Działanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 28 II 2005 r. 3.2 wpłynęło 7 wniosków; wpłynęło 7 wniosków; sprawdzanie poprawności wniosków sprawdzanie poprawności wniosków podpisano 3 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,85 PLN podpisano 3 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,85 PLN 4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie 4 wnioski czekają na zawarcie umowy na prefinansowanie

10 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.3 Zdegradowane Obszary Miejskie, Poprzemysłowe i Powojskowe Podziałanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 28 II 2005 r wpłynęły 2 wnioski; wpłynęły 2 wnioski; sprawdzanie poprawności wniosków sprawdzanie poprawności wniosków podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,75 PLN podpisano 2 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,75 PLN

11 Zestawienie umów w ramach ZPORR DZIAŁANIE 3.5 Lokalna Infrastruktura Społeczna Poddziałanie Stan na 31 XII 2004 r. Stan na 28 II 2005 r wpłynęło 5 wniosków; wpłynęło 5 wniosków; podpisano 4 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,63 PLN podpisano 4 umowy na łączną kwotę dofinansowania ,63 PLN podpisano kolejną umowę. Łącznie podpisano 5 umów na łączną kwotę dofinansowania ,13 PLN

12 Zestawienie umów w ramach ZPORR – stan na 31 XII 2004 r. Nr Priorytetu Ilość zawartych umów o dofinansowanie Wartość dofinansowania z UE (zgodnie z zawartymi umowami) w PLN Priorytet I ,85 Priorytet II* ,19 Priorytet III ,33 Priorytet IV** ,74 ŁĄCZNIE ,11 * umowy podpisane pomiędzy Beneficjentami a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego ** w tym 14 decyzji Wojewody na projekty własne Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wartość podpisanych umów stanowi 16,82 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na województwo podlaskie, stosując przelicznik 1 = 4,7894 PLN.

13 Zestawienie umów w ramach ZPORR – stan na 28 II 2005 r. Nr Priorytetu Ilość zawartych umów o dofinansowanie Wartość dofinansowania z UE (zgodnie z zawartymi umowami) w PLN Priorytet I ,89 Priorytet II* ,19 Priorytet III ,78 Priorytet IV** ,55 ŁĄCZNIE ,41 * umowy podpisane pomiędzy Beneficjentami a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego ** w tym 14 decyzji Wojewody na projekty własne Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wartość podpisanych umów stanowi 29,78 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na województwo podlaskie, stosując przelicznik 1 = 4,7894 PLN, natomiast 34,86 % stosując przelicznik 1 = 4,0908 PLN.

14 Limit wartości środków wspólnotowych Limit wartości środków wspólnotowych (w PLN), jakie można zaangażować w danym kwartale w ramach zawieranych umów o dofinansowanie, wyliczyć można w oparciu o poniższy algorytm: L = (PO EUR - P EUR ) * K EBC - (U PLN - P PLN ) L – limit wartości środków wspólnotowych; PO EUR – wartość alokacji środków wspólnotowych dla danego Działania/Programu (w ); P EUR – wartość certyfikowanych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków z kont programowych; K EBC – kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym kwartał, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu. Określenia limitu środków, jakie można zakontraktować w I kwartale 2005 r. należy dokonać opierając się o kurs z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej 2004 roku, czyli z dnia 22 grudnia 2004 – 1 euro = 4,0908 PLN; U PLN – wyrażona w PLN wartość środków wspólnotowych zakontraktowanych w ramach umów o dofinansowanie zawartych od początku uruchomienia Programu/Działania; P PLN – wyrażona w PLN wartość tych płatności dokonanych od początku uruchomienia Programu z kont programowych, które wykazane zostały we wnioskach o refundacje.

15 Wykorzystanie alokacji w % Priorytet/Działanie Alokacja na województwo podlaskie w Alokacja na województwo podlaskie w Alokowane środki przeliczone kursem 1 = 4,0908 Wartość środków dotychczas zakontraktowanych Wartość środków pozostałych do wykorzystania % wykorzystania Priorytet I , , , ,0336,59 Działanie , , , ,2054,21 Działanie , , , ,179,05 Działanie , , , ,7359,66 Działanie , ,120, ,12- Działanie , ,820, ,85- Priorytet II , , , ,1429,75 Działanie , , , ,2527,36 Działanie , , , ,8139,02 Działanie , , , ,3027,36 Działanie , , , ,3327,36 Działanie , , , ,0427,36 Działanie , , , ,4127,36

16 Wykorzystanie alokacji w % Priorytet/Działanie Alokacja na województwo podlaskie w Alokacja na województwo podlaskie w Alokowane środki przeliczone kursem 1 = 4,0908 Wartość środków dotychczas zakontraktowanych Wartość środków pozostałych do wykorzystania % wykorzystania Priorytet III , , , ,4548,52 Działanie , , , ,7957,54 Działanie , , , ,567,9 Działanie , , , ,1796,38 Działanie , , , ,3327,36 Działanie , , , ,4746,67

17 Wielkość alokacji środków wspólnotowych 1 - 4,7894 PLN 1 - 4,0908 PLN Priorytet I , ,92 Działanie , ,48 Działanie , ,92 Działanie , ,59 Działanie , ,12 Działanie , ,85 Priorytet II , ,23 Działanie , ,00 Działanie , ,00 Działanie , ,72 Działanie , ,13 Działanie , ,38 Działanie , ,00

18 Wielkość alokacji środków wspólnotowych c.d ,7894 PLN 1 - 4,0908 PLN Priorytet III , ,09 Działanie , ,48 Działanie , ,41 Działanie , ,92 Działanie , ,69 Działanie , ,60 RAZEM ,81RAZEM ,24 Różnica wynosi ,57 PLN

19 Białystok, 9 marca 2005 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "IV POSIEDZENIE Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 9 marca 2005 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google