Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM e-CŁO – POSTĘPY PRAC Warszawa 29.07.2014r. Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM e-CŁO – POSTĘPY PRAC Warszawa 29.07.2014r. Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM e-CŁO – POSTĘPY PRAC Warszawa 29.07.2014r. Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej

2 e-CŁO - CELE Podniesienie jakości świadczonych usług Jeden punkt dostępu do systemu informacyjnego Służby Celnej (SISC) dla przedsiębiorców i funkcjonariuszy Bardziej efektywna kontrola i dozór (analiza ryzyka, bezpieczeństwo) Usprawnienie funkcjonowania Służby Celnej

3 e-CŁO - PROGRAM (1) – PROJEKTY (22) - 2008 – 2014 - 168 mln. zł.

4 e-CŁO – BUDŻET Budżet Programu Środki zaangażowane pod umowy i przetargi Środki zakontraktowane w postaci umów Środki wydatkowane Wydatki certyfikowane przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie 03.12.2013168 mln. zł154 498 890 zł127 534 792 zł69 068 990 zł46 288 764 zł 30.06.2014168 mln. zł151 826 863 zł151 446 862 zł91 330 876 zł80 793 375 zł

5 Obszar Infrastruktury e-Cło Obszar Wsparcia Użytkowników i Klientów HELP-DESK Obszar Obsługi i Kontroli Obrotu Towarowego oraz Rejestracji Przedsiębiorców Obszar Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem Obszar Zarządzania Strategicznego, Procesowego i Zasobami Ludzkimi Obszar Zintegrowanej Obsługi Wyrobów Akcyzowymi Obszar Zarządzania Ryzykiem e-CŁO - OBSZARY

6 Obszar Infrastruktury e-Cło Obszar Wsparcia Użytkowników i Klientów HELP-DESK Obszar Obsługi i Kontroli Obrotu Towarowego oraz Rejestracji Przedsiębiorców Obszar Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem Obszar Zarządzania Strategicznego, Procesowego i Zasobami Ludzkimi Obszar Zintegrowanej Obsługi Wyrobów Akcyzowymi Obszar Zarządzania Ryzykiem e-CŁO - KOMPONENTY AES AIS NCTS 2 SZPROT EMCS PL OSOZ 2 ZEFIR 2 ZISAR HELP DESK SZPADA ARIADNA 2 HERMES 2 MCA PKI INFRA Test Reg ECIP / SEAP

7 ETAP REALIZACJI KOMPONENTÓWPROJEKT DOSTARCZONE EORI ISZTAR3 ICS ECS2 EMCS PL PKI HelpDesk PDR MCA TESTREG OSOZ2 REALIZOWANE ZEFIR2 HERMES2 INFRA ZISAR SZPROT NCTS2 AIS AES ISZTAR4 ECIP/SEAP PL ARI@DNA2 EMCSPL 2 e-CŁO – KAMIENIE MILOWE

8 SISC 2015 - TO-BE

9 E-CŁO - AKTUALNE RYZYKA Brak zmian legislacyjnych w obszarze centralizacji rozliczeń ceł i podatków oraz funkcji wierzyciela. Intensyfikacja prac legislacyjnych. Przesunięcie działań odbioru ZEFIR maksymalnie w terminy krańcowe roku 2014. Odbiory i płatności międzyetapowe. Uzgodnienie z WWPE, MAIC i MIR przesunięcia terminu realizacji na rok 2015 Opóźnienia w realizacji umów przez Wykonawców Monitorowanie prac Wykonawców. Zaangażowanie Zespołów (współpraca). Wymaganie terminów (kary umowne). Spotkania Komitetów Sterujących Umów. Niska jakość dostarczanych produktów Monitorowanie prac Wykonawców. Zaangażowanie Zespołów (współpraca). Wymaganie terminów (kary umowne). Spotkania Komitetów Sterujących Umów. Brak pełnej integracji komponentów biznesowych Programu e-Cło, w tym niegotowość lub niekompletność komponentów biznesowych do obsługi całego procesu biznesowego lub/i usługi realizowanej przez kilka systemów Monitorowanie prac Wykonawców. Kompleksowe testy integracyjne. Koordynacja i bieżąca współpraca i wymiana informacji pomiędzy zespołami projektowymi.

10 E-CŁO - POSTĘPY – KOMPONENTY - USŁUGI KOMPONENT – PILOT -HERMES2 -ZISAR -ZEFIR2 KOMPONENT – PRODUKCJA -OSOZ2 – w zakresie zabezpieczeń w grach hazardowych – lipiec 2014 USŁUGA -E-klient Służby Celnej – rejestracja dla potrzeb cła, akcyzy i gier – jesień 2014 -Zintegrowana obsługa w tranzycie – jesień 2014

11 e-CŁO – CECHY CARAKTERYSTYCZNE -Komponenty współpracujące ze sobą – NCTS2-AIS - zintegrowana usługa tranzytu -Wykorzystanie wspólnych rozwiązań – PDR, MCA, HELP-DESK, SEAP

12 e-CŁO – SEAP_PL

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM e-CŁO – POSTĘPY PRAC Warszawa 29.07.2014r. Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google