Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM e-CŁO – POSTĘPY PRAC

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM e-CŁO – POSTĘPY PRAC"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM e-CŁO – POSTĘPY PRAC
Warszawa r. Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej

2 e-CŁO - CELE Podniesienie jakości świadczonych usług
Jeden punkt dostępu do systemu informacyjnego Służby Celnej (SISC) dla przedsiębiorców i funkcjonariuszy Bardziej efektywna kontrola i dozór (analiza ryzyka, bezpieczeństwo) Usprawnienie funkcjonowania Służby Celnej

3 e-CŁO - PROGRAM (1) – PROJEKTY (22)
– mln. zł.

4 e-CŁO – BUDŻET 03.12.2013 168 mln. zł 154 498 890 zł 127 534 792 zł
Budżet Programu Środki zaangażowane pod umowy i przetargi Środki zakontraktowane w postaci umów Środki wydatkowane Wydatki certyfikowane przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie 168 mln. zł

5 e-CŁO - OBSZARY Obszar Obsługi i Kontroli Obrotu Towarowego oraz Rejestracji Przedsiębiorców Obszar Zintegrowanej Obsługi Wyrobów Akcyzowymi Obszar Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem Obszar Zarządzania Ryzykiem Obszar Wsparcia Użytkowników i Klientów HELP-DESK Obszar Zarządzania Strategicznego, Procesowego i Zasobami Ludzkimi Obszar Infrastruktury e-Cło

6 e-CŁO - KOMPONENTY Obszar Obsługi i Kontroli Obrotu Towarowego oraz Rejestracji Przedsiębiorców Obszar Zintegrowanej Obsługi Wyrobów Akcyzowymi Obszar Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem AES OSOZ 2 AIS NCTS 2 ZEFIR 2 SZPROT EMCS PL Obszar Zarządzania Ryzykiem ZISAR Obszar Wsparcia Użytkowników i Klientów HELP-DESK HELP DESK Obszar Zarządzania Strategicznego, Procesowego i Zasobami Ludzkimi SZPADA HERMES 2 ARIADNA 2 Obszar Infrastruktury e-Cło PKI Test Reg MCA ECIP / SEAP INFRA

7 ETAP REALIZACJI KOMPONENTÓW
e-CŁO – KAMIENIE MILOWE ETAP REALIZACJI KOMPONENTÓW PROJEKT DOSTARCZONE EORI ISZTAR3 ICS ECS2 EMCS PL PKI HelpDesk PDR MCA TESTREG OSOZ2 REALIZOWANE ZEFIR2 HERMES2 INFRA ZISAR SZPROT NCTS2 AIS AES ISZTAR4 ECIP/SEAP PL EMCSPL 2

8 SISC TO-BE

9 E-CŁO - AKTUALNE RYZYKA
Brak zmian legislacyjnych w obszarze centralizacji rozliczeń ceł i podatków oraz funkcji wierzyciela. Intensyfikacja prac legislacyjnych. Przesunięcie działań odbioru ZEFIR maksymalnie w terminy krańcowe roku 2014. Odbiory i płatności międzyetapowe. Uzgodnienie z WWPE, MAIC i MIR przesunięcia terminu realizacji na rok 2015 Opóźnienia w realizacji umów przez Wykonawców Monitorowanie prac Wykonawców. Zaangażowanie Zespołów (współpraca). Wymaganie terminów (kary umowne). Spotkania Komitetów Sterujących Umów. Niska jakość dostarczanych produktów Brak pełnej integracji komponentów biznesowych Programu e-Cło, w tym niegotowość lub niekompletność komponentów biznesowych do obsługi całego procesu biznesowego lub/i usługi realizowanej przez kilka systemów Kompleksowe testy integracyjne. Koordynacja i bieżąca współpraca i wymiana informacji pomiędzy zespołami projektowymi.

10 E-CŁO - POSTĘPY – KOMPONENTY - USŁUGI KOMPONENT – PILOT HERMES2 ZISAR
ZEFIR2 KOMPONENT – PRODUKCJA OSOZ2 – w zakresie zabezpieczeń w grach hazardowych – lipiec 2014 USŁUGA E-klient Służby Celnej – rejestracja dla potrzeb cła, akcyzy i gier – jesień 2014 Zintegrowana obsługa w tranzycie – jesień 2014 10

11 e-CŁO – CECHY CARAKTERYSTYCZNE
Komponenty współpracujące ze sobą – NCTS2-AIS - zintegrowana usługa tranzytu Wykorzystanie wspólnych rozwiązań – PDR, MCA, HELP-DESK, SEAP 11

12 e-CŁO – SEAP_PL

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM e-CŁO – POSTĘPY PRAC"

Podobne prezentacje


Reklamy Google