Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Strategii działania Służby Celnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Strategii działania Służby Celnej"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja Strategii działania Służby Celnej
na lata Służba Celna 2015+ (stan na 30 września 2010r.) Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej

2 Informacje ogólne - odpowiedzialność
Odpowiedzialność za realizację celów strategicznych spoczywa na osobach zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Służbie Celnej: Szefie Służby Celnej Zastępcy Szefa Służby Celnej Dyrektorach i Zastępcach Dyrektorów Departamentów: Służby Celnej, Polityki Celnej, Kontroli Celno – Akcyzowej i Kontroli Gier, Podatku Akcyzowego i Ekologicznego dyrektorach i zastępcach dyrektorów izb celnych naczelnikach i zastępcach naczelników urzędów celnych

3 Informacje ogólne - wskaźniki
w zakresie dotyczącym celów strategicznych osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej odpowiadają za pożądany poziom wskaźników realizacji strategii w zakresie tych celów koordynator celu odpowiedzialny jest za określanie sposobów realizacji celów, monitorowanie wskaźników realizacji celów oraz raportowanie wyznaczone cele realizowane są stopniowo poprzez realizację inicjatyw strategicznych, zgodnie z przyjętymi harmonogramami oraz bieżące doskonalenie procedur działania (także organizacji i zarządzania w Służbie Celnej) wskaźniki realizacji celów strategicznych monitorowane są od 2010 roku.

4 Informacje ogólne - inicjatywy
odpowiedzialność za realizację inicjatyw strategicznych ponosi właściciel danej inicjatywy strategicznej, jest on również odpowiedzialny za określanie sposobów realizacji działań, monitorowanie i raportowanie pracy Właściciel Liczba inicjatyw Liczba kroków milowych Liczba kroków milowych w 2010 r. Departament AE 1 4 2 Departament CA 32 12 Departament PC 3 24 8 Departament SC 9 59

5 Stan realizacji inicjatyw strategicznych
na dzień 30 września 2010r. Inicjatywa strategiczna 1. Wdrożenie Programu e-Cło Forma realizacji: Program Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013 Priorytet 1 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Postępy monitorowane w ramach Rady Programu Grudzień 2013

6 Program E-Cło - postępy
-ICS – zrealizowany – wdrożenie czerwiec 2010 r. ECS zarządzanie ryzykiem security&safety – realizacja – październik 2010 r. ISZTAR 3 – realizacja umowy – wdrożenie listopad 2010 r. EMCS – realizacja umowy – wdrożenie 1 styczeń 2011 r. HERMES – projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne, Sformułowano wymagania funkcjonalne i użytkowe dla systemu HRM, przygotowany opis przedmiotu zamówienia, przegląd systemów klasy ERP ZEFIR2 – projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne, przegląd systemów klasy ERP PDR– projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne SZPROT– projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne ZISAR– projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne MCA – projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne HELP-DESK – projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego, prace analityczno – koncepcyjne, prace nad OPZ PKI – projekt powołany, ZPR, budowa Zespołu Projektowego , prace analityczno – koncepcyjne, przygotowany OPZ Podpisanie Umowy na wsparcie Programu – 30 czerwca 2010 r.

7 Program E-Cło - zalecenia
-nacisk na realizację Programu -całkowity zakaz podejmowania inicjatyw dublujących program e-cło -ograniczanie inicjatyw lokalnych -zaangażowanie kierownictwa w realizowane projekty, w tym monitorowanie postępów i terminów -aktywne uczestnictwo w opiniowaniu dokumentów /wymagań funkcjonalnych, technicznych/ -izby nie wytypowane do realizacji danego zadania nie są recenzentem, są współodpowiedzialne za produkty Programu poprzez delegowanie kompetentnych przedstawicieli do Zespołów -wsparcie przez dyrektora IC osób odpowiedzialnych bezpośrednio za projekty -zaangażowanie głównych księgowych, komórek logistyki w proces zamówień publicznych -wsparcie głównych księgowych w procesie rozliczeń -rozliczanie szeregu wydatków na poziomie IC

8 Inicjatywa strategiczna
2. Wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego (ZKC) Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013 Priorytet 1 Właściciel Departament PC Komórki zaangażowane w prace Departamenty SC, CA, izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Koordynacja prac podczas przygotowywania przepisów wspólnotowych. REALIZACJA: W trakcie realizacji: - decyzją Szefa Służby Celnej powołanie Zespołu ds. wdrożenia ZKC - organizacja cyklicznych spotkań członków Zespołu i zapraszanych osób - wypracowywanie stanowisk PL w sprawach istotnych na spotkania Komitetu Kodeksu Celnego - kwartalne raportowanie Szefowi Służby Celnej postępu prac Listopad 2011

9 Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+
Inicjatywa strategiczna 3. Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego Forma realizacji: Zadanie Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013 Priorytet 1 Właściciel Departament AE Komórki zaangażowane w prace Departamenty CA, SC, izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Analiza obowiązujących regulacji prawnych pod kątem możliwych do zastosowania w praktyce uproszczeń w obszarze podatku akcyzowego i jego kontroli. REALIZACJA: Przeprowadzono spotkanie z naczelnikami urzędów celnych w dniach r. Podczas spotkania omówiono propozycje ułatwień w akcyzie. Propozycje te stanowią podstawę prac nad dokumentem końcowym. Opracowano ramy spotkania z przedstawicielami izb celnych w październiku br. Grudzień 2010 2. Analiza zakresu zadań Służby Celnej w obszarze poboru podatku akcyzowego, pozwalająca na stworzenie mechanizmów umożliwiających zwiększenie efektywności. Połączono oba kroki milowe. Podczas działań podejmowanych w ramach ułatwień dokonana została analiza zakresu zadań SC w obszarze akcyzy. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentu podsumowującego prace. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+ 3. Budowa i wdrożenie Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL, w tym wdrożenie implementowanych przepisów dyrektywy 2008/118/WE, tzw. Dyrektywy Horyzontalnej. REALIZACJA: Wykonawca rozpoczął instalację pierwszej wersji Systemu. Zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem. Oficjalne testy zgodności systemu rozpoczną się w listopadzie 2010 r. Styczeń 2011 9

10 Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+
Inicjatywa strategiczna 4. Modernizacja systemu poboru podatku od gier Forma realizacji: Zadanie Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2011 Priorytet 1 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace Departament CA izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Wstępne studium wykonalności obsługi elektronicznej formy rozliczania podatku od gier. REALIZACJA: W dniu br. odbyło się spotkanie z Zastępcą Dyrektora Informatyki MF, a w dniu br. z przedstawicielami MSWiA w sprawie wykorzystania platformy e-deklaracje do przekazywania deklaracji akcyzowych i podatku od gier. Trwa opracowywanie możliwości współpracy pomiędzy systemem e-PUAP a systemem Ministerstwa Finansów. Opracowywana jest analiza możliwości. Grudzień 2010 2. Analiza funkcjonowania systemu opodatkowania podatkiem od gier w zakresie legislacyjnym, organizacyjnym. W dniach br. odbyło się spotkanie w ODZKCiS w Otwocku z udziałem przedstawicieli wszystkich dyrektorów izb i urzędów celnych. W toku spotkania ustalono konieczność wypracowania 4 kierunków. Do końca października wpłynęły opracowania w zakresie: statystyki, szkoleń, polityki gier i finansów. Zakończenie etapu zaplanowano na połowę grudnia, po przeprowadzeniu konsultacji. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+ 10

11 Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+
Inicjatywa strategiczna 5. Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2013 Priorytet 1 Właściciel Departament CA Komórki zaangażowane w prace Departamenty SC, DI izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Identyfikacja potrzeb Służby Celnej w zakresie systemu kontroli urządzania gier hazardowych przez powołane zespoły robocze. REALIZACJA: Polecono osobom wyznaczonym przez dyrektorów izb celnych opracowanie wystąpień w zakresie: zidentyfikowanych zagrożeń kontroli rynku gier hazardowych i propozycji ich rozwiązań systemowych. Zagadnienia wskazane przez izby celne stanowią podstawę prac zespołu. Grudzień 2010 Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+ 11

12 Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+
Inicjatywa strategiczna 6. Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013 Priorytet 1 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace Departamenty PC, CA, AE izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Identyfikacja obszarów procesów biznesowych realizowanych przez Służbę Celną. REALIZACJA: Modyfikacja projektu ZPR SZPADA (rozszerzenie zakresu) o wątek zbudowania i wdrożenia zarządzania architekturą korporacyjną Systemu Informacyjnego Służby Celnej. Przygotowanie do opracowania mapy procesów biznesowych i standardu opisu procesu - zgromadzenie materiałów bazowych, wytypowanie osób do wykonania zadania oraz określenie formuły jego realizacji. Grudzień 2010 Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+ 12

13 Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+
Inicjatywa strategiczna 7. Wdrożenie spójnego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2015 Priorytet 1 Właściciel Departament CA Komórki zaangażowane w prace Departament PC izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Opracowanie założeń funkcjonalnych do stworzenia systemu informatycznego w ramach programu e-Cło w zakresie tworzenia i prowadzenia rejestrów ryzyka, obiegu informacji mających znaczenie dla kontroli prowadzonych przez Służbę Celną oraz punktowej analizy ryzyka. REALIZACJA: Dokonano wstępnej analizy systemów informatycznych oraz zidentyfikowano główne procesy biznesowe w zakresie prowadzenia analiz, rejestrów ryzyka, planowania strategicznego oraz metod analizy ryzyka (ASAR), w tym punktowej. Opisano większość z ww. procesów w ramach prac analitycznych. Trwa opracowywanie dokumentacji dotyczącej opisu funkcjonalności produktów projektu. Grudzień 2010 2. Opracowanie strategicznych założeń funkcjonowania centrum analitycznego do prowadzenia analiz strategicznych. Opracowano wstępne projekty „Polityki zarządzania ryzykiem zewnętrznym w Służbie Celnej” oraz „Koncepcji Centrum Analiz Ryzyka”, które stanowią element realizacji wdrożenia spójnego systemu zarządzania ryzykiem w Służbie Celnej. Zaplanowano konsultacje z przedstawicielami wybranych izb celnych w celu nadania obu dokumentom ostatecznego kształtu przed dalszymi uzgodnieniami. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+ 13

14 Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+
3. Analiza prawna oraz określenie zadań i umiejscowienia oficerów łącznikowych. REALIZACJA: W Dep. PC opracowano dokument "Priorytety i Działania Polskiej Służby Celnej w obszarze Współpracy Międzynarodowej" - w dokumencie określono zasady wysyłania łącznikowych funkcjonariuszy celnych. Grudzień 2010 4. Opracowanie założeń funkcjonalnych do modułu postępowania audytowego tworzonego w ramach informatycznego systemu Centralnego Rejestru Kontroli i Postępowań (CRKP). Przeprowadzono identyfikację i analizę zakresu potrzeb. Opracowano wstępny projekt dokumentu Założenia funkcjonalne do modułu postępowania audytowego tworzonego w ramach systemu CRKP. Wdrażanie Strategii Służba Celna 2015+ 14

15 Inicjatywa strategiczna
8. Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2013 Priorytet 1 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace Departamenty AE, CA, PC, izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Identyfikacja potrzeb w zakresie jednolitego systemu kontroli zarządczej - zidentyfikowanie kultury organizacyjnej. REALIZACJA: Analiza informacji dyrektorów izb celnych oraz wydanych przez z nich decyzji oraz poleceń służbowych wskazuje na potrzebę opracowania jednolitego systemu kontroli zarządczej na poziomie MF. Czerwiec 2010 2. Wypracowanie koncepcji budowy jednolitego systemu kontroli zarządczej. Przedstawiono informację nt. stanu zaawansowania prac w zakresie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w izbach celnych, uzyskaną z Biura Dyrektora Generalnego MF. Przeprowadzono „burzę mózgów” nt. koncepcji opracowania jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej. Grudzień 2010

16 Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia
Inicjatywa strategiczna 9. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: wdrożenie zmodyfikowanego systemu szkoleń. Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2014 Priorytet 1 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace Departamenty PC, CA, AE izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Zatwierdzenie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowej Zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji celnej – HERMES2 (HR). REALIZACJA: Opracowano: wymogi i kryteria do specyfikacji warunków zamówienia oraz wymagania funkcjonalne i użytkowe dla przyszłego systemu HRM, przygotowano do zestawienia dokument Inicjujący projekt. Przewidywany termin zakończenia prac – r. - termin zależny od decyzji Rady Programu e-Cło w sprawie zgłoszonego Zagadnienia Projektowego (ok. 1 miesiąca po podjęciu decyzji). Czerwiec 2010 2. Wdrożenie zmodyfikowanego Systemu szkolenia w Służbie Celnej. System szkolenia wdrożono, ponadto w celu jednolitej realizacji szkoleń w całej SC opracowano prezentacje szkoleń oraz konspekty dla wykładowców. 16

17 3. Wejście w życie regulacji prawnych dotyczących stosunku służbowego związanych z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej. REALIZACJA: Uzgodnienia wewnątrzresortowe projektu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad opisu i wartościowania stanowisk służbowych. Październik 2010 4. Wdrożenie uregulowań w zakresie procesu zarządzania zasobami ludzkimi – realizacja. Końcowy etap procesu legislacyjnego w zakresie regulacji zasad opisu i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych; Prowadzone postępowania kwalifikacyjne do Służby Celnej zgodnie z nowymi uregulowaniami. Grudzień 2010 17

18 Inicjatywa strategiczna
10. Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM). Forma realizacji: Program Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013 Priorytet 2 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowane w prace Departamenty PC, CA izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych z tworzeniem przejść granicznych. REALIZACJA: Opracowano procedury stosowane w Służbie Celnej związanych z tworzeniem przejść granicznych. Wrzesień 2010 2. Opracowanie procedur stosowanych w Służbie Celnej związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania przejść granicznych. Opracowano procedury stosowane w Służbie Celnej związane z zapewnieniem właściwego funkcjonowania przejść granicznych. Wrzesień 2010 3. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla Obiektów Granicznych Administracji Celnej - CAIFS 2. REALIZACJA: Projekt zrealizowano. Kroki milowe osiągnięto zgodnie z planem wdrażania projektu. Grudzień 2010 18

19 Inicjatywa strategiczna
Budowa i wdrożenie Single Window/One-Stop-Shop (SW) („System Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą”) Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2015 Priorytet 2 Właściciel Departament PC Komórki zaangażowane w prace Departamenty CA, SC, AE Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Zaakceptowanie „Koncepcji wdrożenia w Polsce systemu Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą”. REALIZACJA: Zarządzeniem nr 1 Dyrektora Departamentu PC z dnia r. w ramach Departamentu PC został powołany Zespół do spraw związanych z opracowaniem koncepcji Single Window w Polsce. Opracowano materiał informacyjny pt. KONCEPCJA SINGLE WINDOW. Zorganizowano w dniu r. przez Departament PC konferencję nt. koncepcji Single Window w Polsce, w którym udział wzięli przedstawiciele urzędów realizujących zadania związane z obrotem towarowy z zagranicą oraz cło holenderskie. Przeprowadzono analizę dokumentów funkcjonujących w obrocie towarowym z zagranicą. Przygotowano materiał pt. Koncepcja Single Window - Materiał na Komitet Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności. Wrzesień 2010

20 Inicjatywa strategiczna
12. Opracowanie i wdrożenie spójnego wizerunku Służby Celnej Forma realizacji: Program Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013 Priorytet 2 Właściciel Departamentu SC Komórki zaangażowane w prace Departamenty AE, PC, CA i Biuro Ministra w Ministerstwie Finansów izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Wstępna identyfikacja potrzeb wizerunkowych. REALIZACJA: Opracowano na podstawie analizy obecnego wizerunku Służby Celnej w mediach elektronicznych, prasie oraz portalach internetowych w latach Lipiec 2010 2. Opracowanie wstępnej koncepcji programu budowania wizerunku. Opracowano na podstawie wstępnej identyfikacji potrzeb wizerunkowych wynikającej z analizy mediów. Sierpień 2010 3. Akceptacja wstępnej koncepcji programu budowania wizerunku. Koncepcja została zaakceptowana przez Dyrektora Departamentu SC, który polecił program poddać opinii społecznej przez wyspecjalizowaną instytucję (środki finansowe przekazano do IC w Przemyślu celem przeprowadzenia badania opinii społecznej). Wrzesień 2010

21 Inicjatywa strategiczna
13. Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej Forma realizacji: Zadanie Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2011 Priorytet 2 Właściciel Departament CA Komórki zaangażowane w prace izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Opracowanie koncepcji prowadzenia obserwacji w Służbie Celnej. REALIZACJA: Koncepcja podpisana przez Szefa Służby Celnej 13 lipca 2010r. Lipiec 2010 2. Opracowanie instrukcji w sprawie prowadzenia obserwacji. Opracowano wersję Instrukcji, która może wymagać doprecyzowania w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie czynności obserwowania i rejestrowania przez funkcjonariuszy celnych zdarzeń w miejscach publicznych. Planowany termin r. Wrzesień 2010 3. Opracowanie systemu szkoleń dla funkcjonariuszy celnych komórek zwalczania przestępczości (IZP) realizujących obserwację. Na ukończeniu są prace nad modułem szkolenia specjalistycznego na potrzeby Departamentu CA, który oznakowany zostanie klauzulą niejawności. Październik 2010

22 Inicjatywa strategiczna
14. Rozszerzenie kompetencji w zakresie zwalczania korupcji Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2013 Priorytet 2 Właściciel Departament CA Komórki zaangażowane w prace Departamenty PC, SC, AE izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Zatwierdzenie Programu Antykorupcyjnego Służby Celnej do realizacji. REALIZACJA: W dniu r. Szef Służby Celnej zatwierdził Program. Czerwiec 2010 2. Zatwierdzenie struktury i kompetencji dla osób realizujących Program. Opracowano i przekazano do uzgodnień wewnętrznych koncepcję funkcjonowania Inspekcji Wewnętrznej jako wyodrębnionej struktury nadzorującej i realizującej Program. Lipiec 2010 3. Opracowanie planu realizacji Programu i harmonogramu. Zatwierdzony Program antykorupcyjny zawiera plan realizacji wskazujący terminy, koszty oraz osoby odpowiedzialne. Do dnia r. planowane jest opracowanie harmonogramu działań na 2011 r. Sierpień 2010 4. Opracowanie koncepcji funkcjonowania Inspekcji Wewnętrznej. Opracowano projekt koncepcji funkcjonowania Inspekcji Wewnętrznej, który zostanie przekazany do uzgodnień wewnętrznych. Grudzień 2010

23 Inicjatywa strategiczna
15. Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Rozpoczęcie Termin 2010 Priorytet 2 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowan e w prace Departamenty CA, PC, AE izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Opracowanie projektu procedur zarządzania zmianami w Służbie Celnej. REALIZACJA: Opracowano projekt procedury zarządzania zmianą w Służbie Celnej. Doprecyzowania wymaga plan komunikacji społecznej w procesie zarządzania zmianą. Sierpień 2010

24 Inicjatywa strategiczna
16. Wdrożenie budżetu zadaniowego w Służbie Celnej. Forma realizacji: Projekt Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2013 Priorytet 3 Właściciel Departament SC Komórki zaangażowan e w prace Departament FR izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Pilotażowe wdrożenie budżetu zadaniowego w Izbie Celnej w Szczecinie. REALIZACJA: Opracowano kryteria dotyczące alokacji środków do poszczególnych działań na 2010 rok. Dokonano alokacji planu finansowego do poszczególnych działań w oparciu o wypracowane kryteria. W IC w Szczecinie wprowadzone zostało rozwiązanie polegające na prowadzeniu ewidencji planu finansowego, zaangażowania i wykonania wydatków na 2010 rok w ujęciu zadaniowym. W dniach r. odbyło się spotkanie poświęcone pilotażowemu wdrażaniu budżetu zadaniowego w jednostkach resortu finansów m.in. w IC w Szczecinie. Grudzień 2010

25 Inicjatywa strategiczna
17. Współpraca z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczególności z państwami sąsiednimi. Forma realizacji: Zadanie Stan realizacji: Kontynuacja Termin 2015 Priorytet 3 Właściciel Departament PC Komórki zaangażowane w prace Departamenty CA, SC izby celne Główne etapy realizacji Lp. Etap (krok milowy) Termin zakończenia 1. Analiza potrzeb i zakresu udziału Służby Celnej w Partnerstwie Wschodnim. REALIZACJA: Podpisano Porozumienie o wprowadzeniu  kompatybilnych systemów wczesnego ostrzegania o zaistnieniu sytuacji nadzwyczajnej na granicy polsko-ukraińskiej. Przygotowywany jest podobny system w relacjach z Białorusią. Odbyło się robocze spotkanie szefów służb celnych Polski i Rosji – uzgodniono przeprowadzenie pilotażu projektu „zielony korytarz” w przejściu drogowym w  Bezledach. Kontynuowano współpracę z PSC Ukrainy w organizowaniu wizyt studyjnych i szkoleniowych dla strony ukraińskiej w celu zapoznawania z doświadczeniami w zakresie kontroli celnej, odpraw celnych i systemów informatycznych. W ramach Inicjatywy Flagowej IBM (Zintegrowane zarządzanie granicami), zorganizowano w Rzeszowie w czerwcu br. seminarium dla państw partnerskich. Jego celem było zapoznanie tych państw z ideą oraz metodologią wspólnych projektów benchmarkingowych, polegających na analizie porównawczej funkcjonowania drogowych przejść granicznych. Przedstawiciele administracji celnych wszystkich krajów PW brali udział w spotkaniu i prezentowali stan współpracy granicznej z krajami sąsiadującymi. Wyrazili wstępną gotowość do przeprowadzenia analizy funkcjonowania przejść granicznych na granicach ze swymi sąsiadami. W czerwcu 2010r. odbyło się w Brukseli II spotkanie Panelu IBM, podczas którego zaprezentowano efekty działań przeprowadzonych w I połowie 2010r. Delegacja polska przedstawiła raport z seminarium w Rzeszowie. Maj 2010 25

26 2. Koncepcja nowych inicjatyw przekazana do MSZ (dalej do KE), pozyskanie partnerów, środków finansowania. REALIZACJA: Propozycje działań zostały przekazane do MSZ. Następnie znalazły się one w opracowanym przez MSZ dokumencie „Wstępna lista zgłoszonych przez Polskę oraz potencjalnych działań, projektów i programów do realizacji w ramach Partnerstwa Wschodniego”. Czerwiec 2010 26

27 Wskaźniki realizacji Strategii
określono z wykorzystaniem metodyki BSC określono w sposób umożliwiający ich monitorowanie koordynatorzy celów strategicznych są odpowiedzialni za monitorowanie realizacji Strategii pożądany poziom wskaźników spoczywa na szeroko rozumianej kadrze kierowniczej Służby Celnej 27 27

28 Wskaźniki c.d. wartości wskaźników monitoruje Wydział Monitorowania, Analiz i Statystyki Departamentu Służby Celnej – monitorowanie całościowe: a. w ramach posiadanych danych b. pozyskanych danych z departamentów CA, PC, AE. wskaźniki monitorują poszczególne Departamenty – monitorowanie departamentalne. 28

29 Wielkość wskaźników za I półrocze 2010r.
Lp. Cele Mierniki Nazwa Wartość miernika Bazowa II kwartał 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1. (S1) Zapewnienie skutecznego i efektywnego poboru należności celnych i podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu państwa i Unii Europejskiej. Udział wpłat należności w stosunku do zadeklarowanych należności oraz obliczonych przez organ celny w drodze decyzji. 91,15% 81,16% 92,50% 93,00% 93,50% 94,00% 94,50% Udział zaległych należności objętych tytułami wykonawczymi w stosunku do ogólnej kwoty zaległych należności. 50,00% 41,54% 54,00% 56,00% 58,00% 60,00% 62,00% Udział wyegzekwowanych należności objętych tytułami wykonawczymi do ogólnej kwoty zaległości objętych tytułami wykonawczymi. 2,87% 0,81% 4,31% 5,34% 6,89% 9,22% 12,86% 2. (S3) Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona rynku krajowego i unijnego, w tym poprzez aktywne wykorzystanie środków pozataryfowych. Liczba ujawnień wybranych grup towarów niespełniających wymagań określonych w przepisach odrębnych . 304 130 340 360 380 400 420 3 (S5) Usprawnienie działań kontrolnych w szczególności wykonywanych na przejściach granicznych. Czas obsługi zgłoszenia celnego w oddziałach celnych obsługujących przejścia graniczne od wpływu zgłoszenia do zwolnienia towaru (w minutach). 44 18 minut wśród obsłużonych do 24 godzin 42 41 40 39 38  4. (B3) Zwiększanie udziału analizy ryzyka w procesie kontroli, audytu i ułatwień. Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby działań kontrolnych. 24,00% 19,65% 26,00% 27,00% 28,00% 29,00% 30,00% Udział kontroli z wynikiem pozytywnym do liczby kontroli wynikających z dyrektyw systemowych. 2,56% 6,81% 4,32% 5,85% 7,92% 10,73% 14,52%

30 Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego 752 190 4 264 5 206 25
Nr inicjatywy INICJATYWA STRATEGICZNA Środki finansowe planowane na 2010r. (w tys. zł) Środki finansowe wydatkowane na dzień r. ( w tys. zł) Budżet państwa Środki pomocowe Razem współfinansowanie pozostałe 1 Wdrożenie Programu e-Cło 3 064 17 470 20 533 395 2239 2634 2 Wdrożenie Zmodernizowanego Kodeksu Celnego (ZKC) 757 30 4289 5076 3 Modernizacja systemu poboru podatku akcyzowego 752 190 4 264 5 206 25 4 Modernizacja systemu poboru podatku od gier 45 11 5 Modernizacja kontroli urządzania gier hazardowych w ramach systemu kontroli 70 6 Modelowanie i wdrażanie procesów biznesowych w kierunku zarządzania procesowego 65 413 478 7 Budowa i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem dla potrzeb kontroli, postępowania audytowego, ułatwień i uproszczeń 481 204 2612 3297 8 Wdrożenie jednolitego systemu kontroli zarządczej w Służbie Celnej 50 9 Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: wdrożenie zmodyfikowanego systemu szkoleń 146 5 273 829 6 249 39

31 Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM).
Nr inicjatywy INICJATYWA STRATEGICZNA Środki finansowe planowane na 2010r. (w tys. zł) Środki finansowe wydatkowane na dzień r. ( w tys. zł) Budżet państwa Środki pomocowe Razem współfinansowanie pozostałe 10 Zintegrowane zarządzanie granicą – Integrated Border Management (IBM). 2 508 18 14 213 16 739 2951 9 16 721 19 681 11 Budowa i wdrożenie Single Window/One-Stop-Shop („System Pojedynczego okienka w obrocie towarowym z zagranicą”) 42 12 Opracowanie i wdrożenie spójnego wizerunku Służby Celnej 169 22 13 Opracowanie zasad i wdrożenie skutecznego wykorzystania uprawnień rozpoznawczych oraz współpracy operacyjnej 120 14 Rozszerzenie kompetencji w zakresie zwalczania korupcji 130 15 Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania zmianami 70 7 16 Wdrożenie budżetu zadaniowego w Służbie Celnej 20 17 Współpraca z państwami objętymi Partnerstwem Wschodnim, w szczególności z państwami sąsiednimi 50  58344 Razem: 22438

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja Strategii działania Służby Celnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google