Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bydgoszcz, 7.10.2013 r. Rola laboratoriów RCI-II w rozwoju badań naukowych Uniwersytetu Dariusz Boroński Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bydgoszcz, 7.10.2013 r. Rola laboratoriów RCI-II w rozwoju badań naukowych Uniwersytetu Dariusz Boroński Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Bydgoszcz, 7.10.2013 r. Rola laboratoriów RCI-II w rozwoju badań naukowych Uniwersytetu Dariusz Boroński Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

2 Cele projektu -rozwój i zwiększenie powiązań pomiędzy ofertą naukowo-badawczą UTP a potrzebami gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego, w tym wytworzenie nowych zasobów wiedzy naukowej i praktycznej w obszarach dyscyplin technicznych, rolniczych i przyrodniczych, przyczyniać się do osiągania celu nadrzędnego, jakim jest wzrost konkurencyjności gospodarki i innowacyjności przedsiębiorstw regionu -usprawnienie systemu transformacji i transferu wiedzy dla potrzeb jednostek gospodarczych z Kujaw i Pomorza, w tym poprzez poprawę zdolności do realizacji projektów badawczych na najwyższym poziomie naukowym oraz na zaspokojenie obecnych oraz przewidywanych potrzeb ze strony otoczenia gospodarczego, w tym w szczególności wśród jednostek które nie posiadają odpowiedniego zaplecza badawczego i wystarczającego potencjału naukowego efekt: UTP -> B+R+I dla gospodarki regionu (R&D&I) 7.10.2013 r., Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 2 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Przedmiot projektuOtoczenie gospodarczeDziałania proinnowacyjneZakres projektuCel projektuSystem transformacji

3 Przedmiot projektuOtoczenie gospodarczeDziałania proinnowacyjneZakres projektuCel projektu 7.10.2013 r., Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 3 System transformacji Przedmiot projektu -utworzenie sieci laboratoriów badawczych w obszarze nauk technicznych i przyrodniczych w ramach struktur organizacyjnych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy -wzmocnienie potencjału ilościowego i jakościowego uczelni w zakresie infrastruktury badawczej, umożliwiającego prowadzenie badań na rzecz otoczenia gospodarczego na najwyższym poziomie naukowym Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

4 Zakres projektu -modernizacja i adaptacja pomieszczeń na jednostkach UTP (od IV kwartału 2009 roku) -zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia dla 28 laboratoriów (od I kwartału 2010 roku do końca 2013 roku) szczegóły przedsięwzięcia: http://rci-2etap.utp.edu.pl 7.10.2013 r., Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 4 Przedmiot projektuOtoczenie gospodarczeDziałania proinnowacyjneZakres projektuCel projektuSystem transformacji Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

5 Proinnowacyjny system transformacji wiedzy transformacja wiedzy (European Commission – Directorate General Joint Research Centre): process of transforming scientific results into commercial products/services proces przekształcania wyników badań naukowych w komercyjne produkty / usługi -społeczeństwo wiedzy : przedsiębiorstwa oparte na wiedzy -tworzenie wiedzy w instytucjach nauki (badania naukowe i rozwojowe) -tworzenie wiedzy w gospodarce i „na zlecenie” gospodarki (badania i projektowanie innowacyjne) -magazynowanie wiedzy -badania wyprzedzające 7.10.2013 r., Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 5 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Przedmiot projektuOtoczenie gospodarczeDziałania proinnowacyjneZakres projektuCel projektuSystem transformacji

6 Rozwój badań naukowych – key enabling technologies (KET) -Nanotechnology -Micro and nanoelectronics -Industrial biotechnology -Photonics -Advanced Materials -Advanced Manufacturing systems 7.10.2013 r., Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 6 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Przedmiot projektuOtoczenie gospodarczeDziałania proinnowacyjneZakres projektuCel projektuSystem transformacji

7 Rozwój badań naukowych 7.10.2013 r., Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 7 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Przedmiot projektuOtoczenie gospodarczeDziałania proinnowacyjneZakres projektuCel projektuSystem transformacji Udział środków publicznych w finasowaniu działalności badawczej (źródło: raport KET UE)

8 Rozwój badań naukowych 7.10.2013 r., Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 8 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Przedmiot projektuOtoczenie gospodarczeDziałania proinnowacyjneZakres projektuCel projektuSystem transformacji Przykładowa strategia finansowania przedsięwzięć z zakresu mikroelektroniki (źródło: raport KET UE)

9 Rozwój badań naukowych -rozwój infrastruktury -działania operacyjne -działania wspomagające -współpraca z funduszami inwestycyjnymi -udział w platformach technologicznych -wspólna przestrzeń B+R+W (RCI III) Przedmiot projektuOtoczenie gospodarczeDziałania proinnowacyjneZakres projektuCel projektuSystem transformacji 7.10.2013 r., Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 9 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013


Pobierz ppt "Bydgoszcz, 7.10.2013 r. Rola laboratoriów RCI-II w rozwoju badań naukowych Uniwersytetu Dariusz Boroński Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google