Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE IMPLIKACJE DYREKTYWY INSPIRE Jerzy Gaździcki Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE IMPLIKACJE DYREKTYWY INSPIRE Jerzy Gaździcki Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej."— Zapis prezentacji:

1 KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE IMPLIKACJE DYREKTYWY INSPIRE Jerzy Gaździcki Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

2 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI2 Zjednoczona w różnorodności: Wspólnota Europejska Infrastruktura INSPIRE

3 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI3 POJĘCIE DYREKTYWY AKT PRAWA WSPÓLNOTOWEGO, WIĄŻĄCY KAŻDE PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE W ODNIESIENIU DO REZULTATU, KTÓRY MA BYĆ OSIĄGNIĘTY PRZR POZOSTAWIENIU ORGANOM KRAJOWYM SWOBODY WYBORU FORMY I ŚRODKÓW

4 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI4 CEL DYREKTYWY INSPIRE DYREKTYWA USTANAWIA OGÓLNE ZASADY TWORZENIA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WE WSPÓLNOCIE DLA CELÓW WSPÓLNOTOWYCH POLITYK OCHRONY SRODOWISKA ORAZ POLITYK I DZIAŁAŃ MOGĄCYCH MIEĆ BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE ART.1

5 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI5 INSPIRE A INFRASTRUKTURY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPÓLNOTY (INSPIRE) POWINNA BYĆ OPARTA NA INFRASTRUKTURACH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, KTÓRE ZOSTANĄ DOSTOSOWANE DO WSPÓLNYCH ZASAD I UZUPELNIONE ELEMENTAMI POCHODZĄCYMI Z POZIOMU EUROPEJSKIEGO. TE ELEMENTY POWINNY ZAGWARANTOWAĆ, IŻ INFRASTRUKTURY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH BĘDĄ KOMPATYBILNE I MOŻLIWE DO WYKORZYSTANIA W KONTEKŚCIE TRANSGRANICZNYM INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPÓLNOTY (INSPIRE) POWINNA BYĆ OPARTA NA INFRASTRUKTURACH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, KTÓRE ZOSTANĄ DOSTOSOWANE DO WSPÓLNYCH ZASAD I UZUPELNIONE ELEMENTAMI POCHODZĄCYMI Z POZIOMU EUROPEJSKIEGO. TE ELEMENTY POWINNY ZAGWARANTOWAĆ, IŻ INFRASTRUKTURY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH BĘDĄ KOMPATYBILNE I MOŻLIWE DO WYKORZYSTANIA W KONTEKŚCIE TRANSGRANICZNYMPREAMBUŁA

6 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI6 INFRASTRUKTURA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INFRASTRUKTURY W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH POWINNY BYĆ TAK UTWORZONE, ABY ZAPEWNIAĆ PRZECHOWYWANIE DANYCH, DOSTĘP DO NICH I ZARZĄDZANIE NIMI WE WŁAŚCIWY SPOSÓB, UMOŻLIWIAJĄCY ŁĄCZENIE DANYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ WEWNĄTRZ WSPÓLNOTY I ICH WYKORZYSTYWANIE PRZEZ WIELU UŻYTKOWNIKÓW NA RÓŻNYCH POZIOMACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... PREAMBUŁA

7 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI7 POZIOMY POLSKIEJ INFRASTRUKTURY JAKO KOMPONENTU INSPIRE

8 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI8 PODZIAŁ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY ZE WZGLĘDU NA RODZAJE INFORMACJI

9 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI9 FAZY PRAC INSPIRE PRZYGOTOWAWCZA (2005-2006) - OPRACOWANIE PRZEPISÓW IMPLEMENTACYJNYCHPRZYGOTOWAWCZA (2005-2006) - OPRACOWANIE PRZEPISÓW IMPLEMENTACYJNYCH PRZENIESIENIA PRAWA (2007-2008) – WPROWADZENIE DYREKTYWY DO PRAWA PAŃSTW CZLONKOWSKICHPRZENIESIENIA PRAWA (2007-2008) – WPROWADZENIE DYREKTYWY DO PRAWA PAŃSTW CZLONKOWSKICH WDROŻENIOWA (2009-2013) – REALIZACJA DYREKTYWY W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH ORAZ NA POZIOMIE KOMISJIWDROŻENIOWA (2009-2013) – REALIZACJA DYREKTYWY W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH ORAZ NA POZIOMIE KOMISJI

10 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI10 PRZEPISY IMPLEMENTACYJNE METADANE DLA DANYCH PRZESTRZENNYCH I USŁUGMETADANE DLA DANYCH PRZESTRZENNYCH I USŁUG SPECYFIKACJA I HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCHSPECYFIKACJA I HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH USŁUGI SIECIOWE I INTEROPERACYJNOŚĆUSŁUGI SIECIOWE I INTEROPERACYJNOŚĆ WSPÓŁUŻYTKOWANIE DANYCH I USŁUGWSPÓŁUŻYTKOWANIE DANYCH I USŁUG MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆMONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

11 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI11 PROCES TWORZENIA PRZEPISÓW IMPLEMENTACYJNYCH INSPIRE (HUGO DE GROOF)

12 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI12 ZAINTERESOWANIE ŚRODOWISK EUROPEJSKICH ZGLOSZENIA UDZIAŁU: SPOŁECZNOŚCI WSPÓLNEGO ZAINTERESOWANIA DANYMI PRZESTRZENNYMISDIC133SPOŁECZNOŚCI WSPÓLNEGO ZAINTERESOWANIA DANYMI PRZESTRZENNYMISDIC133 ORGANIZACJE UPRAWNIONELMO 82ORGANIZACJE UPRAWNIONELMO 82 EKSPERCI180EKSPERCI180 MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 90MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 90 UŻYTECZNE PROJEKTY 91UŻYTECZNE PROJEKTY 91

13 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI13 SDIC PTIP SKŁAD: 14 ORGANIZACJI ZGŁOSZENIE: EKSPERTÓWEKSPERTÓW PROJEKTÓW TESTOWYCHPROJEKTÓW TESTOWYCH UDZIAŁU W OPINIOWANIU, ANALIZACH I UPOWSZECHNIANIU WIEDZYUDZIAŁU W OPINIOWANIU, ANALIZACH I UPOWSZECHNIANIU WIEDZY

14 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI14 NOWELIZACJA PRAWA GIK WPROWADZENIE DO PROJEKTU USTAWY DEFINICJI I PRZEPISÓW OKREŚLAJĄCYCH INFORMACJĘ PRZESTRZENNĄ ORAZ KRAJOWĄ INFRASTRUKTURĘ INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W JEJ POWIĄZANIU Z KRAJOWYM SYSTEMEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJWPROWADZENIE DO PROJEKTU USTAWY DEFINICJI I PRZEPISÓW OKREŚLAJĄCYCH INFORMACJĘ PRZESTRZENNĄ ORAZ KRAJOWĄ INFRASTRUKTURĘ INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W JEJ POWIĄZANIU Z KRAJOWYM SYSTEMEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Art. 2, 10a DELEGACJA USTAWOWA DLA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE OKREŚLENIA W DRODZE ROZPORZĄDZENIA SPOSOBU I TRYBU TWORZENIA I PROWADZENIA KRAJOWEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJDELEGACJA USTAWOWA DLA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE OKREŚLENIA W DRODZE ROZPORZĄDZENIA SPOSOBU I TRYBU TWORZENIA I PROWADZENIA KRAJOWEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Art. 10c CEL: UŁATWIENIE IMPLEMENTACJI PRAWA UE

15 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI15 PRACE STUDIALNE STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU PODSTAWY POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DEFINICJA PROJEKTU STANOWIĄCEGO PIERWSZĄ FAZĘ TWORZENIA INFRASTRUKTURY W POWIĄZANIU Z INSPIREDEFINICJA PROJEKTU STANOWIĄCEGO PIERWSZĄ FAZĘ TWORZENIA INFRASTRUKTURY W POWIĄZANIU Z INSPIRE CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Z OKRESLENIEM ASPEKTÓW ORGANIZACYJNYCJ I PRAWNYCH, KOSZTÓW, HARONOGRAMU PRAC, REZULTATÓW I PRODUKTÓWCHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Z OKRESLENIEM ASPEKTÓW ORGANIZACYJNYCJ I PRAWNYCH, KOSZTÓW, HARONOGRAMU PRAC, REZULTATÓW I PRODUKTÓW ANALIZY TECHNICZNE I EKONOMICZNEANALIZY TECHNICZNE I EKONOMICZNE ZESTAWIENIE BAZ DANYCH O ODPOWIEDNIEJ TREŚCIZESTAWIENIE BAZ DANYCH O ODPOWIEDNIEJ TREŚCI PRACE NAD SYSTEMAMI I INFRASTRUKTURAMI REGIONALNYMI

16 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI16 POLSKA PAŃSTWEM GRANICZNYM INSPIRE POTRZEBA WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWAMI SĄSIEDNIMIPOTRZEBA WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWAMI SĄSIEDNIMI OBUSTRONNE KORZYŚCIOBUSTRONNE KORZYŚCI FORMY WSPÓŁPRACYFORMY WSPÓŁPRACY MOŻLIWE TRUDNOŚCIMOŻLIWE TRUDNOŚCI

17 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI17 POLSKA BENEFICJENTEM INSPIRE (1) PODSTAWOWE KORZYŚCI: UŁATWIENIE DOSTĘPU DO DANYCH PRZESTRZENNYCH I ZWIĄZANYCH Z NIMI USŁUGUŁATWIENIE DOSTĘPU DO DANYCH PRZESTRZENNYCH I ZWIĄZANYCH Z NIMI USŁUG PODNIESIENIE ICH JAKOŚCIPODNIESIENIE ICH JAKOŚCI

18 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI18 POLSKA BENEFICJENTEM INSPIRE (2) DODATKOWE KORZYŚCI: 1.TWORZENIE I WDRAŻANIE INFRASTRUKTUR NA RÓŻNYCH POZIOMACH 2.DOSKONALENIE TECHNOLOGII 3.PRZEZWYCIĘŻANIE PODZIAŁÓW RESORTOWYCH I INNYCH 4.WPROWADZANIE STOSOWNYCH REGULACJI PRAWNYCH I STANDARDÓW

19 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI19 POLSKA BENEFICJENTEM INSPIRE (3) 5. ROZWIJANIE RYNKU DANYCH, PRODUKTÓW I USŁUG 6.UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 7.ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY W RAMACH WSPÓLNOTY OSZACOWANIE KOSZTÓW NA PODSTAWIE: PRZEPISÓW IMPLEMENTACYJNYCHPRZEPISÓW IMPLEMENTACYJNYCH PROJEKTU I WDRAŻANIA POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJPROJEKTU I WDRAŻANIA POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

20 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI20 PODSUMOWANIE DYREKTYWA INSPIRE STANOWI WYZWANIE DLA POLSKICH WŁADZ, INSTYTUCJI, PRZEDSIĘBIORSTW I ŚRODOWISK ZAWODOWYCHDYREKTYWA INSPIRE STANOWI WYZWANIE DLA POLSKICH WŁADZ, INSTYTUCJI, PRZEDSIĘBIORSTW I ŚRODOWISK ZAWODOWYCH PRZYSZEDŁ CZAS NA DZIAŁANIA KONKRETNEPRZYSZEDŁ CZAS NA DZIAŁANIA KONKRETNE INSPIRE JAKO KONCEPCJA JEST ŻRÓDŁEM INSPIRACJIINSPIRE JAKO KONCEPCJA JEST ŻRÓDŁEM INSPIRACJI

21 2.06.2005JERZY GAŹDZICKI21 FONTANNA INSPIRACJI - Constant Montald, 1907 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België


Pobierz ppt "KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE IMPLIKACJE DYREKTYWY INSPIRE Jerzy Gaździcki Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google