Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE IMPLIKACJE DYREKTYWY INSPIRE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE IMPLIKACJE DYREKTYWY INSPIRE"— Zapis prezentacji:

1 KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE IMPLIKACJE DYREKTYWY INSPIRE
Jerzy Gaździcki Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

2 Zjednoczona w różnorodności: •. Wspólnota Europejska •
Zjednoczona w różnorodności: • Wspólnota Europejska • Infrastruktura INSPIRE JERZY GAŹDZICKI

3 POJĘCIE DYREKTYWY AKT PRAWA WSPÓLNOTOWEGO, WIĄŻĄCY KAŻDE PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE W ODNIESIENIU DO REZULTATU, KTÓRY MA BYĆ OSIĄGNIĘTY PRZR POZOSTAWIENIU ORGANOM KRAJOWYM SWOBODY WYBORU FORMY I ŚRODKÓW JERZY GAŹDZICKI

4 CEL DYREKTYWY INSPIRE DYREKTYWA USTANAWIA OGÓLNE ZASADY TWORZENIA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WE WSPÓLNOCIE DLA CELÓW WSPÓLNOTOWYCH POLITYK OCHRONY SRODOWISKA ORAZ POLITYK I DZIAŁAŃ MOGĄCYCH MIEĆ BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE ART.1 JERZY GAŹDZICKI

5 INSPIRE A INFRASTRUKTURY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPÓLNOTY (INSPIRE) POWINNA BYĆ OPARTA NA INFRASTRUKTURACH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, KTÓRE ZOSTANĄ DOSTOSOWANE DO WSPÓLNYCH ZASAD I UZUPELNIONE ELEMENTAMI POCHODZĄCYMI Z POZIOMU EUROPEJSKIEGO. TE ELEMENTY POWINNY ZAGWARANTOWAĆ, IŻ INFRASTRUKTURY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH BĘDĄ KOMPATYBILNE I MOŻLIWE DO WYKORZYSTANIA W KONTEKŚCIE TRANSGRANICZNYM PREAMBUŁA JERZY GAŹDZICKI

6 INFRASTRUKTURA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
INFRASTRUKTURY W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH POWINNY BYĆ TAK UTWORZONE, ABY ZAPEWNIAĆ PRZECHOWYWANIE DANYCH, DOSTĘP DO NICH I ZARZĄDZANIE NIMI WE WŁAŚCIWY SPOSÓB, UMOŻLIWIAJĄCY ŁĄCZENIE DANYCH Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ WEWNĄTRZ WSPÓLNOTY I ICH WYKORZYSTYWANIE PRZEZ WIELU UŻYTKOWNIKÓW NA RÓŻNYCH POZIOMACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ... PREAMBUŁA JERZY GAŹDZICKI

7 POZIOMY POLSKIEJ INFRASTRUKTURY JAKO KOMPONENTU INSPIRE
JERZY GAŹDZICKI

8 PODZIAŁ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY ZE WZGLĘDU NA RODZAJE INFORMACJI
JERZY GAŹDZICKI

9 FAZY PRAC INSPIRE PRZYGOTOWAWCZA ( ) - OPRACOWANIE PRZEPISÓW IMPLEMENTACYJNYCH PRZENIESIENIA PRAWA ( ) – WPROWADZENIE DYREKTYWY DO PRAWA PAŃSTW CZLONKOWSKICH WDROŻENIOWA ( ) – REALIZACJA DYREKTYWY W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH ORAZ NA POZIOMIE KOMISJI JERZY GAŹDZICKI

10 PRZEPISY IMPLEMENTACYJNE
METADANE DLA DANYCH PRZESTRZENNYCH I USŁUG SPECYFIKACJA I HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH USŁUGI SIECIOWE I INTEROPERACYJNOŚĆ WSPÓŁUŻYTKOWANIE DANYCH I USŁUG MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ JERZY GAŹDZICKI

11 PROCES TWORZENIA PRZEPISÓW IMPLEMENTACYJNYCH INSPIRE (HUGO DE GROOF)
JERZY GAŹDZICKI

12 ZAINTERESOWANIE ŚRODOWISK EUROPEJSKICH
ZGLOSZENIA UDZIAŁU: SPOŁECZNOŚCI WSPÓLNEGO ZAINTERESOWANIA DANYMI PRZESTRZENNYMI SDIC 133 ORGANIZACJE UPRAWNIONE LMO 82 EKSPERCI MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 90 UŻYTECZNE PROJEKTY 91 JERZY GAŹDZICKI

13 SDIC PTIP SKŁAD: 14 ORGANIZACJI ZGŁOSZENIE: EKSPERTÓW
PROJEKTÓW TESTOWYCH UDZIAŁU W OPINIOWANIU, ANALIZACH I UPOWSZECHNIANIU WIEDZY JERZY GAŹDZICKI

14 NOWELIZACJA PRAWA GIK WPROWADZENIE DO PROJEKTU USTAWY DEFINICJI I PRZEPISÓW OKREŚLAJĄCYCH INFORMACJĘ PRZESTRZENNĄ ORAZ KRAJOWĄ INFRASTRUKTURĘ INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W JEJ POWIĄZANIU Z KRAJOWYM SYSTEMEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Art. 2, 10a DELEGACJA USTAWOWA DLA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE OKREŚLENIA W DRODZE ROZPORZĄDZENIA SPOSOBU I TRYBU TWORZENIA I PROWADZENIA KRAJOWEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Art. 10c CEL: UŁATWIENIE IMPLEMENTACJI PRAWA UE JERZY GAŹDZICKI

15 PRACE STUDIALNE STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU PODSTAWY POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DEFINICJA PROJEKTU STANOWIĄCEGO PIERWSZĄ FAZĘ TWORZENIA INFRASTRUKTURY W POWIĄZANIU Z INSPIRE CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Z OKRESLENIEM ASPEKTÓW ORGANIZACYJNYCJ I PRAWNYCH, KOSZTÓW, HARONOGRAMU PRAC, REZULTATÓW I PRODUKTÓW ANALIZY TECHNICZNE I EKONOMICZNE ZESTAWIENIE BAZ DANYCH O ODPOWIEDNIEJ TREŚCI PRACE NAD SYSTEMAMI I INFRASTRUKTURAMI REGIONALNYMI JERZY GAŹDZICKI

16 POLSKA PAŃSTWEM GRANICZNYM INSPIRE
POTRZEBA WSPÓŁPRACY Z PAŃSTWAMI SĄSIEDNIMI OBUSTRONNE KORZYŚCI FORMY WSPÓŁPRACY MOŻLIWE TRUDNOŚCI JERZY GAŹDZICKI

17 POLSKA BENEFICJENTEM INSPIRE (1)
PODSTAWOWE KORZYŚCI: UŁATWIENIE DOSTĘPU DO DANYCH PRZESTRZENNYCH I ZWIĄZANYCH Z NIMI USŁUG PODNIESIENIE ICH JAKOŚCI JERZY GAŹDZICKI

18 POLSKA BENEFICJENTEM INSPIRE (2)
DODATKOWE KORZYŚCI: TWORZENIE I WDRAŻANIE INFRASTRUKTUR NA RÓŻNYCH POZIOMACH DOSKONALENIE TECHNOLOGII PRZEZWYCIĘŻANIE PODZIAŁÓW RESORTOWYCH I INNYCH WPROWADZANIE STOSOWNYCH REGULACJI PRAWNYCH I STANDARDÓW JERZY GAŹDZICKI

19 POLSKA BENEFICJENTEM INSPIRE (3)
5. ROZWIJANIE RYNKU DANYCH, PRODUKTÓW I USŁUG UPOWSZECHNIANIE WIEDZY ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY W RAMACH WSPÓLNOTY OSZACOWANIE KOSZTÓW NA PODSTAWIE: PRZEPISÓW IMPLEMENTACYJNYCH PROJEKTU I WDRAŻANIA POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JERZY GAŹDZICKI

20 PODSUMOWANIE DYREKTYWA INSPIRE STANOWI WYZWANIE DLA POLSKICH WŁADZ, INSTYTUCJI, PRZEDSIĘBIORSTW I ŚRODOWISK ZAWODOWYCH PRZYSZEDŁ CZAS NA DZIAŁANIA KONKRETNE INSPIRE JAKO KONCEPCJA JEST ŻRÓDŁEM INSPIRACJI JERZY GAŹDZICKI

21 FONTANNA INSPIRACJI - Constant Montald, 1907 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
JERZY GAŹDZICKI


Pobierz ppt "KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE IMPLIKACJE DYREKTYWY INSPIRE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google