Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja programowa przebudowy ul. Marcinkowskiego od ul

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja programowa przebudowy ul. Marcinkowskiego od ul"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja programowa przebudowy ul. Marcinkowskiego od ul
Koncepcja programowa przebudowy ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki

2 Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 2519F, klasy technicznej drogi zbiorczej (Z). Opracowanie przygotowano z uwzględnieniem oczekiwań i postulatów zgłaszanych przez mieszkańców miasta po zrealizowaniu projektu pierwotnego pn.: "Rozbudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki (alejki)". W szczególności postulaty mieszkańców dotyczyły: zachowania w całości istniejącego drzewostanu alejek, zamknięcia przedmiotowego odcinka ulicy Marcinkowskiego dla ruchu samochodowego w celu wyodrębnienia miejsca rekreacji na zasadzie skweru. Przedmiotowa koncepcja ma na celu przeprowadzenie analizy wykonalności pod względem obowiązujących przepisów oraz własności funkcjonalnych rozwiązań projektowych w 2 obszarach: Obszar 1 - zachowanie ruchu pojazdów osobowych na przedmiotowym odcinku przy uwzględnieniu konieczności pozostawienia istniejącego drzewostanu. Obszar 2 - zamknięcie odcinka ul. Marcinkowskiego dla pojazdów osobowych wraz ze zmianą przeznaczenia terenu na tereny rekreacji (skwer).

3 Wariant 1 Założenia wariantu:
zachowanie odcinka ul. Marcinkowskiego jako dwóch oddzielnych jezdni jednokierunkowych Zachowanie istniejącego drzewostanu Zmiana klasy technicznej drogi z drogi zbiorczej Z do drogi lokalnej L w celu obniżenia parametrów technicznych jezdni i zmniejszenie szerokości jezdni do 5,0m Realizacja jezdni bez zatoki autobusowej (w przypadku zlokalizowania zatoki autobusowej istnieje konieczność wycinki 4 sztuk drzew) Realizacja jezdni o nawierzchni asfaltowej Realizacja ciągów pieszych i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej

4

5 Wariant 2 Założenia wariantu:
zamknięcie odcinka ulicy Marcinkowskiego dla ruchu samochodowego, realizacja zagospodarowania jako terenu rekreacji (skwer), zachowanie dojazdu do ul. Grottgera od ul. Myśliborskiej, zachowanie dojazdu do posesji przyległych, regulacja skrzyżowania ul. Matejki - Marcinkowskiego, likwidacja jednego pasa ruchu (ul. Matejki od ronda myśliborskiego na wprost), likwidacja wlotu i wylotu z alejek, włączenie dojazdu do budynku nr na zasadzie zjazdu publicznego ze skrzyżowania Matejki - Marcinkowskiego, regulacja skrzyżowania ul. Myśliborska - Sportowa, włączenie ul. Grottgera, zmiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, zachowanie istniejącego drzewostanu

6

7 Wariant 3 Założenia wariantu:
zamknięcie odcinka ulicy Marcinkowskiego dla ruchu samochodowego, realizacja zagospodarowania jako terenu rekreacji (skwer), zachowanie dojazdu do ul. Grottgera od ul. Myśliborskiej, zachowanie dojazdu do posesji przyległych, realizacja nowego skrzyżowania ul. Matejki - Marcinkowskiego na zasadzie skrzyżowania typu rondo, włączenie dojazdu do budynku nr na zasadzie zjazdu publicznego ze skrzyżowania Matejki - Marcinkowskiego, regulacja skrzyżowania ul. Myśliborska - Sportowa, włączenie ul. Grottgera, zmiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, zachowanie istniejącego drzewostanu,

8

9 Szacunkowe koszty realizacji
WARIANT 1: szacunkowy koszt: zł netto WARIANT 2: szacunkowy koszt: zł netto WARIANT 3: szacunkowy koszt: zł netto

10 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” mgr inż. Tomasz Romankiewicz
Koncepcja programowa wykonana przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. ul. Kobylogórska 16A tel./fax: Projektował: mgr inż. Tomasz Romankiewicz


Pobierz ppt "Koncepcja programowa przebudowy ul. Marcinkowskiego od ul"

Podobne prezentacje


Reklamy Google