Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja – Daria Staś

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja – Daria Staś"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja – Daria Staś
ZNAKI DROGOWE Prezentacja – Daria Staś

2 ZNAKI NAKAZU Znak "nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)" zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak "nakaz jazdy w prawo (za znakiem)" zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

3 Znak "nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)" zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak "nakaz jazdy w lewo (za znakiem)" zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni Znak "nakaz jazdy prosto" zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

4 Znak "nakaz jazdy prosto lub w prawo" zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak "nakaz jazdy prosto lub w lewo" zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak "nakaz jazdy w prawo lub w lewo" zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

5 Znak "nakaz jazdy z prawej strony znaku" zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak "nakaz jazdy z lewej strony znaku" zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak "nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku" zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

6 Znak C-12 "ruch okrężny" oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Znak C-13 "droga dla rowerów" oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi. Znak C-13a "koniec drogi dla rowerów" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

7 Znak C-14 "prędkość minimalna" oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, obowiązany jest jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości. Znak C-15 "koniec minimalnej prędkości" oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać. Znak C-16 "droga dla pieszych" oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.

8 Znak C-16a "koniec drogi dla pieszych" oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
Znak C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi" oznacza obowiązujący, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

9 Znak C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym obowiązany jest stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych. Znak C-19 "koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać

10 ZNAKI INFORMACYJNE Znak "droga z pierwszeństwem" informuje o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Oznacza to, że kierujący ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach z innymi drogami. Znak "koniec drogi z pierwszeństwem" odwołuje działanie znaku "droga z pierwszeństwem". Pod znakiem może być tabliczka informująca o odległości do miejsca, w którym kończy się droga z pierwszeństwem. Znak "droga jednokierunkowa" informuje o wjeździe na drogę lub jezdnię o jednym kier ruchu.

11 Znak "droga bez przejazdu" informuje o wjeździe na drogę, której koniec nie ma połączenia z inną drogą. Znak ten informuje o drodze, której przeciwległy koniec nie ma połączenia z inną drogą. Ponadto droga ta występuje z prawej strony za skrzyżowaniem. Znak ten informuje o drodze, której przeciwległy koniec nie ma połączenia z inną drogą. Ponadto droga ta występuje z lewej strony za skrzyżowaniem. Znak "pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi" oznacza, że kierujący pojazdem zbliżającym się do zwężonego odcinka drogi ma pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdzającymi z kierunku przeciwnego.

12 Znak "przejście dla pieszych" informuje o miejscu przeznaczonym do przechodzenia pieszych przez jezdnię bądź torowisko. Powierzchnia przejścia dla pieszych może być oznaczona poziomym znakiem drogowym "przejście dla pieszych" lub dwiema liniami w poprzek jezdni. Znak "przejazd dla rowerzystów" oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów przez jezdnię. Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych oraz przejeżdżania rowerzystów przez jezdnię.

13 Znak "droga ekspresowa" oznacza wjazd na drogę ekspresową
Znak "droga ekspresowa" oznacza wjazd na drogę ekspresową. Droga ta przeznaczona jest tylko dla ruchu pojazdów samochodowych. Znak "koniec drogi ekspresowej" oznacza miejsce, w którym kończy się droga ekspresowa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka podająca odległość do miejsca, w którym kończy się droga. Znak "autostrada" informuje kierującego o wjeździe na autostradę. Po autostradzie mogą się poruszać wyłącznie pojazdy samochodowe, które na poziomej drodze mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. Znak "koniec autostrady" oznacza miejsce, w którym kończy się autostrada. Pod znakiem może być tabliczka informująca o odległości do miejsca, w którym kończy się autostrada.

14 Znak początek pasa ruchu dla autobusów" informuje o początku pasa ruchu, występującego z prawej strony jezdni, przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów komunikacji publicznej. W przypadku, gdy po tym pasie ruchu, dozwolony jest ruch także innymi pojazdami, to odpowiednie informacje znajdują się na tabliczce pod znakiem. Znak "pas ruchu dla autobusów" informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej. Jeżeli na tym samym pasie ruchu dopuszczalny jest ruch także innych pojazdów, to pod znakiem jest umieszczona odpowiednia informacja. Znak "początek pasa ruchu powolnego" oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu.

15 Znak "koniec pasa ruchu powolnego" informuje o miejscu, w którym kończy się pas ruchu powolnego.
Znak "przystanek autobusowy" informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej. Znak "przystanek trolejbusowy" informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się trolejbusów komunikacji publicznej.

16 Znak "przystanek tramwajowy" informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się tramwajów komunikacji publicznej. Znak "parking" oznacza miejsce przeznaczone do postoju lub parkowania pojazdów silnikowych. Znak "parking - miejsce zastrzeżone" informuje o miejscu przeznaczonym do postoju lub parkowania dla określonego użytkownika.

17 Znak "parking zadaszony" informuje o miejscu w którym znajduje się parking zadaszony.
Znak "postój taksówek" oznacza miejsce przeznaczone do postoju wolnych taksówek osobowych. Znak "koniec postoju taksówek" oznacza koniec odcinka drogi przeznaczonego do postoju wolnych taksówek osobowych.

18 Znak "szpital" informuje o tym, że w pobliżu znajduje się szpital
Znak "szpital" informuje o tym, że w pobliżu znajduje się szpital. Kierujący powinien zachować szczególną ostrożność w związku z ruchem, jaki może się odbywać w pobliżu szpitala. Znak "policja" informuje o tym, że w pobliżu znajduje się policja. Znak "punkt opatrunkowy" informuje o miejscu, w którym znajduje się punkt opatrunkowy lub apteczka pierwszej pomocy. Apteczki pierwszej pomocy znajdują się najczęściej w przydrożnych budynkach.

19 Znak ten informuje o tym, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo. Znak "telefon" informuje o pobliskim telefonie przeznaczonym do użytku publicznego

20 POZOSTAŁE ZNAKI INFORMACYJNE

21

22

23 KONIEC

24 ŹRÓDŁA : http://www.naukajazdy.pl/znaki_drogowe/ www.znaki-drogowe.pl


Pobierz ppt "Prezentacja – Daria Staś"

Podobne prezentacje


Reklamy Google